open
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Зміст
Нечинний
                             
                             
ДЕРЖПАТЕНТ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 120 від 07.06.96 Зареєстровано в Міністерстві

м.Київ юстиції України

27 червня 1996 р.
vd960607 vn120 за N 332/1357

( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства

освіти і науки

N 387 ( z0757-05 ) від 29.06.2005 )
Про внесення змін і доповнень до Інструкції про

порядок видачі патентів України на винаходи,

що охороняються авторськими свідоцтвами СРСР

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від
16 січня 1996 року N 98 ( 98-96-п ) "Про внесення змін і доповнень
до постанови Кабінету Міністрів України від 10 жовтня 1994 р.
N 701", Н А К А З У Ю:
1. Затвердити зміни і доповнення до Інструкції про порядок
видачі патентів України на винаходи, що охороняються авторськими
свідоцтвами СРСР, затвердженої наказом Держпатенту України від
13 липня 1995 року N 111 ( z0246-95 ) та зареєстрованої у
Міністерстві юстиції України 26 липня 1995 року N 246/783
(додаються). 2. Опублікувати зазначені в п.1 зміни і доповнення до
Інструкції в офіційному бюлетені Держпатенту України "Промислова
власність". 3. Зареєструвати цей наказ у Міністерстві юстиції України. 4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого
заступника голови Держпатенту України В.Жарова.
Голова Держпатенту В.Петров
Затверджено

наказом Держпатенту України

від 7 червня 1996 року N 120

Зміни і доповнення

до Інструкції про порядок видачі патентів

України на винаходи, що охороняються

авторськими свідоцтвами СРСР

1. Пункт 4 викласти у такій редакції: "4. До клопотання додаються: копія авторського свідоцтва СРСР на винахід, засвідчена
нотаріально чи установою; дві копії опису винаходу; експертний висновок про можливість відкритої публікації, якщо
винахід, що охороняється авторським свідоцтвом СРСР, мав гриф "для
службового користування"; копія документа про правонаступництво (при необхідності); доручення, видане на ім'я патентного повіреного або іншої
довіреної особи (при необхідності); документ, що підтверджує сплату збору за подання клопотання
про видачу патенту України на винахід. У разі неподання разом з клопотанням документа, що
підтверджує сплату збору встановленого розміру, клопотання
вважається неподаним".
2. Пункт 5 викласти у такій редакції: "5. Держпатент України розглядає клопотання про видачу
патенту України на винахід, що охороняється авторським свідоцтвом
СРСР, перевіряє наявність документів, зазначених в п.4 цієї
Інструкції, приймає рішення про видачу патенту України на винахід
і припинення дії відповідного авторського свідоцтва СРСР в
Україні, та надсилає це рішення заявнику з повідомленням про
необхідність сплати зборів за видачу патенту та за підтримання
його чинності за поточний рік, рахуючи від дати подання заявки на
видачу авторського свідоцтва СРСР".
3. Пункт 7 викласти у такій редакції: "7. На підставі рішення про видачу патенту України на винахід
та за наявності документа про сплату збору встановленого розміру
за видачу патенту Держпатент України публікує у своєму офіційному
бюлетені відомості про видачу патенту України на винахід та
припинення дії в Україні відповідного авторського свідоцтва СРСР
на винахід. Збір за видачу патенту України на винахід та збір за
підтримання його чинності за поточний рік повинні бути сплачені
протягом трьох місяців від дати отримання заявником рішення про
видачу патенту України на винахід. Документи, які підтверджують
сплату зборів встановленого розміру, повинні надійти або бути
відправленими до Держпатенту України у зазначений тримісячний
термін".
4. Додаток до Інструкції про порядок видачі патентів України
на винаходи, що охороняються авторськими свідоцтвами СРСР викласти
у такій редакції: "Додаток до Інструкції про порядок видачі
патентів України на винаходи, що охороняються авторськими
свідоцтвами СРСР у редакції наказу Держпатенту України від
7 червня 1996 року N 120" (додається).
Додаток

до Інструкції про порядок видачі

патентів України на винаходи, що

охороняються авторськими

свідоцтвами СРСР (у редакції

наказу Держпатенту України

від 7 червня 1996 року N 120)

Клопотання

про видачу патенту України на винахід,

що охороняється авторським свідоцтвом СРСР

Я(ми) _______________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові винахідника(ів) _________________________________________________________________

українською мовою, відповідно до запису в паспорті)
разом з __________________________________________________________

(повне найменування заявника(ів)
прошу (просимо) видати патент України на винахід, що охороняється
авторським свідоцтвом СРСР N _____________________________________
заявка N ________________, дата подання заявки ___________________
на _______________________________________________________________

(назва винаходу)
на ім'я __________________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові фізичної
__________________________________________________________________

або найменування юридичної особи, її адреса)
Згода зазначеної особи на одержання патенту є.
М.П. _________________________________________________

(підпис особи, на ім'я якої просять видати патент)
Повідомляю(ємо), що факту анулювання авторського свідоцтва в
Держреєстрі винаходів колишнього СРСР не було.
Патент надіслати _________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові _________________________________________________________________

фізичної або найменування юридичної особи, її адреса)

Винахідник(и) _______________________________________________

(підпис) (прізвище) _______________________________________________
Заявник(и) __________________________________________________

(підпис) (прізвище та посада) ______________________________________________________________ М.П.

До клопотання додаються: копія авторського свідоцтва СРСР на винахід, завірена
нотаріально або установою; дві копії опису винаходу; документ про сплату збору за подання клопотання про видачу
патенту України на винахід; експертний висновок про можливість відкритої публікації, якщо
винахід мав гриф "для службового користування"; документ про правонаступництво (при необхідності).

 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: