open
 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Зміст
Чинний
                             
                             
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про склад Комісії з питань вивчення ситуації

в телерадіоінформаційному просторі України

Затвердити персональний склад Комісії з питань вивчення
ситуації в телерадіоінформаційному просторі України (додається).

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 31 травня 1996 року

N 135/96-рп

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядженням Президента України

від 31 травня 1996 року N 135/96-рп
ПЕРСОНАЛЬНИЙ СКЛАД

Комісії з питань вивчення ситуації

в телерадіоінформаційному просторі України
КУРАС віце-Прем'єр-міністр України, ван Федорович голова Комісії
СТИЧИНСЬКИЙ заступник Міністра юстиції Укра- роніслав Станіславович їни, заступник голови Комісії
ТАХТАЙ заступник Міністра фінансів Ук- олодимир Єпіфанович раїни - начальник Головного

контрольно-ревізійного управлін-

ня України, заступник голови Ко-

місії
АНДРУЩЕНКО перший заступник Міністра освіти іктор Петрович України
БУРМІСТЕНКО начальник Головного управління з іктор Михайлович питань радіочастот при Кабінеті

Міністрів України
ВОЗІАНОВ директор Українського національ- італій Федорович ного інформаційного агентства
ЄВДОКИМОВ голова Спілки юристів України алерій Олександрович (за згодою)
ЗДОРОВЕГА декан факультету журналістики олодимир Йосипович Львівського державного універси-

тету імені І.Франка
ЗИМОВЕЦЬ завідувач Відділу з питань ихайло Семенович транспорту і зв'язку Кабінету

Міністрів України
КІСІН завідувач кафедри режисури теле- іктор Борисович бачення Київського інституту те-

атрального мистецтва імені

І.Карпенка-Карого
ЛЕЩИК генеральний директор телерадіо- іктор Костянтинович компанії "Гравіс" (м. Київ)
МАТВІЙЧУК заступник Міністра фінансів Ук- олодимир Макарович раїни
МЕДВЕДЧУК голова Спілки адвокатів України іктор Володимирович (за згодою)
НОВОХАТЬКО заступник Міністра культури і еонід Михайлович мистецтв України
ОЛІЙНИК завідувач кафедри телебачення і олодимир Петрович радіомовлення Інституту журна-

лістики Київського національного

університету імені Тараса Шев-

ченка
ОНУФРІЙЧУК Міністр у справах преси та ін- ихайло Якович формації України
ПЕТРОВ директор Інституту проблем реєс- 'ячеслав Васильович трації інформації НАН України
САЛАТА головний спеціаліст Відділу з олодимир Олександрович питань освіти, культури та охо-

рони здоров'я Кабінету Міністрів

України
СТРЕТОВИЧ Голова постійної Комісії Верхов- олодимир Миколайович ної Ради України з питань право-

вої політики і судово-правової

реформи (за згодою)
ТЕРЕЩУК заступник Міністра внутрішніх лександр Васильович справ України
ТОЛСТОУХОВ заступник Міністра Кабінету Мі- натолій Володимирович ністрів України
ФОМЕНКО завідувач Відділу з питань осві- ихайло Володимирович ти, культури та охорони здоров'я

Кабінету Міністрів України
ЯВОРІВСЬКИЙ народний депутат України (за олодимир Олександрович згодою)
ЯРЕМЕНКО заступник Міністра економіки Ук- лександр Степанович раїни.

Глава Адміністрації
Президента України Д.ТАБАЧНИК

 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: