open
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
Чинний

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А

від 18 вересня 1993 р. N 750

Київ

Про стабілізацію діяльності підприємств та

організацій побутового обслуговування населення

( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ

N 681 ( 681-94-п ) від 04.10.94

N 158 ( 158-2002-п ) від 15.02.2002 )

( У тексті постанови слова "Республіки Крим" замінено

словами "Автономної Республіки Крим", а слово

"державної" виключено згідно з Постановою КМ

N 158 ( 158-2002-п ) від 15.02.2002 )

З метою стабілізації діяльності підприємств та організацій
служби побуту, а також підвищення рівня побутового обслуговування
населення Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:

1. До завершення приватизації та створення ринкової
інфраструктури сфери послуг покласти, як виняток, на Укрсоюзсервіс
функції координації діяльності підприємств і організацій служби
побуту незалежно від форм власності, пов'язаної з розвитком
побутових послуг.

Передати на вказаний період до сфери управління
Укрсоюзсервісу підприємства, організації та установи, засновані на
загальнодержавній власності, що становлять інфраструктуру служби
побуту і перебувають у сфері управління органів виконавчої влади,
згідно з додатком.

Передачу здійснити за станом на 1 липня 1993 року.

2. Установити, що Укрсоюзсервіс відповідно до покладених на
нього функцій:

бере участь у розробленні Радою Міністрів Автономної
Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими
державними адміністраціями перспективних напрямів розвитку
побутового обслуговування населення;

розробляє та погоджує з відповідними міністерствами та
іншими центральними органами виконавчої влади проекти
нормативно-правових актів, правил та інструкцій, що стосуються
побутового обслуговування населення, і вносить їх на розгляд
Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції;
( Абзац третій пункту 2 в редакції Постанови КМ N 158
( 158-2002-п ) від 15.02.2002 )

розробляє рекомендації щодо здійснення єдиної
науково-технічної політики у сфері побутового обслуговування
населення, подає допомогу підприємствам служби побуту у вирішенні
питань розвитку матеріально-технічної бази;

організовує на договірній основі розробку і виробництво нових
видів машин, обладнання і приладів для потреб побутових
підприємств, забезпечення їх матеріально-технічними ресурсами;

вносить в установленому порядку пропозиції Кабінету Міністрів
України з питань, пов'язаних із запровадженням і розвитком
ринкових відносин у службі побуту, насиченням ринку послугами;

дає рекомендації місцевим органам виконавчої влади щодо
створення на районному, міському і обласному рівнях нової
інфраструктури служби побуту з урахуванням специфіки їх діяльності
в умовах ринкових відносин;

розробляє рекомендації та надає методичну допомогу
підприємствам служби побуту у виробі шляхів приватизації,
проведенні антимонопольної політики, розвитку конкуренції;

надає допомогу підприємствам служби побуту у вирішенні
економічних і соціальних питань, у захисті їхніх прав та інтересів
на державному рівні;

організовує роботу з підготовки, перепідготовки та підвищення
кваліфікації спеціалістів;

координує в межах наданих йому повноважень роботу структурних
підрозділів місцевих органів виконавчої влади, відповідальних за
організацію побутового обслуговування населення, а також
новоутворених виробничо-комерційних структур (асоціацій, спілок,
центрів, об'єднань тощо), що здійснюють обслуговування підприємств
служби побуту.

3. Раді Міністрів Автономної Республіки Крим, обласним,
Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям
здійснити комплекс організаційних, економічних і фінансових
заходів щодо підвищення рівня побутового обслуговування населення,
зокрема:

( Абзац другий пункту 3 втратив чинність на підставі
Постанови КМ N 681 ( 681-94-п ) від 4.10.94 )

проаналізувати діяльність новостворених комерціалізованих
підприємств та організацій служби побуту і в разі виявлення
порушень вимог Указу Президента України від 18 квітня 1992 р.
N 265 ( 265/92 ) переглянути структуру і керівні кадри цих
підприємств і організацій з метою забезпечення більш ефективної
їх роботи щодо задоволення попиту населення на побутові послуги;

відновити там, де є потреба, мережу підприємств служби
побуту, та забезпечити надання населенню соціально необхідних
послуг;

розглянути питання про встановлення для побутових
підприємств, що надають соціально необхідні послуги, а також
послуги сільському населенню, пільгового оподаткування, зменшення
плати за оренду приміщень і за комунальні послуги;

визначити потребу підприємств служби побуту у машинах,
обладнанні, інструментах і запасних частинах до 2000 року,
враховуючи фінансування їх виробництва за рахунок побутових
підприємств, і до 1 жовтня 1993 р. подати відповідні пропозиції
Укрсоюзсервісу;

забезпечити створення на обласному, міському і районному
рівнях виробничо-комерційних структур для виробничого,
матеріально-технічного, технологічного та іншого обслуговування
підприємств служби побуту;

з метою збереження цілісності системи та профілю діяльності
підприємств побутового обслуговування населення, особливо в
сільській місцевості, передбачити проведення приватизації
об'єктів служби побуту в обмежені строки, забезпечити надання
трудовим колективам пріоритетного права їх викупу.

Укрсоюзсервісу надавати Раді Міністрів Автономної Республіки
Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним
адміністраціям практичну допомогу у здійсненні ними заходів щодо
поліпшення роботи підприємств та організацій побутового
обслуговування населення.

4. Рекомендувати місцевим органам виконавчої влади основну
частину коштів місцевих бюджетів, одержаних від приватизації
підприємств побутового обслуговування населення, спрямовувати на
поліпшення фінансового стану підприємств служби побуту, особливо в
сільській місцевості, та розвиток її матеріально-технічної бази.

5. Установити для підприємств, що надають побутові послуги
сільському населенню, плату за електроенергію як для
сільськогосподарських споживачів.

6. Міністерству фінансів визначити порядок виділення дотацій
і джерела їх покриття підприємствам та організаціям, що належать
до сфери управління Міністерства палива та енергетики на
компенсацію втрат доходів, пов'язаних з пільговою оплатою
електроенергії побутовими підприємствами, що надають послуги
сільському населенню.
( Пункт 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 158
( 158-2002-п ) від 15.02.2002 )

7. Міністерству фінансів, Міністерству економіки та з питань
європейської інтеграції та Укрсоюзсервісу підготувати для внесення
у Верховну Раду України пропозиції про звільнення від податку на
добавлену вартість соціально необхідних видів послуг.
( Пункт 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 158
( 158-2002-п ) від 15.02.2002 )

( Пункт 8 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 681
( 681-94-п ) від 04.10.94 )

9. Міністерству праці та соціальної політики разом з
Укрсоюзсервісом забезпечити на його навчальній базі підготовку і
перепідготовку кадрів для підприємств та організацій побутового
обслуговування населення з числа незайнятих осіб, вивільнених з
виробництва та Збройних Сил, інших категорій населення, які
потребують соціальної підтримки.
( Пункт 9 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 158
( 158-2002-п ) від 15.02.2002 )

10. Укрсоюзсервісу:

розробити за погодженням з відповідними міністерствами та
іншими центральними органами виконавчої влади правила побутового
обслуговування населення в умовах ринкових відносин і до 1 грудня
1993 р. подати їх Кабінетові Міністрів України; ( Абзац другий
пункту 10 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 158
( 158-2002-п ) від 15.02.2002 )

забезпечувати виконання на договірній основі силами
Українського науково-дослідного конструкторсько-технологічного
інституту побутового обслуговування тематичних розробок за
замовленнями Державного комітету стандартизації, метрології та
сертифікації. ( Абзац третій пункту 10 із змінами, внесеними
згідно з Постановою КМ N 158 ( 158-2002-п ) від 15.02.2002 )

11. Державному комітетові статистики: ( Абзац перший пункту
11 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 158
( 158-2002-п ) від 15.02.2002 )

впорядкувати систему обліку та звітності для всіх підприємств
служби побуту незалежно від форм власності;

практикувати проведення разових перевірок діяльності цих
підприємств;

безкоштовно подавати Укрсоюзсервісу статистичну інформацію за
погодженим з ним переліком.

12. У зв'язку із зазначеною у пункті 1 цієї постанови
передачею виключити з переліку підприємств, установ і організацій,
заснованих на загальнодержавній власності, що входять до складу
Укрсоюзсервісу і передаються до сфери управління органів
виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 25 березня 1993 р. N 222 ( 222-93-п ), абзаци перший -
п'ятий, восьмий, десятий, одинадцятий, чотирнадцятий, п'ятнадцятий
і вісімнадцятий.

Прем'єр-міністр України Л. КУЧМА

Міністр

Кабінету Міністрів України В. ПУСТОВОЙТЕНКО

Додаток

до постанови Кабінету Міністрів України

від 18 вересня 1993 р. N 750

ПЕРЕЛІК

підприємств, організацій та установ, заснованих

на загальнодержавній власності, що становлять

інфраструктуру служби побуту і передаються до

сфери управління Укрсоюзсервісу

( У додатку до постанови слова "Міносвіти", "Державний

комітет у справах захисту прав споживачів",

"Держкомресурсів" замінено відповідно словами "МОН",

"Держстандарт", "Укрресурси" згідно з Постановою КМ

N 158 ( 158-2002-п ) від 15.02.2002 )

—————————————————————————————————————————————————————————————

| Органи

Найменування підприємств, організацій| виконавчої влади,

та установ | у сфері управління

| яких перебувають

| підприємства,

| організації та

| установи

—————————————————————————————————————————————————————————————

Брянківський технологічно-економічний МОН

технікум, Луганська область

Дніпродзержинський -"-

технолого-економічний технікум,

Дніпропетровська область

Калинівський технологічний технікум, -"-

Вінницька область

Краматорський технологічний технікум, -"-

Донецька область

Республіканський заочний -"-

технологічний технікум, м. Київ

Навчальний госпрозрахунковий центр -"-

підготовки і підвищення кваліфікації

кадрів

Український науково-дослідний Держастандарт

конструкторсько-технологічний

інститут побутового обслуговування

"УкрНДКТІпобут", м. Київ

Республіканська госпрозрахункова Укрресурси

комерційна фірма "Укрпостачсервіс",

м. Київ

Виробниче об'єднання "Побутреклама", -"-

м. Київ

Республіканське пусконалагоджувальне Київська міська

управління "Укрпобутпусконаладка", державна

м. Київ адміністрація

Київський дослідно-експериментальний -"-

завод

Одеський дослідно-експериментальний Одеська обласна

завод державна

адміністрація

Міністр

Кабінету Міністрів України В. ПУСТОВОЙТЕНКО

  • Друкувати
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу