open
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
Чинний
                             
                             
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А

від 16 травня 1996 р. N 523

Київ
Про проведення індексації балансової вартості

основних фондів та визначення розмірів

амортизаційних відрахувань на повне їх

відновлення у 1996 - 1997 роках
( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ

N 1568 ( 1568-96-п ) від 28.12.96 )
З метою активізації інвестиційних процесів та послаблення
впливу індексації балансової вартості основних фондів на зростання
цін Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Підприємствам і організаціям усіх форм власності,
включаючи бюджетні установи та організації, провести до 1 липня
1996 р. індексацію балансової вартості основних фондів (крім
житла), за індексами, визначеними Міністерством статистики на
1 жовтня 1995 року. Індексації підлягають наявні основні фонди, що
перебувають на балансі підприємств, установ і організацій за
станом на 1 квітня 1996 року. 2. Міністерству статистики разом з Міністерством економіки,
Міністерством фінансів та Фондом державного майна розробити та
затвердити Порядок проведення індексації балансової вартості
основних фондів. 3. Установити, що підприємства та госпрозрахункові
організації усіх форм власності амортизаційні відрахування та знос
основних фондів нараховують виходячи з їх нової вартості за
діючими нормами амортизаційних відрахувань на повне відновлення
основних фондів із застосуванням у 1996-1997 роках до норм
амортизаційних відрахувань таких коефіцієнтів:
I квартал II квартал III квартал IV квартал
1996 рік - 0,25 0,35 0,50
1997 рік 0,60 0,75 0,85 1,0

Бюджетні установи та організації нараховують знос основних
фондів після індексації їх балансової вартості за діючими нормами
амортизаційних відрахувань без застосування наведених у цьому
пункті коефіцієнтів. Установити, що підприємства та госпрозрахункові
організації усіх форм власності нараховують у 1997 році
амортизаційні відрахування та знос основних фондів за нормами,
затвердженими постановою Ради Міністрів СРСР від 22 жовтня 1990 р.
N 1072 ( v1072400-90 ), із застосуванням знижуючого коефіцієнта на
рівні IV кварталу 1996 р., визначеного пунктом 3 даної Постанови
згідно з Постановою КМ N 1568 ( 1568-96-п ) від 28.12.96 ) 4. Установити, що акти оцінки вартості майна підприємств, що
підлягає приватизації, складені відповідно до методики,
затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 18 січня
1995 р. N 36 (36-95-п ), та затверджені органами приватизації до
1 липня 1996 р. без урахування зазначеної індексації, є чинними. Фонду державного майна, Міністерству статистики, Міністерству
економіки, Міністерству фінансів та Міністерству юстиції до
1 липня 1996 р. розробити та подати на затвердження Кабінетові
Міністрів України методику оцінки вартості об'єктів, що підлягають
приватизації, виходячи з їх вартості за станом на 1 квітня 1996 р.
(як виняток з пункту 6 постанови Кабінету Міністрів України від
17 січня 1995 р. N 34 ( 34-95-п ) без індексації) з урахуванням
руху основних фондів до моменту оцінки. З 1 липня 1996 р. при застосуванні зазначеної методики
індексація майнового приватизаційного сертифіката не проводиться.
( Пункт 5 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 1568
( 1568-96-п ) від 28.12.96 )
6. Затрати, пов'язані із закінченим капітальним ремонтом
основних фондів, відносити починаючи з 1996 року на збільшення
балансової вартості відповідних основних фондів з подальшою їх
амортизацією за встановленими нормами на повне їх відновлення. Збільшити на суму затрат, пов'язаних із закінченим
капітальним ремонтом основних фондів станом на 1 січня 1996 р.,
балансову вартість основних фондів після індексації. Міністерству фінансів затвердити порядок відображення у
бухгалтерському обліку і звітності збільшення балансової вартості
основних фондів на суму затрат, пов'язаних із закінченим
капітальним ремонтом. 7. Головній державній податковій інспекції забезпечити
здійснення контролю за правильністю нарахування підприємствами і
госпрозрахунковими організаціями амортизаційних відрахувань. 8. Міністерству фінансів під час уточнення показників Закону
України "Про Державний бюджет України на 1996 рік" ( 96/96-ВР )
передбачити залучення у поточному році до державного бюджету 15
відсотків амортизаційних відрахувань, що будуть нараховані в 1996
році державними підприємствами і госпрозрахунковими організаціями,
а також орендними підприємствами, заснованими на державному майні,
крім підприємств Державного комітету по геології і використанню
надр та Укрзалізниці. 9. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету
Міністрів України від 3 серпня 1993 р. N 598 ( 598-93-п ) "Про
проведення індексації основних фондів у народному господарстві
України".

Прем'єр-міністр України Є.МАРЧУК
Міністр

Кабінету Міністрів України В. ПУСТОВОЙТЕНКО
Інд.18

  • Друкувати
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
  • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: