open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна
                             
                             
ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
Л И С Т
06.06.2011 N 13/02/10164


Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку
повідомляє.
Закон України "Про цінні папери та фондовий ринок" від
23.02.2006 р. N 3480-VI ( 3480-15 ) (далі - Закон) регулює
відносини, що виникають під час розміщення, обігу цінних паперів і
провадження професійної діяльності на фондовому ринку, з метою
забезпечення відкритості та ефективності функціонування фондового
ринку.
Розкриття інформації на фондовому ринку емітентами цінних
паперів регулюється вимогами розділу V Закону ( 3480-15 ).
Відповідно до частини першої статті 39 Закону ( 3480-15 ),
емітенти, які здійснили відкрите (публічне) розміщення цінних
паперів, зобов'язані своєчасно та в повному обсязі розкривати
інформацію про: фінансово-господарський стан і результати діяльності емітента
у строки, встановлені законодавством; будь-які дії, що можуть вплинути на фінансово-господарський
стан емітента та призвести до значної зміни ціни на його цінні
папери; власників великих пакетів (10 відсотків і більше) акцій.
Частиною шостою статті 40 Закону ( 3480-15 ), зокрема
встановлено, що строки, порядок та форми подання регулярної
інформації про емітента (річної та квартальної) встановлюються
Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Публічні
акціонерні товариства додатково розкривають інформацію про свою
діяльність на основі міжнародних стандартів бухгалтерського обліку
в порядку, встановленому Державною комісією з цінних паперів та
фондового ринку. Державна комісія з цінних паперів та фондового
ринку встановлює додаткові вимоги до розкриття регулярної
інформації про емітента та вживає заходів щодо її розкриття.
Емітенти цінних паперів регулярну інформацію розкривають
відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами
цінних паперів, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних
паперів та фондового ринку від 19.12.2006 р. N 1591 ( z0097-07 ),
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05.02.2007 р. за
N 97/13364 (зі змінами) (далі - Положення N 1591).
Дія цього Положення ( z0097-07 ) поширюється на емітентів,
які здійснили відкрите (публічне) розміщення цінних паперів, а
також на відкриті (публічні) акціонерні товариства, які здійснили
перше закрите (приватне) розміщення акцій. Дія цього Положення не
поширюється на емітентів акцій та облігацій підприємств, які
знаходяться у лістингу організатора торгівлі (за винятком
інститутів спільного інвестування), емітентів державних цінних
паперів, інвестиційних сертифікатів.
Відповідно до підпункту 1.2 пункту 1 глави 2 розділу V
Положення N 1591 ( z0097-07 ), у разі наявності емітентом у складі
річної інформації додатково надається фінансова звітність,
складена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової
звітності.
З 1 січня 2011 року набрало чинності рішення Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку від 22.06.2010 р.
N 981 ( z0707-10 ) "Про затвердження Положення про розкриття
інформації емітентами акцій та облігацій підприємств, які
знаходяться у лістингу організатора торгівлі, та Порядку
заповнення форм розкриття інформації та змін до них емітентами
акцій та облігацій підприємств, які знаходяться у лістингу
організатора торгівлі", зареєстроване в Міністерстві юстиції
України 19.08.2010 р. за N 707/18002.
Відповідно де пункту 2 розділу I Положення про розкриття
інформації емітентами акцій та облігацій підприємств, які
знаходяться у лістингу організатора торгівлі, затвердженого
рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від
22.06.2010 р. N 981 ( z0707-10 ), зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 19.08.2010 р. за N 707/18002 (далі - Положення
N 981), дія цього Положення поширюється на емітентів, які
здійснили відкрите (публічне) розміщення акцій та/або облігацій
підприємств і такі акції та/або облігації підприємств знаходяться
в лістингу організатора торгівлі (крім інститутів спільного
інвестування).
Відповідно до пункту 7 розділу I Положення N 981 ( z0707-10 )
емітенти, на яких поширюється дія цього Положення, зобов'язані
розкривати річну інформацію про емітента, починаючи з
2011 звітного року.
Відповідно до пункту 17 глави 1 розділу IV Порядку заповнення
форм розкриття інформації та змін до них емітентами акцій та
облігацій підприємств, які знаходяться у лістингу організатора
торгівлі ( z0708-10 ), затвердженого рішенням Державної комісії з
цінних паперів та фондового ринку від 22.06.2010 р. N 981
( z0707-10 ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
19.08.2010 р. за N 708/18003, публічні акціонерні товариства
додатково розкривають інформацію про свою діяльність на основі
міжнародних стандартів бухгалтерського обліку.
На виконання частини шостої статті 40 Закони України "Про
цінні папери, та фондовий ринок" ( 3480-15 ) розроблено Порядок
розкриття інформації про діяльність публічних акціонерних
товариств на основі міжнародних стандартів фінансової звітності,
затверджений рішенням Державної комісії з цінних паперів та
фондового ринку від 30.11.2010 р. N 1780 ( z0179-11 ),
зареєстрований в Міністерстві юстиції України 11.02.2011 р. за
N 179/18917.
Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового
ринку від 31.03.2011 р. N 378 ( vr378312-11 ) схвалено
інформаційний лист Державної комісії з цінних паперів та фондового
ринку щодо розкриття інформації про діяльність публічних
акціонерних товариств на основі міжнародних стандартів фінансової
звітності, в якому звертається особлива увага на строки, склад та
формат інформації про діяльність публічних акціонерних товариств
на основі міжнародних стандартів фінансової звітності.
Вимога Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок"
( 3480-15 ) і нормативно-правових актів Комісії щодо додаткового
розкриття інформації про свою діяльність на основі міжнародних
стандартів бухгалтерського обліку поширюється на всі публічні
акціонерні товариства без виключення.
Цей лист стосується виключно суб'єкта звернення та не є
офіційним роз'ясненням Державної комісії з цінних паперів та
фондового ринку.
Член Комісії М.Бурмака
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: