open
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
Чинний
                             
                             
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А

від 12 червня 1996 р. N 641

Київ
Про затвердження Порядку погашення боргових зобов'язань підприємств, установ та організацій за спожитий природний

газ, поставлений з Російської Федерації в 1994 році

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Порядок погашення боргових зобов'язань
підприємств, установ та організацій за спожитий природний газ,
поставлений з Російської Федерації в 1994 році, що додається. 2. Міністерству фінансів разом з Міністерством економіки за
результатами оформлення відступлення Міністерству фінансів прав
вимоги погашення боргу АТ "Укргазпром" до підприємств, установ та
організацій за спожитий природний газ, поставлений з Російської
Федерації в 1994 році, в місячний термін з дати закінчення цього
оформлення подати до Кабінету Міністрів України пропозиції щодо
механізму та джерел погашення залишку боргу АТ "Укргазпром" перед
Міністерством фінансів.

Прем'єр-міністр України П.ЛАЗАРЕНКО
Міністр

Кабінету Міністрів України В.ПУСТОВОЙТЕНКО
Інд.66
ЗАТВЕРДЖЕНИЙ

постановою Кабінету Міністрів України

від 12 червня 1996 р. N 641
ПОРЯДОК

погашення боргових зобов'язань підприємств, установ та

організацій за спожитий природний газ, поставлений з

Російської Федерації в 1994 році

1. Цей Порядок розроблено відповідно до постанови Кабінету
Міністрів України від 16 січня 1996 р. N 81 ( 81-96-п ) "Про
реструктуризацію заборгованості за природний газ, поставлений з
Російської Федерації в 1994 році" і застосовується щодо погашення
боргових зобов'язань підприємств, установ та організацій незалежно
від форм власності, в тому числі тих, що фінансуються з бюджету,
за спожитий природний газ, поставлений з Російської Федерації в
1994 році. 2. Мінфін протягом п'яти днів з дня затвердження цього
Порядку складає переказний вексель, який засвідчує зобов'язання
акціонерного товариства "Укргазпром" (АТ "Укргазпром") сплатити
Мінфіну 1 400 млн. доларів США, що дорівнює сумі кредиторської
заборгованості АТ "Укргазпром" перед російським акціонерним
товариством "Газпром" за поставлений в 1994 році природний газ, та
передає зазначений вексель АТ "Укргазпром" для акцепту. Вексель повинен містити всі обов'язкові реквізити,
передбачені законодавством. При цьому в ньому зазначаються: сума в доларах США; термін за пред'явленням до 1 січня 2007 року; нарахування відсотків (8,5 відсотка річних починаючи з
1 липня 1996 р.) на суму векселя; записи "оборот без витрат" і "вексель видано в одному
примірнику"; оплата векселів та відсотків за ними здійснюється в
національній валюті України за курсом Національного банку України
на дату погашення векселя. 3. АТ "Укргазпром" протягом двох днів після отримання
складеного Мінфіном переказного векселя акцептує та повертає його
Мінфіну разом з двома примірниками підписаної АТ "Укргазпром"
угоди про переведення боргу в сумі 1400 млн. доларів США на
Мінфін. 4. АТ "Укргазпром" протягом двох тижнів після отримання для
акцепту переказного векселя, складеного Мінфіном, складає
переказні векселі з додержанням вимог абзаців другого - сьомого
пункту 2 цього Порядку, які засвідчують зобов'язання його дочірних
підприємств (далі - підприємств АТ "Укргазпром") сплатити Мінфіну
суму, що дорівнює різниці між сумою, яка визначається виходячи з
вартості обсягів поставленого АТ "Укргазпром" підприємствам
АТ "Укргазпром" природного газу в кожному місяці 1994 року та
перераховується в долари США за курсом Національного банку України
на перше число місяця, що настає за місяцем, в якому здійснювались
поставки природного газу, та сумою фактично сплачених
підприємствами АТ "Укргазпром" коштів протягом 1994 - 1996 років
в рахунок заборгованості за спожитий в 1994 році природний газ,
яка перераховується в долари США за курсом Національного банку
України на дату фактичної сплати, забезпечує акцепт цих векселів
підприємствами АТ "Укргазпром" та передає їх Мінфіну. Одночасно з акцептом векселів підприємства АТ "Укргазпром"
подають Мінфіну за підписом керівника та головного бухгалтера
довідку про обсяги споживання природного газу у кожному місяці
1994 року та реєстр здійснених у 1994 - 1996 роках платежів за
спожитий в 1994 році природний газ. 5. Мінфін протягом п'яти днів після отримання від АТ
"Укргазпром" акцептованих підприємствами АТ "Укргазпром" векселів
повністю або частково (на суму векселів, акцептованих
підприємствами АТ "Укргазпром") погашає вексель, акцептований АТ
"Укргазпром". У разі часткового погашення векселів на непогашену його суму
з додержанням вимог абзаців другого - сьомого пункту 2 цього
Порядку складається Мінфіном і негайно безумовно акцептується АТ
"Укргазпром" новий вексель, який засвідчує зобов'язання АТ
"Укргазпром" сплатити зазначену у векселі суму Мінфіну. 6. Підприємства АТ "Укргазпром" протягом двох тижнів після
отримання для акцепту векселів, складених АТ "Укргазпром": складають по одному переказному векселю з додержанням вимог
абзаців другого - сьомого пункту 2 цього Порядку, який засвідчує
зобов'язання кожного із своїх боржників - газозбутових підприємств
корпорації "Укргаз" (далі - газозбутові підприємства "Укргаз") та
державного комунального підприємства "Київгаз" (далі - ДКП
"Київгаз") сплатити Мінфіну суму, що дорівнює різниці між сумою,
яка визначається виходячи з вартості обсягів поставленого
відповідним підприємством АТ "Укргазпром" відповідному
газозбутовому підприємству "Укргаз" або ДКП "Київгаз" природного
газу в кожному місяці 1994 року та перераховується в долари США за
курсом Національного банку України на перше число місяця, що
настає за місяцем, в якому здійснювались поставки природного газу,
та сумою фактично сплачених газозбутовими підприємствами "Укргаз"
і ДКП "Київгаз" коштів протягом 1994 - 1996 років в рахунок
заборгованості за спожитий в 1994 році природний газ, яка
перераховується в долари США за курсом Національного банку України
на дату фактичної сплати, забезпечують акцепт цих векселів
газозбутовими підприємствами "Укргаз" і ДКП "Київгаз" та передають
їх Мінфіну. Одночасно з акцептом векселів газозбутові підприємства
"Укргаз" і ДКП "Київгаз" подають Мінфіну за підписом керівника та
головного бухгалтера: довідку про обсяги споживання природного
газу у кожному місяці 1994 року та реєстр здійснених у
1994 - 1996 роках платежів за спожитий в 1994 році природний газ;
довідку про обсяги споживання населенням природного газу у кожному
місяці 1994 року та оплату його населенням у 1994 - 1996 роках;
довідку про суму заборгованості державного бюджету за 1994 рік у
відшкодуванні різниці в цінах на природний газ, що споживався
населенням і бюджетними установами та організаціями; складають на кожне підприємство або госпрозрахункову
організацію - боржника (далі - підприємство-боржник), якому
поставки природного газу здійснювались як безпосереднім споживачам
підприємствами АТ "Укргазпром", по декілька переказних векселів з
додержанням вимог абзаців другого - сьомого пункту 2 цього
Порядку, які засвідчують зобов'язання відповідного
підприємства-боржника сплатити Мінфіну суму, що дорівнює різниці
між сумою, яка визначається виходячи з вартості обсягів
поставленого відповідним підприємством АТ "Укргазпром"
відповідному підприємству-боржнику природного газу в кожному
місяці 1994 року та перераховується в долари США за курсом
Національного банку України на перше число місяця, що настає за
місяцем, в якому здійснювались поставки природного газу, та сумою
фактично сплачених підприємствами-боржниками коштів протягом
1994 - 1996 років в рахунок заборгованості за спожитий в 1994 році
природний газ, яка перераховується в долари США за курсом
Національного банку України на дату фактичної сплати, забезпечують
акцепт цих векселів підприємствами-боржниками та передають їх
Мінфіну. Кожний вексель виписується на суму 100 тис. доларів США.
Якщо сума заборгованості підприємства не є кратною 100 тис.
доларів США, залишок оформляється одним векселем на суму залишку.
Одночасно з акцептом векселів підприємства-боржники подають
Мінфіну за підписом керівника та головного бухгалтера довідку про
обсяги споживання природного газу у кожному місяці 1994 року та
реєстр здійснених у 1994 - 1996 роках платежів за спожитий в 1994
році природний газ. У місячний термін з дня затвердження цього
Порядку кожне підприємство або госпрозрахункова організація, яким
поставки природного газу здійснювались як безпосереднім споживачам
підприємствами АТ "Укргазпром" та які повністю розрахувались за
спожитий в 1994 році природний газ, подають Мінфіну за підписом
керівника та головного бухгалтера довідку про обсяги споживання
природного газу у кожному місяці 1994 року та реєстр здійснених у
1994 - 1996 роках платежів за спожитий в 1994 році природний газ. 7. Мінфін протягом п'яти днів після отримання від підприємств
АТ "Укргазпром" акцептованих газозбутовими підприємствами
"Укргаз", ДКП "Київгаз" та підприємствами, яким природний газ
постачався як безпосереднім споживачам підприємствами АТ
"Укргазпром", векселів повністю або частково (на суму векселів,
акцептованих газозбутовими підприємствами "Укргаз", ДКП "Київгаз"
та підприємствами, яким природний газ постачався як безпосереднім
споживачам підприємствами АТ "Укргазпром") погашає векселі,
акцептовані підприємствами АТ "Укргазпром". У разі часткового погашення векселів на непогашену його суму
з додержанням вимог абзаців другого - сьомого пункту 2 цього
Порядку складаються Мінфіном і негайно безумовно акцептуються
підприємствами АТ "Укргазпром" нові векселі, які засвідчують
зобов'язання підприємств АТ "Укргазпром" сплатити зазначену у
векселі суму Мінфіну. 8. Газозбутові підприємства "Укргаз" та ДКП "Київгаз"
протягом 80 днів з дня затвердження цього Порядку складають
переказні векселі з додержанням вимог абзаців другого - сьомого
пункту 2 цього Порядку, які засвідчують зобов'язання підприємств,
установ та організацій сплатити Мінфіну суму, що дорівнює різниці
між сумою, яка визначається виходячи з вартості обсягів
поставленого газозбутовими підприємствами "Укргаз" і ДКП "Київгаз"
природного газу в кожному місяці 1994 року та перераховується в
долари США за курсом Національного банку України на перше число
місяця, що настає за місяцем, в якому здійснювались поставки
природного газу, та сумою фактично сплачених підприємствами,
установами та організаціями коштів протягом 1994 - 1996 років в
рахунок заборгованості за спожитий в 1994 році природний газ, яка
перераховується в долари США за курсом Національного банку України
на дату фактичної сплати, забезпечують акцепт цих векселів
підприємствами, установами та організаціями і передають їх
Мінфіну. Кожний вексель виписується на суму 100 тис. доларів США. Якщо
сума заборгованості підприємства, установи або організації не є
кратною 100 тис. доларів США, залишок оформляється одним векселем
на суму залишку. Одночасно з акцептом векселів підприємства, установи та
організації подають Мінфіну за підписом керівника та головного
бухгалтера довідку про обсяги споживання природного газу у кожному
місяці 1994 року та реєстр здійснених у 1994 - 1996 роках платежів
за спожитий в 1994 році природний газ. У місячний термін з дня затвердження цього Порядку кожне
підприємство, установа або організація, які повністю розрахувались
за спожитий в 1994 році природний газ, подають Мінфіну за підписом
керівника та головного бухгалтера довідку про обсяги споживання
природного газу у кожному місяці 1994 року та реєстр здійснених у
1994 - 1996 роках платежів за спожитий в 1994 році природний газ. 9. Мінфін протягом п'яти днів після отримання від
газозбутових підприємств "Укргаз" та ДКП "Київгаз" акцептованих
підприємствами, установами та організаціями векселів повністю або
частково погашає векселі, акцептовані газозбутовими підприємствами
"Укргаз" та ДКП "Київгаз" на суму векселів, акцептованих
підприємствами, установами та організаціями. У разі часткового погашення векселів на непогашену його суму
з додержанням вимог абзаців другого - сьомого пунку 2 цього
Порядку складаються Мінфіном і негайно безумовно акцептуються
газозбутовими підприємствами "Укргаз" та ДКП "Київгаз" нові
векселі, які засвідчують зобов'язання газозбутових підприємств
"Укргаз" та ДКП "Київгаз" сплатити зазначену у векселі суму
Мінфіну.

  • Друкувати
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
  • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: