open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна
                             
                             
НАЦІОНАЛЬНА СЛУЖБА ПОСЕРЕДНИЦТВА І ПРИМИРЕННЯ
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
31.03.2003 N 101-р

Про відмову в реєстрації колективного трудового спору між найманими працівниками шахти "Північна" державного

підприємства "Шахтоуправління "Сніжнеантрацит" міста

Сніжне Донецької області та адміністрацією шахти

"Північна" державного підприємства "Шахтоуправління

"Сніжнеантрацит" міста Сніжне Донецької області

Відповідно до частини шостої статті 15 Закону України "Про
порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)"
( 137/98-ВР ), пункту 5.1 Положення про порядок реєстрації
Національною службою посередництва і примирення висунутих
найманими працівниками або профспілкою вимог та колективних
трудових спорів, затвердженого наказом Національної служби
посередництва і примирення від 8 січня 2003 року N 4
( v0004299-03 ), Національна служба посередництва і примирення
(далі - НСПП) розглянула інформацію, подану відділенням НСПП в
Донецькій області щодо виникнення колективного трудового спору
шахти "Північна" державного підприємства "Шахтоуправління
"Сніжнеантрацит" міста Сніжне Донецької області та адміністрацією
шахти "Північна" державного підприємства "Шахтоуправління
"Сніжнеантрацит" міста Сніжне Донецької області.
В результаті проведеного вивчення матеріалів, представлених
відділенням НСПП в Донецькій області, встановлено, що при
формуванні і затвердженні вимог найманих працівників шахти
"Північна" державного підприємства "Шахтоуправління
"Сніжнеантрацит" міста Сніжне Донецької області до адміністрації
шахти "Північна" державного підприємства "Шахтоуправління
"Сніжнеантрацит" міста Сніжне Донецької області та прийнятті
рішення про виникнення колективного трудового спору не були
дотримані положення статей 3, 4 та 6 Закону України "Про порядок
вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)" ( 137/98-ВР )
та пункту 8 частини першої статті 38 Закону України "Про
професійні спілки, їх права та гарантії діяльності" ( 1045-14 ).
Зокрема, частиною першою статті 3 Закону України "Про порядок
вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)" ( 137/98-ВР )
визначено, що сторонами колективного трудового спору (конфлікту)
на виробничому рівні є "наймані працівники (окремі категорії
найманих працівників) підприємства, установи, організації чи їх
структурних підрозділів або профспілкова чи інша уповноважена
найманими працівниками організація та власник підприємства,
установи, організації або уповноважений ним орган чи представник".
Пунктом 8 частини першої статті 38 Закону України "Про
професійні спілки, їх права та гарантії діяльності" ( 1045-14 )
визначено, що виборний орган первинної профспілкової організації
на підприємстві, в установі та організації "представляє інтереси
працівників за їх дорученням при розгляді трудових індивідуальних
спорів та у колективному трудовому спорі, сприяє його вирішенню".
Таким чином, щоб бути стороною колективного трудового спору
(конфлікту) на виробничому рівні, профспілці шахти "Північна"
державного підприємства "Шахтоуправління "Сніжнеантрацит" міста
Сніжне Донецької області необхідно було отримати повноваження від
найманих працівників шахти "Північна" державного підприємства
"Шахтоуправління "Сніжнеантрацит" міста Сніжне Донецької області.
Окрім того, частиною другою статті 3 Закону України "Про
порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)"
( 137/98-ВР ) визначено, що "Уповноважений найманими працівниками
на представництво орган є єдиним повноважним представником
найманих працівників до моменту припинення такого спору
(конфлікту)".
Затвердження рішенням профспілкової конференції працівників
шахти "Північна" державного підприємства "Шахтоуправління
"Сніжнеантрацит" міста Сніжне Донецької області від 28.02.03.2003
року вимог суперечить положенням частини першої статті 4 Закону
України "Про порядок вирішення колективних трудових спорів
(конфліктів)" ( 137/98-ВР ), якою передбачено, що "Вимоги найманих
працівників на виробничому рівні формуються загальними зборами
(конференцією) найманих працівників або формуються шляхом збору
підписів і вважаються чинними за наявності не менше половини
підписів членів трудового колективу, підприємства, установи,
організації чи їх структурного підрозділу. Разом із висуненням
вимог збори (конференція) найманих працівників визначають орган чи
особу, які будуть представляти їх інтереси".
Прийняття рішення про виникнення колективного трудового спору
на шахті "Північна" державного підприємства "Шахтоуправління
"Сніжнеантрацит" міста Сніжне Донецької області відбулось з
порушенням частини першої статті 6 Закону України "Про порядок
вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)", якою
визначено, що "Колективний трудовий спір (конфлікт) виникає з
моменту, коли уповноважений представницький орган найманих
працівників, категорії найманих працівників, колективу працівників
або профспілки одержав від власника чи уповноваженого ним органу
повідомлення про повну або часткову відмову у задоволенні
колективних вимог і прийняв рішення про незгоду з рішенням
власника чи уповноваженого ним органу (представника) або коли
строки розгляду вимог, передбачені цим Законом, закінчилися, а
відповіді від власника не надійшло". Із поданих на реєстрацію
матеріалів зрозуміло, що рішення про виникнення колективного
трудового спору було прийняте профспілковим комітетом, а не
ініціативною групою, обраною на профспілковій конференції.
Виходячи із вищевикладеного,
1. Відмовити в реєстрації колективного трудового спору між
найманими працівниками шахти "Північна" державного підприємства
"Шахтоуправління "Сніжнеантрацит" міста Сніжне Донецької області
та адміністрацією шахти "Північна" державного підприємства
"Шахтоуправління "Сніжнеантрацит" міста Сніжне Донецької області у
зв'язку із порушенням при формуванні і затвердженні вимог, а також
при прийнятті рішення про виникнення колективного трудового спору
положень статей 3, 4 та 6 Закону України "Про порядок вирішення
колективних трудових спорів (конфліктів)" ( 137/98-ВР ).
2. Відділенню Національної служби посередництва і примирення
в Донецькій області в межах повноважень, визначених Законом
України "Про порядок вирішення колективних трудових спорів
(конфліктів)" ( 137/98-ВР ) та Положенням про Національну службу
посередництва і примирення, затвердженим Указом Президента України
від 17 листопада 1998 року N 1258/98 ( 1258/98 ), із змінами,
внесеними Указом Президента України від 30 грудня 2000 року
N 1393/2000 ( 1393/2000 ), надати відповідні роз'яснення найманим
працівниками шахти "Північна" державного підприємства
"Шахтоуправління "Сніжнеантрацит" міста Сніжне Донецької області.
3. Дане розпорядження надіслати органу, уповноваженому
представляти інтереси найманих працівників шахти "Північна"
державного підприємства "Шахтоуправління "Сніжнеантрацит" міста
Сніжне Донецької області, адміністрації шахти "Північна"
державного підприємства "Шахтоуправління "Сніжнеантрацит" міста
Сніжне Донецької області, Сніжненському міському голові Донецької
області, Донецькій обласній державній адміністрації, Міністерству
палива та енергетики України, відділенню Національної служби
посередництва і примирення в Донецькій області.
Голова Національної служби
посередництва і примирення В.Руденко

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: