open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Нечинна
                             
                             
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А

від 8 червня 1996 р. N 620

Київ
( Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ

N 1231 ( 1231-2005-п ) від 21.12.2005 )
Питання створення та організації роботи Української

частини Спільного комітету "Уряд/ЮНІДО"
( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ

N 97 ( 97-97-п ) від 30.01.97

N 1371 ( 1371-2002-п ) від 13.09.2002 )

На виконання Угоди про співробітництво в сфері промислового
розвитку між Урядом України та Організацією Об'єднаних Націй по
Промисловому Розвитку від 8 грудня 1995 р. Кабінет Міністрів
України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити:
( Абзац другий пункту 1 втратив чинність на підставі
Постанови КМ N 97 ( 97-97-п ) від 30.01.97 )
Положення про Українську частину Спільного комітету
"Уряд/ЮНІДО" (додається).
2. Покласти на Агентство координації міжнародної технічної
допомоги організаційне забезпечення роботи щодо співробітництва з
ЮНІДО.
3. У зв'язку із значним зростанням обсягів роботи з
координації співробітництва з міжнародними організаціями збільшити
штатну чисельність Агентства координації міжнародної технічної
допомоги на 12 одиниць, встановивши граничну чисельність
працівників центрального апарату Агентства в кількості 100
одиниць.
4. Міністерству фінансів забезпечити повне і своєчасне
фінансування витрат на утримання додаткової чисельності
центрального апарату Агентства координації міжнародної технічної
допомоги в межах асигнувань, затверджених у Державному бюджеті
України на 1996 рік для цього Агентства.
5. Міністерству фінансів, Міністерству економіки щорічно під
час розроблення проектів державного бюджету та державної програми
економічного і соціального розвитку передбачати виділення
асигнувань для забезпечення діяльності Української частини
Спільного комітету "Уряд/ЮНІДО".
( Пункт 6 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 1371
( 1371-2002-п ) від 13.09.2002 )

Прем'єр-міністр України П.ЛАЗАРЕНКО
Міністр

Кабінету Міністрів України В.ПУСТОВОЙТЕНКО
Інд.62
ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 8 червня 1996 р. N 620
ПОЛОЖЕННЯ

про Українську частину Спільного комітету

"Уряд/ЮНІДО"

1. Спільний комітет "Уряд/ЮНІДО" (далі - Спільний комітет)
створено відповідно до Угоди про співробітництво в сфері
промислового розвитку між Урядом України та Організацією
Об'єднаних Націй по Промисловому Розвитку, укладеної 8 грудня 1995
року.
2. Українська частина Спільного комітету є постійно діючим
органом, який в межах покладених на нього завдань представляє Уряд
України в його відносинах з ЮНІДО.
3. Основними завданнями Української частини Спільного
комітету є:
підготовка програми співробітництва з ЮНІДО та рекомендацій о неї;

контроль за виконанням узгоджених програм, заходів у рамках
Угоди про співробітництво в сфері промислового розвитку між Урядом
України та ЮНІДО; розроблення рекомендацій щодо робочих процедур, а також
організаційних, фінансових і технічних питань зміцнення
співробітництва; визначення нових можливих сфер співробітництва між двома
сторонами; розгляд питань і вжиття заходів, спрямованих на розвиток
зв'язків між Україною та ЮНІДО, а також попереднє обговорення
пропозицій, які можуть стати предметом домовленості між Урядом
України та ЮНІДО; забезпечення відповідності програм двостороннього
співробітництва стратегії промислового розвитку України; координація діяльності міністерств, інших центральних органів
державної виконавчої влади, місцевих органів державної виконавчої
влади,представницьких органів та органів місцевого самоврядування,
підприємств, установ і організацій у питаннях двостороннього
співробітництва між Урядом України та ЮНІДО; сприяння оперативному опрацюванню пропозицій міністерств,
інших центральних органів державної виконавчої влади, місцевих
органів державної виконавчої влади, представницьких органів та
органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і
організацій щодо науково-технічного та промислового
співробітництва з ЮНІДО; опрацювання таких пропозицій з частиною
Спільного комітету, що представляє ЮНІДО; підготовка засідань Спільного комітету, розроблення проектів
рішень з обговорених питань і здійснення заходів для їх виконання,
а також організаційне, технічне, матеріальне, фінансове та інше
забезпечення засідань Спільного комітету,що проводяться в Україні; сприяння заходам, що здійснюються в рамках співробітництва з
ЮНІДО (проведення форумів, семінарів, виставок, інвестиційних
форумів, виконання навчальних програм).
4. Українська частина Спільного комітету має право:
приймати рішення з питань, що входять в компетенцію
Української частини Спільного комітету; подавати до Кабінету Міністрів України пропозиції з питань
забезпечення ефективної роботи Спільного комітету,його Української
частини, а також з питань розвитку співробітництва між Україною та
ЮНІДО; одержувати від міністерств, інших центральних органів
державної виконавчої влади, місцевих органів державної виконавчої
влади,представницьких органів та органів місцевого самоврядування,
підприємств, установ і організацій, а також в установленному
порядку від іноземних установ, фірм матеріали, необхідні для
виконання завдань Української частини Спільного комітету; проводити наради за участю представників заінтересованих
міністерств, інших центральних органів державної виконавчої влади,
місцевих органів державної виконавчої влади, представницьких
органів та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ
і організацій з питань, що входять до компетенції Української
частини Спільного комітету; залучати представників ділових кіл для
підготовки засідань та участі в них; створювати постійні та тимчасові робочі органи; звертатись самостійно або при сприянні частини Спільного
комітету, що представляє ЮНІДО, до державних і недержавних
організацій інших країн з питань співробітництва, спрямованого на
підтримку програм, що реалізуються в рамках Угоди про
співробітництво в сфері промислового розвитку між Урядом України
та Організацією Об'єднаних Націй по Промисловому Розвитку.
5. Українська частина Спільного комітету складається із
співголови ( голови Української частини ), заступників голови та
інших її членів, які відповідно до зазначеної Угоди призначаються
Кабінетом Міністрів України.
6. Українська частина Спільного комітету проводить свої
засідання не менш як 2 рази на рік.
У разі потреби за ініціативою голови, його заступників або не
менше двох членів Української частини Спільного комітету можуть
проводитись позачергові засідання Української частини.
7. Рішення Української частини Спільного комітету з питань
співробітництва з ЮНІДО, прийняті в межах їх компетенції, є
обов'язковими для міністерств, інших центральних органів державної
виконавчої влади, місцевих органів державної виконавчої влади,
представницьких органів та органів місцевого самоврядування,
підприємств, установ і організацій.
8. Агентство координації міжнародної технічної допомоги,
здійснюючи організаційне забезпечення роботи по співробітництву з
ЮНІДО, підтримує постійні робочі контакти з Секретаріатом ЮНІДО та
частиною Спільного комітету, що представляє ЮНІДО; готує робочі
матеріали, проекти рішень і звітів Української частини Спільного
комітету та Спільного комітету.
9. Рішення Української частини Спільного комітету
оформляються протоколом, який підписується її головою. Протокол надсилається всім членам Української частини
Спільного комітету та заінтересованим органам, підприємствам,
установам, і організаціям.
10. Голова Української частини Спільного комітету згідно з
планом заходів на рік подає в установленому порядку відповідні
розрахунки витрат у національній валюті України для включення до
проекту Державного бюджету України на наступний рік. Фінансування
цих витрат здійснюватиметься Мінфіном по відповідних міністерствах
і відомствах у межах передбачених коштів.
11. Українська частина Спільного комітету подає Кабінету
Міністрів України звіт за минулий рік щодо виконання заходів,
передбачених Спільним комітетом та використання коштів, виділених
для здійснення функцій Української частини Спільного комітету.

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 8 червня 1996 р. N 620
( Склад Української частини втратив чинність на підставі

Постанови КМ N 97 ( 97-97-п ) від 30.01.97 )
СКЛАД

Української частини Спільного комітету "Уряд/ЮНІДО"
КІНАХ - Віце-прем'єр-міністр України, Анатолій Кирилович співголова Спільного комітету

"Уряд/ЮНІДО", голова Української

частини
ВРУБЛЕВСЬКИЙ - заступник Міністра економіки, Анатолій Григорович заступник голови Української

частини Спільного комітету

"Уряд/ЮНІДО"
ПАВЛІКОВСЬКА - голова Агентства координації Лада Анатоліївна міжнародної технічної допомоги,

заступник голови Української

частини Спільного комітету

"Уряд/ЮНІДО"
ГОНЧАРУК - заступник Міністра зовнішніх Андрій Іванович економічних зв'язків і торгівлі
ГРИЩЕНКО - заступник Міністра промисловості Сергій Георгійович
ПОРТНОЙ - перший заступник Міністра Микола Миколайович машоно-будування, військово-

промислового комплексу і

конверсії
СВІЖЕНКО - заступник голови ДКНТП Віктор Олексійович
ХАНДОГІЙ - заступник Міністра закордонних Володимир Дмитрович справ

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: