open Про систему
Попередня
                             
                             
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А

від 26 липня 1994 р. N 508

Київ
Про заходи щодо виконання Закону України "Про

пожежну безпеку"
( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ

N 576 ( 576-96-п ) від 29.05.96 )

З метою реалізації вимог, передбачених Законом України "Про
пожежну безпеку" ( 3745-12 ), Кабінет Міністрів України
ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Затвердити Положення про Державну пожежну охорону
(додається).
2. Затвердити Правила обліку пожеж (додаються) і ввести їх в
дію з 1 січня 1995 року.
3. Міністерствам і відомствам, Уряду Криму, виконавчим
комітетам місцевих Рад у другому півріччі 1994 р. забезпечити
розроблення та затвердження в установленому порядку відповідних
нормативних актів, що випливають із Закону України "Про пожежну
безпеку", а також перспективних організаційних і науково-технічних
заходів щодо запобігання пожежам і пожежної безпеки населених
пунктів і об'єктів.
4. Для координації та вдосконалення роботи, пов'язаної із
забезпеченням пожежної безпеки, та контролю за її проведенням
керівникам міністерств та інших центральних органів державної
виконавчої влади утворити до 1 жовтня 1994 р. у центральному
апараті у межах існуючої чисельності його працівників службу
пожежної безпеки. Міністерству внутрішніх справ надати методичну допомогу в
організації роботи цієї служби.
5. Затвердити перелік міністерств і відомств, на об'єктах
яких створюються підрозділи відомчої пожежної (пожежно-сторожової)
охорони, згідно з додатком N 1.
6. Міністерствам і відомствам, виконкомам місцевих Рад
забезпечити дотримання вимог щодо пожежної безпеки продукції, яка
виготовляється в Україні та ввозиться на її територію.
7. Міністерству внутрішніх справ організувати проведення
необхідних підготовчих робіт, а Державному комітетові по
стандартизації, метрології та сертифікації запровадити в
установленому порядку протягом 1995 - 1996 років обов'язкову
сертифікацію продукції протипожежного призначення згідно з
додатком N 2.
8. Міністерству внутрішніх справ, Державному комітетові по
житлово-комунальному господарству разом з виконкомами місцевих Рад
забезпечити роз'яснення за місцем проживання  громадян та у
громадських місцях правил пожежної безпеки. Міністерству внутрішніх справ розробити протягом 1994 року
програми, методичні вказівки та наочні матеріали для проведення
цієї роботи.
9. Міністерству освіти разом з Міністерством внутрішніх справ
здійснити розроблення програм і забезпечити починаючи з 1994/95
навчального року вивчення правил пожежної безпеки (з практичними
заняттями) в загальноосвітніх, професійних навчально-виховних і
вищих навчальних закладах, закладах підвищення кваліфікації і
перепідготовки кадрів.
10. Укртелерадіокомпанії, Укрінформу забезпечити
широке висвітлення у засобах масової інформації положень Закону
України "Про пожежну безпеку".
11. Міністерству фінансів разом з Міністерством внутрішніх
справ до 1 жовтня 1994 року: внести пропозиції Кабінетові Міністрів України стосовно
визначення переліку продукції протипожежного призначення та
послуг, пов'язаних із запобіганням пожежам або їх ліквідацією, у
разі виробництва (надання) яких на підприємства поширюються пільги
щодо оподаткування, передбачені чинним законодавством; визначити порядок зарахування та використання коштів, що
надходять до державного бюджету від застосування штрафних санкцій
до підприємств, установ і організацій, для розвитку мережі
пожежної охорони і пропаганди протипожежних заходів.
12. Міністерству внутрішніх справ в тримісячний термін
розробити разом із заінтересованими міністерствами і відомствами
та затвердити: порядок проведення експертизи проектної та іншої документації
щодо пожежної безпекиі видачі дозволів на початок роботи
підприємства; положення про сільську пожежну охорону; положення про добровільну пожежну дружину (команду); перелік посад, при призначенні на які необхідно пройти
спеціальну підготовку за пожежно-технічним мінімумом, а також
порядок її організації.
13. Міністерству внутрішніх справ, Міністерству фінансів,
Міністерству економіки, Комітетові у справах нагляду за страховою
діяльністю з участю Української пожежно-страхової компанії у
тримісячний термін внести до Кабінету Міністрів України пропозиції
стосовно запровадження обов'язкового страхування майна від
вогневих ризиків з передбаченням порядку і умов відрахування сум
від страхових платежів органам Державної пожежної охорони на
запобіжні протипожежні заходи, а також визначити порядок і умови
обов'язкового особистого страхування працівників відомчої та
сільської пожежної охорони, членів добровільних пожежних дружин
(команд).
14. Міністерству економіки, Міністерству фінансів за поданням
Міністерства внутрішніх справ передбачати починаючи з 1995 року
виділення лімітів капітальних вкладень на будівництво об'єктів
пожежної охорони загальнодержавного значення.
15. Виконкомам місцевих Рад: передбачати починаючи з 1995 року в проектах планів і програм
економічного і соціального розвитку територій і проектах бюджетів
будівництво об'єктів Державної пожежної охорони, в тому числі
соціально-побутового призначення, і виділення житла для особового
складу її підрозділів; розглянути питання стосовно першочерговості забезпечення
підрозділів та апарату управління Державної пожежної охорони
пально-мастильними матеріалами.
16. Рекомендувати Київській міській Раді вирішити в поточному
році питання про виділення земельної ділянки для будівництва
лабораторного корпусу Українського науково-дослідного інституту
пожежної безпеки Міністерства внутрішніх справ.
17. Міністерству машинобудування, військово-промислового
комплексу і конверсії забезпечити в 1994 - 1998 роках виконання
робіт для створення і впровадження в діяльність Державної пожежної
охорони інформаційної системи управління пожежної безпеки країни. Міністерству фінансів передбачити в проекті державного
бюджету необхідні для цього кошти.
18. Протягом 1994 - 2000 років: Міністерству внутрішніх справ разом із заінтересованими
міністерствами і відомствами забезпечити формування Державної
пожежної охорони на базі підрозділів воєнізованої і професійної
пожежної охорони в межах існуючої чисельності їх працівників
згідно з додатком N 3. Встановити, що функції місцевих органів державного пожежного
нагляду здійснюються підрозділами воєнізованої і професійної
пожежної охорони Міністерства внутрішніх справ до їх
реорганізації; для приведення чисельності працівників підрозділів Державної
пожежної охорони у відповідність з нормативною належністю чергових
караулів пожежних частин та органів управління ними збільшити
Міністерству внутрішніх справ для доукомплектування цих
підрозділів штатну чисельність особового складу згідно з додатком
N 4.
19. Визнати такими, що втратили чинність: постанову Ради Міністрів УРСР від 15 червня 1966 р. N 456
"Про поліпшення організації пожежної охорони в Українській РСР"; постанову Ради Міністрів УРСР від 12 жовтня 1977 р. N 514
"Про забезпечення виконання постанови Ради Міністрів СРСР від 15
липня 1977 р. N 654 "Про заходи по підвищенню пожежної безпеки у
населених пунктах і на об'єктах народного господарства"; постанову Ради Міністрів УРСР від 20 серпня 1985 р. N 323
"Про посилення протипожежного захисту об'єктів з масовим
перебуванням людей"; постанову Ради Міністрів УРСР від 12 жовтня 1988 р. N 322
"Про заходи подальшого зміцнення пожежної безпеки у республіці"; постанову Кабінету Міністрів України від 31 січня 1992 р.
N 46 ( 46-92-п ) "Про порядок організації воєнізованої пожежної
охорони Міністерства внутрішніх справ України" (ЗП України,
1992 р., N 3, ст. 56); пункт 4 постанови Кабінету Міністрів України від 3 квітня
1993 р. N 242 ( 242-93-п ) "Про першочергові заходи щодо
забезпечення пожежної безпеки".
Прем'єр-міністр України В. МАСОЛ
Міністр

Кабінету Міністрів України В. ПУСТОВОЙТЕНКО
Інд.39
ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 26 липня 1994 р. N 508
ПОЛОЖЕННЯ

про Державну пожежну охорону
Загальна частина
1. Державна пожежна охорона створюється з метою захисту життя
і здоров'я громадян, приватної, колективної та державної власності
від пожеж, підтримання належного рівня пожежної безпеки на
об'єктах і в населених пунктах і входить до системи МВС.
2. Державна пожежна охорона складається з Головного
управління Державної пожежної охорони МВС, управлінь (відділів)
Державної пожежної охорони ГУВС у Криму МВС України, ГУВС м. Києва
і Київської області, УВС областей та м. Севастополя, відділів і
відділень, загонів і пожежних частин, допоміжних служб,
пожежно-технічних навчальних закладів та науково-дослідних
установ. Державна пожежна охорона є одночасно складовою частиною
державної системи цивільної оборони, і у межах своєї компетенції
розв'язує завдання мобілізаційної підготовки.

3. У своїй діяльності Державна пожежна охорона керується
Конституцією України ( 888-09 ), Законом України "Про пожежну
безпеку" ( 3745-12 ), іншими законами України, постановами
Верховної Ради України, указами і розпорядженнями Президента
України, декретами, постановами та розпорядженнями Кабінету
Міністрів України, цим Положенням, нормативними актами МВС, а
також рішеннями місцевих Рад та їх виконкомів, прийнятими в межах
їх компетенції.
4. Основними завданнями Державної пожежної охорони є:
організація розроблення та впровадження організаційних і
науково-технічних заходів та нормативне регулювання в галузі
пожежної безпеки; здійснення державного пожежного нагляду; запобігання пожежам і нещасним випадкам на них; гасіння пожеж, рятування людей та надання допомоги в
ліквідації наслідків аварій, катастроф і стихійного лиха; розв'язання окремих завдань мобілізаційної підготовки.
5. Державна пожежна охорона відповідно до покладених на неї
завдань:
1) організовує реалізацію єдиної науково-технічної політики
в галузі пожежної безпеки; 2) бере участь у координації діяльності органів державної
виконавчої влади, виконкомів місцевих Рад, науково-технічних
установ у галузі пожежної безпеки, підготовці державних і
регіональних програм її забезпечення, розробленні заходів щодо
пожежної безпеки населених пунктів і об'єктів; погоджує плани
комплексного розвитку регіонів і територій; 3) подає органам державної виконавчої влади, місцевим Радам
та їх виконкомам, підприємствам, установам і організаціям
пропозиції про проведення науково-дослідних, проектних і
проектно-конструкторських робіт у галузі пожежної безпеки; 4) здійснює контроль за реалізацією технічних програм з
питань, які стосуються пожежної безпеки; 5) бере участь у вирішенні питань організації пожежної
охорони в населених пунктах і на об'єктах; 6) організовує за договорами охорону від пожеж або
пожежно-технічне обслуговування підприємств, установ і
організацій; 7) укладає і розриває договори з підприємствами, установами і
організаціями на створення підрозділів Державної пожежної охорони,
придбання пожежної техніки та протипожежного устаткування тощо; 8) здійснює державний нагляд за виконанням міністерствами та
іншими центральними органами державної виконавчої влади,
підприємствами, установами і організаціями, а також посадовими
особами і громадянами законодавства з питань пожежної безпеки,
протипожежних вимог стандартів, норм і правил; 9) організовує і здійснює гасіння пожеж, рятування людей,
надає допомогу в ліквідації наслідків аварій, катастроф і
стихійного лиха; 10) формує науково-технічну політику в галузі протипожежного
машино- та приладобудування; 11) бере участь у приймальних випробуваннях та прийнятті в
експлуатацію нових зразків пожежної техніки, систем і засобів
протипожежного захисту; 12) видає у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів
України, ліцензії на окремі види діяльності (робіт, послуг) в
галузі пожежної безпеки; 13) у разі потреби перевіряє на підприємствах відповідність
вимогам пожежної безпеки продукції, що ними виробляється, а також
відповідність стандартам і технічним умовам протипожежного
устаткування; 14) зупиняє виробництво пожежонебезпечних речовин, приладів
та обладнання, пожежної техніки, протипожежного устаткування,
технічних засобів запобігання пожежам і надання послуг
протипожежного призначення, якщо вони не відповідають вимогам
стандартів; 15) забороняє продаж (поставку) юридичним особам і громадянам
пожежної техніки і протипожежного устаткування, які не пройшли
сертифікаційних випробувань і не відповідають вимогам стандартів; 16) контролює діяльність підрозділів відомчої, сільської та
добровільної пожежної охорони, сприяє їх всілякому зміцненню; 17) здійснює матеріально-технічне забезпечення, ремонт
пожежних депо, пожежної та спеціальної техніки і засобів зв'язку,
протипожежного устаткування підрозділів Державної пожежної
охорони; 18) перевіряє якість пожежної техніки, протипожежного
устаткування, технічних засобів запобігання пожежам, що
випускаються на підприємствах незалежно від форм власності; 19) закуповує пожежну техніку, протипожежне устаткування,
матеріали, засоби гасіння тощо; 20) організовує роботу підрозділів військового приймання
пожежної техніки й протипожежного устаткування; 21) розробляє нормативи чисельності підрозділів Державної
пожежної охорони в населених пунктах і на об'єктах, пожежної та
спеціальної техніки і протипожежного устаткування для
функціонування цих підрозділів; 22) проводить добір кадрів, організовує їх підготовку та
перепідготовку; 23) надає у встановленому порядку платні послуги
протипожежного призначення; 24) організовує та проводить разом із Штабом Цивільної
оборони, заінтересованими міністерствами та іншими центральними
органами державної виконавчої влади заходи з підвищення
протипожежної стійкості категорованих населених пунктів і
об'єктів; 25) проводить на договорній основі заняття із спеціалістами
міністерств, інших центральних органів державної виконавчої влади,
підприємств, установ і організацій з правил пожежної безпеки; 26) використовує безплатно державні засоби масової інформації
для оповіщення населення у разі виникнення пожежі, а також для
пропаганди заходів пожежної безпеки; 27) веде облік пожеж та їх наслідків на підконтрольних їм
об'єктах; 28) у встановленому порядку бере участь у міжнародному
співробітництві з питань пожежної безпеки; 29) вивчає, узагальнює і поширює світовий досвід забезпечення
пожежної безпеки, організовуює виконання міжнародних договорів і
угод про запобігання пожежам, їх гасіння та матеріально-технічне
забезпечення пожежної охорони; 30) узагальнює практику застосування законодавства з питань
пожежної безпеки, вносить до відповідних органів пропозиції щодо
його вдосконалення; 31) організовує виконання комплексу робіт із забезпечення
єдності вимірювань.
 Здійснення державного пожежного нагляду
6. Державний пожежний нагляд (далі - держпожнагляд)
здійснюють Головне управління Державної пожежної охорони МВС
(центральний орган держпожнагляду), управління (відділи) Державної
пожежної охорони ГУВС у Криму МВС України, ГУВС м. Києва і
Київської області, УВС областей і м. Севастополя (територіальні
органи держпожнагляду), відділи, підпорядковані безпосередньо
Головному управлінню Державної пожежної охорони МВС, загони і
частини Державної пожежної охорони (місцеві органи держпожнагляду)
згідно із Законом України "Про пожежну безпеку", цим Положенням,
нормативними актами МВС.
7. Основними завданнями держпожнагляду є: встановлення та контроль за забезпеченням єдності вимог
державних стандартів, норм і правил у галузі пожежної безпеки; здійснення контролю за дотриманням вимог пожежної безпеки під
час проектування, будівництва, реконструкції, технічного
переоснащення та експлуатації будівель, споруд та інших об'єктів
незалежно від форм власності і видів діяльності, розроблення та
виготовлення пожежонебезпечних приладів, обладнання та іншої
продукції, речовин і матеріалів; виявлення і контроль за усуненням причин і умов, що сприяють
виникненню та поширенню пожежі, створенню у разі пожежі загрози
життю і здоров'ю людей, знищення чи пошкодження майна, а також
перешкоджають своєчасній ліквідації пожеж і врятуванню людей; розроблення заходів профілактики пожеж.
8. Держпожнагляд виконує покладені на нього завдання у
взаємодії з іншими державними органами, добровільними
протипожежними об'єднаннями і формуваннями громадян.
9. Органи держпожнагляду відповідно до покладених на них
завдань: 1) розробляють за участю заінтересованих міністерств та інших
центральних органів державної виконавчої влади і затверджують
загальнодержавні правила пожежної безпеки, обов'язкові для усіх
підприємств, установ, організацій та громадян; встановлюють
порядок опрацювання і затвердження положень, інструкцій та інших
нормативних актів, розробляють типові документи з питань пожежної
безпеки; 2) погоджують проекти державних і галузевих стандартів, норм,
правил, технічних умов та інших нормативно-технічних документів,
що стосуються пожежної безпеки, а також інші проектні рішення; 3) здійснюють контроль за дотриманням вимог законодавства з
питань пожежної безпеки керівниками органів державної виконавчої
влади, місцевих Рад та їх виконкомів, керівниками та іншими
посадовими особами підприємств, установ і організацій, а також
громадянами; 4) беруть участь у прийнятті в експлуатацію будівель, споруд
та інших об'єктів, а також у відведенні територій під будівництво,
проведенні випробувань нових зразків пожежонебезпечних приладів,
обладнання та іншої продукції; 5) проводять експертизу (перевірку) проектної та іншої
документації на відповідність нормативним актам з пожежної безпеки
і у встановленому порядку дають дозвіл на введення в експлуатацію
нових і реконструйованих об'єктів виробничого та іншого
призначення, впровадження нових технологій, передачу у виробництво
зразків нових пожежонебезпечних приладів, обладнання та іншої
продукції, на оренду будь-яких приміщень і початок роботи
новостворених підприємств; 6) проводять згідно з чинним законодавством перевірки і
дізнання за повідомленнями і заявами про злочини, пов'язані з
пожежами, і порушення правил пожежної безпеки; 7) здійснюють вибірково в загальноосвітніх, професійних
навчально-виховних, вищих навчальних закладах, закладах підвищення
кваліфікації і перепідготовки кадрів, на підприємствах, в
установах і організаціях контроль за підготовкою працівників,
учнів і студентів з питань пожежної безпеки; 8) перевіряють наявність документів, які дають право на
виконання пожежонебезпечних робіт.
10. Посадові особи держпожнагляду мають право:
1) проводити в будь-який час в присутності власника чи його
представника пожежно-технічні обстеження і перевірки підприємств,
установ, організацій, будівель, споруд, новобудов та інших
підконтрольних об'єктів незалежно від форм власності, одержувати
від власника необхідні пояснення, матеріали та інформацію; залучати за погодженням з міністерствами, іншими органами
державної виконавчої влади, підприємствами, установами і
організаціями їх спеціалістів для участі в проведенні зазначених
обстежень і перевірок, а також незалежної експертизи;
2) давати (надсилати) керівникам органів державної виконавчої
влади, місцевим Радам та їх виконкомам, керівникам та іншим
посадовим особам підприємств, установ, організацій, а також
громадянам обов'язкові для виконання розпорядження (приписи) про
усунення порушень і недоліків у роботі, пов'язаній із
забезпеченням пожежної безпеки та проведенням заходів щодо
запобігання пожежам, здійснювати контроль за їх виконанням.
Розпорядження (приписи) можуть бути оскаржені до вищого органу чи
посадовій особі держпожнагляду в десятиденний термін з дня їх
вручення;
3) одержувати безплатно від міністерств, інших органів
державної виконавчої влади, місцевих Рад та їх виконкомів,
підприємств, установ, організацій, посадових осіб і громадян
відомості і документи, які характеризують стан пожежної безпеки на
об'єктах, дані про пожежі, технічну документацію на розроблення і
виготовлення пожежонебезпечних приладів, обладнання та іншої
продукції, речовин і матеріалів, іншу інформацію з питань, які
відносяться до компетенції держпожнагляду;
4) вимагати проведення міністерствами, іншими органами
державної виконавчої влади, підприємствами, установами і
організаціями контрольних випробувань на пожежну безпеку приладів,
обладнання та іншої продукції, речовин і матеріалів, аналізу
пожежної небезпеки робочих місць і навколишнього середовища,
проведення незалежної експертизи з оцінки стану пожежної безпеки
будівель, споруд, новобудов та інших підконтрольних об'єктів,
приладів, обладнання та іншої продукції згідно з вимогами пожежної
безпеки проектних і проектно-конструкторських рішень, планів
забудови територій;
5) здійснювати контроль за виконанням протипожежних вимог,
передбачених стандартами, нормами і правилами, під час
проектування (вибірково), будівництва, реконструкції, розширення
чи технічного переоснащення, капітального ремонту підприємств,
будівель, споруд та інших об'єктів. У разі виявлення порушень
забороняти до їх усунення випуск і застосування проектів, зупиняти
проведення будівельно-монтажних робіт і вносити пропозиції щодо
припинення фінансування цих робіт;
6) застосувувати штрафні санкції до підприємств, установ і
організацій у разі порушення встановлених законодавством вимог
пожежної безпеки, невиконання розпоряджень (приписів) посадових
осіб органів державного пожежного нагляду;
7) притягати до адміністративної відповідальності посадових
осіб, інших працівників підприємств, установ, організацій,
громадян, винних у порушенні вимог пожежної безпеки, встановлених
актами законодавства та іншими нормативними актами (стандартами,
нормами, правилами, положеннями, інструкціями тощо), невиконанні
розпоряджень (приписів), постанов органів держпожнагляду,
використанні пожежної техніки та засобів пожежогасіння не за
призначенням;
8) проводити технічні розслідування обставин і причин пожеж,
загибелі та травмування людей, знищення і пошкодження майна;
9) у разі порушення правил пожежної безпеки, що створює
загрозу виникнення пожежі або перешкоджає її гасінню, евакуації
людей, а також у випадках випуску пожежонебезпечної продукції,
систем і засобів протипожежного захисту з відхиленням від
стандартів, технічних умов або їх відсутності припиняти чи
забороняти: роботу підприємств і окремих виробництв, експлуатацію
будівель, споруд, випуск і реалізацію пожежонебезпечної продукції,
систем і засобів протипожежного захисту; роботу виробничих дільниць і агрегатів, експлуатацію окремих
приміщень, опалювальних приладів, дільниць електричної мережі; проведення пожежонебезпечних робіт, дію виданих на право
проведення таких робіт дозволів;
10) перевіряти наявність документів, які дають право на
виконання пожежонебезпечних робіт.
11. Держпожнагляд очолює начальник Головного управління
Державної пожежної охорони МВС, який за посадою є головним
державним інспектором України з пожежного нагляду, а його
заступники є заступниками головного державного інспектора України
з пожежного нагляду. Начальники територіальних органів держпожнагляду за посадою є
головними державними інспекторами з пожежного нагляду відповідно
Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя, а їх
заступники - заступниками цих головних державних інспекторів з
пожежного нагляду. Начальники відділів (відділень), загонів і частин Державної
пожежної охорони міст, селищ міського типу, районів у містах,
районів є головними державними інспекторами пожежного нагляду
відповідно міст, селищ міського типу, районів у містах, районів. Інші посадові особи органів державного пожежного нагляду, які
здійснюють контроль за дотриманням вимог пожежної безпеки, є
державними інспекторами з пожежного нагляду.
12. Контроль за виконанням правил пожежної безпеки в лісах,
на підземних об'єктах, в шахтах, розрізах і кар'єрах, рудниках,
копальнях, при будівництві тунелів і гідротехнічних споруд, у разі
проведення вибухових робіт, облаштування та експлуатації газового
господарства, в рухомому складі залізничного, морського,
річкового, повітряного і автомототранспорту, морських і річкових
спорудах, що знаходяться на плаву, на нафто-, газо- і
продуктопроводах здійснюється згідно з чинним законодавством
відповідними органами та службами. Контроль за виконанням правил пожежної безпеки під час
проектування, будівництва, технічного переоснащення, реконструкції
та експлуатації об'єктів іноземних фірм і спільних підприємств
регулюється чинним законодавством або умовами, передбаченими
договорами сторін, якщо вони не суперечать чинному законодавству. Контроль за виконанням правил пожежної безпеки на об'єктах
Міноборони, Національної гвардії, Служби безпеки, Штабу Цивільної
оборони та Держкомкордону здійснюється їх службами пожежної
безпеки. Державний пожежний нагляд за введенням та експлуатацією
електроустановок здійснюється у порядку, встановленому МВС і
Міненерго.
13. Держпожнагляд контролює стан пожежної безпеки на об'єктах
державної та колективної власності в повному обсязі. На об'єктах
приватної власності органи держпожнагляду контролюють лише умови
безпеки людей на випадок виникнення пожежі, а також вирішення
питань пожежної безпеки, що стосуються прав та інтересів інших
юридичних осіб і громадян. Органи державного пожежного нагляду не залежать від будь-яких
господарських органів, об'єднань громадян, політичних формувань,
органів державної виконавчої влади, місцевих Рад та їх виконкомів,
діють відповідно до Закону України "Про пожежну безпеку", цього
Положення, інших нормативних актів з питань пожежної безпеки. Розпорядження (приписи) і постанови держпожнагляду є
обов'язковими для виконання керівниками органів державної
виконавчої влади, місцевих Рад та їх виконкомів, керівниками та
іншими посадовими особами підприємств, установ і організацій, а
також громадянами.
14. Постанови, винесені на підставі підпунктів 5 та 9 пункту
цього Положення, може бути оскаржено до вищого органу або
посадовій особі держпожнагляду у п'ятиденний термін з дня їх
вручення. Подача скарги не припиняє виконання постанови. Постанову
може бути змінено чи скасовано органом (посадовою особою), який
прийняв рішення, або вищим органом (посадовою особою)
держпожнагляду. За шкоду, завдану юридичним і фізичним особам
внаслідок правомірного застосування санкцій, передбачених
зазначеними підпунктами, органи та посадові особи держпожнагляду
відповідальності не несуть.
15. Повноваження, передбачені підпунктами 1 та 2 пункту 9,
має лише головний державний інспектор України з пожежного нагляду
або особа, яка виконує його обов'язки, а права, передбачені
підпунктом 6 та частиною першою підпункту 9 пункту 10, надаються
головному державному інспектору України з пожежного нагляду, його
заступникам, головним державним інспекторам з пожежного нагляду
Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя та їх
заступникам, а також головним державним інспекторам з пожежного
нагляду міст, районів, районів у містах, селищ міського типу.
16. Порядок організації роботи щодо здійснення державного
пожежного нагляду встановлюється Головним управлінням Державної
пожежної охорони МВС.
Організація несення служби та гасіння пожеж
17. Внутрішній розпорядок, підпорядкованість і відносини в
підрозділах Державної пожежної охорони будуються на основі Статуту
служби Державної пожежної охорони, що затверджується МВС.
18. Основні положення організації та ведення бойових дій
підрозділів гарнізонів Державної пожежної охорони, пов'язаних із
ліквідацією пожежі і зниженням її наслідків, визначаються Бойовим
статутом Державної пожежної охорони, що затверджується МВС.
19. Основним бойовим завданням особового складу Державної
пожежної охорони під час пожежі є рятування людей у разі загрози
їх життю і ліквідація пожежі у тому обсязі, якого вона набула до
моменту прибуття підрозділів Державної пожежної охорони.
20. У підрозділах Державної пожежної охорони організується
цілодобове несення служби, порядок якої встановлюється МВС.
Підрозділи Державної пожежної охорони виїжджають для гасіння
пожежі на всі об'єкти незалежно від форм власності, за винятком
підземних споруд (крім діючих станцій метрополітену).
21. Організація гасіння пожежі на підземних спорудах і
територіях державного лісового фонду здійснюється у порядку, що
встановлюється Держнаглядохоронпраці та Мінлісгоспом за
погодженням з МВС.
22. Під час гасіння пожежі працівник Державної пожежної
охорони має право на безперешкодний доступ в усі житлові,
виробничі та інші приміщення, а також вживати будь-яких заходів,
спрямованих на рятування людей, запобігання поширенню вогню та на
ліквідацію пожежі.
23. Усі підрозділи і служби Державної пожежної охорони, що
залучаються до гасіння, підпорядковуються керівникові гасіння
пожежі. Ніхто, крім уповноважених на те посадових осіб Державної
пожежної охорони, не має права втручатися в його дії. Він приймає
в межах своєї компетенції під час гасіння пожежі рішення,
обов'язкові для виконання підприємствами, установами і
організаціями, посадовими особами і громадянами.
24. Для участі у гасінні пожежі виконкоми місцевих Рад,
підриємства, установи і організації на вимогу керівника гасіння
пожежі зобов'язані надавати безплатно в його розпорядження
вогнегасні речовини, техніку, пально-мастильні матеріали, людські
ресурси, обладнання, засоби зв'язку тощо, а у разі коли пожежа
триває понад три години, - продукти харчування, приміщення для
відпочинку і реабілітації особового складу Державної пожежної
охорони а осіб, залучених до гасіння пожежі.
25. Матеріальні збитки, пов'язані з пошкодженням майна під
час гасіння пожежі, Державна пожежна охорона не відшкодовує.
26. Порядок організації гасіння пожежі та залучення до цього
пожежних підрозділів незалежно від їх відомчого підпорядкування
встановлюється МВС за погодженням із заінтересованими
міністерствами і відомствами.
Порядок організації та умови проходження

служби в Державній пожежній охороні
27. Підрозділи Державної пожежної охорони створюються в
населених пунктах, а також на підприємствах, в установах та на
інших об'єктах незалежно від форм власності, які мають особливо
важливе значення або підвищену пожежну небезпеку. Перелік міст і селищ міського типу, де створюються підрозділи
державної пожежної охорони, затверджується МВС (як правило, один
раз на рік до 1 липня) за поданням Уряду Криму, виконкомів
обласних, Київської і Севастопольської міських Рад і за
погодженням з Мінфіном і Мінекономіки. Підрозділи Державної пожежної охорони на об'єктах створюються
Головним управлінням Державної пожежної охорони на основі
договорів, які укладаються підприємствами, установами і
організаціями з управліннями (відділами) Державної пожежної
охорони. Типовий договір розробляється і затверджується МВС за
погодженням з Мінюстом і Вищим арбітражним судом. Структура та штати апарату управління, підрозділів,
допоміжних служб, пожежно-технічних навчальних закладів і
науково-дослідних установ Державної пожежної охорони
затверджуються МВС. Дозволяється утримувати в штатах управлінь (відділів)
Державної пожежної охорони посади за рахунок чисельності (до 4
відсотків), що виділяється для створення підрозділів Державної
пожежної охорони в населених пунктах і на об'єктах, і у межах
асигнувань на її утримання.
28. Особовий склад Державної пожежної охорони складається з
осіб рядового і начальницького складу, які проходять службу за
контрактом в органах внутрішніх справ.
29. Особи рядового і начальницького складу Державної пожежної
охорони є працівниками органів внутрішніх справ, відповідно до
чинного законодавства їм присвоюються спеціальні звання
внутрішньої служби.
30. Прийняття на службу до Державної пожежної охорони та її
проходження здійснюється у порядку, встановленому Законом України
"Про пожежну безпеку" та Положенням про проходження служби
особовим складом органів внутрішніх справ України.
31. На особовий склад Державної пожежної охорони поширюються
вимоги Дисциплінарного статуту органів внутрішніх справ України. Ніхто не має права покласти на працівника Державної пожежної
охорони виконання обов'язків, не передбачених чинним
законодавством.
32. Особовий склад Державної пожежної охорони підлягає
обов'язковому державному страхуванню відповідно до Закону України
"Про пожежну безпеку". Обов'язкове державне особисте страхування особового складу
Державної пожежної охорони на випадок загибелі (смерті), поранення
(контузії), травми, каліцтва або захворювання, одержаних у період
проходження служби, здійснюється за рахунок коштів, передбачених в
кошторисах на утримання цієї охорони, а також за рахунок коштів,
одержаних за договорами від підприємств, установ і організацій, що
охороняються. Порядок і умови обов'язкового державного особистого
страхування особового складу і працівників Державної пожежної
охорони відповідають порядку і умовам страхування осіб рядового,
начальницького і вільнонайманого складу органів і підрозділів
внутрішніх прав. Перелік посад працівників Державної пожежної охорони, які за
умовами роботи беруть безпосередню участь у гасінні пожеж,
визначається МВС.
 Підготовка кадрів Державної пожежної охорони
33. Особи, прийняті на посади рядового і начальницького
складу Державної пожежної охорони, проходять початкову професійну
підготовку в навчальних підрозділах Головного управління Державної
пожежної охорони МВС.
34. Професійні кадри для Державної пожежної охорони готують
пожежно-технічні навчальні заклади МВС.
Положення про зазначені навчальні заклади та навчальні
програми затверджуються МВС за погодженням з Міносвіти.
35. До пожежно-технічних навчальних закладів МВС приймаються
громадяни, які мають середню освіту, спроможні за своїми
здібностями і станом здоров'я до навчання та проходження служби в
Державній пожежній охороні.
36. З метою вдосконалення професійної майстерності особовий
склад Державної пожежної охорони та військовозобов'язані запасу,
приписані до спецформувань Державної пожежної охорони воєнного
часу, проходять перепідготовку в навчальних закладах МВС. Порядок
і терміни перепідготовки визначаються МВС.
Матеріально-технічне та фінансове забезпечення
37. До матеріально-технічної бази Державної пожежної охорони
належать: пожежні депо, основні, спеціальні та допоміжні пожежні
автомобілі і техніка; виробничі об'єкти; пожежно-технічні навчальні заклади, науково-дослідні установи
з дослідними підприємствами; об'єкти соціально-культурного і фізично-оздоровчого
призначення, а також підсобні господарства; склади та гаражі-стоянки для спецформувань Державної пожежної
охорони; інші об'єкти, призначені для забезпечення діяльності
Державної пожежної охорони. Земельні ділянки під будівництво зазначених об'єктів
надаються у користування Державній пожежній охороні у
встановленому порядку.
38. Фінансове та матеріально-технічне забезпечення Державної
пожежної охорони, будівництво її об'єктів і споруд здійснюються за
рахунок державного бюджету, а також місцевих бюджетів, коштів,
одержаних за договорами від підприємств, установ і організацій, що
охороняються, відрахувань від страхових платежів, визначених
чинним законодавством, а також за рахунок добровільних внесків
юридичних осіб і громадян. Забезпечення Державної пожежної охорони спеціальною технікою,
обладнанням, спецодягом, засобами зв'язку, засобами
індивідуального захисту здійснюється в порядку, що встановлюється
Кабінетом Міністрів України для органів внутрішніх справ. ( Абзац третій пункту 38 втратив чинність на підставі
Постанови КМ N 576 ( 576-96-п ) від 29.05.96 )
39. Відносини органів Державної пожежної охорони з юридичними
особами та громадянами, відповідальність, права та обов'язки
сторін визначаються договорами та чинним законодавством. Необхідною умовою укладення договору є безкоштовне надання
власником Державній пожежній охороні необхідних службових і
допоміжних приміщень з обладнанням та інвентарем, забезпечення їх
засобами зв'язку, водопостачанням, освітленням та опаленням,
забезпечення дотримання норм пожежної безпеки і техніки безпеки,
встановлених законодавством про пожежну безпеку і охорону праці.
40. Кількість пожежних депо Державної пожежної охорони та
земельні ділянки під їх будівництво в населених пунктах та на
об'єктах визначаються генеральними планами і проектами детального
планування, що розробляються згідно з діючими будівельними нормами
і правилами. Забезпечення розміщення розрахункової кількості пожежних депо
в складі генеральних планів і проектів детального планування
покладається на органи архітектури та містобудування і проектні
організації. Забезпечення будівництва пожежних депо згідно з генеральними
планами і проектами детального планування покладається на
виконкоми місцевих Рад, замовників, забудовників населених пунктів
та інших об'єктів. Земельні ділянки, передбачені під будівництво пожежних депо,
складів і гаражів-стоянок для спецформувань Державної пожежної
охорони не підлягають забудові іншими об'єктами та спорудами.
41. У разі забудови вільних територій і реконструкції
забудованих будівництво пожежних депо здійснюється замовниками,
забудовниками цих територій одночасно із забудовою територій
основними і допоміжними будинками (спорудами) та комунікаціями.
42. Будівництво пожежних депо, складів і гаражів-стоянок для
спецформувань Державної пожежної охорони в населених пунктах
здійснюється за рахунок: коштів місцевих бюджетів, що виділяються згідно із планом
капітальних вкладень; коштів пайової участі підприємств, установ і організацій
незалежно від форм власності в розвитку Державної пожежної
охорони; коштів, які відраховуються від платежів за державним та
іншими видами страхування; коштів державного бюджету, що виділяються для цих потреб.
43. Будівництво пожежних депо Державної пожежної охорони на
виробничих територіях, промислових та інших об'єктах здійснюється
відповідними підприємствами, організаціями, установами.
44. Об'єкти, що забезпечують діяльність Державної пожежної
охорони в населених пунктах і збудовані за рахунок бюджетних
коштів, перебувають на балансі Державної пожежної охорони, а
об'єкти, збудовані за рахунок коштів підприємств, установ і
організацій і призначені для забезпечення їх пожежної охорони, -
на балансі цих об'єктів, якщо інше не передбачено умовами їх
використання.
45. Державна пожежна охорона забезпечується
пально-мастильними матеріалами у встановленому виконкомами
місцевих Рад порядку.
46. Житло особам рядового і начальницького складу Державної
пожежної охорони надається виконкомами місцевих Рад, відповідними
міністерствами та відомствами у першочерговому порядку.
47. Посадовим особам Державної пожежної охорони можуть
надаватись службові житлові приміщення. Перелік таких посадових
осіб визначається Кабінетом Міністрів України.
48. Фінансування загонів і частин Державної пожежної охорони,
що утримуються на підставі договорів за рахунок коштів
підприємств, установ і організацій, здійснюється згідно із
кошторисами, що розробляються і затверджуються у порядку,
передбаченому Типовим договором на утримання цих підрозділів.
49. На працівників Державної пожежної охорони поширюються
умови грошового забезпечення осіб рядового і начальницького складу
органів внутрішніх справ, що встановлюються Кабінетом Міністрів
України. Відповідно до Закону України "Про пожежну безпеку" місцеві
Ради та їх виконкоми можуть здійснювати для працівників Державної
пожежної охорони додаткові виплати понад встановлені Кабінетом
Міністрів України розміри.
Соціальний захист працівників

Державної пожежної охорони
50. Соціальний захист особового складу Державної пожежної
охорони, в тому числі курсантів і слухачів пожежно-технічних
навчальних закладів, здійснюється згідно із Законом України "Про
пожежну безпеку". Соціальний захист робітників і службовців, які уклали
трудовий договір з Державною пожежною охороною, здійснюється
відповідно до законодавства про працю.
51. Особовий склад підрозділів Державної пожежної охорони, що
несе службу на виробництвах, у цехах (дільницях) із шкідливими
умовами праці, користується відповідними пільгами на рівні з
робітниками й службовцями цих виробництв, цехів (дільниць).
Затрати на ці цілі провадяться за рахунок коштів об'єктів, що
охороняються.
52. Пенсійне забезпечення особового складу Державної пожежної
охорони проводиться відповідно до Закону України "Про пенсійне
забезпечення військовослужбовців та осіб рядового і начальницького
складу органів внутрішніх справ".
53. Підрозділи Державної пожежної охорони, апарат управління,
допоміжні служби, пожежно-технічні навчальні заклади і
науково-дослідні установи МВС є юридичними особами, мають
самостійні баланси та рахунки в установах банках, печатку із
зображенням Державного герба України і своїм найменуванням.

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів

України

від 26 липня 1994 р. N 508

ПРАВИЛА ОБЛІКУ ПОЖЕЖ
( Правила вводяться в дію з 01.01.95

згідно з пунктом 2 цієї Постанови )
Загальні положення
1. Ці Правила визначають організацію та порядок ведення
державного обліку пожеж та їх наслідків (далі - облік пожеж), що
здійснюється міністерствами, іншими центральними органами
державної виконавчої влади, підприємствами, установами і
організаціями незалежно від форм власності.
2. Облік пожеж запроваджено з метою аналізу причин та умов їх
виникнення, оцінки стану пожежної безпеки населених пунктів і
об'єктів, прогнозування ситуацій і розроблення запобіжних заходів
для забезпечення безпеки людей, збереження матеріальних цінностей
і створення умов для гасіння пожеж.
3. Пожежою вважається неконтрольоване горіння поза межами
спеціального вогнища. Залежно від розмірів матеріальних збитків пожежі поділяються
на особливо великі, великі та інші. Особливо великими визнаються пожежі, які спричинили збитки на
суму 10000 і більше розмірів мінімальної заробітної плати. Великими визнаються пожежі, які спричинили збитки на суму від
1000 до 10000 розмірів мінімальної заробітної плати.
Не належать до пожеж: випадки горіння, обумовлені специфікою технологічного процесу
виробництва чи умовами роботи промислових установок та агрегатів; вибухи та спалахи без наступного горіння; випадки самоспалювання, якщо це не призвело до поширення
вогню.
Порядок обліку пожеж
4. Облік пожеж ведеться: Головним управлінням Державної пожежної охорони МВС - у
населених пунктах і на об'єктах, підконтрольних державному
пожежному нагляду; міністерствами, відомствами і організаціями, які мають
власний лісний фонд, - у лісах; Міноборони, Службою безпеки, Держкомкордоном, Національною
гвардією, Штабом Цивільної оборони - на підпорядкованих їм
об'єктах; Держнаглядохоронпраці - на підземних об"єктах, в шахтах,
розрізах і кар'єрах, рудниках, копальнях, при будівництві тунелів
і гідротехнічних споруд; Мінтрансом - на підприємствах, в установах та організаціях,
що входять до складу залізниць, на транспортних засобах, що
перебувають в дорозі, на плаву, рейдах, тимчасових зупинках,
льотних полях аеродромів, у підземних спорудах метрополітену; Головним управлінням державної автомобільної інспекції МВС -
на транспортних засобах, причетних до дорожньо-транспортної
пригоди або технічно несправних. Облік пожеж на транспортних засобах, що перебувають в дорозі,
ведеться за місцем їх виникнення.
5. Облік пожеж в цілому по Україні веде Головне управління
Державної пожежної охорони МВС. Міністерства та відомства, зазначені в пункті 4 цих Правил,
зобов'язані щомісячно до 10 числа наступного місяця подавати
Головному управлінню Державної пожежної охорони МВС інформацію про
пожежі та їх наслідки на підвідомчих об'єктах за формою, що
затверджується МВС.
6. На кожну пожежу після її ліквідації комісією складається
акт не менш як у двох примірниках за формою, що затверджується
МВС. До складу комісії включаються представник наглядового органу
(на підконтрольних об'єктах), представник адміністрації об'єкта
(власник), потерпілий, а також можуть включатися представники
органів внутрішніх справ, страхових організацій (компаній) та інші
особи.
 Не підлягають обліку: пожежі, що сталися на об'єктах власності міжнародних
організацій, іноземних юридичних осіб і громадян, якщо ними не
заподіяні збитки юридичним і фізичним особам України, а також на
об'єктах, що не перебувають у юрисдикції України, незалежно від
наслідків пожежі; випадки горіння сміття поза будинками і спорудами, сухої
трави, листя, пожнивних залишків, якщо для їх гасіння не
залучалися пожежні підрозділи.
7. Міністерствами та відомствами ведеться відомчий облік і
аналіз пожеж.
8. Підприємства, установи і організації надсилають
повідомлення про пожежі органам, до сфери управління яких вони
належать. Форма повідомлення затверджується органом, якому надсилається
повідомлення.
Облік збитків, заподіяних пожежами
9. Збитки від пожеж визначаються сумою прямих і побічних
втрат за цінами, що діють на час пожежі.
Прямі збитки - це втрати, пов'язані зі знищенням або
пошкодженням вогнем, водою, димом і внаслідок високої температури
основних фондів та іншого майна підприємства, установи і
організації, а акож громадян, якщо ці втрати мають прямий
причинний зв'язок з пожежою. Побічні збитки - це втрати, пов'язані з ліквідацією пожежі, а
також зумовлені простоєм виробництва, перервою в роботі, зміною
графіка руху транспортних засобів та іншою втраченою внаслідок
пожежі вигодою. Прямі і побічні збитки беруться на облік окремо.
У разі знищення (пошкодження) продукції інтелектуальної та
творчої діяльності збитки обчислюються на підставі договірних та
інших документів чи експертиз.
Збитки від пожежі обчислюються повністю незалежно від того,
відшкодовуються вони чи ні.
10. Збитки від пожежі обчислюються на підставі документів,
поданих керівником (власником) підприємства, установи,
організації, іншої юридичної особи і громадянами, яким вони
заподіяні, а стосовно застрахованого майна - за розрахунковою
сумою відшкодувань страхових організацій (компаній).
Відповідальність за достовірність даних про збитки несуть
особи, що підписали відповідні документи.
Облік загиблих і потерпілих
11. До переліку загиблих на пожежах включаються особи, смерть
яких має прямий причинний зв'язок з пожежою. До переліку потерпілих на пожежах включаються особи, що
отримали тілесні пошкодження, опіки чи отруєння, котрі спричинили
тимчасову або постійну втрату працездатності, що підтверджено
документами, виданими лікувально-профілактичними та іншими
медичними закладами.
12. Адміністрація лікувально-профілактичних та інших медичних
закладів незалежно від приналежності зобов'язана повідомляти
органи Державної пожежної охорони про звернення або доставлення до
них осіб з тілесними пошкодженнями, опіками чи отруєнням,
отриманими під час пожежі або померлих від травм і впливу
небезпечних факторів пожежі.
Контроль за обліком пожеж
13. Контроль за правильністю обліку пожеж здійснюється
Головним управлінням Державної пожежної охорони МВС, а також
міністерствами і відомствами, що ведуть відомчий облік пожеж. Відповідальність за повноту обліку, а також за достовірність
звітних даних і своєчасність подання несуть керівники міністерств,
відомств і організацій, які ведуть цей облік.
14. Виявлені незареєстровані пожежі враховуються відповідно
до цих Правил.

Додаток N 1

до постанови Кабінету Міністрів України

від 26 липня 1994 р. N 508

ПЕРЕЛІК

міністерств і відомств, на об'єктах яких створюються
підрозділи відомчої пожежної (пожежно-сторожової) охорони

Міноборони Мінлісгосп Мінтранс (об'єкти залізничного, авіаційного, морського,
річкового транспорту) Мінсільгосппрод (Головне управління хлібопродуктів) МВС Держкомкордон Держкомрезерв Укрметротунельбуд Служба безпеки Національна гвардія Штаб Цивільної оборони
Міністр

Кабінету Міністрів України В. ПУСТОВОЙТЕНКО

Додаток N 2

до постанови Кабінету Міністрів України

від 26 липня 1994 р. N 508

 

ПЕРЕЛІК

видів продукції протипожежного призначення,

що підлягає сертифікації

Вогнегасники

Елементи установок пожежогасіння

Вогнегасні речовини

Вогнезахисні речовини

Вогнеперешкоджуючі пристрої

Протипожежне устаткування

Спорядження пожежних

Елементи установок пожежної сигналізації

Пожежні машини

 Пожежонебезпечні прилади

Міністр

Кабінету Міністрів України В. ПУСТОВОЙТЕНКО

Додаток N 3

до постанови Кабінету Міністрів України

від 26 липня 1994 р. N 508

ПЛАН

 формування Державної пожежної охорони на базі

 воєнізованої і професійної пожежної охорони

—————————————————————————————————————————————————————————————— | Чисельність працівників, що підлягає | Рік | передачі, для організації підрозділів | Формування | Державної пожежної охорони | ——————————————————————————————————————————————————————————————
1994 4209 на базі

воєнізованої

пожежної

охорони
1995 3200 на базі

професійної

пожежної

охорони
1996 3700 -"-
1997 4200 -"-
1998 4700 -"-
1999 4700 -"-
2000 4830 -"-
————————————————————————————————————————————————————————————— Усього 49539

Міністр

Кабінету Міністрів України В. ПУСТОВОЙТЕНКО

Додаток N 4

до постанови Кабінету Міністрів України

від 26 липня 1994 р. N 508

ОБСЯГ

виділення додаткової штатної чисельності особового

складу МВС для доукомплектування

Державної пожежної охорони

——————————————————————————————————————————————————————————————— Рік | Для підрозділів, | Для апарату ГУ ДПО, | тис. чоловік | чоловік ———————————————————————————————————————————————————————————————
1995 1,5 8
1996 2 4
1997 2,5 2
1998 3 2
1999 3,1 2
——————————————————————————————————————————————————————————————— Усього 12,1 18

Міністр

Кабінету Міністрів України В. ПУСТОВОЙТЕНКО

  • Друкувати
  • PDF
  • DOCX
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
  • Шукати у документі
  • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: