open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Попередня
                             
                             
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін і доповнень до деяких

законодавчих актів України

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, N 38, ст.562 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести до Закону України "Про приватизацію майна державних
підприємств" ( 2163-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992
р., N 24, ст.348) такі зміни і доповнення:
1. В абзаці першому частини другої статті 8 після слова
"засновувати" доповнити словами "господарське товариство або".
2. У частині першій статті 13 слова "відповідної програми
приватизації" замінити словами "рішення про приватизацію об'єкта".
3. В частині першій статті 15 виключити останній абзац.
4. Абзац перший частини першої статті 17 викласти в такій
редакції: "1. Викуп державного майна, договір оренди якого укладено з
правом його викупу, провадиться відповідно до Закону України "Про
оренду майна державних підприємств та організацій".
5. Статтю 20 викласти в такій редакції:
"Стаття 20. Визначення початкової ціни майна,

що приватизується
Визначення початкової ціни об'єкта приватизації або розміру
статутного фонду господарського товариства, що створюється на
основі державного підприємства, здійснюється виходячи з оцінки у
відновній вартості основних фондів за вирахуванням їх
зносу, фактичної вартості оборотних фондів та врахування
дебіторської та кредиторської заборгованості відповідно до
методики, що затверджується Кабінетом Міністрів України. У
випадках, передбачених Державною та місцевими програмами
приватизації, початкову ціну майна державного підприємства може
бути змінено з урахуванням потенційної прибутковості. При зміні загального порядку обчислення відновної вартості
об'єктів приватизації обов'язковій індексації підлягають
номінальна вартість приватизаційних майнових сертифікатів та
розмір їх загальної емісії".
6. У статті 21:
частину першу викласти в такій редакції: "1. Державне майно може бути придбано за рахунок власних і
позичених коштів покупців, які мають право брати участь у
приватизації відповідно до цього Закону, а також за рахунок
приватизаційних паперів, випущених в обіг відповідно до Закону
України "Про приватизаційні папери" ( 2173-12 ). Кредити
комерційних банків не можуть бути платіжними засобами при
приватизації, якщо вони надаються за рахунок кредитних ресурсів,
одержаних від Національного банку України, та бюджету. При
придбанні об'єкта приватизації на суму, що перевищує п'ятдесят
мінімальних розмірів заробітної плати, громадянин повинен подати
декларацію про доходи";
у частині третій слова "спеціальним приватизаційним" замінити
словом "ринковим" та доповнити частину словами "При цьому
вартість об'єкта, що приватизується, відповідно збільшується на
коефіцієнт, що встановлюється Фондом державного майна України.
Вказаний коефіцієнт є загальним для всіх об'єктів приватизації і
не може встановлюватися індивідуально для окремих об'єктів
приватизації";
у частині четвертій слова "спеціальним приватизаційним"
замінити словом "ринковим" та доповнити словами "з відповідним
збільшенням вартості об'єкта, що приватизується, на коефіцієнт,
який встановлюється Фондом державного майна України".
7. У частині четвертій статті 25 слова "Товариство покупців,
створене" замінити словами "Господарське товариство, товариство
покупців, створені".

II. Внести до Закону України "Про приватизацію невеликих
державних підприємств (малу приватизацію)" ( 2171-12 ) (Відомості
Верховної Ради України, 1992 р., N 24, ст.350) такі зміни:
1. Частину першу статті 2 викласти в такій редакції: "1. Об'єктами малої приватизації є цілісні майнові комплекси
невеликих державних підприємств, в тому числі об'єкти
незавершеного будівництва. Балансова вартість основних фондів
зазначених об'єктів не повинна перевищувати 20 мільйонів
карбованців за станом на 1 травня 1992 року (після їх
індексації)".
2. У частині другій статті 6 слова "спеціально встановленим
Національним банком України приватизаційним курсом" замінити
словами "ринковим курсом, що встановлюється Національним банком
України. При цьому вартість об'єкта, що приватизується, відповідно
збільшується на коефіцієнт, що встановлюється Фондом державного
майна України. Вказаний коефіцієнт є загальним для всіх об'єктів
приватизації і не може встановлюватись індивідуально для окремих
об'єктів приватизації".
3. Частину третю статті 12 вилучити.
4. Абзац другий частини другої статті 23 викласти в такій
редакції:

"В цьому разі початкову ціну може бути зменшено до початку
торгів ( для аукціонів, в ході яких покупцями пропонуються ціни
вищі, ніж оголошені ліцітатором) не більш як на 50 відсотків".
редакції:

"В цьому разі початкову ціну може бути зменшено до початку
торгів ( для аукціонів, в ході яких покупцями пропонуються ціни
вищі, ніж оголошені ліцітатором) не більш як на 50 відсотків".
III. Внести до Закону України "Про приватизаційні
папери" ( 2173-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N
24, ст.352) такі зміни: в абзаці другому частини третьої статті 4 вилучити слова
"протягом календарного року" та "протягом цього календарного
року".
IV. Внести до Закону Української РСР "Про підприємства в
Українській РСР" ( 887-12 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991
р., N 24, ст. 272; Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N
17, ст. 209) такі доповнення: частину третю статті 10 доповнити абзацом в такій редакції: "Відчуження від держави засобів виробництва , що є державною
власністю і закріплені за державним підприємством, здійснюється
виключно на конкурентних засадах (через біржі, за конкурсом, на
аукціонах) у порядку, що визначається Фондом державного майна
України. Одержані в результаті відчуження зазначеного майна кошти
направляються виключно на інвестиції".
V. Внести до Закону Української РСР "Про власність"
( 697-12 ) (Відомості Верховної Ради Української РСР, 1991 р.,
N 20, ст. 249) такі зміни: частину четверту статті 2 викласти у такій редакції: "Власність в Українській РСР виступає в таких формах:
приватна, колективна, державна"; в тексті Закону слова "індивідуальна власність" замінити
словами "приватна власність".

Президент України Л.КРАВЧУК
м. Київ, 7 липня 1992 року

N 2544-XII

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: