open
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Зміст
Чинний
                             
                             
НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ

Департамент бухгалтерського обліку та розрахунків
Л И С Т
N 12-214/483 від 30.05.96

м.Київ
vd960530 vn12-214/483

Кримському республіканському,

обласним та по м.Києву і

Київській області управлінням

Національного банку України

Комерційним банкам

Щодо змін до форм звітності
( В доповнення до Листа додатково див. Лист Нацбанку

N 12-214/831-4734 ( v4734500-96 ) від 20.08.96 )

Законом України "Про Державний бюджет України на 1996 рік"
( 96/96-ВР ) визначені джерела формування статей доходу Державного
бюджету України на 1996 рік. У зв'язку з цим Національний банк
України вносить зміни до форми R 9929 про дані загальної суми
наявних у банках платіжних документів до розрахункових рахунків
суб'єктів господарювання. Дані надаються згідно з додатком N 1. Телеграми Національного банку України від 01.08.1995 року
N 22017/620 та від 29.11.1995 року N 22017/929-5741
( v5741500-95 ) вважати такими, що втратили чинність.
Головний бухгалтер -
директор департаменту
бухгалтерського обліку
та розрахунків П.М.Сенищ

Додаток N 1

до листа НБУ від 30.05.96 р.

N 12-214/483

Надається комерційними банками до

обласних управлінь НБУ - 5 числа,

останніми до НБУ - 7 числа щомісячно
Дані

про заборгованість, яка обліковується у банку на
позабалансовому рахунку N 9929 за станом на 1________199__року _______________________________________________

(назва комерційного банку або облуправління НБУ)

Ф о р м а R 9 9 2 9

(млн.крб.) ————————————————————————————————————————————————————————————————— /N| Показники за видами |Загаль-| у тому числі: | |на сума|—————————————————————— | | |до рахунків|до кор- | | |суб'єктів |рахунку | | |господарю- |комер- | | |вання |ційного | | | |банку ——+———————————————————————————————+———————+———————————+—————————— 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ————————————————————————————————————————————————————————————————— 1. Заборгованість, усього
з неї:
- штрафи та фінансові санкції*)
у тому числі:
1.1. До Державного бюджету

з неї: - штрафи та фінансові санкції*)

з неї:

- до Пенсійного фонду - штрафи та фінансові санкції*) 1.2. До позабюджетних фондів

з неї: - штрафи та фінансові санкції*) 1.3. За енергоносії

з неї: - штрафи та фінансові санкції*) 1.4. Заборгованість суб'єктів господарювання,обслуговуючі банки яких припинили свою діяльність 1.5. Інша заборгованість

з неї: - штрафи та фінансові санкції*)
2. Кількість підприємств, які мають
заборгованість на рахунку N 9929

Керівник установи банку (підпис)
Головний бухгалтер (підпис)
Примітка:
*) Дані заповнюються щоквартально
Розділ 1 = 1.1+1.2+1.3+1.4+1.5.
Додаток N 2

до листа НБУ від 30.05.96 р.

N 12-214/483
Пояснення

щодо заповнення форми про заборгованість,

яка обліковується у банку на позабалансовому

рахунку N 9929
Установи банків складають "Дані про заборгованість, яка
обліковується у банку на позабалансовому рахунку N 9929" за станом
на 1 число щомісячно. У формі відображається заборгованість платників за платіжними
документами, які обліковуються у банку з причини відсутності
коштів на розрахунковому рахунку (коррахунку) платника. Щоквартально із загальної суми розділу 1 в рядках 1.1, також
з неї до Пенсійного фонду, 1.2, 1,3 і 1,5 окремо відображаються
показники: - штрафи та фінансові санкції. У рядку 1.1 - статті доходів бюджетів усіх рівнів згідно з
чинним законодавством. До них відносяться: - податок на добавлену вартість; - податок на прибуток підприємств; - акцизний збір; - прибутковий податок з громадян; - плата за землю; - плата за спеціальне використання лісових ресурів; - плата за спеціальне використання прісних водних ресурсів; - плата за спеціальне використання надр при видобуванні орисних копалин;

- рентна плата за нафту і природний газ, що видобуваються в
Україні, та різниця в цінах на природний газ; - державне мито; - надходження від зовнішньоекономічної діяльності (імпортне
мито на товари, що ввозяться суб'єктами підприємницької
діяльності); - відрахування на геологорозвідувальні роботи; - надходження коштів від Державного комітету України по
матеріальних резервах; - внески до Фонду для здійснення заходів щодо ліквідації
наслідків Чорнобильської катастрофи та соціального захисту
населення; - надходження від реалізації дорогоцінних металів з
Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння; - надходження до Пенсійного фонду України; - надходження до
Державного інноваційного фонду; - надходження до фонду сприяння
зайнятості населення; - надходження до Фонду розвитку
паливно-енергетичного омплексу;

- суми, що вносяться до бюджету у зв'язку з перевищенням
фонду споживання; - податок з власників транспортних засобів та інших
самохідних машин і механізмів; - орендна плата за цілісні майнові комплекси; - за сертифікати на право здійснення торгівлі алкогольними та
тютюновими виробами; - від реалізації державного майна, що перебуває в
загальнодержавній власності; - від внутрішніх позик; - повернутих державі позик, процентів по наданих державою
позиках і кредитах;
- місцеві податки і збори: - готельний збір; - збір за парковку автомобілів; - ринковий збір; - збір на видачу ордера на квартиру; - курортний збір; - збір за участь у бігах на іподромі та виграш за них; - збір з осіб, які беруть участь у грі на тоталізаторі на

іподромі; - податок з реклами; - збір за право використання місцевої символіки; - збір за право проведення кіно- і телезйомок; - збір за право проведення місцевих аукціонів, конкурсного

розпродажу і лотерей; - комунальний податок; - збір за проїзд по території прикордонних областей

автотранспорту, що прямує за кордон; - збір за видачу дозволу на розміщення об'єктів торгівлі; - інші платежі до бюджетів усіх рівнів згідно з чинним

законодавством; - штрафи та фінансові санкції.
У рядку 1.2. "До позабюджетних фондів" - збори, надходження
та відрахування в позабюджетні та державні цільові позабюджетні
фонди. А саме, платежі: - плата за забруднення навколишнього природного середовища; - на будівництво, ремонт та утримання доріг; - 7 % при продажу паливно-мастильних матеріалів; - за проїзд автомобільними дорогами України; - кошти, що залишилися після задоволення державним
підприємством-банкрутом вимог кредиторів і членів трудового
колективу, зараховуються до відповідного фонду приватизації; - на дорожні роботи від доходів, отриманих від транспорту, що
знаходиться на балансі підприємства; - на впорядкування під'їздних доріг до бурякоприймальних
пунктів; - галузевого фонду розвитку зв'язку; - селекційно-насіннєвого процесу в буряководстві; - державний фонд конверсії; - на державне соціальне страхування; - для науково-технічної діяльності; - Державний фонд охорони праці; - від приватизації суб'єктів малої приватизації; - приватизаційні житлові фонди місцевих Рад народних депутатів; - охорони навколишнього природного середовища; - фонд стабілізації економіки України; - органів місцевого самоврядування; - фонду розвитку залізничного транспорту; - енергозбереження; - розвитку і захисту конкуренції; - фінансові фонди республіки і місцевих Рад народних депутатів; - сприяння виробництву та впровадженню приладів обліку споживання газу в побуті; - регулювання ядерної та радіаційної безпеки Міністерства
охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки
України; - інші, що створені згідно з чинним законодавством; - штрафи та фінансові санкції. У рядку 1.3 "За енергоносії" - стягнення коштів у
безакцептному порядку за відпущену енергію споживачам та
кредиторську заборгованість за енергоносії згідно з Указами
Президента України від 25.06.93 р. N 235/93 "Про заходи щодо
поліпшення розрахунків за продукцію і послуги комунальних
енергетичних і водопровідно-каналізаційних підприємств" та від
16.03.95 р. N 227/95 "Про заходи щодо нормалізації платіжної
дисципліни в народному господарстві України" (пункт 1 абзац 4) і
листа НБУ від 29.04.1996 року N 12-214/376-2366 ( v2366500-96 ),
штрафи та фінансові санкції. У рядку 1.4. "Заборгованість суб'єктів господарювання,
обслуговуючі банки яких припинили свою діяльність" - загальна сума
заборгованості платників, які обліковуються в банках, що за
рішенням арбітражних судів, загальних зборів засновників банку,
Правління НБУ припинили свою діяльність (Постанова Правління НБУ
від 16.05.95 р. N 115 пункт 7.14. абзац 4). У рядку 1.5. "Інша заборгованість" - вся інша заборгованість,
яка не віднесена до попередніх платежів та передбачена чинним
законодавством до прийняття банками на позабалансовий рахунок N
9929. У розділі 2 - зазначається загальна кількість підприємств,
заборгованість яких значиться на позабалансовому рахунку N 9929. Комерційні банки заповнюють колонки 3 та 4 і надають дані
обласному управлінню НБУ після звірки колонки 3 з щомісячним
балансом. Обласні управління НБУ на підставі даних комерційних банків
про заборгованість суб'єктів господарювання узагальнюють з даними
заборгованості до коррахунку комерційного банку (колонка 5) і
звіряють, відповідно, з балансом.

 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: