open
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
Чинний
                             
                             
П О С Т А Н О В А

ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про встановлення іменних стипендій Верховної Ради

України студентам вищих навчальних закладів
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, N 32, ст. 154 )
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами ВР
N 2188-VI ( 2188-17 ) від 13.05.2010, ВВР, 2010, N 30, ст.403
N 1997-VIII ( 1997-19 ) від 04.04.2017, ВВР, 2017, N 18, ст.228
N 2655-VIII ( 2655-19 ) від 18.12.2018, ВВР, 2019, N 2, ст.18 }

{ У назві та тексті Постанови слова "заклади освіти" у

всіх відмінках замінено словами "навчальних закладів"

у відповідному відмінку згідно з Постановою ВР

N 2188-VI ( 2188-17 ) від 13.05.2010 }

З метою морального і матеріального заохочення здобуття вищої
освіти студентами вищих навчальних закладів Верховна Рада України
п о с т а н о в л я є:
1. Заснувати для студентів вищих навчальних закладів, які
виявили особливі успіхи в навчанні та науковій роботі, 500 іменних
стипендій Верховної Ради України (далі - стипендії), у тому числі: 175 стипендій - студентам вищих навчальних закладів I і II
рівнів акредитації; 325 стипендій - студентам вищих навчальних закладів III і IV
рівнів акредитації. Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою ВР N 2188-VI
( 2188-17 ) від 13.05.2010 }
2. Установити такі розміри стипендій:
для студентів технікумів, коледжів, училищ (вищих навчальних
закладів I-II рівнів акредитації), які навчаються за освітнім
ступенем (освітньо-кваліфікаційним рівнем) "молодший спеціаліст"
або "бакалавр", - 2130 гривень на місяць;
для студентів університетів, академій, інститутів,
консерваторій (вищих навчальних закладів III-IV рівнів
акредитації), наукових установ, які навчаються за освітнім
ступенем (освітньо-кваліфікаційним рівнем) "бакалавр",
"спеціаліст" або "магістр", - 2720 гривень на місяць. Пункт 2 в редакції Постанов ВР N 2188-VI ( 2188-17 ) від
13.05.2010, N 1997-VIII ( 1997-19 ) від 04.04.2017 - виплата
здійснюється з 1 січня 2017 року, N 2655-VIII ( 2655-19 ) від
18.12.2018 - застосовується з 1 вересня 2018 року }
3. Установити, що стипендії призначаються згідно з наказами
керівників центральних органів виконавчої влади, у підпорядкуванні
яких є вищі навчальні заклади, щорічно з 1 вересня на один
навчальний рік за результатами літнього семестрового контролю
попереднього навчального року і виплачуються з коштів,
передбачених у загальному фонді кошторисів вищих навчальних
закладів на стипендіальне забезпечення. Пункт 3 в редакції Постанови ВР N 2188-VI ( 2188-17 ) від
13.05.2010 }
4. Кабінету Міністрів України:
1) щорічно під час підготовки проекту закону про Державний
бюджет України передбачати кошти загального фонду державного
бюджету за відповідними бюджетними програмами, необхідні для
виплати стипендій;
2) забезпечити:
встановлення Міністерством освіти і науки України квот
центральним органам виконавчої влади, у підпорядкуванні яких є
вищі навчальні заклади, виходячи з кількості стипендій,
встановлених пунктом 1 цієї Постанови;
розроблення та затвердження Міністерством освіти і науки
України за погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань
науки і освіти Порядку призначення іменних стипендій Верховної
Ради України. Пункт 4 в редакції Постанови ВР N 2188-VI ( 2188-17 ) від
13.05.2010 }

{ Пункт 5 виключено на підставі Постанови ВР N 2188-VI
( 2188-17 ) від 13.05.2010 }

{ Пункт 6 виключено на підставі Постанови ВР N 2188-VI
( 2188-17 ) від 13.05.2010 }

Голова Верховної Ради України О.МОРОЗ
м. Київ, 5 червня 1996 року

N 226/96-ВР

  • Друкувати
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
  • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: