open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Нечинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 120 від 14.06.96 Зареєстровано в Міністерстві

м.Київ юстиції України

26 червня 1996 р.
vd960614 vn120 за N 328/1353

( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Мінфіну

N 30 ( z0139-98 ) від 11.02.98 )
Про затвердження Порядку відображення у бухгалтерському
обліку і звітності збільшення балансової вартості основних
фондів на суму затрат, пов'язаних із закінченим капітальним

ремонтом

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від
16 травня 1996 року N 523 ( 523-96-п ) "Про проведення індексації
балансової вартості основних фондів та визначення розмірів
амортизаційних відрахувань на повне їх відновлення у
1996-1997 роках" Н А К А З У Ю:
Затвердити Порядок відображення у бухгалтерському обліку і
звітності збільшення балансової вартості основних фондів на суму
затрат, пов'язаних із закінченим капітальним ремонтом (додається).
Заступник Міністра М.І.Сивульський

Затверджено

наказом Міністерства фінансів

України від 14 червня 1996 року

N 120
Порядок
відображення у бухгалтерському обліку і звітності збільшення
балансової вартості основних фондів на суму затрат, пов'язаних

із закінченим капітальним ремонтом
Постановою Кабінету Міністрів України від 16 травня 1996 року
N 523 ( 523-96-п ) "Про проведення індексації балансової вартості
основних фондів та визначення розмірів амортизаційних відрахувань
на повне їх відновлення у 1996-1997 роках" встановлено, що на суму
затрат, пов'язаних із закінченим капітальним ремонтом основних
фондів станом на 1 січня 1996 року, збільшується балансова
вартість основних фондів після індексації, а починаючи з 1996 року
затрати, пов'язані із закінченим капітальним ремонтом основних
фондів, відносяться на збільшення балансової вартості відповідних
основних фондів з подальшою їх амортизацією за встановленими
нормами на повне їх відновлення. Міністерству фінансів України доручено затвердити порядок
відображення у бухгалтерському обліку і звітності збільшення
балансової вартості основних фондів на суму затрат, пов'язаних із
закінченим капітальним ремонтом.
1. Затрати на закінчений капітальний ремонт власних основних
фондів, що на момент застосування цього Порядку лічаться на
рахунку 86 "Амортизаційний фонд" субрахунок 3 "На капітальний
ремонт" та відображені у рядку 305 Балансу підприємства (ф.N 1),
зараховуються на збільшення їх балансової вартості, в якій
враховано результати індексації балансової вартості основних
фондів, що проведена відповідно до постанови Кабінету Міністрів
України від 16 травня 1996 року N 523, записом по дебету рахунку
01 "Основні засоби" субрахунок 1 "Власні основні засоби" і кредиту
рахунків: малими підприємствами, що застосовують Вказівки про склад та
порядок заповнення облікових регістрів малими підприємствами,
затверджених наказом Міністерства фінансів України від 31 травня
1996 року N 112 ( z0297-96 ), господарськими товариствами усіх
організаційно-правових форм та підприємствами з іноземними
інвестиціями - 86 субрахунок 3; іншими підприємствами - 85 "Статутний фонд". Одночасно
дебетується рахунок 88 "Фонди спеціального призначення" субрахунок
"Фонд поповнення власних коштів і дооцінки товарно-матеріальних
цінностей" у кореспонденції з рахунком 86 субрахунок 3. Подальші затрати на капітальний ремонт власних основних
засобів на підставі акта приймання-здачі відремонтованих,
реконструйованих та модернізованих об'єктів (типова форма N ОЗ-2
затверджена наказом Міністерства статистики України 29 грудня
1995 року N 352) відображаються аналогічними записами, але замість
кредитування рахунка 86 субрахунок 3 кредитується рахунок 03
"Ремонт основних засобів" субрахунок 2 "Капітальний ремонт". 2. Затрати на закінчений капітальний ремонт орендованих
основних засобів (будь-якої форми оренди), що на момент
застосування цього Порядку лічаться в орендаря на рахунку 86
"Амортизаційний фонд" субрахунок 3 "На капітальний ремонт"
та відображені у рядку 305 Балансу підприємства (ф.N 1),
зараховуються на рахунок 01 "Основні засоби" субрахунок 1 "Власні
основні засоби" під назвою "Ремонтні затрати (назва об'єкта
оренди)" у кореспонденції з кредитом рахунка 86 "Амортизаційний
фонд" субрахунок 3 "На капітальний ремонт". Подальші затрати на
капітальний ремонт орендованих основних засобів на підставі акта
приймання-здачі відремонтованих, реконструйованих та
модернізованих об'єктів відображаються по дебету рахунка 01
"Основні засоби" субрахунок 1 "Власні основні засоби" під назвою
"Ремонтні затрати (назва об'єкта оренди)" у кореспонденції з
рахунком 03 "Ремонт основних засобів" субрахунок 2 "Капітальний
ремонт". 3. Зміна балансової вартості основних фондів на суму затрат
із закінченого капітального ремонту відображається в інвентарній
картці обліку основних засобів або в інших регістрах аналітичного
обліку основних засобів. 4. Після закінчення строку оперативної оренди і повернення
об'єкта основних фондів орендодавцеві ремонтні затрати списуються
у орендаря і приєднуються орендодавцем на підставі документів
орендаря до балансової вартості повернутого об'єкта з
відображенням у бухгалтерському обліку в порядку, передбаченому
пунктом 10 Інструкції з бухгалтерського обліку орендних операцій,
затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 25 липня
1995 року N 128 ( z0273-95 ). 5. Після викупу орендованих у складі цілісних майнових
комплексів основних засобів їх вартість зараховується до складу
власних основних фондів з приєднанням ремонтних затрат до
балансової вартості відповідних об'єктів. Аналогічні записи в бухгалтерському обліку проводяться після
закінчення строку фінансової оренди і переходу орендованих
основних фондів у власність орендаря. Суми нарахованого зносу по орендованих об'єктах та ремонтним
затратам на них також об'єднуються на субрахунку 1 "Знос власних
основних засобів" рахунка 02 "Знос (амортизація) майна". 6. Власники основних засобів, що не передані в оренду,
проводять амортизаційні відрахування на повне відновлення від
балансової вартості основних фондів, збільшеної на затрати з
закінченого капітального ремонту, за встановленими нормами і
коефіцієнтами у діючому порядку. Амортизаційні відрахування на повне відновлення ремонтних
затрат по орендованих основних засобах нараховуються орендарем за
встановленими для відремонтованого об'єкта нормами і коефіцієнтами
протягом терміну, за який вартість ремонтних затрат буде списана
на відповідні витрати, з відображенням на рахунках бухгалтерського
обліку в залежності від мети використання об'єкта оренди у
кореспонденції з рахунком 02 "Знос (амортизація) майна"
субрахунок 1 "Знос власних основних засобів". 7. Амортизаційні відрахування на капітальний ремонт основних
фондів не проводяться, якщо інше не передбачено чинним
законодавством. 8. Затрати на закінчений капітальний ремонт основних фондів,
фінансування якого здійснюється за рахунок цільових коштів, не
відносяться на збільшення балансової вартості відремонтованих
об'єктів. 9. Порядок відображення у бухгалтерській звітності затрат,
пов'язаних із закінченим капітальним ремонтом основних фондів,
встановлюється Інструкцією про порядок заповнення форм річного
бухгалтерського звіту.
Управління методології

бухгалтерського обліку

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: