open
 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Зміст
Чинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО БУДІВНИЦТВА, АРХІТЕКТУРИ

ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
Н А К А З
14.12.2005 N 16

Про видачу ліцензій на будівельну діяльність
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства

будівництва, архітектури та житлово-комунального

господарства

N 280 ( v0280667-06 ) від 18.08.2006

N 420 ( v0420667-06 ) від 20.12.2006 }

На виконання Закону України "Про ліцензування певних видів
господарської діяльності" ( 1775-14 ), Н А К А З У Ю:
{ Пункт 1 втратив чинність у частині затвердження складу
Ліцензійної комісії згідно з Наказом Міністерства будівництва,
архітектури та житлово-комунального господарства N 420
( v0420667-06 ) від 20.12.2006 } 1. Для визначення спроможності
суб'єктів господарювання згідно з поданими документами виконувати
ліцензійні умови провадження будівельної діяльності створити
ліцензійну комісію Міністерства (далі - Ліцензійна комісія),
затвердити Положення. { Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з
Наказом Міністерства будівництва, архітектури та
житлово-комунального господарства N 280 ( v0280667-06 ) від
18.08.2006 }
{ Пункт 2 втратив чинність на підставі Наказів Міністерства
будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства
N 280 ( v0280667-06 ) від 18.08.2006, N 420 ( v0420667-06 ) від
20.12.2006 }
3. Видачу (переоформлення, доповнення, анулювання тощо)
ліцензій на будівельну діяльність суб'єктам господарювання, які
звернулись до Міністерства, здійснювати на підставі наказів, які
видаються відповідно до протокольних рішень Ліцензійної комісії. Реєстрацію зазначених наказів проводити за окремою
нумерацією.
{ Пункт 4 втратив чинність на підставі Наказів Міністерства
будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства
N 280 ( v0280667-06 ) від 18.08.2006, N 420 ( v0420667-06 ) від
20.12.2006 }
5. Обов'язки з організаційно-технічного забезпечення роботи
Ліцензійної комісії покласти на державне підприємство
"Укрінвестліцензія" (П.Крупка).
6. Відділу атестації та ліцензування (В.Лісничук) забезпечити
реєстрацію, зберігання та передачу в установленому порядку до
архіву наказів Міністерства про видачу (доповнення,
переоформлення, анулювання тощо) ліцензій на будівельну
діяльність, а також зберігання ліцензійних справ.
7. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Т.в.о. Міністра А.Беркута

Додаток

до наказу Мінбуду України

14.12.2005 N 16

ПОЛОЖЕННЯ

про Ліцензійну комісію з визначення спроможності

суб'єктів господарювання виконувати ліцензійні

умови провадження будівельної діяльності

1. Загальні положення
1.1. Ліцензійна комісія з визначення спроможності суб'єктів
господарювання виконувати ліцензійні умови провадження будівельної
діяльності (далі - Ліцензійна комісія) утворена на виконання
Закону України "Про ліцензування певних видів господарської
діяльності" ( 1775-14 ) та постанови Кабінету Міністрів України
від 11 липня 2001 р. N 832 ( 832-2001-п ) "Про внесення змін до
постанови Кабінету Міністрів України від 14 листопада 2000 р.
N 1698" і є постійно діючим робочим органом Міністерства
будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства
України.
1.2. Організаційне забезпечення роботи Ліцензійної комісії
здійснює Відділ атестації та ліцензування Міністерства
будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства
України.
1.3. Персональний склад Ліцензійної комісії затверджується
наказом Міністерства будівництва, архітектури та
житлово-комунального господарства України за поданням Відділу
атестації та ліцензування.
2. Завдання Ліцензійної комісії
2.1. Ліцензійна комісія забезпечує розгляд та підготовку
рішень щодо спроможності суб'єктів господарювання проваджувати
будівельну діяльність.
2.2. Ліцензійна комісія приймає відповідні рішення щодо
суб'єктів господарювання, які порушили норми та правила
провадження будівельної діяльності.
3. Функції Ліцензійної комісії
3.1. Ліцензійна комісія відповідно до покладених на неї
завдань приймає рішення про видачу ліцензії, відмову у її видачі,
анулювання, переоформлення, видачу дубліката ліцензії, доповнення
до неї та інші дії, що пов'язані з процесом ліцензування
будівельної діяльності.
3.2. Ліцензійна комісія розглядає заяви, звернення, скарги та
спірні питання, які пов'язані з ліцензуванням будівельної
діяльності, у межах своїх повноважень.
3.3. Ліцензійна комісія розглядає пропозиції щодо поліпшення
та спрощення процедури ліцензування будівельної діяльності.
3.4. Ліцензійна комісія розглядає інші питання щодо
ліцензування будівельної діяльності за дорученням керівництва
Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального
господарства України.
4. Організація роботи Ліцензійної комісії
4.1. Ліцензійна комісія складається з голови комісії,
заступника голови комісії, секретаря комісії, членів комісії.
4.2. Ліцензійну комісію очолює голова комісії.
4.3. Ліцензійна комісія проводить свою роботу шляхом робочих
засідань, які веде Голова комісії, а в разі його відсутності -
заступник голови комісії.
4.4. Засідання Ліцензійної комісії відбуваються щотижня.
4.5. Засідання Ліцензійної комісії вважається правомочним,
якщо в його роботі бере участь понад 50% складу комісії.
4.6. Протокольне рішення засідання Ліцензійної комісії
одночасно є висновком, який надає право підготовки проекту наказу
Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального
господарства України про видачу (анулювання, переоформлення,
доповнення) ліцензій на будівельну діяльність.
4.7. Рішення приймається простою більшістю голосів членів
Ліцензійної комісії, присутніх на засіданні (при рівній кількості
голосів голос голови враховується як два голоси).
5. Права та обов'язки Ліцензійної комісії
5.1. Ліцензійна комісія має право: - запрошувати представників суб'єктів господарювання до
розгляду і вирішення окремих питань, а також представників інших
сторін, у випадках розгляду заяв, звернень, скарг та спірних
питань, які пов'язані з ліцензуванням будівельної діяльності; - запрошувати кваліфікованих фахівців та науковців для
розгляду і вирішення окремих питань; - отримувати від Міністерства засоби, устаткування та послуги
в обсязі, необхідному для виконання своїх завдань і функцій; - здійснювати контроль та проводити перевірки з питань, що
належать до її компетенції.
5.2. Голова комісії: - здійснює керівництво діяльністю Ліцензійної комісії; - підписує накази та протоколи засідань, контролює їх
виконання; - здійснює інші завдання, передбачені цим Положенням.
5.3. Секретар Ліцензійної комісії: - здійснює організаційне забезпечення роботи комісії; - готує матеріали засідань; - контролює своєчасність надання та комплектність
документації, що подається на розгляд Ліцензійної комісії; - веде протоколи її засідань; - оформляє та підписує разом з головою рішення Ліцензійної
комісії; - скликає за дорученням голови комісії робочі засідання.
5.4. Член Ліцензійної комісії: - бере участь у роботі комісії і має право голосу; - розглядає матеріали, що надходять до Міністерства
будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства
України, та вносить пропозиції щодо видачі (анулювання,
переоформлення, доповнення тощо) ліцензії на будівельну
діяльність; - дотримується принципів об'єктивності при розгляді поданих
матеріалів; - виконує доручення голови Ліцензійної комісії з підготовки і
розгляду матеріалів до засідань та перевірок; - залучається до перевірок суб'єктів господарювання щодо
достовірності поданих даних у документах та/або дотримання
ліцензійних умов провадження будівельної діяльності; - узгоджує з керівництвом Ліцензійної комісії всі дії, які
він здійснює за дорученням чи від імені Ліцензійної комісії.
Начальник відділу атестації
та ліцензування В.Лісничук

 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: