open
 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Зміст
Чинний
                             
                             
br> Кредитна Угода

між Європейським Співтовариством (Кредитор) та Україною (Позичальник) та Національним Банком України

(Агент Позичальника)

до 200.000.000 ЕКЮ

червень 1996
( Угоду ратифіковано Законом N 308/96-ВР від 11.07.96 )

Ця Кредитна Угода ("Угода") укладена між Європейським
Співтовариством, далі "ЄС" або "Кредитор", представленим Комісією
Європейських Співтовариств, далі "Комісія", від імені якої діє
п.Iв Тибо де Сілгі, член Комісії, та Україною, далі "Україна" або "Позичальник", в особі п. Ігоря
Мітюкова, Спеціального Представника Уряду України при ЄС, та Національним банком України, що діє як Агент від імені
Позичальника, далі "Агент", в особі п. Віктора Ющенка, Голови
Правління Національного банку України:
Преамбула
Враховуючи, що Уряд України надіслав запит щодо фінансової
допомоги від ЄС; враховуючи, що Рада Європейського Союзу, далі "Рада", згідно
з її Рішенням 94/940/ЄС від 22 грудня 1994 року щодо надання
макрофінансової допомоги Україні, вирішила надати Україні першу
позику, максимальна сума якої становить 85 млн.ЕКЮ; враховуючи, що така перша позика була надана Україні 28
грудня 1995 року відповідно до Кредитної Угоди від 15 червня 1995
року; враховуючи, що Рада, згідно з її Рішенням 95/442/ЄС від 23
жовтня 1995 року (далі "Рішення"), вирішила, що є потреба в
наданні подальшої офіційної допомоги на підтримку платіжного
балансу, у зміцненні резервної позиції та забезпеченні необхідної
структурної перебудови України та що відповідним заходом сприяння
розв'язанню зовнішніх фінансових ускладнень є додаткова
довгострокова позика Співтовариства максимальним загальним обсягом
200 млн. ЕКЮ; враховуючи, що Рада уповноважила Комісію після консультацій з
Монетарним Комітетом погодити з Урядом України щодо умов
економічної політики, які зазначаються в кредиті, i враховуючи, що
Комісія провела консультації з Монетарним Комітетом щодо згаданих
умов; враховуючи, що Уряд України взяв на себе зобов'язання
виконати умови стосовно фінансової допомоги, як узгоджено з
Комісією у Меморандумі про взаєморозуміння ( 994_762 ) (далі
"Меморандум"), що додається до цієї Угоди; враховуючи, що Комісія має повноваження брати в позику від
імені ЄС необхідні кошти; враховуючи, що відповідно до положень Рішення та умов цієї
Угоди Україні буде надано можливість отримати позику в сумі до 200
млн.ЕКЮ двома траншами, та враховуючи, що перший транш має
надійти, відповідно до положень Меморандуму ( 994_762 )та умов
цієї Угоди та згідно із висновком Комісії щодо задовільного
прогресу у використанні Україною кредиту МВФ "Стенд-бай"; враховуючи, що при використанні кожного траншу цієї позики,
який може бути поділений на два підтранші, Комісія в належні
строки від імені ЄС, після консультацій з Монетарним Комітетом та
згоди Позичальника стосовно основних фінансових умов (тобто
процентна ставка, орієнтовні чисті надходження, терміни
погашення), здійснить випуск облігацій на загальну основну суму у
100 млн.ЕКЮ кожного траншу або здійснить будь-які інші, одну або
декілька, відповідних фінансових операцій, надходження від яких
будуть передані Україні та надані у розпорядження Агента на дати
отримання їх Комісією (кожна така дата - це "Дата Платежу"), i з
урахуванням того, що Кредитор докладе всіх зусиль для створення,
на власний розсуд, найбільш прийнятних ринкових умов для згаданих
фінансових операцій; враховуючи, що кожна копія контрактів щодо вищевказаного
майбутнього випуску облігацій або інших відповідних фінансових
операцій, включаючи будь-які можливі "свопи", далі - "Контракти
про позичання", додаватимуться до Угоди після виконання кожного
"свопу" до Угоди та складатимуть її невід'ємну частину, як
передбачено нижче. При цьому Сторони домовилися про таке:
Стаття 1 - Сума позики
1. Кредитор надасть Позичальнику кредити на загальну суму до
200 мільйонів ЕКЮ (разом всі такі позики далі - "Позика"), двома
траншами (кожен далі - "транш") відповідно до умов, визначених в
Рішенні, в цій Угоді та в Меморандумі ( 994_762 ), що додається. 2. Що стосується першого траншу в сумі 100 млн.ЕКЮ ("Перший
Транш"), він буде поділений на два підтранші в сумі 50 млн.ЕКЮ
кожний, з яких перший буде надано на запит України за умови (а)
задовільного прогресу у виконанні Україною домовленості між
Україною та МВФ про кредит "Стенд-бай" та (b) відповідності
критеріям структурних змін, викладених в Додатку I (А)
Меморандуму, після їх перевірки Комісією. Другий підтранш
надаватиметься на тих же самих умовах, що і перший. Подальші
посилання на "Перший Транш" вважаються посиланнями на відповідний
підтранш або на обидва підтранші, як цього вимагає контекст.
Посилання на Дату Платежу вважаються посиланнями на відповідний
День Платежу відповідного підтраншу. Чисті надходження від кожного
траншу визначені у Статті 2 цієї Угоди. 3. Другий транш обсягом до 100 млн.ЕКЮ буде наданий на
умовах, які передбачені нижче для надання траншів, та відповідно
до Статті 3 Рішення, яка вимагає, щоб Кредитор попередньо або за
умови надання другого траншу (отримання) перевірив досягнення
задовільного прогресу у виконанні Меморандуму. Однак, надання
другого траншу вимагає подальшого укладення Додаткової Кредитної
Угоди (яка здійснюватиметься в необхідній формі, що додається до
цієї Угоди, проте ця форма не є обов'язковою для сторін до
підписання і набуття чинності Додатковою Кредитною Угодою, і
сторони вільні узгоджувати зміни до такої форми) між сторонами
Угоди, які підтверджують свою готовність продовжувати як
кредитування, так і позичання другого траншу.
Стаття 2 - Чисті надходження, отримання та попередні умови
1. "Чисті надходження" по траншу мають дорівнювати чистим
доходам за однією або кількома фінансовими операціями ЄС, що
фінансують транш ("фінансові операції"), за винятком (1) загальної
суми комісійних та витрат, пов'язаних з такою фінансовою
операцією, підготовкою та проведенням такої фінансової операції та
з траншем плюс (2) первинна сума перерахунку, яка отримана ЄС
згідно з угодою про "своп", у разі наявності такої. 2. Чисті надходження по кожному траншу, які визначені в
попередньому пункті, мають бути перераховані на Дату платежу на
рахунок Агента в ЕКЮ N 971458-74-2, відкритий банком Credit
Suisse, або на інший такий рахунок, про який Агент письмово
повідомить Кредитора не пізніше ніж за 10 робочих днів до дати
Платежу. 3. Зобов'язання ЄС щодо перерахування чистих надходжень
Позичальнику по кожному траншу мають підлягати наступним умовам: (1) Комісія має одержати щонайменше за два люксембурзькі
робочі дні до дати, на яку ЄС розпочне першу фінансову операцію
для Першого Траншу, а така дата повідомляється Позичальнику
заздалегідь, юридичні висновки, задовільні для Комісії, від: (а) п. Сергія Головатого, Міністра юстиції України або одного
з його заступників, та (б) п. Бейта Томса від юридичної фірми "Бі Сі Томс i Ко", або
будь-якого іншого незалежного українського юрисконсульта Кредитора
в Лондоні. Такі юридичні висновки мають бути датовані не раніше дати
набуття чинності Угодою, як це визначено у Статті 13 Угоди, i не
пізніше ніж за два люксембурзькі робочих дні до дати, на яку ЄС
має намір провести фінансову операцію, та мають свідчити, що
згідно із законами та нормативними актами, а також юридично
обов'язковими рішеннями, чинними в Україні, Позичальник виконанням
Угоди після підписання цієї Угоди п. Ігорем Мітюковим, Спеціальним
Представником Уряду України при ЄС, дійсно та безвідзивно взяв на
себе виконання зобов'язань згідно з Угодою. Позичальник та Агент зобов'язуються негайно інформувати
Кредитора в разі, якщо в термін між наданням юридичних висновків
та настанням Дати платежу трапиться будь-яка подія, яка призведе
до недійсності будь-якого положення, що міститься в юридичних
висновках; (2) ЄС, з одного боку, та банк або синдикат банків, з іншого
боку, підписують Контракти про позичання не пізніше ніж за два
робочі дні до Дати платежу, i ЄС отримує на Дату платежу чисті
надходження по фінансовій операції від зазначеного банку або
синдикату банків разом з первинною сумою перерахунку, якщо така
буде, відповідно до пункту 1 Статті 2; (3) з дати підписання Угоди не виникне жодного суттєвого
погіршення, яке, на думку Кредитора, після консультацій з
Позичальником, може завдати суттєвої шкоди здатності Позичальника
виконати його платіжні зобов'язання відповідно до Угоди, а саме по
обслуговуванню наданого траншу та поверненню зазначеного траншу і
будь-яких сум, що залишились з попереднього траншу, у встановлені
строки.
Стаття 3 - Статус та зобов'язання
1. Кожний транш за цією Угодою становитиме незабезпечене,
пряме, безумовне та загальне зобов'язання Позичальника та матиме
статус pari passu по відношенню до інших наявних та майбутніх
незабезпечених позик і зобов'язань Позичальника, що випливають з
його наявної або майбутньої зовнішньої заборгованості, як це
визначено у пункті 1 Статті 9 Угоди. 2. Позичальник зобов'язується до того часу, як основна сума
згідно з Позикою і проценти та додаткові суми, якщо такі мають
місце, згідно з Позикою будуть повністю повернені та за винятком
застав, які перелічені у пункті 3 Статті 3, не надавати
забезпечення у вигляді іпотечної застави, рухомої застави або
будь-якої іншої застави по його власних активах або доходах щодо
наявної або майбутньої зовнішньої заборгованості та щодо будь-якої
гарантії або компенсації, виданої у зв'язку з нею, якщо Позика в
той же час відповідає статусам pari passu та pro rata в такому
забезпеченні. Позичальник також зобов'язується не звертатися з
проханням про зміну графіка платежів по Позиці або будь-якого
звільнення від сплати боргу стосовно цієї Позики, або будь-якої
попередньої позики ЄС, наданої Україні, та забезпечити, щоб ні за
яких інших обставин за винятком тих, що передбачені в пункті 3
Статті 3, переважне право Кредитора не було передано будь-якому
іншому кредитору. 3. Позичальник, додержуючись своїх зобов'язань згідно з
пунктом 2, може дозволити лише наступні застави:

і) застави на будь-яке майно, виконані для забезпечення
закупівельної ціни такого майна, та будь-якого поновлення або
продовження такої застави, яка обмежена первинною вартістю
власності, що покривається нею та забезпечує будь-яке поновлення
продовження первинного забезпеченого фінансування; та

іі) застави на комерційні товари, які виникли внаслідок
звичайних комерційних банківських операцій (та термін яких
закінчується не пізніше ніж за рік після цього), для фінансування
імпорту або експорту таких товарів в Україну або з України;

ііі) застави, що гарантують та забезпечують сплату
зовнішньої заборгованості, що виникла виключно для забезпечення
фінансування обгрунтованого інвестиційного проекту, за умови, що
майно, щодо якого виконано таку заставу, є тим майном, яке
становить предмет такого проектного фінансування або є доходами
або зобов'язаннями, які виникають у зв'язку з цим проектом; та

iv) будь-які інші застави, які існують на дату укладення
Угоди, за умови, що такі застави залишатимуться обмежені майном,
заставленим в цей час по них, та майном, яке буде заставлене по
закладних за чинними контрактами на дату підписання цієї Угоди, та
за умови забезпечення, щоб такі застави надалі гарантували або
забезпечували сплату тільки тих зобов'язань, які гарантовані чи
забезпечені на дату набуття чинності цією Угодою, або будь-яке
рефінансування таких зобов'язань; та

v) усі інші встановлені законодавством застави та
привілеї, які чинні виключно в силу законодавства, та які не
можуть бути порушені Позичальником. Як зазначено в цьому пункті, "фінансування проекту" означає
будь-яке фінансування придбання, будівництва або використання
будь-якого майна у зв'язку з проектом, якщо орган, який фінансує,
чітко погоджується вважати таке майно, що фінансується, та доходи
від нього або збитки чи пошкодження у зв'язку з ним, основним
джерелом повернення авансованих коштів.
Стаття 4 - Проценти
1. Проценти за кожним траншем та дати настання платежів
будуть такі ж самі, як i ті, що визначені відповідними статтями
Контрактів про позичання. В разі плаваючої процентної ставки вона
не буде перевищувати ставку LIBOR + 0,50% річних; і Кредитор має
поінформувати Агента щонайменше за один місяць до відповідної дати
про суму процентів, що обов'язкові до сплати i мають бути сплачені
на цю дату, та про деталі (розмір процентної ставки, період
нарахування процентів), на яких базується розрахунок процентів. У
разі фіксованої процентної ставки така ставка не перевищуватиме
8,50% річних. У тому випадку, коли Кредитор відповідно до наявних
ринкових умов на момент здійснення випуску облігацій або будь-якої
іншої фінансової операції неспроможний залучити фінансування по
зазначених максимальних процентних ставках або нижче таких ставок,
то Кредитор звільняється від зобов'язання надавати чисті
надходження за будь-яким траншем Позики, що надається
Позичальнику, за умови його запиту. Кредитор запропонує
Позичальнику провести переговори щодо нових максимальних
процентних ставок з урахуванням наявних на той час ринкових умов. 2. Кредитор у разі запиту Позичальника та якщо обставини, на
думку Кредитора, дозволяють поліпшити умови щодо процентної ставки
за кожним або двома траншами може, згідно з пунктом 3 Статті 4
Рішення, переглянути фінансові умови позик Кредитора щодо
відповідних траншів. Зокрема, якщо первинна ставка процента по
вказаному траншу є плаваючою, Позичальник має право, повідомивши
за два місяці до будь-якої дати сплати процентів, просити замінити
плаваючу ставку на фіксовану. У цьому випадку процентна ставка
буде фіксованою до Дати погашення вказаного траншу на рівні
переважної на той час ринкової ставки, як це визначено подальшим
Контрактом про позичання. 3. Якщо чисті надходження за траншем не можуть бути
перераховані на Дату платежу з будь-яких причин, інших ніж
зазначені у пункті 3(2) Статті 2, тоді Кредитор розмістить ці
надходження за найкращою наявною ринковою ставкою на строковому
депозиті i без затримки повідомить про цей факт та про отриману
процентну ставку Агенту. Проценти, отримані Кредитором на таких
депозитах, будуть відняті від суми першого платежу процентів, які
є обов'язковими i мають бути сплачені Позичальником. 4. Якщо Позичальник не сплатить суму основного боргу або
процентів за цією Угодою на встановлену дату, то Позичальник
сплачує Кредитору додаткові проценти по такій сумі (або, залежно
від випадку, по сумі, яка на цей час прострочена та несплачена) за
період від дати платежу до дати фактичного платежу у повному
розмірі, нараховані згідно з послідовними періодами нарахування
процентів (кожен з цих періодів Кредитор має право час від часу
вибирати, та перший з них починається з чергового строку платежу,
але, якщо це можливо, то тривалість має бути один тиждень), за
ставкою вищою ніж: а) річна ставка розрахована як сума:

(i) один процент (1%) на рік, та

(ii) ставка LIBOR для ЕКЮ за відповідний період,

або b) один процент (1%) на рік плюс процентна ставка за траншем,
як це визначено у пункті 1 Статті 4. Якщо триває прострочення платежів, ця ставка має змінюватись
відповідно до положень пункту 4 на останній день кожного такого
періоду нарахування процентів, i несплачені проценти, згідно з
пунктом 4, що стосуються попередніх періодів нарахуваня процентів,
мають бути додані до суми процентів, що підлягають сплаті на
кінець кожного такого періоду виплати процентів. Якщо Позичальник не сплачує будь-які інші витрати та видатки,
які мають бути сплачені Кредитору на дату, коли вони підлягають
сплаті згідно з цією Угодою, то Позичальник додатково сплатить усі
обгрунтовані витрати та видатки, включаючи витрати на юридичні
консультації, понесені Кредитором i пов'язані з затримкою такого
платежу, як їх буде визначено Кредитором, якщо тільки немає
очевидної помилки при визначенні таких витрат. Додатково Позичальник зобов'язується відшкодувати усі
додаткові проценти та усі витрати та видатки, включаючи витрати на
юридичні консультації, які понесені та підлягають сплаті
Кредитором внаслідок невиконання будь-яких зобов'язань
Позичальником згідно з цією Угодою. Кредитор зобов'язується інформувати Агента щодо деталей
нарахування процентів, зокрема щодо механізму визначення ставки
LIBOR, якщо таке застосовується.
Стаття 5 - Погашення та передчасне погашення позики
1. Позичальник погашає основну суму боргу кожного траншу на
дати та згідно з умовами, які визначені в Контрактах про
позичання, які укладаються таким чином, що перше часткове
погашення основної суми наставатиме не раніше ніж після 6 років з
відповідної Дати платежу, а останній такий платіж має бути
здійснений не пізніше ніж через 10 років після відповідної Дати
платежу. 2. З боку Позичальника не було прохання до Кредитора включити
до умов надання позики порядок здійснення передчасного погашення
позики. Незважаючи на це, Позичальник має право просити відповідно
до пункту 2 Статті 4 Рішення про передчасне погашення позики за
умови, що Кредитор одержить письмове повідомлення про це не менше
ніж за два робочі дні до дати, на яку ЄС має намір провести
фінансову операцію. Порядок та умови такого передчасного погашення
мають бути однакові з тими, які передбачені для Кредитора в
Контрактах про позичання, за умови, що Позичальник повідомить
Кредитора про своє рішення передчасного погашення позики не менше
ніж один місяць до кінцевої дати повідомлення про передчасне
погашення згідно з Контрактами про позичання.
Стаття 6 - Платежі
1. Всі платежі, які повинен здійснити Позичальник,
виконуються без будь-яких податкових зборів, комісійних або інших
стягнень на протязі дії цієї Угоди. 2. Позичальник заявляє, що всі платежі i перекази, пов'язані
з цією Угодою, як i сама Угода, не підлягають оподаткуванню або
іншим обкладенням в Україні і також не є предметом на протязі дії
цієї Угоди. 3. Платежі повинні бути здійснені Позичальником в ЕКЮ на
рахунок Кредитора N 52.319440.65 в банку Kredietbank S.A.
Luxembourg або на інший рахунок, про який Кредитор письмово
повідомить Позичальника та Агента якнайменше за 10 днів до
відповідної дати платежу. 4. Позичальник зобов'язується оплатити всі витрати i видатки
Кредитора, що виникли при підготовці i наданні кожного траншу та
відповідних фінансових операцій, Контрактів про позичання та
будь-які інші витрати i видатки, які понесені i мають бути
сплачені Кредитором у зв'язку з такими фінансовими операціями або
"свопами", якщо такі виникнуть, а також будь-якими відповідними
витратами та видатками, протягом всього періоду тривалості
фінансової операції, за винятком витрат і видатків, які виникли в
результаті невиконання зобов'язань або через недбалість з боку ЄС.
Такі витрати, які будуть оплачуватись Позичальником, включають в
себе витрати на юридичні послуги (такі, як витрати по наданню
юридичних висновків), дорожні витрати, пов'язані з фінансовим
обслуговуванням фінансової операції, а також податки, комісійні
витрати, пов'язані з фінансовим обслуговуванням фінансових
операцій, податками, реєстраційними стягненнями та витратами на
публікування, якщо такі виникнуть. Зазначені суми виплачуються
Позичальником протягом 15 робочих днів після одержання
підтверджуючих документів.
Стаття 7 - Вартість ЕКЮ
Вартість ЕКЮ, що вживається тут, прирівнюється до ЕКЮ, яке
час від часу використовується як одиниця розрахунку Європейських
Співтовариств і яка також складається із визначених розмірів валют
12-ти держав-членів Європейського Співтовариства, яке вказано
нижче. Згідно з Інструкцією Ради (ЄС) 3320/94 від 22 грудня 1994
року ЕКЮ в даний час складається з таких компонентів:
——————————————————————————————————————————————————————————————— | 0,6242 - Німецька марка | 0,130 - Люксембурзький франк | |——————————————————————————————+——————————————————————————————| | 0,08784 - Англійський фунт | 0,1976 - Датська крона | |——————————————————————————————+——————————————————————————————| | 1,332 - Французький франк | 0,008552 - Ірландський фунт | |——————————————————————————————+——————————————————————————————| | 151,8 - Італійська ліра | 1,440 - Грецька драхма | |——————————————————————————————+——————————————————————————————| | 0,2198 - Голандський гульден| 6,885 - Іспанська песета | |——————————————————————————————+——————————————————————————————| | 3,301 - Бельгійський франк | 1,393 - Португальський ескудо| ———————————————————————————————————————————————————————————————
Зміни ЕКЮ можуть бути здійснені Європейськими
Співтовариствами в тих випадках, коли ЕКЮ відповідно зміниться. Згідно зі Статтею 109G Договору про створення Європейських
Співтовариств, яка була доповнена Договором про Європейський Союз,
до валютного складу ЕКЮ не можна вносити змін. З початку третьої
стадії Європейського монетарного союзу вартість ЕКЮ в противагу
валютам країн-членів, які беруть участь в третій стадії, буде
остаточно зафіксована, та ЕКЮ стане окремою валютою. Мадрідська
Європейська Рада вирішила, що назва цієї валюти буде ЄВРО, таким
чином відповідно до Договору, в разі наявності контрактів,
деномінованих в офіційній корзині валют ЕКЮ Європейського
Співтовариства, заміна ЕКЮ на ЄВРО буде здійснена у співвідношенні
один до одного. Таким чином, всі посилання на ЕКЮ будуть дійсні i
для ЄВРО.
Стаття 8 - Розрахунок еквівалентів ЕКЮ
В тому разі, якщо ЕКЮ не використовується ні як одиниця
розрахунку Європейських Співтовариств, ні як валюта Європейського
Союзу, Еквівалент ЕКЮ в кожному з валютних компонентів на будь-яку
дату ("День Оцінки") буде визначений відповідно до Контрактів про
позичання.
Стаття 9 - Випадки неплатежів і дострокове погашення позики
1. Кредитор може заявити Позичальнику письмовим
повідомленням, що основна сума боргу разом з нарахованими
процентами підлягає негайній сплаті i має бути сплачена, якщо: а) Позичальник не виконує, частково або повністю, будь-якого
платежу у встановлений термін по основній сумі позики або
процентів по позиці у вказані строки по кожному траншу i таке
невиконання будь-якого платежу не буде виправлено шляхом
здійснення платежу у зв'язку з цим протягом п'яти робочих днів
після того, як Кредитор відправить Позичальнику письмове
повідомлення з цього приводу; або b) Позичальник не виконує будь-яке зобов'язання за Угодою,
відмінне від зобов'язань, що містяться в Меморандумі, i таке
невиконання продовжується протягом 30 днів після відправлення
Кредитором Позичальнику письмового повідомлення з цього приводу
відповідно до Статті 10; таке повідомлення повинно вказувати на
те, як виправити, якщо це можливо, ситуацію невиконання
зобов'язань; або c) через будь-яку причину внаслідок дії або упущення з боку
будь-якої установи або особи, або іншого суб'єкта, який має
законні повноваження в Україні, зобов'язання України за цією
Угодою мають визначатися як такі, обов'язковість або примусове
виконання Україною яких заперечується; або d) згідно з Кредитною угодою від 15 червня 1995 року між
Україною, Національним банком України та Європейським
Співтовариством або за будь-якою іншою зовнішньою заборгованістю
України, що перевищує суму у 100.000 ЕКЮ або її еквівалент в
будь-якій іншій валюті, існує заява про неплатіж, визначена в
будь-якому документі, що регулює або засвідчує таку
заборгованість, та як наслідок такої заяви про неплатіж виникає
зростання такої заборгованості; або e) Україна в цілому не в змозі обслуговувати свої зовнішні
борги, які підлягають виплаті, або заявляє або накладає мораторій
на виплату зовнішньої заборгованості України, або взятої на себе
чи гарантованої нею. Для цілей тлумачення зазначеного вище терміну "зовнішній борг
України" означає будь-який борг, оформлений угодою, гарантований
або іншим чином забезпечений Україною або Національним банком
України, i який: i) деномінований у валюті, іншій ніж валюта України; або ii) виник або понесений (у будь-якій валюті) за межами
України, за винятком такого зовнішнього боргу України, який пов'язаний
із зобов'язаннями України як однієї з держав-правонаступниць
колишнього Радянського Союзу стосовно зовнішнього боргу та активів
останнього. 2. Якщо ЄС зобов'язане згідно з відповідними положеннями
Контрактів про позичання виплатити непогашену суму одного чи обох
траншів з приводу, який не був або не є у межах контролю ЄС, то в
такому випадку основна сума відповідних траншів разом з
нарахованими процентами відповідно до цієї Угоди підлягає виплаті
в такі самі строки та на умовах, які визначені положеннями
Контрактів про позичання. 3. У випадку передчасного закінчення строку по будь-яких
"свопах", Позичальник забезпечить обслуговування боргу відповідної
частини згаданої фінансової операції. 4. Кредитор може, хоча не зобов'язаний, використовувати свої
права згідно з положеннями цієї Статті, а також може
використовувати такі права частково без шкоди для їх подальшого
використання. 5. Позичальник відшкодує всі обгрунтовані витрати i видатки,
які понесені та підлягають сплаті з боку ЄС, внаслідок
передчасного погашення будь-якого траншу згідно з положеннями
Статті 9.
Стаття 10 - Повідомлення
Усі повідомлення щодо цієї Угоди вважаються дійсними, якщо
вони виконані в письмовій формі та надсилаються на адресу: для ЄС - Комісія Європейських Співтовариств, Генеральний
директорат "Кредити та інвестиції", Центр позик А.Вагнер П.С.
N 1907 L-2920 Люксембург; для України - Міністерство фінансів України, Міністр фінансів
або один з його заступників, вул.Грушевського, 12/2, Київ, 252008,
Україна. Телефакс: (380) 44-293 21 78; для Агента - Національний банк України, Голова Правління або
один з його заступників, вул.Інститутська, 9, Київ, 252007,
Україна. Телекс: 131251 KIJ UX SWIFT: NBUAUAUXAXXX. Повідомлення для України або для Агента також вважаються
дійсними, якщо вони зроблені в письмовій формі та надіслані на
адресу: Посольство України, Посол, проспект Луіса Лепотре, 99-101,
Б-1050 Брюссель, Бельгія. Повідомлення відправляються реєстрованою поштою, коли це
доцільно. В іншому випадку або за надзвичайних умов вони можуть
надсилатися факсом, телексом, по системі SWIFT або доставлятися
кур'єром на зазначені адреси i підтверджуватись реєстрованою
поштою, якщо це доцільно. Повідомлення є дійсними з моменту
справжнього отримання факсу, телексу, SWIFT-повідомлення, або
листа; і в разі повідомлення по телексу зворотне підтвердження є
достатнім доказом отримання. Всі документи, інформація та матеріали, що подаються згідно з
цією Угодою, мають бути виконані англійською мовою або українською
мовою разом із завіреним англійським перекладом, за умови, що в
подальшому англійський переклад буде основним варіантом, яким
Кредитори будуть керуватися.
Стаття 11 - Інші положення
1. Якщо будь-яке положення цієї Угоди з будь-якої причини не
є законним або юридично обов'язковим зобов'язанням, то це не
впливатиме на інші положення. 2. (а) Преамбула, (b) Рішення, (c) Меморандум, (d) форма
Додаткової Угоди та (e) додатки до Угоди, тобто Контракти про
позичання, а саме будь-яка одна або декілька "Угод про
розповсюдження" або "Угод про підписку", або " Агентських Угод",
або "Бюджетних агентських угод", "Циркулярів-пропозицій" та Угод
про своп, якщо такі є, складають або будуть складати невід'ємну
частину Угоди. У разі виникнення розбіжностей щодо термінів цієї
Угоди та будь-якого Контракту про позичання перевага надається
термінам цієї Угоди при внесенні таких нових термінів до цієї
Угоди. Назви статей Угоди використовуються виключно для зручності. 3. Мета цієї Угоди полягає у створенні умов, за яких ЄС надає
Україні надходження від відповідної фінансової операції,
організованої ЄС з цією метою. Як результат, Україна та ЄС
погоджуються, що їхні права та зобов'язання, якщо інше не
передбачено Угодою, визначені i тлумачаться згідно з відповідною
документацією про позичання. Зокрема, умови Контрактів про
позичання, включаючи посилання щодо ЕКЮ, застосовуватимуться до
цієї Угоди. 4. Робочий день - це день, у який банки відповідної
юрисдикції звичайно відкриті для виконання операцій.
Стаття 12 - Регулююче законодавство та юрисдикція
Ця Угода регулюється i тлумачиться відповідно до англійського
законодавства. Сторони зобов'язуються подавати на розгляд, згідно із статтею
181 Договору про створення Європейського Співтовариства ("Договір
ЄС"), будь-яке спірне питання, що може виникнути стосовно
чинності, тлумачення або виконання цієї Угоди, до виключної
юрисдикції або арбітражу Суду Європейських Співтовариств ("СЄС")
або, у випадку, коли Сторона підлягає під дію Статті 3 (1) (с)
Рішення Ради (88/591/ECSC/EEC/Euratom), що доповнює Статтю 1
Рішення Ради (93/350/Euratom/ECSC/EEC) або будь-якої наступної
поправки, - до виключної юрисдикції та арбітражу Суду Першої
Інстанції Європейських Співтовариств ("СПІ") з правом апеляції до
Суду ЄС, як передбачено в Статті 168А Договору ЄС. Рішення Суду ЄС i Суду Першої Інстанції ЄС, залежно від
випадку, мають обов'язкову силу та є обов'язковими для виконання
сторонами, за винятком випадку, коли за апеляцією СПІ Суд ЄС, як
тимчасовий захід, призупиняє частково або у повному обсязі дію
рішення СПІ, а у справах, що стосуються Європейського
Співтовариства, - без шкоди для Протоколу про привілеї та
імунітети Європейських Співтовариств. Кредитор може виконувати будь-яке рішення, прийняте СЕС або
СПІ, як зазначено тут, або застосовувати інші права по відношенню
до Позичальника в судах України. Україна цим зобов'язується беззастережно та безумовно (1)
відмовитись від будь-якого імунітету, на який вона має або може
мати право, від юрисдикції або від судово-виконавчих дій у зв'язку
з будь-якими судово-процесуальними діями в СЄС, СПІ або в судах
України, які мають відношення до цієї Угоди, а також (2) старанно
та сумлінно виконувати будь-яке рішення суду, ухвалене внаслідок
будь-якого судочинства, здійсненого по відношенню до умов цієї
Угоди.
Стаття 13 - Набуття чинності
Ця Угода набуває чинності з дати, на яку Кредитор отримав
офіційне повідомлення від Позичальника про виконання всіх
конституційних та юридичних вимог, необхідних для набуття чинності
цією Угодою та виконання дійсного і безвідзивного зобов'язання
України по всіх обов'язках згідно з цією Угодою.
Стаття 14
Ця Угода укладається кожною із сторін у 4 примірниках
англійською мовою.
Вчинено в м.Брюсселі, 19 червня 1996 року в чотирьох
примірниках англійською мовою.
За Україну За Європейське Співтовариство,

як Позичальника представлене Комісією Європейських

Співтовариств
Ів Тибо де Сільгі

член Європейської Комісії
За Національний банк України як Агента
Додаток
до Кредитної Угоди в сумі 200 000 000 ЕКЮ між Європейським
Співтовариством та Україною та Національним Банком України
Додаткова Кредитна Угода

між Європейським Співтовариством (Кредитор) та

Україною (Позичальник) та Національним Банком України

(Агент Позичальника)

1996
Ця Додаткова Кредитна Угода ("Додаткова Кредитна Угода")
укладена між Європейським Співтовариством, далі - "ЄС" або
"Кредитор", яке представлене Комісією Європейських Співтовариств,
далі - "Комісія", від імені якої діє п.Ів Тибо де Сільгі, член
комісії, та Україною, далі - "Україна" або "Позичальник", в особі
(п.Ігоря Мітюкова, Спеціального Представництва Уряду України при
ЄС), та Національним банком України, який діє як Агент Позичальника,
далі - "Агент", представлений п.В.Ющенком, Головою Правління
Національного банку України.
Преамбула
Враховуючи, що Уряд України запросив фінансову допомогу від
ЄС; враховуючи, що Рада, згідно з її Рішенням 95/442/ЄС від 23
жовтня 1995 року (далі - "Рішення"), вирішила, що після виплати
першого кредиту в сумі 85 млн.ЕКЮ на 28 грудня 1995 року необхідно
надати подальшу офіційну допомогу для підтримки платіжного
балансу, для зміцнення резервної позиції та забезпечення
необхідної структурної перебудови України, та що заходом для
сприяння розв'язанню зовнішніх фінансових ускладнень є додаткова
довгострокова позика Співтовариства Україні максимальним загальним
обсягом 200 млн.ЕКЮ; враховуючи, що Кредитор, Позичальник та Агент Позичальника
підписали (........) 1996 року Кредитну Угоду ("Угода") i
Меморандум про взаєморозуміння ( 994_762 ) ("Меморандум"), за
допомогою яких Кредитор мав намір надати необхідний для
Позичальника кредит на загальну суму до 200 млн.ЕКЮ; враховуючи, що Перший Транш в сумі 100 млн.ЕКЮ згідно зі
Статтею I Угоди був гарантований і наданий Позичальнику (двома
підтраншами в сумі 50 млн.ЕКЮ кожний ___ та ____ ); враховуючи, що Рада вирішила, що другий транш буде надано
щонайближче в 3-місячний строк після виплати Першого Траншу,
виплата якого контролюється Комісією разом з Монетарним Комітетом
та МВФ, за умови, що економічна політика в Україні відповідає
цілям цього кредиту та що його умови виконуються і що у виконанні
Україною угоди "Стенд-бай" з МВФ відзначається задовільний
прогрес; враховуючи, що Комісія після перегляду економічної та
фінансової ситуації в Україні та після консультацій з Монетарним
Комітетом погодилась з українським Урядом, що виплата другого
траншу в сумі 100 млн.ЕКЮ буде здійснена згідно з умовами,
визначеними в Додатковому Меморандумі про взаєморозуміння
( 994_762 ), який є додатком та невід'ємною частиною цієї
Додаткової Кредитної Угоди; враховуючи, що для надання другого траншу Комісія від імені
ЄС, після консультацій з Монетарним Комітетом, здійснить випуск
облігацій на (суму 100 млн.ЄКЮ) або будь-які інші відповідні
фінансові операції, надходження від яких будуть передані Україні
та надані у розпорядження Агента на дату отримання їх Комісією
("Дата Платежу"); Сторони домовились доповнити Угоду наступним:
Стаття 1 - Сума Другого Траншу кредиту
Кредитор погоджується надати Позичальнику, а Позичальник при
цьому робить запит на позику другого траншу (в сумі 100 млн.ЕКЮ)
("Другий Транш") на таких самих умовах, як i для Першого Траншу,
який наданий відповідно до пункту 2 Статті 1 Угоди, за винятком
інших умов, зазначених в подальших Контрактах про позичання згідно
зі Статтею 2 цієї Угоди, та Кредитор, Позичальник i Агент цим знов
підтверджують свою згоду з умовами Угоди, включаючи всі Контракти
про позичання, як передбачено в Статті 2 цієї Угоди, по відношенню
як до Першого, так і до Другого траншів.
Стаття 2 - Інші положення
Ця Додаткова Кредитна Угода складає частину Угоди відповідно
до пункту 2 Статті 2 Кредитної Угоди, і, на скільки це можливо,
всі умови Угоди, а також Меморандуму ( 994_762 ), поширюються і на
Додаткову Кредитну Угоду і, зокрема, на всі контракти, пов'язані з
випуском облігацій та будь-якими іншими відповідними фінансовими
операціями, включаючи "свопи", тому вони будуть додаватись до
Угоди і складатимуть невід'ємну її частину, і будуть вважатися
Контрактами про позичання, як визначено в Угоді.
Вчинено в Брюсселі _______, 1996 року, в чотирьох
примірниках англійською мовою.
За Україну За Європейське Співтовариство,
як Позичальника яке представлене

Комісією Європейських

Співтовариств
Ів Тибо де Сільгі

член Європейської Комісії
За Національний банк України
як Агента

 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: