open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Чинна
                             
                             
УКРАЇНСЬКА МІЖБАНКІВСЬКА ВАЛЮТНА БІРЖА
П Р А В И Л А
N 1(35) від 20.02.98

м.Київ
vd980220 vn1(35)
Затверджено

Біржовим комітетом УМВБ

Протокол N 1(35)

від 20.02.1998 р.
Голова Біржового комітету УМВБ ______________________________

Правила

проведення торгів на Секції банківських металів

Української міжбанківської валютної біржі

(Біржі золота)

Глосарій ————————————————————————————————————————————————————————————————— Термін | Визначення ——————————————————————+—————————————————————————————————————————— кредитація |сукупність правил допуску учасників торгів |до участі в біржових торгах | рбітражний комітет |біржовий арбітраж, постійно діючий орган |Біржі, який вирішує спори, що виникають |між членами Секції або між членом Секції |та Біржею) | анківські метали |золото, срібло, платина, метали платинової |групи, доведені (афіновані) до найвищих |проб відповідно до світових стандартів у |зливках і порошках, що мають сертифікат |якості, а також монети, вироблені з |банківських металів | едж |ідентифікатор трейдера на торгах, на якому |є реєстраційний номер, фотокартка, його |ім'я та назва члена Секції, представником |якого він є | іржа |Українська міжбанківська валютна біржа |(УМВБ), організатор біржового ринку | іржовий комітет |орган управління Біржі у період між |Загальними зборами засновників, який |працює згідно зі Статутом Біржі | іржовий маклер |співробітник УМВБ, призначений для |проведення торгів на СБМ | іржовий товар |іноземна валюта, цінні папери, банківські |(монетарні) метали, будь-який інший товар, |який є предметом торгів на Біржі згідно з |її правилами та положеннями | рокерське місце |засвідчене відповідним договором право на |здійснення біржової торгівлі у Секції | ідкрита позиція |купівля/продаж контракту на поставку |біржового товару у майбутньому | ідповідальність повних|відповідальність усіх повних членів ленів Секції по |Секції по виконанню зобов'язань щодо акриттю довгих |закриття довгої позиції будь-якого члена озицій |Секції в разі неспроможності його |контрагента виконати умови укладеної на |СБМ угоди в зазначений термін | оловуючий КТБМ |одна з осіб, призначена КТБМ для контролю |за дотриманням правил та положень Біржі |щодо діяльності на СБМ, а також для |прийняття відповідних рішень у випадках, |передбачених КТБМ | ирекція Біржі |виконавчий орган Біржі; організує |виконання рішень Біржового комітету, керує |поточною діяльністю Біржі і має право |вирішувати всі питання, крім тих, що |входять виключно до компетенції Біржового |комітету та Зборів засновників Біржі | исциплінарні правила |діючі Дисциплінарні правила, прийняті |Біржовим комітетом | овга позиція |купівля контракту на поставку біржового |товару у майбутньому | орогоцінні метали |золото, срібло, платина і метали |платинової групи у будь-якому вигляді та |стані | ал торгів |приміщення Біржі з особливим порядком |доступу, де безпосередньо проходять торги |з купівлі та продажу банківських металів | аявка |визначений правилами Біржі спосіб |оголошення учасниками торгів пропозиції на |купівлю чи продаж біржового товару в |лотах, яка є необхідною підставою для |укладення біржової угоди | бірник тарифів |тарифи Біржі, які прийняті та затверджені |Біржовим комітетом і визначають розмір |встановлених комісійних та зборів із |членів Секції | Золота" ліцензія |Ліцензія НБУ, яка дає право: |1) на здійснення операцій із банківськими | металами на внутрішньому ринку з правом | відкритої позиції; |2) на здійснення операцій з банківськими | металами на міжнародних ринках | ліринговий дім |банк, що виконує розрахунки за АБ "Кліринговий дім") |результатами угод, укладених на Біржі, та |є гарантом їх виконання | омісія по торгівлі |структурна одиниця Біржі, яка відповідає анківськими металами |за організацію та проведення торгів на ри Біржовому комітеті |Секції банківських металів КТБМ) | | оротка позиція |продаж контракту на поставку біржового |товару у майбутньому | ТБМ |див.: Комісія по торгівлі банківськими | металами | око-Київ (вид товару) |банківські метали, які на момент торгів |знаходяться у сховищах установ (з реєстру |КД) у межах міста Київ | око-Лондон (вид |банківські метали, які на момент торгів овару) |знаходяться у сховищах установ (з реєстру |КД) у межах міста Лондон | от |мінімальний стандартний обсяг біржового |товару | овний фіксинг |закінчення торгової сесії у випадку, коли |попит дорівнює пропозиції на банківський |метал. Ціна, за якою усі заявки |задовольняються, і є ціною фіксингу | Позолочена" ліцензія |Ліцензія НБУ, яка дає право на здійснення |операцій із банківськими металами на |внутрішньому ринку без права відкритої |позиції | равила та положення |внутрішні нормативні акти Біржі, які іржі |регламентують взаємовідносини між членами |Біржі, Біржею та третіми особами | егламент торгів |сукупність норм та процедур, що визначають |порядок проведення торгів | еєстр Клірингового |перелік юридичних осіб, у яких члени ому визнаних установ |Секції можуть зберігати метали, за якими о зберіганню |укладаються угоди, та з якими АБ анківських металів |"Кліринговий дім" уклав відповідні угоди |про перерахування коштів члена Секції на |рахунки АБ "Кліринговий дім" у разі |порушення ним своїх зобов'язань | инок банківських |сегмент ринку, де укладаються угоди з еталів |купівлі та продажу банківських металів | БМ |див.: Секція банківських металів | екція банківських |сегмент біржового ринку банківських еталів (СБМ) |металів, де укладаються угоди з купівлі та |продажу банківських металів на Біржі | оргова сесія |період часу, призначений для проведення |біржової торгівлі | рейдер |учасник торгів - представник члена Секції |на торгах; уповноважений укладати угоди за |дорученням члена Секції від імені та за |рахунок останнього, а також на користь |його клієнтів; не має права укладати угоди |від свого імені та за власні кошти | года (біржова угода) |одночасне прийняття учасниками біржового |ринку (що називаються сторонами угоди) |прав та зобов'язань по придбанню (для |покупця) та продажу (для продавця) певної |кількості біржового товару в лотах; угода |вважається укладеною після її реєстрації | МР |див.: Управління моніторингу та | регулювання | правління моніторингу |структурна одиниця Біржі, яка здійснює а регулювання (УМР) |моніторинг і регулювання біржового ринку |та контролює дотримання його учасниками |правил та положень Біржі | часники біржових |трейдери - представники повних членів оргів |Секції | часники біржового |юридичні особи, які мають право укладати инку |угоди на Біржі | астковий фіксинг |закінчення торгової сесії у випадках, |визначених КТБМ (коли неможливий повний |фіксинг), з метою визначення ціни |фіксингу. Остання ціна, оголошена біржовим |маклером на торговій сесії, і є ціною |фіксингу в цих випадках | лен Секції (член |юридична особа, що має право вести екції банківських |торгівлю на Секції банківських металів еталів) |Біржі на свою користь чи на користь своїх |клієнтів. Повні члени Секції беруть участь |у торгових сесіях. Асоційовані члени |Секції здійснюють торгові операції через |повних членів Секції —————————————————————————————————————————————————————————————————
1. Загальні положення
1.1. Правила торгів на Секції банківських металів Української
міжбанківської валютної біржі (далі - СБМ) розроблені та прийняті
відповідно до статуту УМВБ та чинного законодавства України. 1.2. Ці Правила визначають порядок проведення торгів та
розрахунків у Секції банківських металів. 1.3. Усі додатки до цих Правил є невід'ємною частиною цих
Правил. 1.4. Терміни та визначення, що використовуються у цих
Правилах, слід розуміти в значеннях, які подано у Глосарії. 1.5. Спори, які виникають між членами Секції, сторони
передають на розгляд Арбітражного комітету. Якщо будь-яка сторона
не згодна з рішенням Арбітражного комітету, вона передає справу на
розгляд до відповідних судових органів.
2. Учасники торгів
2.1. Учасниками торгів є: біржовий маклер; головуючий на торгах; трейдери; спостерігачі; представники АБ "Кліринговий дім", НБУ, Мінфіну. 2.2. Біржовий маклер - співробітник УМВБ, призначений для
проведення торгів. Біржовий маклер: - збирає заявки на купівлю/продаж банківських металів; - перевіряє відповідність даних у заявках та даних у реєстрах
обсягів коштів (додаток 5); - анулює заявки, дані в яких суперечать даним у реєстрах
обсягів коштів або правилам торгів; - визначає та оголошує ціну на банківські метали в ході
торгової сесії; - інформує учасників торгів про ціну, попит та пропозицію. 2.3. Головуючий на торгах - одна з осіб, призначених Комісією
по банківських металах для контролю за дотриманням правил та
положень Біржі щодо діяльності на СБМ. Головуючий на торгах
приймає відповідні рішення у випадках, передбачених КТБМ (додаток
2, р.5, 6). Головуючий на торгах має право призупинити та/або
перенести торги у випадках, передбачених КТБМ (додаток 2, р.5). За
його відсутності відповідні рішення приймає Дирекція Біржі після
погодження з Головою Біржового комітету. 2.4. Трейдери - особи, які отримали від повних членів Секції
доручення на право укладення угод та кваліфікаційний атестат
(ліцензію), що видається Дирекцією Біржі на 1 рік після успішного
практичного навчання на Біржі та/або складення іспиту. 2.5. Спостерігачі - представники асоційованих членів Секції -
спостерігають за торгами, але не подають заявки на торги
безпосередньо біржовому маклеру. Вони можуть укладати угоди з
повними членами Секції, у тому числі в ході торгів, шляхом подання
трейдерам заявок на купівлю/продаж. 2.6. Повноважний представник АБ "Кліринговий дім" - особа,
призначена цією установою для ведення реєстрів: - обсягів коштів членів Секції на рахунках АБ "Кліринговий
дім" та установ з реєстру АБ "Кліринговий дім" (додаток 2, р.1); - угод, укладених трейдерами (додаток 3). Він також засвідчує правильність оформлення документів на
торгах. 2.7. Повноважні представники Міністерства фінансів України та
НБУ - особи, призначені цими установами для контролю за
дотриманням законодавчих актів щодо торгівлі банківськими металами
на СБМ.
3. Вимоги до металів
3.1. До торгів приймаються банківські метали, які
відповідають стандартам, що затверджуються КТБМ (додаток 2, р.2). 3.2. Ліміти на щоденний обсяг угод, що укладаються на СМБ,
для кожного члена Секції визначаються УМР за методикою,
затвердженою КТБМ (додаток 2, р.3), та передаються представнику АБ
"Кліринговий дім" до початку торгів.
4. Проведення торгів
4.1. Торговий день складається з торгових сесій; на сесіях
визначаються ціни на категорії банківських металів, за якими
відбуваються торги на СБМ (додаток 2, р.2). Торгові сесії
проходять у залі торгів за розкладом та регламентом, затвердженими
Комісією по банківських металах при Біржовому комітеті (додаток 2,
р.4). 4.2. Перед початком торгів на торговій сесії повноважний
представник АБ "Кліринговий дім" подає біржовому маклеру реєстри
обсягів коштів на рахунках членів Секції разом із розмірами
встановлених для членів Секції лімітів (додаток 5). 4.3. Головуючий на торгах визначає стартову ціну і повідомляє
її біржовому маклеру. 4.4. Біржовий маклер повідомляє про початок торгів, оголошує
стартову ціну і пропонує трейдерам подавати йому (біржовому
маклеру) заявки на торгову сесію, а спостерігачам - подавати
заявки трейдерам. 4.5. Після отримання і перевірки заявок від трейдерів
біржовий маклер визначає загальний попит та пропозицію на
банківський метал і встановлює нову ціну. При цьому біржовий
маклер зобов'язаний дотримуватися правила: підвищувати ціну, якщо
пропозиція менша за попит, та зменшувати ціну, якщо пропозиція
перевищує попит на банківський метал. Нова ціна, попит та
пропозиція на банківський метал визначаються з урахуванням усіх
заявок, поданих біржовому маклеру. 4.6. Після встановлення нової ціни біржовий маклер оголошує
цю ціну, повідомляє про попит та пропозицію на банківський метал і
пропонує трейдерам подавати додаткові заявки. 4.7. Торги на торговій сесії проводять згідно з розділами 4.4
і 4.5 доти, доки не виникне ситуація, за якою головуючий має
право: а) застосувати процедуру повного фіксингу (попит дорівнює
пропозиції); б) застосувати процедуру часткового фіксингу (додаток 2,
р.6); в) призупинити та/або перенести торги (додаток 2, р.5). У випадках а) і б) біржовий маклер оголошує ціну банківського
металу на день торгів - ціну фіксингу. Він повідомляє про обсяги
та кількість угод, укладених на торгах за цією ціною, та про
закінчення торгової сесії щодо даної категорії банківського
металу. У випадку в) біржовий маклер повідомляє про призупинення
та/або перенесення торгів, а також дату продовження торгової
сесії. Ціна на банківський метал у цьому разі не визначається та
угоди не укладаються.
5. Розрахунки за укладеними угодами
5.1. Після закінчення торгів укладені на них угоди
закріплюються біржовим свідоцтвом (додаток 3) та реєстром
укладених угод (додаток 4). 5.2. Біржове свідоцтво - документ, що засвідчує купівлю або
продаж банківського металу трейдером. Воно підписується трейдером
та головуючим на торгах і видається трейдеру. На основі біржового
свідоцтва АБ "Кліринговий дім" видає куплений обсяг банківського
металу або документи, що засвідчують права власності на банківські
метали, представнику члена Секції, перераховує кошти, виручені від
їх продажу, на рахунки довіреного банку члена Секції. (Детальна
інформація про механізм розрахунків - у правилах АБ "Кліринговий
дім"). 5.3. Реєстр укладених угод оформляється в 3 примірниках і
підписується трьома сторонами - головуючим на торгах,
представниками АБ "Кліринговий дім" та НБУ. Кожна сторона отримує
по примірнику. 5.4. За кожну укладену угоду УМВБ утримує із членів Секції
комісійну винагороду, розмір якої визначається у Збірнику тарифів
УМВБ. 5.5. Усі розрахунки проводяться у національній валюті -
гривні.
6. Додатки
Додаток 1
Заявка

на купівлю/продаж
Дата
Член Секції __________ N брокерського місця ___ Трейдер __________
Категорія металу _____ Код металу _____________ Номер заявки _____ ————————————————————————————————————————————————————————————————— іна |Продати лоти |Сума в гривнях |Купити лоти |Сума в гривнях ————+—————————————+———————————————+————————————+————————————————— ————+—————————————+———————————————+————————————+————————————————— ————+—————————————+———————————————+————————————+————————————————— ————+—————————————+———————————————+————————————+————————————————— ————————————————————————————————————————————————————————————————— Підпис трейдера
Додаток 2
Перелік документів,

що затверджуються КТБМ
1. Реєстр Клірингового дому визнаних установ по зберіганню
банківських металів. № 1. - Національний банк України. 2. Категорії, стандарти та коди банківських металів, що
допускаються до торгів на СБМ. 3. Методика розрахунків лімітів члена Секції на обсяги
щоденного продажу та купівлі банківських металів на СБМ. 4. Розклад та регламент торгів на СБМ. 5. Перелік випадків, за яких торги на СБМ можуть бути
призупинені та/або перенесені головуючим на торгах. 6. Перелік випадків, коли головуючий має право застосувати
процедуру часткового фіксингу. 7. Специфікації контрактів.
Додаток 3
Біржове свідоцтво

про укладення угод

Цей документ засвідчує факт здійснення трейдером N ____ члена
Секції торгової операції з банківським металом. Категорія металу _____________________ Код металу ___________ Вид операції ________________________________________________ Дата та час проведення операції _____________________________ Ціна металу _________________________________________________ Обсяг угоди (в лотах) _______ Сума угоди (в гривнях) ________ Комісійна винагорода ________________________________________ Податок _____________________________________________________
М.П.

Підпис головуючого

Підпис трейдера
Додаток 4
Реєстр угод,

укладених за результатами торгів на СБМ УМВБ

Дата _____________________ Категорія металу _______________
Код металу _______________ Ціна металу ____________________ ————————————————————————————————————————————————————————————————— орядковий|Член | Куплено | Продано | Нетто | Комісія омер |Секції|————————————+————————————+————————————| | |лоти|сума в |лоти|сума в |лоти|сума в | | | |гривнях| |гривнях| |гривнях| —————————+——————+————+———————+————+———————+————+———————+————————— —————————+——————+————+———————+————+———————+————+———————+————————— —————————————————————————————————————————————————————————————————
М.П.

Підписи представників СБМ

АБ "Кліринговий дім"

НБУ
Додаток 5
Реєстр

обсягів коштів членів СБМ
————————————————————————————————————————————————————————————————— омер члена|Назва члена|Гривневий |Обсяги бан- |Ліміти на обсяг екції |Секції |еквівалент |ківських ме-|угод, що | |грошових ко-|талів на ра-|укладаються | |штів на ра- |хунках члена| | |хунках члена|Секції в АБ | | |Секції в АБ |"Кліринговий| | |"Кліринговий|дім" та в | | |дім" та в |установах з | | |установах з |реєстру | | |реєстру | | ——————————+———————————+————————————+————————————+———————————————— ——————————+———————————+————————————+————————————+———————————————— —————————————————————————————————————————————————————————————————
"Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності", 9/98

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: