open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Попередня

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

22.06.2016  № 1014

Про затвердження складу та Положення про тендерний комітет Міністерства економічного розвитку і торгівлі України

{Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економічного
розвитку і торгівлі
№ 1181 від 15.07.2016
№ 1319 від 09.08.2016
№ 1691 від 06.10.2016
№ 1091 від 25.07.2017
№ 618 від 04.05.2018
№ 728 від 29.05.2018
№ 1046 від 30.07.2018
№ 1097 від 07.08.2018
№ 1126 від 10.08.2018
№ 1147 від 17.08.2018
№ 1243 від 04.09.2018}

Відповідно до Закону України "Про публічні закупівлі" та наказу Мінекономрозвитку України від 30.03.2016 № 557 "Про затвердження Примірного положення про тендерний комітет або уповноважену особу (осіб)" НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:

склад тендерного комітету Міністерства економічного розвитку і торгівлі України;

Положення про тендерний комітет Міністерства економічного розвитку і торгівлі України.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 02.07.2015 № 712 "Про затвердження складу та Положення про комітет з конкурсних торгів Міністерства економічного розвитку і торгівлі України з матеріально-технічного забезпечення роботи Міністерства".

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Виконувач обов'язків Міністра

Ю.Л. Клименко


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
економічного розвитку
і торгівлі України
22.06.2016 № 1014

СКЛАД
тендерного комітету Міністерства економічного розвиткуі торгівлі України


БРОВЧЕНКО
Юрій Петрович

-

заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі - керівник апарату, голова комітету


Члени комітету:


ЛАВРЕНКО
Ольга Юріївна


начальник відділу організації закупівель та матеріально-технічного забезпечення департаменту фінансової роботи та господарського забезпечення


ЛЯШОК
Юрій Володимирович

-

головний спеціаліст сектору запобігання та виявлення корупції


МАЛАШОК
Михайло Михайлович

-

заступник директора - начальник управління діяльності суб'єктів господарювання, підпорядкованих Міністерству, департаменту управління державною власністю та розвитку промисловості


ПАНЬКО
Дмитро Сергійович

-

начальник відділу правового забезпечення державних закупівель юридичного департаменту


ФРАНЧУК
Олександр Дмитрович

-

заступник директора департаменту фінансової роботи та господарського забезпечення, начальник відділу господарського забезпечення та охорони праці


ЮР
Олександр Іванович


заступник начальника управління IT інфраструктури та захисту інформації - начальник відділу системного адміністрування та телекомунікацій департаменту розвитку інформаційно-комунікаційних технологій, документообігу та електронних сервісів

{Тимчасово ввести до складу тендерного комітету:

заступника начальника управління ІТ-інфраструктури та захисту інформації департаменту розвитку інформаційно-комунікаційних технологій, документообігу та електронних серверів - начальника відділу системного адміністрування та телекомунікацій Юра Олександра Івановича на період відпустки члена тендерного комітету Кривошеєва Олега Вячеславовича;

головного спеціаліста сектору запобігання та виявлення корупції Билицю Ігоря Михайловича на період відпустки члена тендерного комітету Ляшка Юрія Володимировича - згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1091 від 25.07.2017}

{Склад із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1319 від 09.08.2016, № 1691 від 06.10.2016, № 1091 від 25.07.2017, № 618 від 04.05.2018, № 728 від 29.05.2018, № 1046 від 30.07.2018, № 1097 від 07.08.2018, № 1126 від 10.08.2018, № 1147 від 17.08.2018, № 1243 від 04.09.2018}

Заступник директора
департаменту фінансової
роботи та господарського
забезпечення -
начальник відділу
господарського забезпечення
та охорони праці

О.Д. Франчук


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
економічного розвитку
і торгівлі України
22.06.2016 № 1014

ПОЛОЖЕННЯ
про тендерний комітет Міністерства економічного розвитку і торгівлі України

Загальні положення

1. Тендерний комітет Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (далі - комітет) - посадові особи Міністерства, призначені наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (далі - Мінекономрозвитку), відповідальні за організацію та проведення процедур закупівель згідно із Законом України "Про публічні закупівлі" (далі - Закон).

2. Метою утворення комітету є організація та проведення процедур закупівель на засадах колегіальності та неупередженості.

3. Комітет у своїй діяльності керується Законом, іншими нормативно-правовими актами з питань публічних закупівель та цим Положенням.

Порядок утворення та організація діяльності комітету

1. Склад комітету, зміни до нього та Положення про комітет затверджуються наказом Мінекономрозвитку. Членами комітету є посадові особи Мінекономрозвитку в кількості семи осіб.

2. До складу комітету не можуть входити посадові особи та представники учасників торгів, та інші особи, визначені законодавством України.

{Абзац перший пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1181 від 15.07.2016}

Членство в комітеті не повинно створювати конфлікт інтересів між Мінекономрозвитку та учасником чи між учасниками процедури закупівлі, наявність якого може вплинути на об'єктивність і неупередженість прийняття рішень щодо вибору переможця процедури закупівлі.

3. Керівництво роботою комітету здійснює його голова, який призначається наказом Мінекономрозвитку та має право на підписання договорів про закупівлю в разі надання йому таких повноважень, оформлених відповідно до законодавства.

4. Голова комітету призначає заступника голови і секретаря із членів комітету та визначає функції кожного члена комітету.

У разі відсутності голови комітету його обов'язки виконує заступник голови комітету.

У разі відсутності секретаря комітету його обов'язки виконує інший член комітету, визначений його головою.

Рішення голови комітету щодо призначення заступника голови та секретаря комітету, визначення функцій кожного члена комітету та вирішення інших питань вносяться до протоколу засідання комітету.

5. Формою роботи комітету є засідання, яке є правоможним у разі якщо на ньому присутні не менше двох третин членів комітету.

Засідання комітету скликаються головою комітету та проводяться в разі потреби.

Перелік питань, що підлягають розгляду на засіданні комітету, та порядок денний доводяться до відома членів комітету до початку засідання.

6. Рішення з питань, що розглядаються на засіданнях комітету, приймаються простою більшістю голосів. У разі рівного розподілу голосів голос голови комітету є вирішальним.

Рішення комітету оформлюється протоколом, який підписують усі члени комітету, присутні на засіданні. У рішенні зазначаються результати поіменного голосування з кожного питання членів комітету, присутніх на засіданні.

У разі відмови члена комітету підписати протокол про це зазначається у протоколі з обґрунтуванням причин відмови.

7. Голова, секретар та інші члени комітету можуть пройти навчання з питань організації та здійснення закупівель.

8. Комітет використовує в роботі круглу печатку "Тендерний комітет Мінекономрозвитку".

Головні функції комітету

Комітет відповідає за організацію та проведення процедур закупівель.

У процесі роботи він забезпечує реалізацію таких функцій:

планування закупівель, складання та затвердження річного плану закупівель;

здійснення вибору процедури закупівлі та її проведення;

забезпечення рівних умов для всіх учасників, об'єктивний та чесний вибір переможця;

забезпечення складання, затвердження та зберігання відповідних документів з питань публічних закупівель, визначених Законом;

забезпечення оприлюднення інформації та звіту щодо публічних закупівель відповідно до Закону;

надання роз'яснення особам, які виявили намір узяти участь у процедурі закупівель, щодо змісту тендерної документації в разі отримання відповідних запитів;

здійснення інших дій, передбачених Законом.

Права та обов'язки членів комітету

1. Члени комітету мають право:

брати участь у плануванні видатків і визначенні потреби в товарах, роботах та послугах, що будуть закуповуватися;

аналізувати та/або отримувати інформацію про виконання договорів, укладених відповідно до Закону;

виносити питання на розгляд комітету;

приймати рішення з оформленням відповідного протоколу щодо необхідності виправлення технічних (механічних, формальних) помилок, допущених під час унесення інформації про закупівлю, що оприлюднюється на веб-порталі Уповноваженого органу;

одержувати від структурних підрозділів замовника інформацію, необхідну для проведення процедур закупівель;

уносити свою окрему думку до протоколів засідань комітету;

ініціювати створення робочих груп із службових (посадових) та інших осіб структурних підрозділів замовника з метою складання технічних вимог до предмета закупівлі, підготовки проектів договорів тощо;

здійснювати інші дії, передбачені Законом.

2. Члени комітету зобов'язані:

брати участь у всіх його засіданнях особисто;

організовувати та проводити процедури закупівель;

забезпечувати рівні умови для всіх учасників, об'єктивний та чесний вибір переможця;

дотримуватися норм законодавства у сфері публічних закупівель та цього Положення;

здійснювати інші дії, передбачені Законом.

3. Голова комітету:

організовує роботу комітету;

приймає рішення щодо проведення засідань комітету;

визначає дату і місце проведення засідань комітету;

пропонує порядок денний засідань комітету;

веде засідання комітету;

уносить на розгляд Міністра пропозиції щодо змін у складі комітету;

здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.

4. Секретар комітету забезпечує:

ведення та оформлення протоколів засідань комітету;

оперативне інформування членів комітету стосовно організаційних питань його діяльності;

виконання іншої організаційної роботи за дорученням голови комітету;

зберігання документів щодо здійснення публічних закупівель;

дотримання вимог законодавства з питань діловодства під час роботи з документами;

розміщення інформації про публічні закупівлі на веб-порталі Уповноваженого органу через авторизовані електронні майданчики;

виконання інших повноважень відповідно до законодавства.

Відповідальність

1. Голова комітету несе персональну відповідальність за виконання покладених на комітет функцій.

2. За порушення вимог, установлених Законом та нормативно-правовими актами, розробленими відповідно до Закону, члени комітету несуть відповідальність згідно із законами України.

3. Голова та секретар комітету несуть відповідальність за повноту та достовірність інформації, що оприлюднюється на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель для загального доступу.

Заступник директора
департаменту фінансової
роботи та господарського
забезпечення -
начальник відділу
господарського забезпечення
та охорони праці

О.Д. Франчук

{Текст взято з сайту Мінекономрозвитку України http://www.me.gov.ua}

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: