open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Нечинна
                             
                             
НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
Л И С Т
N 19040/527 від 6.07.92

м.Київ
Кримському республіканському,

обласним та по м.Києву і

області управлінням

Національного банку України

Комерційним банкам

Кабінету Міністрів України

Міністерствам і відомствам

(за списком)

( Лист скасовано на підставі Постанови Нацбанку

N 356 ( z0533-99 ) від 20.07.99 )
Про порядок переказу за кордон доходів, прибутків та

інших коштів, одержаних іноземними інвесторами

( Із змінами, внесеними згідно з Постановою Нацбанку

N 121 ( v0121500-96 ) від 27.05.96 )
( Додатково див. Лист Нацбанку

N 13-111/1151 ( v1151500-96 ) від 25.07.96 )
( Документ втратив чинність в частині в частині порядку

відкриття і закриття рахунків та їх загального

призначення на підставі Постанови Нацбанку N 121

( v0121500-96 ) від 27.05.96 )

Верховна Рада України 13 березня 1992 року прийняла Закон
"Про іноземні інвестиції" ( 2198-12 ), введений в дію з 31 березня
1992 року. Відповідно до Закону іноземним інвесторам після сплати
податків та обов'язкових зборів гарантується безперешкодний і без
затримки переказ за кордон їх доходів, прибутків та інших коштів в
іноземній валюті, одержаних на законній підставі у зв'язку з
інвестиціями. При цьому переказ за кордон частини прибутку, що належить
іноземному інвестору, повинен забезпечуватися за рахунок його
власної валютної виручки від такої діяльності, а також за рахунок
інших дозволених законодавством джерел одержання іноземної валюти. При переказі (вивезені) за кордон частини прибутку, що
належить іноземному інвестору в результаті діяльності підприємств
з іноземними інвестиціями, сплачується податок за ставкою 15
відсотків від суми, що переказується або вивозиться. Іноземний інвестор може відкривати в уповноважених банках
рахунки як в іноземній валюті, так і у валюті, діючій на території
України. Кожен іноземний інвестор може мати один рахунок в
іноземній валюті і один рахунок у валюті України. На поточний рахунок, відкритий в іноземній валюті, (умовно
поіменований - типу "А") зараховуються валютні кошти для
інвестицій в економіку України, а також дивіденди в іноземній
валюті, одержані від інвестицій на території України. Іноземна валюта з цього рахунку може вільно переказуватися
за кордон, або продаватися уповноваженому банку з додержанням
вимог законодавства. При вивезенні за кордон іноземної валюти, одержаної від
інвестицій на території України в формі готівки, іноземному
інвестору необхідно одержати дозвіл уповноваженого банку, де
відкритий валютний рахунок інвестора, незалежно від розміру
валютних коштів. Іноземна валюта з вказаного рахунку може реінвестуватися на
території України без обмежень. Для відкриття поточного рахунку в іноземній валюті іноземний
інвестор повинен надати уповноваженому банку такі документи: а) заяву на відкриття рахунку, завірену в посольстві
(консульстві) України за кордоном чи в посольстві (консульстві)
відповідної іноземної держави в Україні; б) нотаріально завірену копію установчого документу; в) картку із зразками підписів осіб, уповноважених
розпоряджатися рахунком; г) виписку із торгового реєстру країни перебування про
реєстрацію фірми, як юридичної особи; д) копію свідоцтва про реєстрацію в Міністерстві
зовнішньо-економічної діяльності і торгівлі України; є) копію інвестиційного свідоцтва Міністерства фінансів
України: Рахунки, як правило, відкриваються і ведуться в одній
іноземній валюті. У випадку, коли іноземним інвестором виступає фізична особа,
в банк для відкриття рахунку надаються вказані вище документи,
крім вказаних в п. б) і г), а також підтвердження іноземного
банку, про відкритий в ньому рахунок фізичної особи інвестора. Валюта, що діє в Україні, одержана іноземним інвестором у
вигляді частини доходів, прибутків та інших коштів від діяльності
спільних підприємств, а також підприємств із 100% іноземною
участю, зараховується на поточні рахунки і вклади типу "Л". На
вказаний рахунок надходять також дивіденди по цінних паперах у
валюті, що діє на території України, а також кошти від їх
реалізації нерезидентом в Україні. Кошти з рахунку типу "Л" по розпорядженню власників можуть
використовуватись: - для здійснення любих платежів на території України,
включаючи витрати на цілі приватизації (ст. 41 Закону); - для купівлі іноземної валюти в уповноважених банках і в
Національному банку України (по курсу, встановленому банком) і
переказу її за кордон з додержанням законодавства; - для купівлі товарно-матеріальних цінностей і їх вивозу за
кордон з додержанням вимог ст. 29 Закону "Про іноземні
інвестиції". Рахунки типу "Л" відкриваються уповноваженими банками,
незалежно від розміру надходжень, при наданні іноземним інвестором
таких документів: а) заяви про відкриття рахунку з вказівкою його виду,
передбачаємих джерел надходження валюти, що діє на території
України, і можливих направлень її використання. Заява повинна бути
завірена в посольстві (консульстві) України за кордоном, чи в
посольстві (консульстві) відповідної іноземної держави в Україні; б) нотаріально завіреної копії статуту; в) картки із зразками підписів осіб, уповноважених
розпоряджатися рахунком; г) виписки із торгового реєстру країни перебування про
реєстрацію фірми як юридичної особи; д) копію свідоцтва про реєстрацію фірми в Міністерстві
зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України; є) копія інвестиційного повідомлення (свідоцтва) Міністерства
фінансів України: Іноземними учасниками спільних підприємств і акціонерних
товариств при зарахуванні дивідендів надаються також (для
підтвердження належної їм частини): - копія завіреного аудитором річного звіту і рахунку
прибутків і збитків; - рішення зборів вищого органу спільного підприємства чи
підприємства із 100% іноземною участю про розподіл і перерахунок
дивідендів учасникам спільних підприємств і акціонерам. В разі надходження коштів від продажі цінних паперів,
емітованих в Україні, необхідна справка органів Мінфіну України,
яка підтверджує факт продажі нерезидентом цінних паперів у валюті,
що діє на території України (акцій, облігацій) і їх вартість. Якщо рахунок типу "Л" відкриває іноземний інвестор - фізична
особа, в банк надаються всі вказані вище документи, крім тих, що
передбачені в п.б) і г), а також лист іноземного банку про
відкритий в ньому рахунок фізичної особи. Платежі по рахунках типу "Л" здійснюються в межах залишків
коштів на рахунку. Уповноважені банки зобов'язані надавати в Національний банк
України звітність про відкриті нерезидентами рахунки у валюті, що
діє на території України та іноземній валюті. Форму і строки
звітності визначає Національний банк України.

Заступник Голови О.М.Шаров

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: