open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО БУДІВНИЦТВА, АРХІТЕКТУРИ

ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
Л И С Т
08.11.2006 N 17/12-1014

Щодо нормативного забезпечення проблеми безперешкодного

доступу інвалідів до об'єктів житлового та

громадського призначення

У зв'язку з надходженням до Міністерства будівництва,
архітектури та житлово-комунального господарства України запитів
щодо нормативного забезпечення проблеми безперешкодного доступу
інвалідів до об'єктів житлового та громадського призначення, а
також механізму контролю за виконанням цих вимог при проектуванні,
будівництві та введенні в експлуатацію об'єктів будівництва та
переобладнання існуючих будинків, Управління
архітектурно-конструктивних та інженерних систем будинків і споруд
Мінбуду надає роз'яснення.
На виконання постанови Кабінету Міністрів України від
4 червня 2003 року N 863 ( 863-2003-п ) "Про затвердження Програми
забезпечення вимог безперешкодного доступу людей з обмеженими
фізичними можливостями до об'єктів житлового та громадського
призначення" Мінбудом постійно проводиться комплекс заходів з
удосконалення існуючої та розроблення нової наукової,
нормативно-методичної і проектної бази для створення умов
повноцінного середовища життєдіяльності інвалідів.
Так, Мінбудом запроваджено у проектну практику державні
будівельні норми, якими визначено вимоги щодо забезпечення
безперешкодного доступу людей з обмеженими фізичними можливостями
до об'єктів житлового та громадського призначення: - ДБН 360-92** "Містобудування. Планування і забудова міських
і сільських поселень"; - ДБН В.2.2-3-97 "Будинки та споруди навчальних закладів"; - ДБН В.2.2-9-99 "Громадські будинки і споруди. Основні
положення"; - ДБН В.2.3-4-2000 "Споруди транспорту. "Автомобільні
дороги"; - ДБН В.2.2-10-2001 "Заклади охорони здоров'я"; - ДБН В.2.2-11-2002 "Підприємства побутового обслуговування.
Основні положення"; - ДБН В.2.2-13-2003 "Спортивні та фізкультурно-оздоровчі
споруди"; - ДБН В.2.2-15-2005 "Житлові будинки. Основні положення". - ДБН В.2.2-16-2005 "Культурно-видовищні та дозвіллєві
заклади".
Також, наказом Мінбуду від 02.11.2006 N 362 ( v0362667-06 )
затверджено державні будівельні норми "Доступність будинків і
споруд для маломобільних груп населення", які набувають чинності з
01.05.2007 року і які будуть узагальнюючим нормативним документом
із зазначеної проблеми.
Наразі готується до погодження і затвердження розроблений на
замовлення Мінбуду проект державних будівельних норм "Заклади
соціального захисту населення". В стадії розроблення знаходиться
Альбом типових рішень обладнання елементами безперешкодного
доступу людей з обмеженими фізичними можливостями до об'єктів
житлово-громадського призначення та Рекомендації з проектування
житлових будинків з квартирами соціального призначення.
Вимоги зазначених нормативних документів зобов'язують місцеві
архітектурно-містобудівні органи, служби замовників, проектні
організації при розробленні проектної документації на забудову
населених пунктів враховувати вимоги щодо забезпечення інвалідів
стоянками для автотранспорту, спеціальними пристроями для переходу
та переїзду вулиць, передбачати благоустрій територій з
урахуванням інтересів інвалідів, влаштування при забудові
спеціального житла для сімей з інвалідами та здійснення комплексу
заходів щодо безперешкодного доступу інвалідів до об'єктів
громадського призначення та комфортних умов їх перебування у цих
закладах та надання відповідних послуг.
З цього приводу інформуємо, що наказом Держбуду України "Про
заходи щодо виконання завдань Національної Програми професійної
реабілітації та зайнятості осіб з обмеженими можливостями на
2001 - 2005 роки" від 05.09.2001 N 175 ( v0175241-01 ) Державній
архітектурно-будівельній інспекції України, місцевим інспекціям
архітектурно-будівельного контролю заборонено приймати в
експлуатацію об'єкти житлово-цивільного призначення, в яких не
виконані заходи щодо безперешкодного доступу інвалідів до
зазначених об'єктів.
Також згідно з наказом Держбуду від 07.07.2003 N 104 "Про
виконання постанови Кабінету Міністрів України від
4 червня 2003 року N 863" місцеві органи виконавчої влади,
Укрінвестекспертиза зобов'язані забезпечити під час проектування,
будівництва нових і реконструкції існуючих об'єктів житлового та
громадського призначення облаштування окремих квартир, спеціально
обладнаних і пристосованих для проживання та (або) обслуговування
в них людей з обмеженими фізичними можливостями.
На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від
03.11.2005 N 444-р ( 444-2005-р ) "Про затвердження плану
додаткових заходів щодо створення сприятливих умов життєдіяльності
осіб з обмеженими фізичними можливостями" до Указу Президента
України від 1 червня 2005 року N 900/2005 ( 900/2005 ) "Про
першочергові заходи щодо створення сприятливих умов
життєдіяльності осіб з обмеженими фізичним можливостями", наказом
Мінбуду від 29.11.2005 N 5 ( v0005667-05 ) затверджено план
додаткових заходів із зазначеної проблеми і доведено його до
виконавців.
Згідно з наказом місцевим органам виконавчої влади при
проектуванні нових об'єктів житлово-цивільного призначення,
елементів благоустрою, при реконструкції існуючої забудови, а
також архітектурно-планувальними завданнями необхідно обов'язково
передбачати вимоги щодо створення умов "безбар'єрного"
архітектурного середовища, на рівні експертизи не надавати
позитивних висновків без урахування цих вимог. У процесі
будівництва та введення в експлуатацію місцевим
архітектурно-будівельним інспекціям забезпечувати належний
контроль щодо дотримання нормативних вимог та затверджених
проектних рішень.
Якщо сьогодні рішеннями Мінбуду на місцях встановлено
контроль щодо безумовного врахування потреб інвалідів у новому
будівництві та реконструкції існуючих будинків, то дообладнання
існуючих будівель, об'єктів благоустрою територій, які складають
основний фонд забудови, ще залишається проблемним. Дообладнання їх
елементами доступу належить до повноважень місцевих органів,
власників та господарів таких об'єктів. Прийнято рішення щодо
затвердження на місцях переліків об'єктів, які потребують
першочергового дообладнання з зазначенням конкретних термінів
виконання у кожному населеному пункті та власниками будівель.
Разом з тим, як свідчать звіти, місцевих органів виконавчої
влади, ця робота здійснюється повільно і вимагає особливого
контролю з боку громадськості.
Тому на виконання протокольного рішення N 1 за результатами
засідання Ради у справах інвалідів при Кабінеті Міністрів України
від 6 жовтня 2006 року Мінбудом за участю Мін'юсту та
всеукраїнських громадських організацій інвалідів до
1 січня 2007 року готуються пропозиції щодо законодавчого
врегулювання питання накладання штрафів на юридичних осіб та
фізичних осіб - підприємців, що не забезпечили безперешкодний
доступ осіб з обмеженими фізичними можливостями до об'єктів
існуючого житлово-цивільного призначення, власниками яких вони є.
Також на виконання п. 9 розпорядження Кабінету Міністрів
України від 03.11.2005 N 444-р ( 444-2005-р ) "Про затвердження
плану додаткових заходів щодо створення сприятливих умов
життєдіяльності осіб з обмеженими фізичними можливостями"з метою
поширення впливу громадських організацій, Міністерством
будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства
України, Міністерством праці та соціальної політики України разом
з Національною асамблеєю інвалідів України розроблено Типове
положення про комітети забезпечення доступності інвалідів та інших
маломобільних груп населення до об'єктів соціальної інфраструктури
тощо, який затверджено спільним наказом зазначених Міністерств
8 вересня 2006 року N 300/339 ( v0300667-06 ) і доведено до всіх
зацікавлених організацій.
Згідно зазначеного Положення ( v0300667-06 ), комітети
забезпечення доступності інвалідів та інших маломобільних груп
населення до об'єктів соціальної та інженерно-транспортної
інфраструктури є консультативно-дорадчим органом, який утворюється
при місцевому органі виконавчої влади з метою координації роботи,
пов'язаної зі створенням на відповідній території інвалідам
безперешкодного доступу до об'єктів соціальної інфраструктури та
користування дорожньо-тротуарною мережею, транспортом, засобами
зв'язку та інформації.
Таким чином на сьогодні законодавчо та нормативно зазначена
проблема достатньо врегульована, реалізація заходів залежить від
активності місцевих органів виконавчої влади, місцевого
самоврядування, власників та господарств будівель і споруд, а
також громадськості.
Начальник Управління
архітектурно-конструктивних
та інженерних систем будинків
та споруд О.П.Авдієнко

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: