open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Попередня

НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

РІШЕННЯ

24.10.2017  № 1019

Про затвердження Правил логічного та арифметичного контролю декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, автоматизованої перевірки зазначених декларацій та їхніх вагових коефіцієнтів

{Із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національного агентства з
питань запобігання корупції
№ 261 від 23.02.2018}

Відповідно до частини першої статті 8, пункту 5 частини першої статті 12, статей 48 та 50 Закону України "Про запобігання корупції", пункту 7 розділу II Порядку проведення контролю та повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, затвердженого рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 10 лютого 2017 року № 56, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 13 лютого 2017 року за № 201/30069, Національне агентство з питань запобігання корупції ВИРІШИЛО:

1. Затвердити Правила логічного та арифметичного контролю декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, автоматизованої перевірки зазначених декларацій та їхніх вагових коефіцієнтів (далі - Правила), що додаються.

2. Департаменту фінансового контролю та моніторингу способу життя забезпечити оприлюднення цього рішення на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Голову Національного агентства з питань запобігання корупції Корчак Н.М.

4. Це рішення набирає чинності з дня набрання чинності рішення Національного агентства з питань запобігання корупції про забезпечення технічної можливості застосування Правил.

До забезпечення технічної можливості застосування у модулі автоматизованої перевірки декларацій Правила мають рекомендаційний характер.

{Пункт 4 доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції № 261 від 23.02.2018}

5. Встановити, що правила автоматизованої перевірки декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, які передбачають порівняння зазначених в декларації відомостей з відомостями з реєстрів, баз даних та інших інформаційно-телекомунікаційних систем державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, які можуть містити інформацію про окремі об'єкти декларування, вводяться в дію з дня оприлюднення на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції повідомлення про виникнення технічної можливості застосування відповідних правил.

Голова

Корчак Н.М.


ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Національного агентства
з питань запобігання корупції
24.10.2017 № 1019

ПРАВИЛА
логічного та арифметичного контролю декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, автоматизованої перевірки зазначених декларацій та їхніх вагових коефіцієнтів

І. Загальні положення

1. Ці Правила визначають відповідно до статей 48 та 50 Закону України "Про запобігання корупції" (далі - Закон) правила логічного та арифметичного контролю декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (далі - декларація), правила автоматизованої перевірки декларацій та вагові коефіцієнти зазначених правил, що застосовуються під час здійснення автоматичного логічного та арифметичного контролю декларацій за допомогою засобів програмного забезпечення Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, з метою визначення рейтингу ризику декларацій.

2. У цих Правилах терміни вживаються в таких значеннях:

1) ваговий коефіцієнт - числовий показник, який визначає вагу правила логічного та арифметичного контролю декларацій, правила автоматизованої перевірки декларацій при розрахунку рейтингу ризику декларації;

2) декларація - декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (у тому числі виправлена декларація), щодо якої проводиться логічний та арифметичний контроль;

3) об'єкти декларування - відображені у відповідних розділах декларації: об'єкти нерухомості; об'єкти незавершеного будівництва (в тому числі інформація щодо земельної ділянки); цінне рухоме майно (крім транспортних засобів); цінне рухоме майно - транспортні засоби; цінні папери; інші корпоративні права; юридичні особи, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких є суб'єкт декларування або члени його сім'ї; нематеріальні активи; доходи, у тому числі подарунки; грошові активи; фінансові зобов'язання; видатки та правочини суб'єкта декларування; посади чи робота за сумісництвом суб' єкта декларування; членство суб' єкта декларування в об' єднаннях (організаціях) та входження до їхніх органів;

4) попередня декларація - остання декларація будь-якого типу, що була подана суб'єктом декларування до подання декларації, щодо якої проводиться логічний та арифметичний контроль. Не вважається попередньою первинна декларація, якщо логічний та арифметичний контроль проводиться щодо її виправленої версії, а також декларація за той самий звітний період, що й декларація, щодо якої проводиться логічний та арифметичний контроль;

5) правила автоматизованої перевірки декларацій - правила здійснення контролю відповідності відомостей декларації відомостям баз даних відповідно до Складової 2, передбаченої пунктом 7 розділу II Порядку проведення контролю та повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, затвердженого рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 10 лютого 2017 року № 56, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 13 лютого 2017 року за № 201/30069 (далі - Порядок);

6) правила логічного та арифметичного контролю декларацій - правила здійснення контролю відповідності відомостей декларацій відповідно до Складової 1, передбаченої пунктом 7 Розділу II Порядку;

7) рейтинг ризику декларації - розрахований за формулою числовий показник ступеня виявлених невідповідностей (ризиків) в декларації в результаті застосування до неї правил логічного та арифметичного контролю декларацій, правил автоматизованої перевірки декларацій.

Інші терміни вживаються у значеннях, наведених у Законі та прийнятих відповідно до нього інших нормативно-правових актах, зокрема в Порядку.

II. Правила логічного та арифметичного контролю декларацій

1. Застосовуються такі правила логічного та арифметичного контролю декларацій:

№ правила

Зміст правила

Чи відповідає декларація правилу (Р1і)

Ваговий коефіцієнт правила (К1і)

1.

У розділі декларації "Інформація про членів сім'ї суб'єкта декларування" у полі "Податковий номер" або "Ідентифікаційний номер" обрано ознаку "Член сім'ї не надав інформацію"

Так

Ні

30

2.

У розділі декларації "Об'єкти нерухомості" або розділі "Об'єкти незавершеного будівництва" відсутній об'єкт нерухомості, місцезнаходження якого (поле "Місто, селище чи село") відповідає місцезнаходженню (поле "Місто, селище чи село") зареєстрованого місця проживання, зазначеного в розділі декларації "Інформація про суб'єкта декларування"

Так

Ні

20

3.

У розділі декларації "Об'єкти нерухомості" відсутній будь-який об'єкт нерухомості, що належить суб'єкту декларування на будь-якому праві

Так

Ні

30

4.

У розділі декларації "Об'єкти нерухомості" відсутній будь-який об'єкт нерухомості у виді житлового будинку, квартири чи кімнати (поле "Вид об'єкта"), що належить суб'єкту декларування на будь-якому праві, якщо при цьому в розділі декларації "Об'єкти незавершеного будівництва" відсутній будь-який об'єкт декларування стосовно суб'єкта декларування

Так

Ні

50

5.

У розділі декларації "Об'єкти нерухомості" зазначено будь-який об'єкт декларування, дата набуття права на який (поле "Дата набуття права") припадає на звітний період декларації, і при цьому у полях "Вартість на дату набуття права" та "Вартість за останньою грошовою оцінкою" стосовно цього об'єкта обрано ознаку "Не відомо" або "Не застосовується".
Примітка. Це правило застосовується за умови, що об 'єкт нерухомості належить суб'єкту декларування або члену його сім'ї на праві власності, спільної власності або власником об'єкта є третя особа, але суб'єкт декларування або член його сім "і отримує чи має право на отримання доходу від такого об'єкта або може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти щодо такого об 'єкта дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ним

Так

Ні

50

6.

У розділі декларації "Об'єкти нерухомості" зазначено об'єкт нерухомості, що належить суб'єкту декларування або члену його сім'ї на праві власності, спільної власності, або власником об'єкта є третя особа, але суб'єкт декларування або член його сім'ї отримує чи має право на отримання доходу від такого об'єкта або може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти щодо такого об'єкта дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ним, якщо при цьому країною місцезнаходження такого об'єкта є інша країна, ніж Україна

Так

Ні

50

7.

Сукупна вартість об'єктів нерухомості, зазначених у розділі декларації "Об'єкти нерухомості", дорівнює або перевищує 10 млн. грн

Так

Ні

60

8.

У розділі декларації "Об'єкти нерухомості" зазначено наявність трьох чи більше об'єктів нерухомості у виді земельної ділянки (поле "Вид об'єкта")

Так

Ні

50

9.

У розділі декларації "Об'єкти нерухомості" зазначено наявність трьох чи більше об'єктів нерухомості у виді квартири (поле "Вид об'єкта")

Так

Ні

50

10.

У розділі декларації "Об'єкти нерухомості" зазначено наявність трьох чи більше об'єктів нерухомості у виді житлового будинку (поле "Вид об'єкта")

Так

Ні

50

11.

У розділі декларації "Об'єкти нерухомості" зазначено наявність об'єкта нерухомості у виді квартири або житлового будинка (поле "Вид об'єкта") із загальною площею (поле "Загальна площа"), що дорівнює або перевищує 200 м2

Так

Ні

40

12.

У розділі декларації "Об'єкти нерухомості" сукупна площа (поле "Загальна площа") земельних ділянок (поле "Вид об'єкта"), зазначених у цьому розділі, дорівнює або перевищує 50 000 м2

Так

Ні

70

13.

У розділі декларації "Об'єкти нерухомості" сукупна площа (поле "Загальна площа") об'єктів нерухомості, крім земельних ділянок (поле "Вид об'єкта"), зазначених у цьому розділі, дорівнює або перевищує 1 000 м2

Так

Ні

70

14.

У розділі декларації "Об'єкти нерухомості" зазначено наявність гаража або паркомісця (поле "Вид об'єкта"), якщо при цьому в розділі декларації "Цінне рухоме майно - транспортні засоби" відсутня інформація про будь-який транспортний засіб

Так

Ні

40

15.

У розділі декларації "Об'єкти нерухомості" зазначено наявність житлового будинку або садового (дачного) будинку (поле "Вид об'єкта"), якщо при цьому в розділі декларації "Об'єкти нерухомості" відсутня інформація про земельну ділянку, що належить на будь-якому праві суб'єкту декларування або члену його сім'ї

Так

Ні

40

16.

У розділі декларації "Об'єкти нерухомості" зазначені об'єкт чи об'єкти нерухомості, які належать члену (членам) сім'ї суб'єкта декларування на праві власності, спільної власності або коли власником об'єкта є третя особа, але член сім'ї отримує чи має право на отримання доходу від такого об'єкта або може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти щодо такого об'єкта дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ним, якщо при цьому жоден з таких об'єктів не належить на одному із зазначених прав самому суб'єкту декларування

Так

Ні

50

17.

У розділі декларації "Об'єкти незавершеного будівництва" зазначено об'єкт незавершеного будівництва, країною місцезнаходження якого є інша країна, ніж Україна

Так

Ні

50

18.

У розділі декларації "Об'єкти незавершеного будівництва" зазначено наявність двох чи більше об'єктів незавершеного будівництва

Так

Ні

50

19.

Сукупна площа (поле "Загальна площа") об'єктів незавершеного будівництва, зазначених у розділі декларації "Об'єкти незавершеного будівництва", дорівнює або перевищує 1 000 м2

Так

Ні

40

20.

У розділі декларації "Об'єкти незавершеного будівництва" зазначено наявність об'єкта незавершеного будівництва із загальною площею (поле "Загальна площа"), що дорівнює або перевищує 200 м2

Так

Ні

40

21.

У розділі декларації "Цінне рухоме майно (крім транспортних засобів)" зазначено наявність будь-якого об'єкта, дата набуття права на який (поле "Дата набуття права") припадає на звітний період декларації, якщо при цьому в полі "Вартість на дату набуття у власність, володіння чи користування" цього розділу обрано позначку "Не відомо".
Примітка. Це правило застосовується за умови, що цінне рухоме майно належить суб 'єкту декларування або члену його сім 'ї на праві власності, спільної власності або власником об 'єкта є третя особа, але суб 'єкт декларування або член його сім'ї отримує чи має право на отримання доходу від такого об'єкта або може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти щодо такого об'єкта дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ним

Так

Ні

50

22.

У розділі декларації "Цінне рухоме майно (крім транспортних засобів)" зазначено наявність п'яти чи більше об'єктів декларування

Так

Ні

60

23.

У розділі декларації "Цінне рухоме майно (крім транспортних засобів)" зазначено наявність об' єкта декларування, який був набутий у період здійснення суб'єктом декларування діяльності із виконання функцій держави або місцевого самоврядування (поле "Період набуття права на майно")

Так

Ні

50

24.

У розділі декларації "Цінне рухоме майно (крім транспортних засобів)" зазначено наявність об'єкта декларування у виді одягу, антикварного виробу або твору мистецтва (поле "Вид майна")

Так

Ні

50

25.

У розділі декларації "Цінне рухоме майно (крім транспортних засобів)" зазначено наявність об'єкта декларування у вигляді будь-якої колекції чи зібрання (поле "Опис майна")

Так

Ні

70

26.

У розділі декларації "Цінне рухоме майно - транспортні засоби" зазначено наявність будь-якого об'єкта, дата набуття права на який (поле "Дата набуття права") припадає на звітний період декларації, якщо при цьому в полі "Вартість на дату набуття у власність, володіння чи користування" цього розділу обрано позначку "Не відомо".
Примітка. Це правило застосовується за умови, що транспортний засіб належить суб'єкту декларування або члену його сім'ї на праві власності, спільної власності або власником об'єкта є третя особа, але суб'єкт декларування або член його сім "і отримує чи має право на отримання доходу від такого об'єкта або може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти щодо такого об 'єкта дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ним

Так

Ні

50

27.

Сукупна вартість транспортних засобів, зазначених у розділі декларації "Цінне рухоме майно - транспортні засоби", дорівнює або перевищує 1 млн. грн

Так

Ні

60

28.

У розділі декларації "Цінне рухоме майно - транспортні засоби" зазначено наявність транспортного засобу виду автомобіль легковий або автомобіль вантажний (поле "Вид майна"), дата набуття права на який (поле "Дата набуття права") припадає на звітний період декларації, якщо вартість такого об'єкта (поле "Вартість на дату набуття у власність, володіння чи користування") становить менше 150 тис. грн

Так

Ні

80

29.

У розділі декларації "Цінне рухоме майно - транспортні засоби" зазначено наявність транспортного засобу виду "Повітряний засіб" або "Водний засіб" (поле "Вид майна")

Так

Ні

60

30.

Сукупна номінальна вартість цінних паперів, зазначених у розділі декларації "Цінні папери", дорівнює або перевищує 1 млн. грн

Так

Ні

60

31.

У розділі декларації "Корпоративні права" зазначено юридичну особу, країною реєстрації головного офісу якої (поле "Країна реєстрації головного офісу") зазначено іншу країну, ніж Україна

Так

Ні

40

32.

Сукупна вартість у грошовому вираженні корпоративних прав, зазначених у розділі декларації "Корпоративні права", дорівнює або перевищує 1 млн. грн50

33.

У розділі декларації "Юридичні особи, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких є суб'єкт декларування або члени його сім'ї" зазначено принаймні одну юридичну особу, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) якої є суб'єкт декларування або член його сім'ї

Так

Ні

40

34.

У розділі декларації "Юридичні особи, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких є суб'єкт декларування або члени його сім'ї" зазначено юридичну особу, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) якої є суб'єкт декларування або член його сім'ї, якщо країною реєстрації головного офісу такої юридичної особи (поле "Країна реєстрації головного офісу") зазначено іншу країну, ніж Україна

Так

Ні

80

35.

У розділі декларації "Нематеріальні активи" зазначено наявність будь-якого об'єкта, дата виникнення права на який (поле "Дата виникнення права") припадає на звітний період декларації, якщо при цьому в полі "Вартість на дату виникнення права" цього розділу обрано позначку "Не відомо".
Примітка. Це правило застосовується за умови, що нематеріальний актив належить суб'єкту декларування або члену його сім'ї на праві власності, спільної власності або власником об'єкта є третя особа, але суб'єкт декларування або член його сім "ї отримує чи має право на отримання доходу від такого об'єкта або може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти щодо такого об 'єкта дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ним

Так

Ні

50

36.

Сукупний розмір грошових активів, які зазначені в розділі декларації "Грошові активи" та належать членам сім'ї суб'єкта декларування, перевищує 90 % сукупного розміру грошових активів, які зазначені в розділі декларації "Грошові активи"

Так

Ні

50

37.

Сукупний розмір грошових активів, які зазначені в розділі декларації "Грошові активи", перевищує 10 млн. грн

Так

Ні

50

38.

Сукупний розмір грошових активів, які зазначені в розділі декларації "Грошові активи", перевищує 100 млн. грн

Так

Ні

70

39.

Сукупний розмір готівкових коштів, які зазначені в розділі декларації "Грошові активи", перевищує 5 млн. грн

Так

Ні

60

40.

Сукупний розмір готівкових коштів, які зазначені в розділі декларації "Грошові активи", перевищує 50 млн. грн

Так

Н

80

41.

Сукупний розмір грошових активів, які зазначені у розділі декларації "Грошові активи", перевищує сукупний розмір доходів, зазначених у розділі декларації "Доходи, у тому числі подарунки", у п'ять чи більше разів

Так

Ні

50

42.

У розділі декларації "Грошові активи" стосовно суб'єкта декларування або члена його сім'ї зазначено наявність грошового активу у виді коштів, позичених третім особам (поле "Вид активу"), якщо сукупний розмір грошових активів такого виду дорівнює або перевищує 300 тис. грн

Так

Ні

50

43.

Сукупний розмір грошових активів у виді коштів, позичених третім особам (поле "Вид активу"), що зазначені в розділі декларації "Грошові активи", дорівнює або перевищує сукупний розмір доходів, зазначених у розділі "Доходи, у тому числі подарунки"

Так

Ні

60

44.

У розділі декларації "Грошові активи" зазначено наявність грошових активів у виді коштів, розміщених на банківських рахунках, або внесків до кредитних спілок та інших небанківських фінансових установ (поле "Вид активу"), якщо установою, в якій відкриті такі рахунки або до якої зроблені відповідні внески, є юридична особа, зареєстрована за кордоном (поле "Установа, в якій відкриті такі рахунки або до якої зроблені відповідні внески")

Так

Ні

60

45.

У розділі декларації "Грошові активи" не зазначено наявність жодних грошових коштів у виді коштів, розміщених на банківських рахунках (поле "Вид активу")

Так

Ні

70

46.

У розділі декларації "Доходи, у тому числі подарунки" не зазначено жодного доходу, що належить суб'єкту декларування

Так

Ні

60

47.

У розділі декларації "Доходи, у тому числі подарунки" стосовно задекларованого доходу у полі "Джерело доходу" зазначено самого суб'єкта декларування або члена його сім'ї, який отримав відповідний дохід
Примітка. Це правило не застосовується, якщо у полі "Вид доходу" обрано варіанти "Дохід від зайняття підприємницькою діяльністю", "Дохід від зайняття незалежною професійною діяльністю", "Подарунок"

Так

Ні

60

48.

У розділі декларації "Доходи, у тому числі подарунки" стосовно задекларованого доходу у виді подарунка (поле "Вид доходу") у полі "Джерело доходу" зазначено самого суб'єкта декларування, який отримав відповідний подарунок, або члена його сім'ї, який отримав відповідний подарунок

Так

Ні

100

49.

У розділі декларації "Доходи, у тому числі подарунки" зазначено отримання доходу у виді подарунка (поле "Вид доходу"), якщо в полі "Джерело доходу" зазначено третю особу (тобто будь-яку особу, крім суб'єкта декларування або члена його сім'ї)

Так

Ні

60

50.

Сукупна сума подарунків, що зазначені в розділі декларації "Доходи, у тому числі подарунки", перевищує 50 % сукупного розміру доходів, що зазначені в цьому розділі декларації

Так

Ні

100

51.

У розділі декларації "Доходи, у тому числі подарунки" зазначено дохід, джерелом якого є іноземний громадянин або юридична особа, зареєстрована за кордоном (поле "Тип особи")

Так

Ні

60

52.

У розділі декларації "Грошові активи" стосовно суб'єкта декларування зазначено наявність у нього грошових активів у виді коштів, розміщених на банківських рахунках, і сукупний розмір таких активів перевищує 1 млн. грн, якщо при цьому в розділі декларації "Доходи, у тому числі подарунки" відсутній будь-який дохід суб'єкта декларування у виді процентів

Так

Ні

50

53.

У розділі декларації "Грошові активи" стосовно члена сім'ї суб'єкта декларування зазначено наявність у нього грошових активів у виді коштів, розміщених на банківських рахунках, і сукупний розмір таких активів перевищує 1 млн. грн, якщо при цьому в розділі "Доходи, у тому числі подарунки" відсутній будь-який дохід такого члена сім'ї у виді процентів

Так

Ні

50

54.

У розділі декларації "Доходи, у тому числі подарунки" зазначено отримання суб'єктом декларування або членом його сім'ї подарунка у грошовій формі або подарунка у негрошовій формі (поле "Вид доходу"), розмір чи вартість якого (поле "Розмір (вартість)") дорівнює або перевищує 25 тис. грн

Так

Ні

50

55.

У розділі декларації "Доходи, у тому числі подарунки" зазначено отримання суб'єктом декларування або членом його сім'ї подарунка у грошовій формі або подарунка у негрошовій формі (поле "Вид доходу"), розмір чи вартість якого (поле "Розмір (вартість)") дорівнює або перевищує 1 млн. грн

Так

Ні

70

56.

У розділі декларації "Доходи, у тому числі подарунки" зазначено отримання суб'єктом декларування або членом його сім'ї доходу або доходів у виді призу (поле "Вид доходу"), сукупний розмір чи вартість яких (поле "Розмір (вартість)") дорівнює або перевищує 25 тис. грн

Так

Ні

60

57.

У розділі декларації "Доходи, у тому числі подарунки" зазначено отримання суб'єктом декларування або членом його сім'ї доходу або доходів у виді роялті (поле "Вид доходу"), сукупний розмір яких (поле "Розмір (вартість)") дорівнює або перевищує 25 тис. грн

Так

Ні

60

58.

У розділі декларації "Доходи, у тому числі подарунки" зазначено отримання суб'єктом декларування доходу, якщо джерелом такого доходу (поле "Джерело доходу") зазначено члена сім'ї суб'єкта декларування

Так

Ні

50

59.

У розділі декларації "Доходи, у тому числі подарунки" зазначено отримання членом сім'ї суб'єкта декларування доходу, якщо джерелом такого доходу (поле "Джерело доходу") зазначено іншого члена сім'ї або суб'єкта декларування

Так

Ні

50

60.

У розділі декларації "Доходи, у тому числі подарунки" зазначено отримання суб'єктом декларування або членом його сім'ї доходу, якщо джерелом такого доходу (поле "Джерело доходу") зазначено іншу фізичну або юридичну особу (тобто особу, яка не є суб'єктом декларування або членом його сім'ї) і при цьому така особа зазначена в будь-якому іншому розділі декларації

Так

Ні

40

61.

У розділі декларації "Доходи, у тому числі подарунки" зазначено отримання суб'єктом декларування або членом його сім'ї доходу (крім доходу у виді заробітної плати за основним місцем роботи, заробітної плати, отриманої за сумісництвом, дивідендів, процентів, пенсії, призу, роялті - поле "Вид доходу"), якщо джерелом такого доходу (поле "Джерело доходу") зазначено юридичну особу, зареєстровану в Україні, або юридичну особу, зареєстровану за кордоном (поле "Тип особи")

Так

Ні

70

62.

Сукупний дохід членів сім'ї суб'єкта декларування, що зазначений у розділі декларації "Доходи, у тому числі подарунки", перевищує сукупний дохід суб'єкта декларування, що зазначений у цьому розділі декларації, у п'ять чи більше разів

Так

Ні

40

63.

Сукупний дохід суб'єкта декларування, що зазначений у розділі декларації "Доходи, у тому числі подарунки" (крім доходів у виді заробітної плати за основним місцем роботи - поле "Вид доходу") перевищує суму зазначеного в декларації доходу у виді заробітної плати, отриманої за основним місцем роботи (поле "Вид доходу")

Так

Ні

70

64.

Сукупний дохід суб'єкта декларування, що зазначений у розділі декларації "Доходи, у тому числі подарунки", у виді заробітної плати, отриманої за сумісництвом (поле "Вид доходу"), перевищує суму зазначеного в декларації доходу у виді заробітної плати, отриманої за основним місцем роботи (поле "Вид доходу")

Так

Ні

70

65.

У розділі декларації "Доходи, у тому числі подарунки" зазначено дохід у виді дивідендів (поле "Вид доходу"), якщо при цьому у розділі декларації "Корпоративні права" не зазначено жодного об'єкта

Так

Ні

40

66.

У розділі декларації "Доходи, у тому числі подарунки" зазначено дохід у виді роялті (поле "Вид доходу"), якщо при цьому у розділі декларації "Нематеріальні активи" не зазначено жодного об'єкта

Так

Ні

40

67.

Сукупний розмір видатків, зазначених у розділі декларації "Видатки та правочини суб'єкта декларування", перевищує 1 млн. грн

Так

Ні

50

68.

Сукупний розмір видатків, зазначених у розділі декларації "Видатки та правочини суб'єкта декларування", перевищує сукупний розмір доходів, що зазначені в розділі декларації "Доходи, у тому числі подарунки"

Так

Ні

70

69.

Сукупний розмір видатків, зазначених у розділі декларації "Видатки та правочини суб'єкта декларування", перевищує суму сукупного розміру грошових активів, що зазначені в розділі декларації "Грошові активи", та сукупного розміру доходів, що зазначені в розділі декларації "Доходи, у тому числі подарунки"

Так

Ні

90

70.

У розділі декларації "Видатки та правочини суб'єкта декларування" зазначено видаток, розмір якого перевищує 50 % сукупного розміру доходів, що зазначені в розділі декларації "Доходи, у тому числі подарунки"

Так

Ні

70

71.

У розділі декларації "Видатки та правочини суб'єкта декларування" зазначено п'ять чи більше інших правочинів, які не спричинили видатку

Так

Ні

30

72.

У розділі декларації "Видатки та правочини суб'єкта декларування" не зазначено жодного видатку або іншого правочину, предметом якого є нерухоме майно (поле "Предмет правочину"), якщо в розділі декларації "Об'єкти нерухомості" зазначено наявність об'єкта нерухомості, дата набуття права на який припадає на звітний період декларації (поле "Дата набуття права")

Так

Ні

50

73.

У розділі декларації "Видатки та правочини суб'єкта декларування" не зазначено жодного видатку або іншого правочину, предметом якого є рухоме майно (поле "Предмет правочину"), якщо в розділі декларації "Цінне рухоме майно (крім транспортних засобів)" або "Цінне рухоме майно -транспортні засоби" зазначено наявність об'єкта декларування, дата набуття права на який припадає на звітний період декларації (поле "Дата набуття права")

Так

Ні

50

74.

У розділі декларації "Видатки та правочини суб'єкта декларування" не зазначено жодного видатку або іншого правочину, предметом якого є нематеріальні активи (поле "Предмет правочину"), якщо в розділі декларації "Нематеріальні активи" зазначено наявність об'єкта декларування, дата набуття права на який припадає на звітний період декларації (поле "Дата набуття права")

Так

Ні

50

75.

У розділі декларації "Видатки та правочини суб'єкта декларування" зазначено видаток у результаті придбання або оренди об'єкта (поле "Вид правочину, який спричинив видаток") або інший правочин, у результаті якого суб'єкт декларування набув право власності (у тому числі спільної власності), володіння чи користування (поле "У результаті правочину"), якщо предметом правочину є нерухоме майно (поле "Предмет правочину") і якщо при цьому в розділі декларації "Об'єкти нерухомості" відсутній об'єкт нерухомості, дата набуття права на який припадає на звітний період декларації (поле "Дата набуття права")

Так

Ні

50

76.

У розділі декларації "Видатки та правочини суб'єкта декларування" зазначено видаток у результаті придбання або оренди об'єкта (поле "Вид правочину, який спричинив видаток") або інший правочин, у результаті якого суб'єкт декларування набув право власності (у тому числі спільної власності), володіння чи користування (поле "У результаті правочину"), якщо предметом правочину є рухоме майно (поле "Предмет правочину") і якщо при цьому в розділі декларації "Цінне рухоме майно (крім транспортних засобів)" або "Цінне рухоме майно - транспортні засоби" відсутній об'єкт декларування, дата набуття права на який припадає на звітний період декларації (поле "Дата набуття права")

Так

Ні

50

77.

У розділі декларації "Видатки та правочини суб'єкта декларування" зазначено видаток у результаті придбання об'єкта (поле "Вид правочину, який спричинив видаток") або інший правочин, у результаті якого суб'єкт декларування набув право власності (у тому числі спільної власності), володіння чи користування (поле "У результаті правочину"), якщо предметом правочину є нематеріальні активи (поле "Предмет правочину") і якщо при цьому в розділі декларації "Нематеріальні активи" відсутній об'єкт декларування, дата набуття права на який припадає на звітний період декларації (поле "Дата набуття права")

Так

Ні

50

78.

У розділі декларації "Видатки та правочини суб'єкта декларування" зазначено наявність іншого правочину, у результаті якого право власності (у тому числі спільної власності), володіння чи користування суб'єкта декларування припинено (поле "У результаті правочину"), якщо предметом правочину є нерухоме майно (поле "Предмет правочину") і якщо при цьому в розділі декларації "Доходи, у тому числі подарунки" відсутній дохід суб'єкта декларування у виді доходу від відчуження нерухомого майна (поле "Вид доходу")

Так

Ні

50

79.

У розділі декларації "Видатки та правочини суб'єкта декларування" зазначено наявність іншого правочину, у результаті якого право власності (у тому числі спільної власності), володіння чи користування суб'єкта декларування припинено (поле "У результаті правочину"), якщо предметом правочину є рухоме майно (поле "Предмет правочину") і якщо при цьому в розділі декларації "Доходи, у тому числі подарунки" відсутній дохід суб'єкта декларування у виді доходу від відчуження рухомого майна (крім цінних паперів і корпоративних прав) (поле "Вид доходу")

Так

Ні

50

80.

У розділі декларації "Видатки та правочини суб'єкта декларування" зазначено наявність іншого правочину, у результаті якого виникло фінансове зобов'язання суб'єкта декларування (поле "У результаті правочину"), якщо в розділі декларації "Фінансові зобов'язання" відсутнє фінансове зобов'язання, дата виникнення якого припадає на звітний період декларації (поле "Дата виникнення зобов'язання")

Так

Ні

50

81.

Сукупний розмір фінансових зобов'язань, зазначених у розділі декларації "Фінансові зобов'язання", перевищує суму сукупного розміру грошових активів, що зазначені в розділі декларації "Грошові активи", та сукупного розміру доходів, що зазначені в розділі декларації "Доходи, у тому числі подарунки", у два чи більше разів

Так

Ні

60

82.

Сума сукупного розміру сплачених коштів в рахунок основної суми позики (кредиту) та розміру сплачених коштів в рахунок процентів за позикою (кредитом), зазначених у розділі декларації "Фінансові зобов'язання", перевищує сукупний розмір доходів, що зазначені в розділі декларації "Доходи, у тому числі подарунки"

Так

Ні

70

83.

У розділі декларації "Фінансові зобов'язання" щодо суб'єкта декларування або члена його сім'ї зазначено наявність фінансового зобов'язання у виді коштів, позичених суб'єкту декларування або члену його сім'ї іншими особами (поле "Вид зобов'язання"), якщо особою, на користь якої виникло таке зобов'язання (поле "Особа, на користь якої виникло зобов'язання"), є громадянин України або іноземний громадянин (поле "Тип особи") та розмір зобов'язання дорівнює або перевищує 300 тис. грн

Так

Ні

70

84.

У розділі декларації "Фінансові зобов'язання" в якості поручителя (поле "Поручитель") або власника майна, яке виступає забезпеченням зобов'язання (поле "Власник майна, яке виступає забезпеченням") зазначено юридичну особу, яка зазначена в будь-якому іншому розділі декларації

Так

Ні

50

85.

У розділі декларації "Робота за сумісництво суб'єкта декларування" зазначено посаду або роботу, що виконується (виконувалася) за сумісництвом, і при цьому у блоці полів "Фізична або юридична особа, для якої виконувалась робота (у якій особа займала посаду за сумісництвом)" у полі "Податковий номер" (якщо такою особою є громадянин України), "Ідентифікаційний номер" (якщо такою особою є іноземний громадянин або юридична особа, зареєстрована за кордоном) або "Код в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань" (якщо такою особою є юридична особа, зареєстрована в Україні) обрано ознаку "Не відомо"

Так

Ні

70

86.

У розділі декларації "Робота за сумісництво суб'єкта декларування" зазначено посаду або роботу, що виконується (виконувалася) за сумісництвом, і при цьому вказано оплачуваність такої посади (роботи) у полі "Оплачуваність"

Так

Ні

40

87.

У суб'єкта декларування або члена його сім'ї на праві оренди або на праві іншого права користування наявний будь-який об'єкт декларування (в розділах декларації "Об'єкти нерухомості", "Об'єкти незавершеного будівництва", "Цінне рухоме майно (крім транспортних засобів)", "Цінне рухоме майно-транспортні засоби", "Цінні папери", "Корпоративні права", "Нематеріальні активи", "Доходи, у тому числі подарунки", "Грошові активи") і при цьому власником такого об'єкта зазначено юридичну особу, але ця юридична особа не зазначена в розділі декларації "Юридичні особи, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких є суб'єкт декларування або члени його сім'ї"

Так

Ні

50

88.

У суб'єкта декларування або члена його сім'ї на праві оренди або на праві іншого права користування наявний будь-який об'єкт декларування (в розділах декларації "Об'єкти нерухомості", "Об'єкти незавершеного будівництва", "Цінне рухоме майно (крім транспортних засобів)", "Цінне рухоме майно - транспортні засоби", "Цінні папери", "Корпоративні права", "Нематеріальні активи", "Доходи, у тому числі подарунки", "Грошові активи") і при цьому стосовно власника такого об'єкта у полі "Податковий номер" (власник - громадянин України), "Ідентифікаційний номер" (власник -іноземний громадянин або юридична особа, зареєстрована за кордоном) або "Код в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань" (власник - юридична особа, зареєстрована в Україні) обрано ознаку "Не відомо"

Так

Ні

50

89.

У суб'єкта декларування або члена його сім'ї на праві спільної власності наявний будь-який об'єкт декларування (в розділах декларації "Об'єкти нерухомості", "Об'єкти незавершеного будівництва", "Цінне рухоме майно (крім транспортних засобів)", "Цінне рухоме майно - транспортні засоби", "Цінні папери", "Корпоративні права", "Нематеріальні активи", "Доходи, у тому числі подарунки", "Грошові активи") і якщо при цьому співвласником такого об'єкта зазначено юридичну особу

Так

Ні

40

__________
Примітка:Якщо готівкові кошти та/або інші грошові активи зазначені в декларації в іноземній валюті, при визначенні сукупного розміру таких коштів (активів) у цілях застосування наведених правил використовується сума коштів (активу) в іноземній валюті переведена в суму в гривнях відповідно до офіційного курсу гривні до такої іноземної валюти, що визначений Національним банком України станом на останній день звітного періоду декларації.

2. За результатами застосування до декларації наведених у пункті 1 цього Розділу правил логічного та арифметичного контролю розраховується значення відповідності декларації зазначеним правилам за такою формулою:

де:

S1

-

значення відповідності декларації правилам логічного та арифметичного контролю декларацій;

N

-

загальна кількість правил логічного та арифметичного контролю декларацій, що використовуються для визначення S1;

-

числовий показник, що відображає відповідь, отриману в результаті застосування до декларації i-го правила логічного та арифметичного контролю декларацій ( дорівнює 1 у випадку відповіді "Так"; дорівнює 0 у випадку відповіді "Ні");

-

числовий показник, що визначає ваговий коефіцієнт i-го правила логічного та арифметичного контролю декларацій (від 10 до 100).

III. Правила автоматизованої перевірки декларацій

1. Застосовуються такі правила автоматизованої перевірки декларацій:

№ правила

Зміст правила

Чи відповідає декларація правилу (Р2i)

Ваговий коефіцієнт правила (К2i)

1.

У результаті порівняння зазначених у декларації відомостей з відомостями, зазначеними в попередній декларації суб'єкта декларування, виявлено наявність двох чи більше нових об'єктів нерухомості в розділі декларації "Об'єкти нерухомості"

Так

Ні

50

2.

У результаті порівняння зазначених у декларації відомостей з відомостями, зазначеними в попередній декларації суб'єкта декларування, виявлено наявність двох чи більше нових об'єктів незавершеного будівництва в розділі декларації "Об'єкти незавершеного будівництва"

Так

Ні

50

3.

У результаті порівняння зазначених у декларації відомостей з відомостями, зазначеними в попередній декларації суб'єкта декларування, виявлено наявність двох чи більше нових об'єктів декларування в розділі декларації "Цінне рухоме майно (крім транспортних засобів)"

Так

Ні

50

4.

У результаті порівняння зазначених у декларації відомостей з відомостями, зазначеними в попередній декларації суб'єкта декларування, виявлено наявність двох чи більше нових транспортних засобів у розділі декларації "Цінне рухоме майно - транспортні засоби"

Так

Ні

50

5.

У результаті порівняння зазначених у декларації відомостей з відомостями, зазначеними в попередній декларації суб'єкта декларування,  виявлено збільшення розміру сукупного доходу, що зазначений у розділі декларації "Доходи, у тому числі подарунки", у два чи більше разів

Так

Ні

60

6.

У результаті порівняння зазначених у декларації відомостей з відомостями, зазначеними в попередній декларації суб'єкта декларування, виявлено збільшення розміру сукупних видатків, що зазначені в розділі декларації "Видатки та правочини суб'єкта декларування", у два чи більше разів

Так

Ні

70

7.

У результаті порівняння зазначених у декларації відомостей з відомостями, зазначеними в попередній декларації суб' єкта декларування, виявлено відсутність об'єкта декларування, що був зазначений у попередній декларації у розділі "Об'єкти нерухомості", і при цьому у розділі декларації "Доходи, у тому числі подарунки" відсутній дохід від відчуження нерухомого майна (поле "Вид доходу")

Так

Ні

50

8.

У результаті порівняння зазначених у декларації відомостей з відомостями, зазначеними в попередній декларації суб'єкта декларування, виявлено відсутність об'єкта декларування, що був зазначений у попередній декларації у розділі декларації "Цінне рухоме майно (крім транспортних засобів)" або розділі "Цінне рухоме майно - транспортні засоби", і при цьому в розділі декларації "Доходи, у тому числі подарунки" відсутній дохід від відчуження рухомого майна (поле "Вид доходу")

Так

Ні

50

9.

У результаті порівняння зазначених у декларації відомостей з відомостями, зазначеними в попередній декларації суб' єкта декларування, виявлено відсутність об'єкта декларування, що був зазначений у попередній декларації в розділі декларації "Цінні папери" або розділі "Корпоративні права", і при цьому у розділі декларації "Доходи, у тому числі подарунки" відсутній дохід від відчуження цінних паперів та корпоративних прав (поле "Вид доходу")

Так

Ні

50

10.

У результаті порівняння зазначених у декларації відомостей з відомостями, зазначеними в попередній декларації суб'єкта декларування, встановлено відповідність правилу за такою формулою:
А0 + І1 > А1 + 50 × ПМ, де:
А0 - сукупний розмір грошових активів, що зазначені в попередній декларації суб'єкта декларування в розділі "Грошові активи";
I1 - сукупний розмір доходів, що зазначені в декларації в розділі "Доходи, у тому числі подарунки";
А1 - сукупний розмір грошових активів, що зазначені в декларації в розділі "Грошові активи";
ПМ - розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановлений на 1 січня року, в якому проводиться автоматизована перевірка декларації

Так

Ні

80

11.

У результаті порівняння зазначених у декларації відомостей з відомостями, зазначеними в попередній декларації суб'єкта декларування, встановлено відповідність правилу за такою формулою:
0 - L0 - Е1 - X + I1 - А1| > 50 × ПМ, де:
А0 - сукупний розмір грошових активів, що зазначені в попередній декларації суб'єкта декларування в розділі "Грошові активи";
L0 - сукупний розмір коштів, позичених третім особам, що зазначені в попередній декларації суб'єкта декларування в розділі "Грошові активи" (поле "Вид активу");
Е1 - сукупний розмір видатків, що зазначені в декларації в розділі "Видатки та правочини суб'єкта декларування";
X-сукупний обсяг видатків суб'єкта декларування, що не охоплені в розділі декларації "Видатки та правочини суб'єкта декларування". При цьому X дорівнює 50 розмірам прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого на 1 січня року, в якому проводиться автоматизована перевірка декларації;
I1 - сукупний розмір доходів, що зазначені в декларації в розділі "Доходи, у тому числі подарунки";
А1 - сукупний розмір грошових активів, що зазначені в декларації в розділі "Грошові активи";
ПМ - розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановлений на 1 січня року, в якому проводиться автоматизована перевірка декларації

Так

Ні

100

12.

У результаті порівняння зазначених у декларації відомостей з відомостями, зазначеними в декларації члена сім'ї суб'єкта декларування за той самий звітний період (якщо така декларація члена сім'ї існує), встановлено наявність хоча б однієї з таких невідповідностей:
1)кількість об'єктів декларування, зазначених у кожному з розділів декларації такого члена сім'ї, не збігається з кількістю об'єктів, зазначених у відповідних розділах декларації стосовно такого члена сім'ї;
2)сукупний розмір доходів, зазначених у розділі декларації члена сім'ї "Доходи, у тому числі подарунки", не збігається із сукупним розміром доходів, зазначеним у розділі декларації "Доходи, у тому числі подарунки" стосовно такого члена сім'ї;
3)сукупний розмір фінансових зобов'язань, зазначених у розділі декларації члена сім'ї "Фінансові зобов'язання", не збігається із сукупним розміром фінансових зобов'язань, зазначеним у розділі декларації "Фінансові зобов'язання" стосовно такого члена сім'ї

Так

Ні

80

13.

У результаті порівняння зазначених у декларації відомостей з відомостями, зазначеними в іншій декларації суб'єкта декларування за той самий звітний період, але іншого типу, ніж декларація, що перевіряється, встановлено наявність хоча б однієї з таких невідповідностей:
1)кількість об'єктів декларування, зазначених у відповідних розділах у кожній з декларацій, не збігається;
2)сукупний розмір доходів, зазначених у розділі "Доходи, у тому числі подарунки" в кожній з декларацій, не збігається;
3)сукупний розмір фінансових зобов'язань, зазначених у розділі "Фінансові зобов'язання" в кожній з декларацій, не збігається

Так

Ні

80

14.

У результаті порівняння зазначених у декларації відомостей з відомостями, що містяться в Державному реєстрі актів цивільного стану громадян, виявлено невідповідність відомостей, зазначених у розділі декларації "Інформація про членів сім'ї суб'єкта декларування"

Так

Ні

60

15.

У результаті порівняння зазначених у декларації відомостей з відомостями, що містяться в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, виявлено невідповідність щодо одного об'єкта декларування, зазначеного в розділах декларації "Об'єкти нерухомості", "Фінансові зобов'язання"

Так

Ні

70

16.

У результаті порівняння зазначених у декларації відомостей з відомостями, що містяться в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, виявлено невідповідність щодо двох чи більше об'єктів декларування, зазначених у розділах декларації "Об'єкти нерухомості", "Фінансові зобов'язання"

Так

Ні

70

17.

У результаті порівняння зазначених у декларації відомостей з відомостями, що містяться в Державному земельному кадастрі, виявлено невідповідність щодо одного об'єкта декларування, зазначеного в розділах декларації "Об'єкти нерухомості", "Об'єкти незавершеного будівництва"

Так

Ні

70

18.

У результаті порівняння зазначених у декларації відомостей з відомостями, що містяться в Державному земельному кадастрі, виявлено невідповідність щодо двох чи більше об'єктів декларування, зазначених у розділах декларації "Об'єкти нерухомості", "Об'єкти незавершеного будівництва"

Так

Ні

70

19.

У результаті порівняння зазначених у декларації відомостей з відомостями, що містяться в базах даних Державної архітектурно-будівельної інспекції України, виявлено невідповідність щодо одного об'єкта декларування, зазначеного в розділах декларації "Об'єкти нерухомості", "Об'єкти незавершеного будівництва"

Так

Ні

70

20.

У результаті порівняння зазначених у декларації відомостей з відомостями, що містяться в базах даних Державної архітектурно-будівельної інспекції України, виявлено невідповідність щодо двох чи більше об'єктів декларування, зазначених у розділах декларації "Об'єкти нерухомості", "Об'єкти незавершеного будівництва"

Так

Ні

70

21.

У результаті порівняння зазначених у декларації відомостей з відомостями, що містяться в інформаційних ресурсах Національної автоматизованої інформаційної системи Єдиного державного реєстру Міністерства внутрішніх справ України стосовно зареєстрованих транспортних засобів та їх власників, виявлено невідповідність щодо одного об'єкта декларування, зазначеного в розділі декларації "Цінне рухоме майно - транспортні засоби"

Так

Ні

70

22.

У результаті порівняння зазначених у декларації відомостей з відомостями, що містяться в інформаційних ресурсах Національної автоматизованої інформаційної системи Єдиного державного реєстру Міністерства внутрішніх справ України стосовно зареєстрованих транспортних засобів та їх власників, виявлено невідповідність щодо двох чи більше об'єктів декларування, зазначених у розділі декларації "Цінне рухоме майно - транспортні засоби"

Так

Ні

70

23.

У результаті порівняння зазначених у декларації відомостей з відомостями, що містяться в Державному реєстрі цивільних повітряних суден, виявлено невідповідність щодо одного об'єкта декларування, зазначеного в розділі декларації "Цінне рухоме майно - транспортні засоби"

Так

Ні

70

24.

У результаті порівняння зазначених у декларації відомостей з відомостями, що містяться в Державному реєстрі цивільних повітряних суден, виявлено невідповідність щодо двох чи більше об'єктів декларування, зазначених у розділі декларації "Цінне рухоме майно - транспортні засоби"

Так

Ні

70

25.

У результаті порівняння зазначених у декларації відомостей з відомостями, що містяться в Державному судновому реєстрі України і Судновій книзі України, виявлено невідповідність щодо одного об'єкта декларування, зазначеного в розділі декларації "Цінне рухоме майно - транспортні засоби"

Так

Ні

70

26.

У результаті порівняння зазначених у декларації відомостей з відомостями, що містяться в Державному судновому реєстрі України і Судновій книзі України, виявлено невідповідність щодо двох чи більше об'єктів декларування, зазначених у розділі декларації "Цінне рухоме майно - транспортні засоби"

Так

Ні

70

27.

У результаті порівняння зазначених у розділі декларації "Цінне рухоме майно - транспортні засоби" відомостей про вартість (поле "Вартість на дату набуття у власність, володіння чи користування") легкового автомобіля (поле "Вид майна") з даними про середню вартість легкових автомобілів, що розраховується для цілей оподаткування транспортним податком відповідно до Податкового кодексу України за Методикою визначення середньоринкової вартості легкових автомобілів, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України, виявлено невідповідність між задекларованою вартістю легкового автомобіля та середньоринковою вартістю легкового автомобіля відповідних марки, моделі та року випуску в розмірі, більшому 200 тис. грн

Так

Ні

90

28.

У результаті порівняння зазначених у декларації відомостей з відомостями, що містяться в базах даних (реєстрах) Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, виявлено невідповідність щодо одного об'єкта декларування, зазначеного в розділі декларації "Цінні папери"

Так

Ні

70

29.

У результаті порівняння зазначених у декларації відомостей з відомостями, що містяться в базах даних (реєстрах) Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, виявлено невідповідність щодо двох чи більше об'єктів декларування, зазначених у розділі декларації "Цінні папери"

Так

Ні

70

30.

У результаті порівняння зазначених у декларації відомостей з відомостями, що містяться в базах даних Державної служби інтелектуальної власності, ДП "Український інститут інтелектуальної власності" виявлено невідповідність щодо одного об'єкта декларування, зазначеного в розділі декларації "Нематеріальні активи"

Так

Ні

70

31.

У результаті порівняння зазначених у декларації відомостей з відомостями, що містяться в базах даних Державної служби інтелектуальної власності, ДП "Український інститут інтелектуальної власності" виявлено невідповідність щодо двох чи більше об'єктів декларування, зазначених у розділі декларації "Нематеріальні активи"

Так

Ні

70

32.

У результаті порівняння зазначених у декларації відомостей з відомостями, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, виявлено невідповідність щодо одного об'єкта декларування, зазначеного в розділі декларації "Корпоративні права", "Юридичні особи, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких є суб'єкт декларування або члени його сім'ї" або "Членство суб'єкта декларування в організаціях та їх органах"

Так

Ні

70

33.

У результаті порівняння зазначених у декларації відомостей з відомостями, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, виявлено невідповідність щодо двох чи більше об'єктів декларування, зазначених у розділі декларації "Корпоративні права", "Юридичні особи, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких є суб'єкт декларування або члени його сім'ї" або "Членство суб'єкта декларування в організаціях та їх органах"

Так

Ні

70

34.

У результаті порівняння зазначених у декларації відомостей з відомостями, що містяться в базах даних Державної фіскальної служби України, виявлено невідповідність щодо одного об'єкта декларування, зазначеного в розділі декларації "Доходи, у тому числі подарунки"

Так

Ні

70

35.

У результаті порівняння зазначених у декларації відомостей з відомостями, що містяться в базах даних Державної фіскальної служби України, виявлено невідповідність щодо двох чи більше об'єктів декларування, зазначених у розділі декларації "Доходи, у тому числі подарунки"

Так

Ні

70

36.

У результаті порівняння зазначених у декларації відомостей з відомостями, що містяться в базах даних Пенсійного фонду України, виявлено невідповідність щодо одного об'єкта декларування, зазначеного в розділі декларації "Доходи, у тому числі подарунки"

Так

Ні

70

37.

У результаті порівняння зазначених у декларації відомостей з відомостями, що містяться в базах даних Пенсійного фонду України, виявлено невідповідність щодо двох чи більше об'єктів декларування, зазначених у розділі декларації "Доходи, у тому числі подарунки"

Так

Ні

70

38.

У результаті порівняння зазначених у декларації відомостей з відомостями, що містяться в базах даних Міністерства соціальної політики України, виявлено невідповідність щодо одного об'єкта декларування, зазначеного в розділі декларації "Доходи, у тому числі подарунки"

Так

Ні

70

39.

У результаті порівняння зазначених у декларації відомостей з відомостями, що містяться в базах даних Міністерства соціальної політики України, виявлено невідповідність щодо двох чи більше об'єктів декларування,

Так

Ні

70

__________
Примітка.1. Під невідповідністю, що виявлена в результаті порівняння зазначених у декларації відомостей з відомостями, що містяться в реєстрах, базах даних та інших інформаційно-телекомунікаційних системах державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, реєстрах іноземних держав або базах даних, які містять дані з реєстрів іноземних держав, що можуть містити інформацію про окремі об'єкти декларування (далі - відповідні бази даних), розуміється:
1) наявність у відповідних базах даних відомостей про об'єкт декларування, які відрізняються від відомостей, зазначених про цей об'єкт у декларації;
2) наявність у відповідних базах даних відомостей про об'єкт декларування, який не зазначений у декларації.
Перелік полів (даних), щодо яких здійснюється порівняння зазначених у декларації відомостей з відомостями відповідних базах даних, визначається у технічних протоколах (регламентах) електронної взаємодії, обміну даними між Єдиним державним реєстром декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та відповідними базами даних.

2. Якщо в результаті порівняння зазначених у декларації відомостей з відомостями відповідних баз даних виявлено невідповідність, яка стосується кількісних характеристик об'єкта декларування, така невідповідність враховується при застосуванні правила, якщо її розмір перевищує 1 000 гривень для характеристик, які мають грошове вираження, 2 м2 для характеристики площі об'єкта нерухомості (крім земельної ділянки), 10 м2 для характеристики площі земельної ділянки.

2. За результатами застосування до декларації наведених у пункті 1 цього Розділу правил автоматизованої перевірки декларацій, а також правил логічного та арифметичного контролю, передбачених у Розділі II цих Правил, розраховується рейтинг ризику декларації за такою формулою:

R = S1 +S2,

де:

R

-

рейтинг ризику декларації;


S1

-

значення відповідності декларації правилам логічного та арифметичного контролю декларацій, що визначається відповідно до Розділу II цих Правил;


S2

-

значення відповідності декларації правилам автоматизованої перевірки декларацій. При цьому:

де:

N

-

загальна кількість правил автоматизованої перевірки декларацій, що використовуються для визначення S2;

-

відповідь, отримана в результаті застосування до декларації /-го правила автоматизованої перевірки декларацій ( дорівнює 1 у випадку відповіді "Так"; дорівнює 0 у випадку відповіді "Ні");

-

ваговий коефіцієнт i-го правила автоматизованої перевірки декларацій (від 10 до 100).

__________
Примітка.У разі позитивної відповіді (Р2i = 1) в результаті застосування до декларації двох подібних правил, які відрізняються кількісними показниками (наприклад, виявлення невідповідності щодо одного об'єкта декларування та виявлення невідповідності щодо двох чи більше об'єктів декларування внаслідок порівняння відомостей з декларації з відомостями бази даних), при визначенні значення відповідності декларації правилам автоматизованої перевірки декларацій враховуються значення обох таких правил.

3. Встановити, що Показником рейтингу ризику декларації є значення II, яке дорівнює 5440.

В.о. керівника Департаменту
фінансового контролю
та моніторингу способу життя

В.В. Саєнко

{Текст взято з сайту НАЗК http://nazk.gov.ua/}

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: