open
 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Зміст
Нечинний
                             
                             
Угода

між Міністерством освіти України та Міністерством

освіти і науки Киргизької Республіки про

співробітництво в галузі освіти
{ Щодо втрати чинності Угоди див. Ноту Міністерства

закордонних справ

N 72/23-612/1-1931 ( v1931321-12 ) від 25.06.2012 }

Дата підписання: 19.06.1996 Дата набуття чинності: з дня підписання
Міністерство освіти України та Міністерство освіти і науки
Киргизької Республіки, які надалі іменуються "Сторонами", спираючись на історичні корені дружби між двома народами,
враховуючи традиційні українсько-киргизькі зв'язки, усвідомлюючи взаємну зацікавленість у рівноправній співпраці
та прагнучи підтримувати й розвивати взаємовигідне співробітництво
в галузі освіти та науки, визнаючи в своїх взаємостосунках і загальноосвітній політиці
пріоритет загальнолюдських цінностей, розглядаючи державні системи освіти та науки як цілісні
системи, які сприяють повноцінному розвитку громадян обох держав,
незалежно від етнічної належності, політичних і релігійних
поглядів і переконань, згідно з Угодою між Урядом України та Урядом Республіки
Киргизстан про співробітництво в галузі освіти, підписаною 23
лютого 1993 року ( 417_039 ), висловлюючи готовність до наукового,
організаційно-методичного та інформаційного співробітництва, домовилися про таке:
Стаття 1
Сторони згідно з діючим у кожній державі законодавством і
нормами міжнародного права розвиватимуть та підтримуватимуть
співробітництво між відповідними організаціями й установами обох
держав у галузі освіти на основі принципів рівноправності та
взаємної поваги.
Стаття 2
Сторони зосередять свої зусилля на таких напрямах
співробітництва: - обмін досвідом з найважливіших напрямків розвитку,
управління та планування в галузі освіти, включаючи вищу; - підготовка спеціалістів на основі обміну студентами,
аспірантами та стажистами за фахами, що є пріоритетними для кожної
із Сторін; - підготовка та підвищення кваліфікації науково-педагогічних
кадрів; - проведення спільних наукових досліджень з гуманітарних,
природничих, технічних, педагогічних наук, що становлять взаємний
інтерес і, особливо, що стосується історичного минулого обох
народів; - забезпечення, у разі потреби, вивчення української мови в
університетах Киргизької Республіки та киргизької мови в
університетах України; - порівняння змісту навчальних програм і підручників з
історії, географії та літератури; - розширення співробітництва при підготовці фахівців,
підручників і навчальної документації для етнічних киргизів -
громадян України та етнічних українців - громадян Киргизької
Республіки.
Стаття 3
Сторони гарантують безстрокове визнання на своїх територіях
документів державного зразка про освіту, перепідготовку кадрів,
присвоєних вчених (наукових) ступенів та звань, виданих в обох
державах до 1 січня 1992 року.
Стаття 4
В розвиток Угоди про співробітництво між Урядом Республіки
Киргизстан і Урядом України в галузі освіти ( 417_039 ) від 23
лютого 1993 року (стаття 5) Сторони домовилися провести необхідну
роботу для врегулювання питань, пов'язаних із взаємним визнанням
документів про освіту і кваліфікацію, виданих освітніми установами
обох держав після 1 січня 1992 року.
Стаття 5
Діти службовців дипломатичних представництв і співробітників
державних закордонних установ обох Сторін навчатимуться в середніх
та вищих навчальних закладах і аспірантурі безкоштовно та поза
встановленою квотою для обміну. Умовою для навчання в такому
випадку є пред'явлення документа про успішно складені вступні
іспити або про отримання в своїй країні статусу студента. При
поверненні їх батьків на батьківщину або при зміні їх статусу
питання про умови продовження навчання вирішуватимуться окремо у
кожному випадку.
Стаття 6
Сторони сприятимуть вивченню в Україні киргизької мови,
літератури, історії та географії й вивченню в Киргизькій
Республіці української мови, літератури, історії та географії.
Стаття 7
Сторони щорічно сприятимуть навчанню на літніх мовних курсах,
що, в разі необхідності, організовуватимуться університетами в
Україні та університетами в Киргизькій Республіці на основі
безвалютного еквівалентного обміну або за рахунок Сторони, що
направляє.
Стаття 8
Сторони встановлюватимуть державні квоти прийому до вищих
навчальних закладів України та Киргизької Республіки відповідно.
Кількість стипендій (до 50), порядок відбору і зарахування
визначаються щорічно окремими протоколами.
Стаття 9
Кожна із Сторін не заперечує проти індивідуального прийому
громадян іншої Сторони до своїх освітніх установ на основі
конкурсу за діючими правилами прийому з подальшим навчанням на
компенсаційних засадах.
Стаття 10
Сторони прагнутимуть до розширення спільної участі вчених у
міжнародних програмах і проектах у галузі освіти, в семінарах,
конференціях, читанні лекцій і інших заходах у сфері гуманітарних
наук, зокрема киргизької мови та літератури, української мови та
літератури, а також історії та географії обох держав.
Стаття 11
Сторони сприятимуть обміну спеціалістами на педагогічну
роботу у вищих навчальних закладах у галузі гуманітарних,
природничих і технічних наук, підвищенню ефективності
співробітництва між вищими навчальними закладами України та
Киргизької Республіки.
Стаття 12
Сторони сприятимуть розвиткові та зміцненню співробітництва
між середніми загальноосвітніми школами, професійно-технічними
училищами, вищими навчальними закладами за такими напрямками: - обмін досвідом у сфері педагогічної діяльності; - обмін досвідом при розробці навчальних посібників і
програм, програм комп'ютеризації навчального процесу; - обмін науковою інформацією; - розробка спільних освітніх програм; - обмін спортивними делегаціями та колективами художньої
самодіяльності; - розширення контактів при проведенні творчих конкурсів і
предметних олімпіад; - виконання спільних науково-дослідних робіт, що становлять
взаємний інтерес. Обмін у рамках цієї статті буде проводитися на договірній
основі, а його обсяги будуть установлюватися щорічно керівниками
установ, що співпрацюють.
Стаття 13
Сторони сприятимуть забезпеченню прав у галузі освіти
громадянам України киргизької національності та громадянам
Киргизької Республіки української національності.
Стаття 14
Українська Сторона всебічно сприятиме громадянам Киргизької
Республіки в отриманні вищої освіти та підвищенні кваліфікації
через аспірантуру й докторантуру на компенсаційній основі.
Стаття 15
Сторони щорічно обмінюватимуться делегаціями з метою
зміцнення зв'язків, обміну досвідом роботи, обговорення питань
подальшого розвитку співробітництва, а також проведення
консультацій, пов'язаних з виконанням цієї Угоди та підготовкою
щорічного протоколу.
Стаття 16
Ця Угода набуває чинності з дня її підписання і діє протягом
5 років. Дія Угоди автоматично продовжується на наступний
п'ятирічний період, якщо жодна із Сторін за шість місяців до
закінчення терміну дії Угоди письмово не повідомить іншу Сторону
про своє бажання денонсувати Угоду. Ця Угода може бути змінена або доповнена за взаємною згодою
Сторін. Ніякі зміни або припинення дії цієї Угоди не зачіпатимуть
прав та обов'язків, які виникли в рамках цієї Угоди до моменту
набрання чинності таких змін або припинення дії Угоди.
Вчинено у м. Києві 19 червня 1996 року в двох примірниках,
кожний українською, киргизькою та російською мовами, при цьому всі
тексти є автентичними. У разі розбіжностей у тлумаченні положень
цієї Угоди перевага надається російському тексту.
За Міністерство освіти За Міністерство освіти і
України науки Киргизької Республіки

 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: