open
 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Зміст
Чинний
                             
                             
У К А З

ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
Про внесення змін і доповнень до законодавства

Української РСР про відповідальність

за адміністративні правопорушення
( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1987, N 25, ст. 453 )
( Указ затверджено Законом

N 4279-XI ( 4279-11 ) від 11.07.87, ВВР, 1987, N 29, ст.546 )

Президія Верховної Ради Української РСР
п о с т а н о в л я є:
1. Встановити, що заняття проституцією тягне за собою
накладення адміністративного стягнення у вигляді попередження або
штрафу в розмірі до ста карбованців.
Ті самі дії, вчинені повторно протягом року після накладення
адміністративного стягнення, тягнуть за собою штраф у розмірі до
двохсот карбованців.
2. Особи, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони
займаються проституцією, викликаються в міліцію для офіційного
перестереження про недопустимість антигромадської поведінки. До
таких осіб у порядку, передбаченому законодавством Союзу РСР і
Української РСР, може бути застосовано уповноваженими на те
службовими особами органів внутрішніх справ (міліції)
адміністративне затримання, особистий огляд, огляд і вилучення
речей.
3. Особи, піддані адміністративному стягненню відповідно до
статті 1 цього Указу, з метою виявлення і лікування венеричних
захворювань підлягають направленню на медичний огляд у порядку,
встановленому законодавством Української РСР.
4. Справи про адміністративні правопорушення, передбачені
статтею 1 цього Указу, розглядаються адміністративними комісіями
при виконавчих комітетах районних, міських, районних у містах Рад
народних депутатів.
5. Протоколи про правопорушення, передбачені статтею 1 цього
Указу, складаються працівниками органів внутрішніх справ
(міліції).
6. Внести до Кодексу Української РСР про адміністративні
правопорушення ( 80732-10, 80731-10 ) (Відомості Верховної Ради
УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122; 1985 р., N 24, ст. 553,
N 44, ст. 1056; 1986 р., N 15, ст. 326, N 27, ст. 539, N 52,
ст. 1057) такі зміни і доповнення:
1) доповнити Кодекс статтями 181-1 і 181-2 такого змісту:
"Стаття 181-1. Заняття проституцією
Заняття проституцією -
тягне за собою попередження або накладення штрафу в розмірі
до ста карбованців.
Ті самі дії, вчинені повторно протягом року після накладення
адміністративного стягнення, -
тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі до двохсот
карбованців.
Стаття 181-2. Порушення громадського порядку, що виявилось у

приставанні до іноземних громадян з метою

придбання речей
Порушення громадського порядку, що виявилось у приставанні до
іноземних громадян з метою купівлі, обміну або придбання іншим
способом у них речей, -
тягне за собою попередження або накладення штрафу в розмірі
до ста карбованців з конфіскацією придбаних речей або без такої.
Ті самі дії, вчинені повторно протягом року після накладення
адміністративного стягнення, -
тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі до двохсот
карбованців з конфіскацією придбаних речей";
2) у частині третій статті 21 та частині другій статті 277
слова і цифри "частиною першою статті 162" замінити словами і
цифрами "частинами першою і другою статті 162";
3) частину другу статті 27 викласти в такій редакції:
"При необхідності підвищення відповідальності за окремі види
адміністративних правопорушень законодавчими актами Української
РСР може бути встановлено штраф щодо громадян - до п'ятдесяти
карбованців і службових осіб - до ста карбованців, а за корисливі
адміністративні правопорушення - до двохсот карбованців;
законодавчими актами СРСР - щодо громадян - до ста карбованців і
службових осіб - до двохсот карбованців, а за корисливі
адміністративні правопорушення та порушення законодавства про
боротьбу з пияцтвом - штраф до трьохсот карбованців";
4) у статті 162:
у частині першій слова "Незаконне" і "до п'ятдесяти
карбованців" замінити відповідно словами "Незаконні" і "до ста
карбованців";
після частини першої доповнити статтю новою частиною такого
змісту:
"Ті самі дії, вчинені повторно протягом року після накладення
адміністративного стягнення, -
тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі до двохсот
карбованців з конфіскацією валюти і платіжних документів";
частину другу статті вважати частиною третьою;
5) у частині першій статті 218 слова і цифри "частиною другою
статті 162" і "статтями 182, 183" замінити відповідно словами і
цифрами "частиною третьою статті 162" і "статтями 181-1 - 183";
6) у статті 222:
у частині першій слова і цифри "частина перша статті 162"
замінити словами і цифрами "частини перша і друга статті 162";
після цифр "178" доповнити цифрами "181-2";
у пункті 1 частини другої:
в абзаці першому слова і цифри "частиною першою статті 162"
замінити словами і цифрами "частинами першою і другою статті 162";
після цифр "178" доповнити цифрами "181-2";
доповнити пункт абзацом четвертим такого змісту:
"за адміністративні правопорушення, передбачені статтею 181-2
цього Кодексу, крім того, - начальники або заступники начальників
органів внутрішніх справ на транспорті, а також начальники
відділень міліції, що є в системі органів внутрішніх справ";
7) в абзаці другому пункту 1 частини першої статті 255 слова
і цифри "частина друга статті 162" замінити словами і цифрами
"частина третя статті 162";
8) пункт 1 частини другої статті 262 після слів "громадську
мораль" доповнити словами "у випадках, коли є підстави вважати, що
особа займається проституцією, при";
9) абзац другий пункту 2 статті 313 після цифр "174"
доповнити цифрами "181-2".

Голова Президії
Верховної Ради Української РСР В.ШЕВЧЕНКО
Секретар Президії
Верховної Ради Української РСР М.ХОМЕНКО
м. Київ, 12 червня 1987 р.

N 4134-XI

 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: