open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Нечинна
                             
                             
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А

від 22 березня 1993 р. N 212

Київ
( Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ

N 576 ( 576-96-п ) від 29.05.96 )
Про загальні обсяги квот щодо експорту

продукції та порядок експорту в межах

державного замовлення і державного

контракту
( Зміни в текст не внесені. Додатково див. Постанову КМ

N 230 ( 230-93-п ) від 26.03.93 )
( Із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням КМ

N 325-р ( 325-93-р ) від 24.05.93

Постановами КМ

N 404 ( 404-93-п ) від 03.06.93

N 427 ( 427-93-п ) від 08.06.93

N 642 ( 642-93-п ) від 13.08.93

Розпорядженнями КМ

N 695-р ( 695-93-р ) від 06.09.93

N 700-р ( 700-93-р ) від 07.09.93

Постановою КМ

N 866 ( 866-93-п ) від 21.10.93

Розпорядженням КМ

N 889-р ( 889-93-р ) від 25.10.93

Постановою КМ

N 1007 ( 1007-93-п ) від 08.12.93 )

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити доопрацьовані Міністерством економіки загальні
обсяги квот щодо експорту товарів на 1993 рік згідно з додатком
N 1.
2. Установити, що: квоти на експорт, який здійснюється в межах державного
контракту, видаються уповноваженим організаціям згідно з додатком
N 2, а на експорт, який здійснюється в межах державного
замовлення, - безпосередньо виробникам продукції, що
експортується, та зазначеним уповноваженим організаціям. Цей
порядок не поширюється на суб'єктів підприємницької діяльності,
які здійснюють експорт за квотами і ліцензіями, виданими їм до
опублікування цієї постанови: квоти на експорт продукції, що підлягають аукціонному продажу
Міністерством зовнішніх економічних зв'язків, реалізуються
суб'єктам підприємницької діяльності незалежно від виду їхньої
діяльності; продукція суб'єктів підприємницької діяльності, експорт якої
здійснюється у межах державного контракту, придбавається
уповноваженими організаціями за рахунок коштів державного бюджету; на продукцію, яка придбавається за рахунок коштів державного
бюджету, поширюється порядок визначення цін, передбачений
постановою Кабінету Міністрів України від 23 грудня 1992 р. N 715
( 715-92-п ) "Про регулювання цін"; суми виручки в іноземній валюті, що надходять уповноваженим
організаціям від експорту продукції в межах державного контракту,
зараховуються на валютний рахунок Міністерства фінансів у
Державному експортно-імпортному банку і витрачаються на покриття
фактичних витрат державного бюджету, пов'язаних з експортом
продукції в межах державного контракту, а також - на фінансування
загальнодержавних потреб; відповідальність за своєчасне зарахування валютної виручки на
валютний рахунок Міністерства фінансів покладається на керівників
уповноважених організацій та підприємств, що експортують товари; контроль за правильністю обчислення і своєчасністю
перерахування валютної виручки покладається на Міністерство
фінансів.
3. Міністерству фінансів разом з Національним банком у
тижневий термін вирішити питання про обсяги та умови кредитування
розриву в термінах платежів суб'єктам підприємницької діяльності
за продукцію, експорт якої здійснюється в межах державного
контракту, та затвердити порядок проведення взаєморозрахунків за
експорт продукції в межах державного контракту.
4. Міністерству економіки і Міністерству фінансів за поданням
відповідних міністерств і відомств у тижневий термін розробити і
подати на розгляд Валютно-кредитної ради Кабінету Міністрів
України пропозиції про пріоритетні напрями використання у 1993
році коштів Державного валютного фонду.
5. Міністерству економіки і Міністерству фінансів разом із
заінтересованими міністерствами і відомствами розглянути у
двотижневий термін питання про порядок формування внутрішніх цін
на імпортну продукцію.
6. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету
Міністрів України від 26 лютого 1993 р. N 132 ( 132-93-п ) "Про
загальні обсяги квот щодо експорту товарів на 1993 рік".

Прем'єр-міністр України Л. КУЧМА
Заступник Міністра

Кабінету Міністрів України І. ЄМЕЦЬ
Інд.38
Додаток N 1

до постанови Кабінету Міністрів України

від 22 березня 1993 р. N 212
ЗАГАЛЬНІ ОБСЯГИ

квот щодо експорту товарів на 1993 рік
( Перерозподілити квоту на експорт у 1993 році руд і

концентратів залізних, затверджену для Міністерства

промисловості, в межах державного контракту в обсязі

5 млн. тонн, в тому числі 1,5 млн. тонн у рахунок

погашення заборгованості за будівництво Криворізького

гірничо-збагачувального комбінату окислених руд та

0,05 млн. тонн для будівництва житла переселенцям із

зони Чорнобильської АЕС; галузевого державного

замовлення - 17,2 млн. тонн, у тому числі 0,2 млн.

тонн для Східного гірничо-збагачувального комбінату

згідно з Постановою КМ N 404 ( 404-93-п ) від 03.06.93 )
( Перерозподілити квоту на експорт у 1993 році

електроенергії: державний контракт - 4 млрд. кВт. год,

галузеве державне замовлення - 6,5 млрд. кВт. год.

згідно з Розпорядженням КМ N 325-р ( 325-93-р )

від 24.05.93 )

———————————————————————————————————————————————————————————————— | |Одини-| Експортна квота |Код |ця ви-|————————————————————————————————— |ТН ЗЕД |міру |всього| у тому числі: | | | |—————————————————————————— | | | |за |дер- |галу- |на | | | |між- |жав- |зеве |аук- | | | |уря- |ний |дер- |ціон | | | |дови- |кон- |жавне |МЗЕЗ | | | |ми |тракт |замов-| | | | |уго- | |лення | | | | |дами | | | ———————————————————————————————————————————————————————————————— Зерно 10.01.- тис.

10.08 тонн 2700 700 - 2000 -
Мінсільгосп
проду -"- 2000 - - 2000 -
Держхлібо-
продукту -"- 700 700 - - -
Борошно
пшеничне 11.01 -"- 201,8 201,8 - - -
Держхлібо-
продукту -"- 201,8 201,8 - - -
Крупи та
гранули
зернових 11.03 -"- 38,2 38,2 - - -
Держхлібо-
продукту -"- 38,2 38,2 - - -
Насіння
соняшнику 12.05 -"- 346 1 - 345 -
Мінсільгосп-
проду -"- 300 - - 300 -
Держхлібо-
продукту -"- 1 1 - - -
Укоопспілці -"- 45 - - 45 -
Насіння 12.06
ріпака 00900 -"- 10 - - 10 -
Держхлібо-
продукту -"- 10 - - 10 -
Борошно і
шрот із на-
сіння олій- тис.
них культур 12.08 тонн - - - - -

Коні 01.01 тис.

голів 20 - - 20 -
Мінсільгосп-
проду -"- 20 - - 20 -
з них пле-
менні і
спортивні -"- 1 - - 1 -
Велика ро-
гата худоба
жива 01.02 -"- 40 32 - 8 -
Мінсільгосп-
проду -"- 40 32 - 8 -
з неї
племінна -"- 30 22 - 8 -
Свині
живі 01.03 -"- 8 5,5 - 2,5 -
Мінсільгосп-
проду -"- 8 5,5 - 2,5 -
Вівці і
кози живі 01.04 -"- 11 9 - 2 -
Мінсільгосп-
проду -"- 11 9 - 2 -
з них
племінні -"- 5 3 - 2 -
М'ясо і
субпродукти тис.
харчові 02 тонн 400 180 - 220 -
Мінсільгосп-
проду -"- 380 180 - 200 -
Укоопспілці -"- 20 - - 20 -
Риба
морожена 03.03 -"- 113 - - 113 -
Держриб-
госппрому -"- 113 - - 113 -
Молоко сухе
незбиране
(включаючи
дитяче хар-
чування) 04.0221 -"- 18,9 16 - 2,9 -
Мінсільгосп-
проду -"- 17 16 - 1 -
Держхарчо-
прому -"- 1,9 - - 1,9 -
Молоко сухе 04. тис.
нежирне 0210 тонн 8 - - 8 -
Мінсільгосп-
проду -"- 4 - - 4 -
Держхарчо-
прому -"- 4 - - 4
Масло верш-
кове та інші
жири молочні 04.05 -"- 53 41,7 8,3 3 -
Мінсільгосп-
проду -"- 50 41,7 8,3 - -
Держхарчо-
прому -"- 3 - - 3 -
Лярд, інший
жир свинячий
та жир
домашньої
птиці 15.01 -"- 0,3 0,3 - - -
Мінсільгосп-
проду -"- 0,3 0,3 - - -
Жир великої
та малої ро-
гатої худоби 15.02 -"- 8 3 - 5 -
Мінсільгосп-
проду -"- 3 3 - - -
Укоопспілці -"- 5 - - 5 -
Олія
соняшникова 15.12 -"- 288 146 - 142 -
Держхарчо-
прому -"- 183 146 - 37 -
Мінсільгосп-
проду -"- 100 - - 100 -
Укоопспілці -"- 5 - - 5 -
Маргарин 15.17 -"- 24 21 1,5 1,5 -
Держхарчо-
прому -"- 24 21 1,5 1,5 -
Цукор 17.01 тис.
з буряків 12100, тонн 2791 2021 - 770 -

91000,

99100,

99900
Держхарчо-
прому -"- 2190* 2021 - 169 -
Мінсільгосп-
проду -"- 600 - - 600 -
Укоопспілці -"- 1 - - 1 - _________________
* У тому числі повернення позички інофірмам 535 тис.тонн
Спирт етило-
вий міцністю
не менш як млн.
80 відсотків 22.07 дал 21,15 10,25 1,6 9,3 -
Держхарчо-
прому -"- 16,15 10,25 1,6 4,3 -
Мінсільгосп-
проду -"- 5 - - 5 -
Спирт етило-
вий міцністю 22.08 -"- 3,084 - 0,4 2,684 -
менш як 80
відсотків,
міцні спир-
тові напої
у тому
числі:
горілка
Держхарчо-
прому -"- 3 - 0,4 2,6 -
коньяк
Мінсільгосп-
проду -"- 0,084 - - 0,084 -
Сіль 25.01 тис.

тонн 5348 4149 - 1199 -
Держхарчо-
прому -"- 5348 4149 - 1199 -
Графіт при-
родний та 25.04, тис.
штучний 38.01 тонн 21 - - 21 -
Концерну
"Укрцемент" -"- 21 - - 21 -
Цемент 25.23 -"- 5000 1696 400 2404 500
Концерну
"Укрцемент" 4500 1696 400 2404 -
Руди і кон-
центрати
залізні 26.01 -"- 23773 1000 10000 11773 1000
Мінпрому -"- 21773 - 10000 11773 -
Держком-
ресурсів -"- 1000 1000 - - -
Руди і кон-
центрати
марганцеві 26.02 -"- 780 380 - 400 -
Мінпрому -"- 400 - - 400 -
Держком-
ресурсів -"- 380 380 - - -
Руди і кон-
центрати
алюмінієві 26.06 -"- 920 905,7 - 14,3 -
Мінпрому -"- 14,3 - - 14,3 -
Держком-
ресурсів -"- 905,7 905,7 - - -
Руди та кон-
центрати
титанові 26.14 -"- 555 432 - 123 -
Мінпрому -"- 123 - - 123 -
Держком-
ресурсів -"- 432 432 - - -
Руди і кон-
центрати 26.
цирконієві 1510000 -"- 23 19 - 4 -
Мінпрому -"- 4 - - 4 -
Держком-
ресурсів -"- 19 19 - - -
Метали лужні
та лужнозе-
мельні, ме-
тали рідко-
земельні,
ртуть,
скандій,
ітрій 28.05 тонн 354 - - 354 -
Мінпрому -"- 294 - - 294 -
Мінмашпрому -"- 60 - - 60 -
Мідь та ви- тис.
роби з неї 74 тонн 97 77 - 20 -
Мінпрому -"- 20 - - 20 -
Держком-
ресурсів -"- 77 77 - - -
Нікель та
вироби з
нього 75 -"- 2,1 1,1 - 1 -
Мінпрому -"- 1 - - 1 -
Держком-
ресурсів -"- 1,1 1,1 - - -
Алюміній та
вироби з
нього 76 -"- 312,3 90 10 212,3 -
Мінпрому -"- 215,5 - 10 205,5 -
Мінмашпрому -"- 6,8 - - 6,8 -
Держкком-
ресурсів -"- 90 90 - - -
Свинець та
вироби з
нього 78 -"- 59 51 - 8 -
Мінпрому -"- 8 - - 8 -
Держкком-
ресурсів -"- 51 51 - - -
Цинк та ви-
роби з нього 79 -"- 8,4 - - 8,4 -
Мінпрому -"- 8,4 - - 8,4 -
Кольорові
метали інші 81 -"- 48,056 42 5 1,056 -
Мінпрому -"- 6 - 5 1 -
Мінмашпрому -"- 0,056 - - 0,056 -
Держком-
ресурсів -"- 42 42 - - -
Руди і кон-
центрати до-
рогоцінних
металів (як
давальниць-
ка сировина) 26.16 кг 350 - - 350 -
Мінфіну -"- 350 - - 350 -
Метали доро-
гоцінні в
колоїдному
стані, спо-
луки орга-
нічні та не-
органічні
дорогоцінних
металів, ви-
значеного
або невизна-
ченого
хімічного
складу;
амальгами
дорогоцінних
металів
Мінфіну -"- 8160 - - 8160 -
Вігілля млн.
кам'яне 27.01 тонн 12,0 4,3 - 7,7 -
Держвугле-
прому -"- 12,0 4,3 - 7,7 -
Кокс 27.04 тис.

тонн 2930 1748 500 682 -
Мінпрому -"- 1182 - 500 682 -
Держком-
ресурсів -"- 1748 1748 - - -
Газ природний 27.11 млрд.

куб. м * - - - -
Газовий тис.
конденсат 27.11 тонн * - - - -
Бензин
прямогонний
газовий 27.11 -"- * - - - -
Кубовий
залишок 27.11 -"- * - - - - ——————————————————————————— * За окремим рішенням Уряду.
Електро- млн.
енергія 27.16 квт/час10500 - 10500 - -
Міненерго -"- 10500 - 10500 - -
Кислота тис.
соляна 28.06 тонн 216,1 16,1 - - 200
Держком-
ресурсів -"- 16,1 16,1 - - -
Кислота сір-
чана та олеум 28.07 -"- 951,3 501,3 - 300 150
Мінпрому -"- 300 - - 300 -
Держком-
ресурсів -"- 501,3 501,3 - - -
Кислота
азотна 28.08 -"- 98,8 - - 68 30,8
Мінпрому -"- 68 - - 68 -
Кислота
фосфорна 28.09 -"- 51,7 0,7 - 36 15
Мінпрому -"- 36 - - 36 -
Держком-
ресурсів -"- 0,7 0,7 - - -
Добрива
азотні 31.02
у тому
числі:
карбамід -"- 2637 50 600 1887 100
Мінпрому -"- 2487 - 600 1887 -
Держком-
ресурсів -"- 50 50 - - -
аміачна
селітра -"- 622 102 300 220 -
Мінпрому -"- 520 - 300 220 -
Держком-
ресурсів -"- 102 102 - - -
сульфат тис.
амонію тонн 405 20 180 205 -
Мінпрому -"- 385 - 180 205 -
Держком-
ресурсів -"- 20 20 - - -
селітра
аміачна
(водостійка) -"- 57 - 57 - -
Мінпрому -"- 57 - 57 - -
Добрива
фосфатні 31.03
у тому
числі:
суперфосфат -"- 20 - - 20 -
Мінпрому -"- 20 - - 20 -
тринатрій-
фосфат -"- 3,5 1,3 - - 2,2
Держком-
ресурсів -"- 1,3 1,3 - - -
динатрій- тис.
фосфат тонн 7 2 3 - 2
Мінпрому -"- 3 - 3 - -
Держком-
ресурсів -"- 2 2 - - -
трикальцій-
фосфат -"- 75 5 10 55 5
Мінпрому -"- 65 - 10 55 -
Держком-
ресурсів -"- 5 5 - - -
нітрофос -"- 50 50 - - -
Держком-
ресурсів -"- 50 50 - - -
Добрива
калійні 31.04
у тому
числі:
калій-
магнезія -"- 180 90 - 60 30
Мінпрому -"- 60 - - 60 -
Держком-
ресурсів -"- 90 90 - - -
каїніт -"- 350 150 - 150 50
Мінпрому -"- 150 - 150 -
Держком-
ресурсів -"- 150 150 - - -
Сульфат
калію -"- 16 - - 16 -
Мінпрому -"- 16 - - 16 -
Добрива
складні 31.05
у тому
числі:
амофос -"- 210 - - 210 -
Мінпрому -"- 180 - - 180 -
Держком-
ресурсів -"- 30 - - 30 -
нітроамо-
фоска -"- 61 1 - 60 -
Мінпрому -"- 60 - - 60 -
Держком-
ресурсів -"- 1 1 - - -
діамоній-
фосфат -"- 50 - - 50 -
Мінпрому -"- 50 - - 50 -
Добрива 31.
інші 05 20 -"- 200 - - 180 20
Мінмашпрому -"- 180 - - 180 -
Аміак 28.14 -"- 1442 12 430 1000 -
Мінпрому -"- 1430 - 430 1000 -
Держком-
ресурсів -"- 12 12 - - -
Аміак у вод- 28.14 тис.
ному розчині 20000 тонн 250 - 150 75 25
Мінпрому -"- 225 - 150 75 -
Етилен 29.01 -"- 70 10 - 60 -

21000
Мінпрому -"- 60 - - 60 -
Держком-
ресурсів -"- 10 10 - - -
Бензол 29.02

20100 -"- 165 165 - - -
Держком-
ресурсів -"- 165 165 - - -
Метанол 29.05

11000 -"- 501,2 131,2 100 270 -
Мінпрому -"- 370 - 100 270 -
Держком-
ресурсів -"- 131,2 131,2 - - -
Лікарські
засоби
(включаючи
лікарську
сировину) в 30.01- млн.
цінах на 30.06 крб. 1699,3 1362,8 - 332,5 4
01.01.92
Міністерсту
охорони
здоров'я -"- 1435,3 1165,1 - 270,2* -
Мінсільгосп-
проду -"- 260 197,7 - 62,3 - _______________________
* У складі державного галузевого замовлення 270,2 млн. крб. -

64,5 млн. крб. поставки продукції в країни, що не входять до СНД, з розрахунками за курсом долара на 01.01.92 = 1,68 крб.
Рослини,
частини рос-
лин, насіння 12.07,
та плоди 12.11 тонн 2472 940 - 1532 -
Міністерству
охорони
здоров'я -"- 2472 940 - 1532 -
Двоокис 32.06 тис.
титану 10100 тонн 78 58 10 5 5
Мінпрому -"- 15 - 10 5 -
Держком-
ресурсів -"- 58 58 - - -
Шкури вели-
кої рогатої
худоби або
тварин родини тис.
конячих 41.01 штук 1210 - - 1210 -
Мінсільгосп-
проду -"- 1000 - - 1000 -
Укоопспілці -"- 210 - - 210 -
Шкури овець
або ягнят 41.02 -"- 70 - - 70 -
Мінсільгосп-
проду -"- 50 - - 50 -
Укоопспілці -"- 20 - - 20 -
Інші види
шкіряної си-
ровини (шку-
ри свинячі) 41.03 -"- 1035 - - 1035 -
Мінсільгосп-
проду -"- 1000 - - 1000 -
Укоопспілці -"- 35 - - 35 -
Сировина
хутрова
(норки, тис.
лисиці) 43.01 штук 350 - - 350 -
Мінсільгосп-
проду -"- 100 - - 100 -
Укоопспілці -"- 250 - - 250 -
Тріска тех- тис.
нологічна 44.01 склад. 24 - - 24 -
та тирса куб. м
Мінпрому -"- 23 - - 23 -
Держком-
ресурсів -"- 1 - - 1 -
Вугілля тис.
деревне 44.02 тонн 2 - - 2 -
Мінпрому -"- 2 - - 2 -
Лісомате-
ріали необ- тис.
роблені 44.03 куб. м 34 4 - 30 -
Мінлісгоспу -"- 34 4 - 30 -
Шпон 44.08 млн.

кв. м 3 - - 3 -
Мінпрому -"- 3 - - 3 -
Шпон 44.08 тис.

куб. м 1 - - 1 -
Мінпрому -"- 1 - - 1 -
Лісомате-
ріали оброб- тис.
лені 44.07 куб. м 9,5 2,2 - 7,3 -
Мінлісгоспу -"- 5 - - 5 -
Мінпрому -"- 4,5 2,2 - 2,3 -
Паркет 44.09 тис.

кв. м 455 62 53 340 -
Мінпрому -"- 455 62 53 340 -
Деревно-
стружкові
плити та
аналогічні
плити тис.ум.
з деревини 44.10 куб.м 53 - 6 47 -
Мінлісгоспу -"- 3 - - 3 -
Мінпрому -"- 50 - 6 44 -
Деревново-
локнисті млн.ум.
плити 44.11 кв.м 5 - - 5 -
Мінпрому -"- 5 - - 5 -

тис.
Фанера 44.12 куб.м 23,9 0,3 - 23,6 -
Мінпрому -"- 23,9 0,3 - 23,6 -
Тара
дерев'яна 44.15 -"- 1 - - 1 -
Держком-
ресурсів -"- 1 - - 1 -
Паперова
маса з дере-
вини або з
інших волок-
нистих рос-
линних мате-
ріалів;
паперові та
картонні від-
ходи і маку- тис.
латура 47 тонн 19,2 0,8 - 18,4 -
Держком-
ресурсів -"- 19,2 0,8 - 18,4 -
Папір та
картон, ви-
роби з них 48 -"- 190 128 - 62 -
Держком-
ресурсів -"- 190 128 - 62 -
Папір та
картон, ви- млн.
роби з них 48 штук 835 405 - 430 -
Держком-
ресурсів -"- 835 405 - 430 -
Алмази 71.02 карат 392000 - - 392000 -
Мінфіну -"- 392000 - - 392000 -
Дорогоцінне
і напівдоро-
гоцінне
каміння 71.03 кг 357 - - 357 -
Мінфіну -"- 357 - - 357 -
Дорогоцінне
і напівдоро-
гоцінне ка-
міння штучне 71.04 -"- 275 - - 275 -
Мінфіну -"- 275 - - 275 -
Кришка та
порошок із
природного
або штучного
дорогоцін-
ного або на-
півдорого-
цінного тис.
каміння 71.05 карат 82000 - - 82000 -
Мінфіну -"- 82000 - - 82000 -
Платина 71.10 кг 30 - - 30 -
Мінфіну -"- 30 - - 30 -
Відходи та
лом дорого-
цінних мета-
лів і мета-
лів, оплако-
ваних доро-
гоцінними
металами
(як даваль-
ницька
сировина) 71.12
золото -"- 2473,96 - - 2473,96 -
Мінфіну -"- 2473,96 - - 2473,96 -
срібло -"- 87300,6 - - 87300,6 -
Мінфіну -"- 87300,6 - - 87300,6 -
платина -"- 4235,252 - - 4235,252 -
Мінфіну -"- 4235,252 - - 4235,252 -
метали пла-
тинової
групи -"- 1768,638 - - 1768,638 -
Мінфіну -"- 1768,638 - - 1768,638
Ювелірні
вироби та
їх частини 71.13
із золота кг 13285,6 - - 13285,6 -
Мінфіну -"- 13285,6 - - 13285,6 -
із срібла -"- 15678,4 - - 15678,4 -
Мінфіну -"- 15678,4 - - 15678,4 -
Вироби з
природних або
штучних пер-
лин, дорого-
цінного або
напівдорого-
цінного
каміння
(природного,
штучного або
регенерова-
ного) 71.16 -"- 980 - - 980 -
Мінфіну -"- 980 - - 980 -
Чавун пере- тис.
робний 72.01 тонн 5201,2 1700 1300 2001,2 200
Мінпрому -"- 3300 - 1300 2000 -
Мінмашпрому -"- 1,2 - - 1,2 -
Держком-
ресурсів -"- 1700 1700 - - -
Феросплави 72.02 -"- 1694,4 950 394 250,4 100
Мінпрому -"- 644 - 394 250 -
Мінмашпрому -"- 0,4 - - 0,4 -
Держком-
ресурсів -"- 950 950 - - -
Відходи та
лом чорних
металів 72.04 -"- 601,5 350 - 251,5 -
Мінпрому -"- 250 - - 250 -
Мінмашпрому -"- 1,5 - - 1,5 -
Держком-
ресурсів -"- 350 350 - - -
Залізо та
сталь неле-
гована 72.06 -"- 50 - - 50 -
Мінпрому -"- 50 - - 50 -
Прокат чорних 72.07-
металів 72.29 -"- 14349 9152 1400 3447 350
Мінпрому -"- 4660 - 1400 3260 -
Мінмашпрому -"- 7 - - 7 -
Держком-
ресурсів -"- 9152 9152 - - -
Укрбуду -"- 180 - - 180 -
Дріт 72.17,
сталевий 72.23 -"- 634 220 100 284 30
Мінпрому -"- 380 - 100 280 -
Держком-
ресурсів -"- 220 220 - - -
Укрмісцев-
прому -"- 4 - - 4 -
Продукти
прямого від-
творення за- 72.03 тонн 300 - - 300 -
лізної руди
Мінмашпрому -"- 300 - - 300 -
Профілі
зварні та
колійне кріп-
лення для
залізниць, тис.
рейки 73.02 тонн 651,3 397 - 204,3 50
Мінпрому -"- 204 - - 204 -
Мінмашпрому -"- 0,3 - - 0,3 -
Держком-
ресурсів -"- 397 397 - - -
Труби вели-
ких та малих
діаметрів з
чавуну 73.03 -"- 290 240 10 10 30
Мінпрому -"- 20 - 10 10 -
Держком-
ресурсів -"- 240 240 - - -
Труби вели-
ких та малих
діаметрів із 73.04- тис.
сталі 73.06 тонн 4712,1 4002,6 200 309,5 200
Мінпрому -"- 497,5 - 200 297,5 -
Держком-
ресурсів -"- 4002,6 4002,6 - - -
Укрбуду -"- 12 - - 12 -
Фітинги для
труб 73.07 -"- 15,3 - - 15,3 -
Мінмашпрому -"- 15,3 - - 15,3 -
Тканини 51.11- млн.
вовняні 51.13 кв. м 0,66 - - 0,66 -
Держкомлег-
тексу -"- 0,66 - - 0,66 -
Пряжа 52.05- тис.
бавовняна 52.06 тонн 0,61 - - 0,61 -
Держкомлег-
тексу -"- 0,61 - - 0,61 -
Тканини 52.08- млн.
бавовняні 52.12 кв. м 18,1 - - 18,1 -
Держкомлег-
тексу -"- 18,1 - - 18,1 -
Одяг жіночий
та для тис.
дівчаток 62.04 штук 10000 - - 10000 -
Держкомлег-
тексу -"- 10000 - - 10000 -
Льоноволокно 53.01 тис.

тонн 2 - - 2 -
Мінсільгосп-
проду -"- 2 - - 2 -
Тканини млн.
лляні 53.09 кв. м 3,5 - - 3,5 -
Держкомлег-
тексу -"- 3,5 - - 3,5 -
Хімічні 54.02- тис.
нитки 54.05 тонн 35,7 22,2 - 13,5 -
Мінпрому -"- 13,5 - - 13,5 -
Держком-
ресурсів -"- 22,2 22,2 - - -
Тканини з
хімічних
штапельних 55.12- млн.
волокон 55.16 кв. м 21,2 - - 21,2 -
Держкомлег-
тексу -"- 21,2 - - 21,2 -
Панчішно-
шкарпеткові млн.
вироби 61.15 пар 20,5 - - 20,5 -
Держкомлег-
тексу -"- 20,5 - - 20,5 -
( Додаток N 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 866 ( 866-93-п ) від 21.10.93 )

Заступник Міністра

Кабінету Міністрів України І. ЄМЕЦЬ

Додаток N 2

до постанови Кабінету Міністрів України

від 22 березня 1993 р. N 212
ПЕРЕЛІК

уповноважених організацій, які здійснюють експорт

продукції за квотами, виданими на підставі

державного замовлення і державного контракту
————————————————————————————————————————————————————————————————— Найменування міністерств,| Назва уповноваженої відомств | організації —————————————————————————————————————————————————————————————————
МОЗ концерн "Укрмедбіопром"

консорціум "Укрфітотерапія"

консорціум "Екосорб"
Мінпром підприємство "Укрекспортліс"

підприємство "Укрзовнішпром"

підприємство "Славутич-Руда"

підприємство "Славутич-Сталь"

підприємство "Криворіжмаркет"

підприємство "Укрметалург-

забезпечення"
Мінсільгосппрод концерн "Украгротехсервіс"

управління "Головм'ясопром"

об'єднання "Украгрохім"

асоціація "Украгробіовет"

Укрплемоб'єднання

управління "Головмолпром"

управління "Головхлібпродукт"

об'єднання "Насіння України"
Держкомресурсів фірма "Укрбарімпекс"

фірма "Одесапроммашімпорт"
Виробниче об'єднання "Київзв'язок"

За міждержавними угодами:
українські державні управління

по забезпеченню продукцією:
Укрметал

Укрбудматеріали

Укрхім

Укрліспапір

Укрважмаш

Укрзагальномаш

Укрприлад

Укрелектро

Укршляхбудтехніка

Укрспецапарат

Укрхімтепломаш

Укрвогнетривкоксохім

Укркомплектважпром

корпорація "Укрпапірвторпром"

концерн "Укртара"
Держхарчопром концерн "Укрцукор"

концерн "Укрспирт"

концерн "Укрсільпром"

об'єднання "Укроліяжирпром"

асоціація "Укрконсервмолоко"
Київська міська державна Київський комерційний центр адміністрація Київміськголовпостач (для

потреб Київської міської

держадміністрації)
Укоопспілка

З/О "Укрімпекс"
концерн "Укрмісцевпром"

корпорація "Укрбуд"
Міністерство промисловості підпр."Укрметалургзабезпечення"

спільне українсько-американське

підприємство "Металург"

(м. Донецьк)

промислово-торговельне

об'єднання "Сезон" (м. Київ)
Держкомлегтекс управління "Укрлегсировина"

об'єднання "Укртекстиль"
Київська міська державна зовнішньоекономічна фірма адміністрація "Дніпро"
трест "Київпідземшляхбуд - 1"
Міненерго підприємство "Укрінтеренерго"
Держвуглепром об'єднання "Укрвуглезбут"

асоціація

"Укрвуглепостачкомплект"
Мінфін українська господарська

асоціація "Діамант"

корпорація "Укрелекор"

інші організації, які відповідно

до Декрету Кабінету Міністрів

України від 26 грудня 1992 р.

N 16-92 "Про встановлення

спеціального режиму експорту

окремих видів товарів"

уповноважені здійснювати експорт

товарів за кодами ТН ЗЕД: 2616,

2843, 7102 - 7112 (крім

71.07.00.000)
Мінлісгосп зовнішньоторговельна фірма

"Український ліс"
Укрмонтажспецбуд комерційно-виробнича фірма

"Укркомплектавтоматика"

фірма "Монтажпромресурси"
Мінсільгосппрод асоціація "Хутро"

асоціація "Укрльноконоплепром"

об'єднання "Укрсадвинпром"

об'єднання "Укрхміль"

об'єднання "Укрпродконтракт"

управління

"Укрдержресурссировина"

Українська академія аграрних

наук

агропромислову асоціацію "ЖИТО"

(Донецька область)
Держкомресурсів управління

"Укрвогнетривкоксохім"
Мінмашпром зовнішньоторговельна фірма

"Укрінмаш"
( Додаток N 2 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 427
( 427-93-п ) від 08.06.93, N 642 ( 642-93-п ) від 13.08.93,
Розпорядженнями КМ N 695-р ( 695-93-р ) від 06.09.93, N 700-р
( 700-93-р ) від 07.09.93, Постановою КМ N 866 ( 866-93-п ) від
21.10.93, Розпорядженням КМ N 889-р ( 889-93-р ) від 25.10.93,
Постановою КМ N 1007 ( 1007-93-п ) від 08.12.93 )

Заступник Міністра

Кабінету Міністрів України І.ЄМЕЦЬ

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: