open
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Зміст
Нечинний
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ ПО ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСАХ
Н А К А З
N 14/5/48 від 06.06.96 Зареєстровано в Міністерстві

м.Київ юстиції України

24 червня 1996 р.
vd960606 vn14/5/48 за N 324/1349

( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства

юстиції

N 84/5/232 ( z0871-05 ) від 08.08.2005 )
Про затвердження Порядку посвідчення договорів

відчуження земельних ділянок
( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Мін'юсту

N 31/5;59 ( z0357-98 ) від 01.06.98 )

З метою забезпечення і прискорення ходу земельної реформи та
приватизації земельних ділянок у відповідності із Земельним
кодексом України ( 561-12 ), Законом України "Про плату за землю"
( 2535-12 ) та Декретом Кабінету Міністрів України "Про
приватизацію земельних ділянок" ( 15-92 ), Н А К А З У Є М О:
1. Затвердити Порядок посвідчення договорів відчуження
земельних ділянок, що додається. 2. Порядок посвідчення договорів відчуження земельних
ділянок, а також спільний наказ Мінюсту України та Держкомзему
України довести до відома начальника головного управління юстиції
в Автономній Республіці Крим, начальників управлінь юстиції в
областях, містах Києві та Севастополі, голови державного комітету
Автономної Республіки Крим по земельних ресурсах і єдиному
кадастру, начальників обласних, Київського і Севастопольського
міських управлінь земельних ресурсів. 3. Скасувати листа Міністерства юстиції та Державного
комітету України по земельних ресурсах від 03.06.94 N 8-90-313 та
N 626/06. 4. Контроль за виконанням наказу покласти на начальника
управління організації юридичної допомоги населенню Павлову Л.М.
та заступника голови Держкомзему України Лисого В.П.
Заступник Міністра юстиції
України Б.С.Стичинський
N 14/5 від 06.06.96
Перший заступник голови
Держкомзему України В.С.Губарєв
N 48 від 06.06.96
Затверджено

наказом Мін'юсту України та

Держкомзему України від

6 червня 1996 року

N 14/5;48
Порядок

посвідчення договорів відчуження земельних ділянок
та права на земельну частку (пай), посвідченого сертифікатом
( Назва Порядку із змінами, внесеними згідно з Наказом Мін'юсту
N 31/5;59 ( z0357-98 ) від 01.06.98 )

1. Загальні положення
1.1. Порядок посвідчення договорів відчуження земельних
ділянок та права на земельну частку (пай), посвідченого
сертифікатом, розроблено з метою забезпечення реформування
земельних відносин, удосконалення методів приватизації земельних
ділянок, забезпечення умов запровадження земельного обігу у
відповідності із Земельним кодексом України ( 561-12 ), Законом
України "Про плату за землю" ( 2535-12 ), Декретом Кабінету
Міністрів України "Про приватизацію земельних ділянок" ( 15-92 ),
Указами Президента України "Про невідкладні заходи щодо
прискорення земельної реформи у сфері сільськогосподарського
виробництва" ( 666/94 ), "Про приватизацію та оренду земельних
ділянок несільськогосподарського призначення для здійснення
підприємницької діяльності" ( 608/95 ), "Про порядок паювання
земель, переданих у колективну власність сільськогосподарським
підприємствам і організаціям" ( 720/95 ) та "Про захист прав
власників земельних часток (паїв)" ( 332/98 ). ( Пункт 1.1 в
редакції Наказу Мін'юсту N 31/5;59 ( z0357-98 ) від 01.06.98 ) 1.2. Цей Порядок застосовується щодо випадків відчуження
власниками земельних ділянок для ведення селянського
(фермерського) господарства, ведення особистого підсобного
господарства, будівництва та обслуговування жилого будинку і
господарських будівель (присадибна ділянка), садівництва, дачного
і індивідуального гаражного будівництва а також відчуження права
на земельну частку (пай), посвідченого сертифікатом. ( Пункт 1.2
із змінами, внесеними згідно з Наказом Мін'юсту N 31/5;59
( z0357-98 ) від 01.06.98 )
2. Порядок посвідчення договорів

купівлі-продажу земельних ділянок
2.1. Купівля-продаж земельних ділянок громадянами для ведення
селянського (фермерського) господарства у місцевих Рад понад
площу, що передається безплатно, провадиться з дотриманням вимог
статті 17 Земельного кодексу України ( 561-12 ). Рішення відповідної Ради з цього питання є підставою для
укладення договору купівлі-продажу земельної ділянки та його
нотаріального посвідчення, форма договору наведена у додатку N 1. 2.2. Громадяни мають право продавати або іншими способами
відчужувати (заповідати, дарувати, обмінювати) без зміни
цільового призначення земельні ділянки, а також право на земельну
частку (пай), посвідчене сертифікатом. У випадках продажу права на земельну частку (пай),
посвідченого сертифікатом, переважне право на його придбання
мають члени колективних сільськогосподарських підприємств,
сільськогосподарських кооперативів, сільськогосподарських
акціонерних товариств, а також селянські (фермерські)
господарства та громадяни, які мають право їх створити. Пункт 2.2 в редакції Наказу Мін'юсту N 31/5;59 ( z0357-98 ) від
01.06.98 ) 2.3. Договір відчуження земельної ділянки посвідчується в
нотаріальному порядку. 2.4. У разі продажу земельної ділянки застосовується грошова
оцінка цієї ділянки, яка провадиться Державним комітетом України
по земельних ресурсах та його органами на місцях за методикою,
затвердженою Кабінетом Міністрів України. Продаж земельної ділянки громадянам проводиться за ціною,
визначеною за згодою сторін, але для справляння державного мита
ця ціна не може бути меншою за грошову оцінку, зазначену в абзаці
першому цього пункту. Пункт 2.4 в редакції Наказу Мін'юсту N 31/5;59 ( z0357-98 ) від
01.06.98 )
2.5. Сплата вартості земельної ділянки, придбаної за
договором купівлі-продажу, коли продавцем виступає відповідна
місцева Рада, здійснюється шляхом перерахування покупцем
відповідної суми на банківський рахунок продавця. Сплата вартості земельної ділянки, права на земельну частку
(пай), посвідченого сертифікатом, коли покупцем виступає місцева
Рада, а продавцем є громадянин, або коли продавцем і покупцем є
громадяни, здійснюється у порядку, визначеному за згодою сторін.
( Абзац другий пункту 2.5 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Мін'юсту N 31/5;59 ( z0357-98 ) від 01.06.98 )
2.6. До договору купівлі-продажу, коли продавцем є відповідна
місцева Рада, додається рішення цієї Ради про продаж земельної
ділянки та план земельної ділянки з визначенням її розмірів. При
відсутності плану земельної ділянки він виготовляється
землевпорядними та іншими організаціями, які мають на це дозвіл,
за рахунок коштів продавця. До договору купівлі-продажу земельної ділянки, якщо
продавцем є громадянин, додається державний акт на право
власності продавця на земельну ділянку. У випадку, коли
продається частина земельної ділянки, нотаріус робить відповідні
відмітки на державному акті на право власності продавця на
земельну ділянку. Державний акт, на підставі якого була
посвідчена угода про продаж всієї земельної ділянки, приєднується
до примірника угоди, що залишається у справах нотаріальної
контори чи приватного нотаріуса. Відмітка у паспорті з цього
приводу погашається відповідною місцевою Радою. Другий примірник
державного акта, який зберігається в місцевій Раді, також
погашається нею та передається до архіву. ( Абзац другий пункту
2.6 із змінами, внесеними згідно з Наказом Мін'юсту N 31/5;59
( z0357-98 ) від 01.06.98 ) Якщо договір обтяжений заставою землі, то питання
купівлі-продажу земельної ділянки вирішуються у відповідності до
Закону України "Про заставу" ( 2654-12 ). В усіх випадках до договору відчуження земельної ділянки
додається довідка про визначення грошової оцінки земельної
ділянки, форма якої наведена у додатку N 3. ( Абзац четвертий
пункту 2.6 із змінами, внесеними згідно з Наказом Мін'юсту N
31/5;59 ( z0357-98 ) від 01.06.98 ) 2.7. Договір купівлі-продажу земельної ділянки без вказаних у
пункті 2.6. документів, у тому числі про сплату вартості земельної
ділянки, реєстрації у місцевій Раді не підлягає. 2.8. Справляння державного мита при купівлі-продажу земельної
ділянки, права на земельну частку (пай), посвідченого
сертифікатом здійснюється у відповідності із законодавством
України. ( Пункт 2.8 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Мін'юсту N 31/5;59 ( z0357-98 ) від 01.06.98 )
3. Право власності на земельну ділянку,

придбану згідно договору купівлі-продажу
3.1. Право власності на земельну ділянку виникає після
встановлення землевпорядними організаціями меж земельної ділянки в
натурі (на місцевості) і одержання державного акта, що посвідчує
це право.
4. Порядок посвідчення успадкування, договорів міни і

дарування земельних ділянок та права на земельну

частку (пай), посвідченого сертифікатом
4.1. Дія пунктів 2.2, 2.3, абзаців другого і третього
пункту 2.6, пункту 2.7 (крім документа про сплату вартості
земельної ділянки), 2.8 поширюється і на порядок посвідчення
успадкування, договорів міни та дарування земельних ділянок. Дія пунктів 2.2, 2.3 та 2.8 поширюється і на порядок
посвідчення успадкування, договорів міни та дарування права на
земельну частку (пай), посвідченого сертифікатом. Розділ 4 в редакції Наказу Мін'юсту N 31/5;59 ( z0357-98 ) від
01.06.98 )
Додаток N 1

до Порядку посвідчення

договорів відчуження

земельних ділянок

( Додаток N 1 в редакції Наказу

Мін'юсту N 31/5;59 ( z0357-98 )

від 01.06.98 )
Договір

купівлі-продажу земельної ділянки
__________________________________________________________________

(місце і дата укладання угоди прописом) Ми, що нижче підписалися, __________________________________,
іменований в подальшому "Продавець", і __________________________,
іменований в подальшому "Покупець", на підставі ________________ _________________________________________________________________

(рішення відповідної ради, його номер і дата, інші підстави) _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
склали даний договір про таке:
1. Предмет договору

1.1. Продавець продав, а Покупець купив земельну ділянку
площею _____ га (кв. м).

1.2. Місце розташування земельної ділянки ___________________

(сільрада, ________________________________________________________________.

господарство, населений пункт тощо) 1.3. Цільове призначення земельної ділянки ________________________________________________________________.
2. Ціна договору і умови оплати

2.1. Продаж земельної ділянки провадиться за ________________________________________________________________.

(сума в гривнях) 2.2. Покупцем на рахунок Продавця в _________________________________________________________________ ___________________________________________________________ банку

(реквізити банку) ерераховано _____________________________________________________

(сума в гривнях) _________________________________________________________________

(назва платіжного документа та дата оплати)
3. Обов'язки сторін

3.1. Продавець продав, а Покупець купив за даним договором
земельну ділянку, вільну від будь-яких майнових прав і претензій
третіх осіб, про яких в момент складання договору Продавець чи
Покупець не міг не знати.
4. Розгляд спорів

4.1. Всі спори, котрі можуть виникнути з даного договору,
вирішуються шляхом переговорів між сторонами, а у разі
неможливості вирішення спорів шляхом переговорів - у судовому
порядку.
5. Інші умови

5.1. Невід'ємною частиною договору є:

план земельної ділянки з визначенням розмірів у випадку її
продажу місцевою радою;

державний акт на право приватної власності на землю у
випадку продажу земельної ділянки громадянином;

довідка про визначення грошової оцінки земельної ділянки,
видана органами Держкомзему України;

рішення відповідної місцевої ради про продаж земельної
ділянки у випадках, коли вона виступає продавцем.

5.2. Цей договір і документ про сплату вартості землі є
підставою для видачі власнику (новому власнику) державного акта
на право приватної власності на землю.

5.3. Даний договір складений в ___________________

(кількість) римірниках, один з яких зберігається у справах __________________ ________________________________________________________________.
(адреса та назва державної нотаріальної контори або адреса

розташування приватного нотаріуса)
Підписи сторін:
Продавець _______________ Покупець _____________________
Додаток N 2

до Порядку посвідчення

договорів відчуження

земельних ділянок

( Додаток N 2 в редакції Наказу

Мін'юсту N 31/5;59 ( z0357-98 )

від 01.06.98 )
Договір

купівлі-продажу права на земельну частку (пай),

посвідченого сертифікатом
__________________________________________________________________

(місце і дата укладання угоди прописом) Ми, що нижче підписалися, __________________________________,
іменований в подальшому "Продавець", і __________________________,
іменований в подальшому "Покупець", на підставі __________________ _________________________________________________________________
склали даний договір про таке:
1. Предмет договору

1.1. Продавець продав, а Покупець купив право на земельну
частку (пай), посвідчене сертифікатом, площею __________ умовних
кадастрових гектарів.

1.2. Місце розташування земельної частки
(паю) ____________________________________________________________

(сільрада, господарство, населений пункт)

1.3. Цільове призначення земельної частки (паю), посвідченої
сертифікатом ____________________________________________________.
2. Ціна договору і умови оплати

2.1. Продаж права на земельну частку (пай), посвідченого
сертифікатом, відбувся за _______________________________________.

(сума в гривнях)

2.2. Покупцем на рахунок Продавця в _________________________
банку ____________________________________________________________

(реквізити банку) ерераховано _____________________________________________________

(сума в гривнях) ________________________________________________________________.

(назва платіжного документа та дата оплати)
3. Обов'язки сторін

3.1. Продавець продав, а Покупець купив за даним договором
право на земельну частку (пай), посвідчене сертифікатом, вільну
від будь-яких майнових прав і претензій третіх осіб, про яких в
момент складання договору Продавець чи Покупець не міг не знати.
4. Розгляд спорів

4.1. Всі спори, котрі можуть виникнути з даного договору,
вирішуються шляхом переговорів між сторонами, а у разі
неможливості вирішення спорів шляхом переговорів - у судовому
порядку.
5. Інші умови

5.1. Невід'ємною частиною договору є сертифікат на право на
земельну частку (пай).

5.2. Цей договір, після нотаріального посвідчення, підлягає
реєстрації районною державною адміністрацією за місцезнаходженням
колективного сільськогосподарського підприємства,
сільськогосподарського кооперативу, сільськогосподарського
акціонерного товариства з внесенням відповідних змін до записів у
Книзі реєстрації сертифікатів на право на земельну частку (пай).

5.3. Даний договір складений в __________ примірниках, один

(кількість) яких зберігається у справах ___________________________________.

(назва державної нотаріальної контори, _________________________________________________________________

адреса розташування приватного нотаріуса)
Підписи сторін:
Продавець _______________ Покупець ___________________

Додаток 3

до Порядку посвідчення договорів

відчуження земельних ділянок та

права на земельну частку (пай),

посвідченого сертифікатом
Довідка

про визначення грошової оцінки земельної ділянки
1. Складена на підставі заяви громадянина ___________________

(прізвище, ім'я, _________________________________________________________________
по батькові, рішення відповідної ради, його номер і дата) відповідності з методикою грошової оцінки землі,
затвердженої постановою Кабінету Міністрів України. 2. Місце розташування земельної ділянки _____________________ _________________________________________________________________ ________________________________________________________________.

3. Цільове призначення земельної ділянки ____________________ _________________________________________________________________ ________________________________________________________________.

4. Площа земельної ділянки ______________ га (кв. м). 5. Грошова оцінка земельної ділянки складає _________________________________________________________________ ________________________________________________________ гривень.

(сума прописом)
Начальник районного (міського)
відділу (управління) земельних
ресурсів ____________ _____________________

(підпис) (прізвище, ініціали)
Дата "___" ____________ 199 р.
М.П.
( Порядок доповнено Додатком N 3 згідно з Наказом Мін'юсту N
31/5;59 ( z0357-98 ) від 01.06.98 )

 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: