open
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
Нечинний

          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А

від 1 вересня 2000 р. N 1382

Київ

( Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ

N 766 ( 766-2004-п ) від 16.06.2004 )

Про внесення змін і доповнень до постанов

Кабінету Міністрів України з питань формування

та використання коштів фондів охорони праці

( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ

N 1444 ( 1444-2001-п ) від 26.10.2001 )


Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:

1. Затвердити зміни і доповнення, що вносяться до постанов
Кабінету Міністрів України з питань формування та використання
коштів фондів охорони праці (додаються).

2. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади,
Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та
Севастопольській міським державним адміністраціям внести до
нормативних документів з питань формування та використання коштів
фондів охорони праці зміни, що випливають з цієї постанови.

Перший

віце-прем'єр-міністр України Ю.ЄХАНУРОВ

Інд. 33

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 1 вересня 2000 р. N 1382

ЗМІНИ І ДОПОВНЕННЯ,

що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України з
питань формування та використання коштів фондів охорони праці

1. У Положенні про порядок накладення штрафів на
підприємства, установи і організації за порушення нормативних
актів про охорону праці, затвердженому постановою Кабінету
Міністрів України від 17 вересня 1993 р. N 754 ( 754-93-п ) (ЗП
України, 1994 р., N 1, ст. 24; Офіційний вісник України, 1999 р.,
N 10, ст. 391):

а) у пункті 4 слова "цього Комітету" замінити словами "цього
Департаменту";

б) пункти 11 - 13 визнати такими, що втратили чинність;

в) додаток до Положення викласти у редакції, що додається.

( Пункт 2 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 1444
( 1444-2001-п ) від 26.10.2001 )

3. Пункт 2 постанови Кабінету Міністрів України від
23 вересня 1996 р. N 1154 ( 1154-96-п ) "Про заходи щодо погашення
заборгованості по заробітній платі, пенсіях, стипендіях та інших
соціальних виплатах", у редакції постанови Кабінету Міністрів
України від 9 березня 1999 р. N 335 ( 335-99-п ) (Офіційний вісник
України, 1999 р., N 10, ст. 391), визнати таким, що втратив
чинність.

( Пункт 4 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 1444
( 1444-2001-п ) від 26.10.2001 )


Додаток

до Положення про порядок накладення

штрафів на підприємства, установи і

організації за порушення нормативних

актів про охорону праці ( 754-93-п )

МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

Державний департамент з нагляду за охороною праці

ПОСТАНОВА N _______

про накладення штрафу на підприємство,

установу, організацію

"___" __________ 200_ р. _______________________________________

(місце прийняття постанови)

Я, ______________________________________________________________,

(посада, прізвище, ініціали)
розглянувши акт перевірки стану безпеки і умов праці від
"___" ________________________ 200_ р. щодо порушення
__________________________________________________________________

(назва і місцезнаходження підприємства, установи
__________________________________________________________________
або організації, прізвище, ім'я та по батькові керівника)
__________________________________________________________________
нормативних актів про охорону праці, невиконання розпоряджень
посадових осіб органів державного нагляду за охороною праці з
питань безпеки, гігієни праці та виробничого середовища,
встановив:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

На підставі статті 31 Закону України "Про охорону праці", із
наступними змінами і доповненнями, та Положення про порядок
накладення штрафів на підприємства, установи і організації за
порушення нормативних актів про охорону праці, з наступними
змінами і доповненнями, вирішено накласти на
__________________________________________________________________

(назва підприємства, установи або організації)
штраф у сумі __________________________________________ гривень.

(цифрами і словами)

Ця постанова може бути оскаржена власником підприємства
(установи, організації) або уповноваженим ним органом протягом
місяця у судовому порядку.

Несплата штрафу протягом місяця після остаточного розв'язання
спору тягне за собою нарахування пені в розмірі 2 відщотків суми
штрафів за кожний день прострочення.

______________________________________
(посада особи, яка прийняла постанову)
______________________________________ __________ ___________

(підпис) (дата)

МП

Постанова про стягнення штрафу з підприємства (установи,
організації) одержана:

______________ _________________ _______________________
(дата) (підпис) (розшифрування)


 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу