open
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Зміст
Нечинний
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ЗОВНІШНІХ ЕКОНОМІЧНИХ ЗВ'ЯЗКІВ

І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 342 від 17.06.96 Зареєстровано в Міністерстві

м.Київ юстиції України

20 червня 1996 р.
vd960617 vn342 за N 319/1344

( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Мінекономіки,

європ. інтеграції N 42 ( z0183-02 ) від 14.02.2002 )

Про порядок видачі ліцензій на право здійснення імпорту, експорту спирту етилового, коньячного і плодового,

алкогольних напоїв і тютюнових виробів
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами МЗЕЗторгу

N 119 ( z0153-98 ) від 03.03.98

N 763 ( z0778-98 ) від 18.11.98 )

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від
13.05.96 N 493 ( 493-96-п ) "Про Тимчасовий порядок видачі
ліцензій на право імпорту, експорту, оптової торгівлі спиртом
етиловим, коньячним і плодовим, алкогольними напоями та тютюновими
виробами і роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими
виробами", директивної вказівки Кабінету Міністрів України від
14.06.96 N 23-1512/20, а також у відповідності зі статтею 16
Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" ( 959-12 ),
Декрету Кабінету Міністрів України від "Про квотування і
ліцензування експорту товарів (робіт, послуг)" ( 6-93 ) та за
погодженням з Міністерством фінансів України, Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Тимчасову інструкцію про порядок видачі
ліцензій на право імпорту, експорту спирту етилового, коньячного
і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів
Міністерством зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України
(додається). 2. Управлінню експортно-імпортного контролю (Уваров В.В.)
разом з управлінням координації оптової торгівлі (Лазарович М.В.)
та головним договірно-правовим управлінням (Нестер Л.Д.) до
22 червня 1996 року на виконання п.2 постанови Кабінету Міністрів
України від 13.05.96 N 493 ( 493-96-п ) підготувати для подання
Кабінету Міністрів України порядок надання державним підприємствам
права імпорту, експорту або оптової торгівлі спиртом етиловим,
коньячним і плодовим, а також попередній перелік державних
підприємств, яким надаватиметься таке право. 3. Покласти обов'язки щодо здійснення видачі ліцензій на
право імпорту, експорту спирту етилового, коньячного і плодового,
алкогольних напоїв і тютюнових виробів на управління контрактного
обліку та нетарифного регулювання (Андріящук В.В.) спільно з
управлінням експортно-імпортного контролю (Уваров В.В.), головним
договірно-правовим управлінням (Нестер Л.Д.), валютно-кредитним
управлінням (Кузьмінський Ю.А.). 4. Головному договірно-правовому Управлінню (Нестер Л.Д.)
забезпечити реєстрацію цього наказу в Міністерстві юстиції
України. 5. Управлінню інформації та інформатики (Загорняк О.В.)
забезпечити публікацію цього наказу в газеті "Урядовий кур'єр". 6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Олійника В.І. 7. Загальний контроль за виконанням цього наказу залишаю за
собою.
Міністр С.Осика
Затверджено

наказом МЗЕЗторгу України

від 17.06.96 N 342
Тимчасова інструкція

про порядок видачі ліцензій на право імпорту, експорту

спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних

напоїв та тютюнових виробів Міністерством зовнішніх

економічних зв'язків і торгівлі України
Ця Інструкція визначає процедуру подання документів та видачі
ліцензій на право імпорту, експорту спирту етилового, коньячного і
плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів (далі -
ліцензії).
1. Прийом документів на видачу ліцензій на право імпорту,
експорту спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних
напоїв та тютюнових виробів (далі - документи) здійснюється
управлінням контрактного обліку та нетарифного регулювання
МЗЕЗторгу України. 2. Комплект документів для одержання ліцензій подається до
МЗЕЗторгу у встановлений час (за графіком) і приймається у
спеціально визначеному приміщенні Міністерства. 3. Під час прийому документів здійснюється їх перевірка на
комплектність. Дата прийому і вхідний номер ставляться на заяві
суб'єкта підприємницької діяльності (далі - заявник) та заносяться
в журнал обліку вхідних документів. Ці дані повідомляються
заявнику. 4. На експорт спирту етилового, коньячного і плодового,
імпорт спирту етилового, коньячного і плодового, експорт
алкогольних напоїв, експорт тютюнових виробів, імпорт алкогольних
напоїв, імпорт тютюнових виробів видається окрема ліцензія. Для одержання ліцензії заявник подає такі документи: - заяву на одержання ліцензії встановленого зразка, із
зазначенням коду ТН ЗЕД у двох примірниках; - нотаріально засвідчену копію свідоцтва про державну
реєстрацію заявника та її фотокопію; - довідку державної податкової інспекції про взяття на облік
юридичної особи або свідоцтво про державну реєстрацію фізичної
особи як суб'єкта підприємницької діяльності, в двох примірниках
(один примірник засвідчений печаткою державної податкової
інспекції, другий - копія, засвідчена керівником підприємства); - копію документа, що підтверджує спеціальні повноваження
заявника здійснювати імпорт, експорт спирту етилового, коньячного
і плодового, завірену підписом керівника і скріплену печаткою
заявника (у разі подання документів на одержання ліцензії на ці
види діяльності) у двох примірниках; - копію платіжного доручення (з відміткою банку про сплату),
а також довідку відповідного фінансового органу про фактичне
надходження коштів до державного бюджету. Пункт 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом МЗЕЗторгу N 119
( z0153-98 ) від 03.03.98, в редакції Наказу МЗЕЗторгу N 763
( z0778-98 ) від 18.11.98 )
5. Ліцензії на право експорту, імпорту спирту етилового,
коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів
МЗЕЗторг видає лише після письмового погодження з
Держспецмонополією, в порядку, передбаченому Положенням про
порядок погодження видачі ліцензій на право експорту, імпорту
спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та
тютюнових виробів, на право роздрібної торгівлі алкогольними
напоями і тютюновими виробами, затвердженим постановою Кабінету
Міністрів України від 26.10.98 N 1694 ( 1694-98-п ). МЗЕЗторг у п'ятиденний термін з дня подання суб'єктом
підприємницької діяльності заяви на одержання ліцензії на право
експорту або імпорту спирту етилового, коньячного і плодового,
алкогольних напоїв та тютюнових виробів передає Держспецмонополії
один комплект документів, передбачених пунктом 4 цієї інструкції
для отримання ліцензії. Термін розгляду документів не повинен перевищувати 15 днів з
дати вхідної реєстрації заяви. У випадку виявлення порушення форми документів, зазначених у
п.4 цієї інструкції, вони можуть бути повернені заявнику. У цьому
разі термін розгляду документів переривається на строк до внесення
заявником дооформлених документів. При поверненні заявникові
документів на дооформлення та при їх наступному поданні робляться
відповідні позначки на заяві та в журналі обліку вхідних
документів. У разі отримання від Держспецмонополії повідомлення щодо
негативного рішення стосовно видачі суб'єктові підприємницької
діяльності відповідної ліцензії, МЗЕЗторг повідомляє заявника про
вмотивовану відмову Держспецмонополії у видачі ліцензії. Пункт 5 в редакції Наказу МЗЕЗторгу N 763 ( z0778-98 ) від
18.11.98 ) 6. Видача ліцензій або мотивована відмова у їх видачі
здійснюється у термін, зазначений у п.5 цієї Інструкції. 7. Видача ліцензії здійснюється тільки за умови фактичного
надходження встановленої річної плати за ліцензію до Державного
бюджету, яке перевіряється на підставі поданої заявником копії
платіжного доручення (з відміткою банку про сплату), а також
довідки відповідного фінансового органу про фактичне надходження
коштів до Державного бюджету. Ці документи додаються до
заявницьких документів і залишаються в міністерстві. Видача ліцензій українським товаровиробникам шампанського і
коньяку здійснюється тимчасово до 1 січня 2000 р. без плати за
спеціальні дозволи (ліцензії) на право імпорту шампанських і
коньячних виноматеріалів. ( Пункт 7 доповнений абзацом другим
згідно з Наказом МЗЕЗторгу N 119 ( z0153-98 ) від 03.03.98 ) Відмітка про внесення плати за ліцензію на наступний рік
ставиться на оригіналі ліцензії на підставі поданих копій
документів, зазначених у цьому пункті. Плата вноситься щорічно, до
початку наступного року. Ліцензії без відмітки про внесення чергових платежів є
недійсними і не дають права заявникові займатися тими видами
діяльності, які в них зазначені. 8. Річна плата за ліцензії на право експорту спирту
етилового, коньячного і плодового становить 5000 неоподатковуваних
мінімумів, а імпорту 10000 неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян (крім ліцензій, які видаються українським
товаровиробникам шампанського і коньяку на право імпорту
шампанських і коньячних виноматеріалів на період до 1 січня 2000
року). ( Абзац перший пункту 8 із змінами, внесеними згідно з
Наказом МЗЕЗторгу N 119 ( z0153-98 ) від 03.03.98 ) Річна плата за ліцензії на право імпорту, експорту
алкогольних напоїв та тютюнових виробів становить: - імпорт - 10000 неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян; - експорт - 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 9. Плата за ліцензію вноситься на розділ 12 "Збори та інші
неподаткові доходи" відповідно на параграф 62 "Плата за ліцензії
на право експорту, імпорту та оптової торгівлі спирту етилового,
коньячного і плодового", символ банку 74 та на параграф 63 "Плата
за ліцензії на право експорту, імпорту алкогольних напоїв та
тютюнових виробів", символ банку 79 Класифікації доходів і
видатків державного і місцевих бюджетів. 10. Підписуються ліцензії заступником міністра, якому
безпосередньо підпорядковане управління контрактного обліку та
нетарифного регулювання. У разі його відсутності ліцензії
підписуються іншим заступником міністра відповідно до розподілу
обов'язків, встановленому міністром. Лист про відмову у видачі ліцензії з обгрунтуванням причин
відмови підписується цими ж посадовими особами. 11. Про відмову у видачі ліцензії робиться позначка у заяві,
там же ставиться підпис заявника про отримання поданих документів. 12. Оформлені ліцензії встановленої форми (наказ МЗЕЗторгу
України від 14.05.96 N 260 ( z0234-96 ) видаються терміном на
5 років особисто заявникові при пред'явленні ним документа що
засвідчує особу (для фізичних осіб) або уповноваженому на те
представнику заявника при наявності доручення. 13. Заявник має право оскаржити відмову у видачі ліцензії у
порядку, визначеному чинним законодавством України. 14. При скасуванні державної реєстрації суб'єкта
підприємницької діяльності видана ліцензія втрачає дію. У разі реорганізації або зміни назви юридичної особи, зміни
паспортних даних фізичної особи, зазначені особи повинні у
15-денний термін подати до МЗЕЗторгу заяву на переоформлення
ліцензії. Переоформлення ліцензії провадиться у порядку, встановленому
цією Інструкцією, без справляння плати. Відмова у переоформленні
ліцензії не допускається. 15. У разі втрати ліцензії дублікат не видається.
Додаток

до Тимчасової інструкції про порядок

видачі ліцензій на право імпорту,

експорту спирту етилового, коньячного

і плодового, алкогольних напоїв та

тютюнових виробів Міністерством

зовнішніх економічних зв'язків і

торгівлі України, затвердженої наказом

МЗЕЗторгу України від 17.06.96 N 342
Заява

на одержання ліцензії на право імпорту, експорту спирту

етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв

та тютюнових виробів
Заявник _____________________________________________________

(назва юридичної особи) _________________________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - суб'єкта _________________________________________________________________

підприємницької діяльності) _________________________________________________________________
(місце знаходження, телефон, факс, місце проживання фізичної _________________________________________________________________

особи) _________________________________________________________________

(місце реєстрації суб'єкта підприємницької діяльності)
реєстраційне свідоцтво N ______ від "___" _____________ 199__ року
ідентифікаціний код за ЄДРПОУ (Єдиний державний реєстр підприємств
та організацій України) __________________________________________
розрахунковий карбованцевий рахунок N ____________________________
розрахунковий валютний рахунок N _________________________________
в установах банку _____________________ з _________ МФО __________
в особі __________________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові керівника, номер паспорта, _________________________________________________________________
коли і ким виданий для фізичної особи - суб'єкта підприємницької _________________________________________________________________

діяльності)
просить видати ліцензію на право імпорту, експорту спирту
етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових
виробів (необхідне підкреслити) по кодам ТН ЗЕД _________________.
З умовами і вимогами видачі ліцензій, а також законодавчими
та іншими нормативними актами, які регулюють підприємницьку
діяльність у сфері, щодо якої подається заява, ознайомлений.
Перелік документів, які додаються до заяви*: _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
------------- * Всі документи подаються заявником підшитими в одну справу.
Всього документів на ______ сторінках.
Документи прийняв
__________________________ ________________________________
(підпис, посада, прізвище, (підпис, посада, прізвище, ім'я, __________________________ ________________________________
ім'я, по батькові особи, по батькові уповноваженої особи __________________________ ________________________________
що подає заяву) органу, що видає ліцензію)
М.П. Реєстраційний N ________________

від "___" ___________ 199__ року

 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: