open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна
                             
                             
П О С Т А Н О В А

ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про порядок проведення бартерних операцій

у 1992 році у галузі зовнішньоекономічної

діяльності

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, N 31, ст.442 )

( Із змінами, внесеними згідно з Декретом
N 6-92 від 09.12.92, ВВР, 1993, N 5, ст.33

Законом
N 3898-XII ( 3898-12 ) від 01.02.94, ВВР, 1994, N 20, ст.120 )

З метою упорядкування бартерних (товарообмінних) операцій у
галузі зовнішньоекономічної діяльності України Верховна Рада
України п о с т а н о в л я є:
1. Встановити, що всі суб'єкти зовнішньоекономічної
діяльності України мають право на проведення бартерних
(товарообмінних) операцій по будь-яких видах товарів (робіт,
послуг) без обмежень, крім випадків, передбачених статтею 17
Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" ( 959-12 ).
Суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності сплачують державний збір
за проведення бартерних (товарообмінних) операцій до Державного
валютного фонду у розмірі 10 відсотків від загальної ціни товарів,
що експортуються по обміну за бартерним контрактом та у валюті
контракту. Суб'єктам зовнішньоекономічної діяльності відповідно до
статті 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність"
забороняється проводити такі бартерні операції за демпінговими
цінами. Ціна бартерного контракту визначається у вільно
конвертованій валюті.
2. Суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності, які здійснюють
бартерні (товарообмінні) операції з метою ввезення (імпорту)
технологій, технологічного обладнання, комплектуючих, запасних
частин, сировини, напівфабрикатів, сплачують державний збір у
розмірі 5 відсотків від загальної ціни товарів, що експортуються
по обміну за бартерним контрактом та у валюті контракту. Суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності, які здійснюють
бартерні (товарообмінні) операції, передбачені у цьому пункті
Постанови, тільки для потреб власного виробництва, звільняються
від сплати державного збору до Державного валютного фонду.
3. ( Зупинено дію пункту 3 в частині надання митними
органами України інформації про проходження митного кордону
України Міністерству зовнішніх економічних зв'язків України
згідно з Декретом N 6-92 від 09.12.92 - Декрет втратив чинність на
підставі Закону N 3898-12 від 01.02.94 ) Державний збір
сплачується з рахунків суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності у
банках, які є юридичними особами України, протягом 60 днів з
моменту проходження товарами (роботами, послугами) митного кордону
України. Митні органи України надають інформацію про проходження
митного кордону України Міністерству зовнішньоекономічних зв'язків
і торгівлі України, яке зводить її з інформацією про реєстрацію
бартерних контрактів і передає до Державної податкової інспекції
для здійснення контролю за надходженням платежів державного збору.
У разі ненадходження державного збору до суб'єкта підприємницької
діяльності застосовуються відповідні санкції.
4. При здійсненні суб'єктами підприємницької діяльності
бартерних (товарообмінних) операцій з країнами СНД, валютою яких є
карбованці, державний збір не сплачується, якщо валютою контракту
є карбованці.
5. Суб'єкти підприємницької діяльності мають право сплатити
державний збір попередньо до здійснення ними бартерної
(товарообмінної) операції. При цьому державний збір сплачується
згідно з пунктами 1, 2, 3 і 4 цієї Постанови.
6. ( Зупинено дію пункту 6 згідно з Декретом N 6-92 від
09.12.92 - Декрет втратив чинність на підставі Закону N 3898-12
від 01.02.94 ) Встановити, що товари, які експортуються по
бартерних (товарообмінних) операціях, не обкладаються податком на
добавлену вартість.
7. ( Зупинено дію пункту 7 згідно з Декретом N 6-92 від
09.12.92 - Декрет втратив чинність на підставі Закону N 3898-12
від 01.02.94 ) З метою запобігання подвійному оподаткуванню
установити, що доход суб'єкта підприємницької діяльності, який
оподатковується згідно з чинним законодавством, зменшується на
суму сплаченого державного збору за проведення бартерних
(товарообмінних) операцій. При цьому виручка у іноземній валюті
перераховується у валюту, що діє на території України, за
встановленим Національним банком України курсом на дату сплати
державного збору.
8. Визнати такими, що втратили чинність, абзац третій пункту
33 Програми надзвичайних заходів щодо стабілізації економіки
України та виходу її з кризового стану в частині обмеження на
проведення бартерних (товарообмінних) операцій ( 1291-12 ), пункт
4 Постанови Верховної Ради України "Про формування валютних фондів
України у 1992 році" ( 2101-12 ). Припинити до 31 грудня 1992 року
дію частини другої статті 16 Закону України "Про
зовнішньоекономічну діяльність" ( 959-12 ).
9. ( Зупинено дію пункту 9 згідно з Декретом N 6-92 від
09.12.92 - Декрет втратив чинність на підставі Закону N 3898-12
від 01.02.94 ) Бартерні (товарообмінні) контракти підлягають
реєстрації у Міністерстві зовнішньоекономічних зв'язків і торгівлі
України. Реєстрація повинна здійснюватися у повідомчому порядку
протягом 20 робочих днів, а по товарах, передбачених пунктом 2
цієї Постанови, - протягом 10 робочих днів з моменту подання таких
документів: копії свідоцтва учасника зовнішньоекономічної діяльності; документів, які підтверджують походження товарів; копії бартерного контракту і специфікації до нього із
зазначенням цін. У випадках, коли бартерні (товарообмінні) операції
проводяться по категоріях товарів, що потребують ліцензування, їх
проведення є правомірним тільки при отриманні відповідної ліцензії
Міністерства зовнішньоекономічних зв'язків і торгівлі України.
10. Згідно з Постановою Верховної Ради України "Про порядок
введення в дію Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність"
( 960-12 ) доручити Комісії Верховної Ради України у закордонних
справах забезпечити контроль за виконанням цієї Постанови. Міністерству фінансів України у тижневий строк розробити
систему та порядок застосування санкцій за несплату державного
збору.
11. Доручити Кабінету Міністрів України за результатами
аналізу зовнішньоекономічної діяльності за I півріччя 1992 року
подати Верховній Раді України пропозиції щодо змін у
законодавстві, маючи на увазі необхідність створення умов для
першочергового задоволення виробничо-технічних потреб підприємств
і організацій України.
12. Постанова вводиться в дію з моменту прийняття.

Голова Верховної Ради України І.ПЛЮЩ
м. Київ, 12 травня 1992 року

N 2330-XII

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: