open
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Зміст
Нечинна
                             
                             
ПРАВЛІННЯ ФОНДУ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ

З ТИМЧАСОВОЇ ВТРАТИ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ
П О С Т А Н О В А
N 16 від 26.06.2001
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності

N 35 ( v0035598-11 ) від 16.06.2011 }
Про затвердження Інструкції про порядок надходження,

обліку та витрачання коштів Фонду
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами Правління

Фонду соціального страхування з

тимчасової втрати працездатності

N 4 ( v0004598-02 ) від 29.03.2002

N 24 ( v0024598-02 ) від 14.05.2002

N 63 ( v0063598-02 ) від 27.11.2002 - з 01.12.2002

N 18 ( v0018598-03 ) від 18.04.2003

N 58 ( v0058598-03 ) від 04.09.2003

N 56 ( v0056598-04 ) від 25.06.2004

N 105 ( v0105598-04 ) від 17.09.2004

N 91 ( v0091598-05 ) від 26.07.2005

N 110 ( v0110598-05 ) від 26.07.2005

N 81 ( v0081598-06 ) від 06.07.2006

N 207 ( v0207598-06 ) від 27.12.2006

N 9 ( v0009598-07 ) від 15.03.2007

N 6 ( v0006598-09 ) від 25.02.2009 }

Відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове
державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою
працездатності та витратами, зумовленими народженням та
похованням" ( 2240-14 ), Закону України "Про розмір внесків на
деякі види загальнообов'язкового державного соціального
страхування" ( 2213-14 ) правління Фонду соціального страхування з
тимчасової втрати працездатності П О С Т А Н О В Л Я Є:
1. Затвердити Інструкцію про порядок надходження, обліку та
витрачання коштів Фонду соціального страхування з тимчасової
втрати працездатності (додається).
2. Виконавчій дирекції Фонду погодити цю Інструкцію з
Національним банком України.
3. Вважати такою, що втратила чинність, Інструкцію про
порядок надходження, обліку та витрачання коштів Фонду соціального
страхування України, затверджену постановою правління Фонду від
26.08.99 р. N 11 ( z0634-99 ) та зареєстровану Міністерством
юстиції України 21.09.99 р. за N 634/3927.
4. Виконавчим дирекціям Фонду та його відділень довести дану
Інструкцію до робочих органів відділень Фонду та страхувальників.
Голова правління В.А.Куліченко
ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою правління

Фонду соціального страхування з тимчасової

втрати працездатності

від 26 червня 2001 р. N 16
Інструкція

про порядок надходження, обліку та витрачання коштів
Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності
{ У тексті Інструкції та додатках до неї назву форми

звітності страхувальників по коштах Фонду замінено

з "N 4 - ФСС ТВП" на "Ф4 - ФСС з ТВП" згідно з

Постановою Фонду соціального страхування з

тимчасової втрати працездатності N 81 ( v0081598-06 )

від 06.07.2006 }
{ У тексті Інструкції та додатках до неї слова "органи

реєстрації" та "органи реєстрації Фонду" замінено на

слова "органи Фонду" у всіх відмінках; а слова

"реєстрація платників страхових внесків" та "реєстрація

страхувальників" замінено на слова "взяття на облік

страхувальників" у всіх відмінках згідно з Постановою

Фонду соціального страхування з тимчасової втрати

працездатності N 81 ( v0081598-06 ) від 06.07.2006 }

1. Загальні положення
1.1.* Інструкція розроблена відповідно до Закону України "Про
загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з
тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими
народженням та похованням" від 18.01.2001 р. N 2240-III
( 2240-14 ) (далі - базовий Закон), Закону України "Про розмір
внесків на деякі види загальнообов'язкового державного соціального
страхування" від 11.01.2001 р. N 2213-III ( 2213-14 ), статуту
Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності
та інших актів законодавства. ---------------------------- * Нумерація в Інструкції означає: одна цифра - розділ; дві цифри - пункт розділу; три цифри -
підпункт пункту розділу. Посилання в тексті Інструкції на пункт
стосується всіх підпунктів цього пункту, на підпункт - виключно
цього підпункту.
1.2. Фонд соціального страхування з тимчасової втрати
працездатності (далі - Фонд) належить до цільових позабюджетних
страхових фондів. Кошти Фонду не включаються до Державного
бюджету, не підлягають вилученню та використовуються тільки за
цільовим призначенням.
1.3. Кошти загальнообов'язкового державного соціального
страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та
витратами, зумовленими народженням та похованням, зараховуються на
єдиний централізований рахунок Фонду, який відкривається
Виконавчій дирекції Фонду, відділенням Фонду, робочим органам
відділень Фонду у районах та містах республіканського (Автономної
Республіки Крим) та обласного значення в установах банків,
визначених Кабінетом Міністрів України для обслуговування коштів
Державного бюджету України, або спеціалізованого банку, який
обслуговує фонди з окремих видів страхування.
{ Дію абзацу пункту 1.4 зупинено на 2009 рік стосовно
догляду за малолітньою дитиною, часткової компенсації витрат,
пов'язаних із народженням дитини згідно з Постановою Фонду
соціального страхування з тимчасової втрати працездатності N 6
( v0006598-09 ) від 25.02.2009 } { Дію абзацу пункту 1.4 зупинено
на 2007 рік стосовно догляду за малолітньою дитиною, часткової
компенсації витрат, пов'язаних із народженням дитини згідно з
Постановою Фонду соціального страхування з тимчасової втрати
працездатності N 207 ( v0207598-06 ) від 27.12.2006 }
1.4. Загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку
з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими
народженням та похованням передбачає матеріальне забезпечення
громадян у зв'язку з втратою заробітної плати (доходу) внаслідок
тимчасової втрати працездатності (включаючи догляд за хворою
дитиною, дитиною-інвалідом, хворим членом сім'ї), вагітності та
пологів, догляду за малолітньою дитиною, часткову компенсацію
витрат, пов'язаних із народженням дитини, смертю застрахованої
особи або членів її сім'ї, а також надання соціальних послуг за
рахунок бюджету Фонду, кошти якого формуються шляхом сплати
страхових внесків власником або уповноваженим ним органом,
застрахованими особами та надходжень від спрощеної системи
оподаткування. Формування та використання страхових коштів Фонду
провадиться на засадах солідарності та субсидування відповідно до
законодавчих актів.
1.5. В Інструкції терміни вживаються у значенні, визначеному
статтею 2 Закону України "Про загальнообов'язкове державне
соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою
працездатності та витратами, зумовленими народженням та
похованням" ( 2240-14 ) та статтею 1 Закону України "Про державну
реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців"
( 755-15 ). { Пункт 1.5. із змінами, внесеними згідно з Постановою
Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності
N 81 ( v0081598-06 ) від 06.07.2006 }
1.6. Інструкція визначає порядок: - взяття на облік страхувальників; - обчислення і сплати роботодавцями та застрахованими особами
страхових внесків на загальнообов'язкове державне соціальне
страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та
витратами, зумовленими народженням та похованням; - обліку страхових внесків та їх надходження до Фонду; - витрачання коштів Фонду; - контролю за сплатою платежів до Фонду та витрачанням його
коштів. Пункт 1.6. із змінами, внесеними згідно з Постановою Фонду
соціального страхування з тимчасової втрати працездатності N 81
( v0081598-06 ) від 06.07.2006 }
2. Облік страхувальників
2.1. Обов'язковому взяттю на облік в якості страхувальника
Фонду підлягають: 2.1.1. Підприємства, установи, організації, їх об'єднання,
бюджетні, громадські та інші установи і організації, об'єднання
громадян та інші юридичні особи, незалежно від форм власності,
виду діяльності, господарювання, в особі власника або
уповноваженого ним органу. 2.1.2. Філії, відділення та інші відокремлені підрозділи
страхувальників, зазначених в підпункті 2.1.1, що не мають статусу
юридичної особи і самостійно проводять розрахунки з оплати праці,
інші суб'єкти господарської діяльності, що використовують працю
найманих працівників і не мають статусу юридичної особи. 2.1.3. Фізичні особи, які використовують працю найманих
працівників. 2.1.4. Розташовані в Україні іноземні підприємства, установи,
організації (в тому числі міжнародні), філії та представництва,
які використовують працю найманих працівників, якщо інше не
передбачено міжнародними договорами України, згода на
обов'язковість яких надана Верховною Радою України.
2.2. Якщо розрахунки з оплати праці працівників проводяться
централізованими бухгалтеріями, взяттю на облік в якості
страхувальника підлягає організація, структурним підрозділом якої
є централізована бухгалтерія.
2.3. У разі виявлення бажання приймати участь у
загальнообов'язковому державному соціальному страхуванні на
добровільних засадах беруться на облік в якості страхувальника: 2.3.1. Громадяни України, які працюють за межами території
України і не застраховані в системі соціального страхування
країни, в якій вони перебувають. 2.3.2. Особи, які забезпечують себе роботою самостійно
(особи, які займаються підприємницькою, адвокатською,
нотаріальною, творчою та іншою діяльністю, пов'язаною з одержанням
доходу безпосередньо від цієї діяльності, в тому числі члени
творчих спілок, творчі працівники, які не є членами творчих
спілок). 2.3.3. Фізичні особи, які виконують роботи (послуги) згідно з
цивільно - правовими угодами.
2.4. Взяття на облік у районних, міжрайонних, міських (у тому
числі міста Севастополя) виконавчих дирекціях відділень Фонду
(далі - органи Фонду) здійснюється: - юридичних осіб (відокремлених підрозділів юридичних осіб)
за їх місцезнаходженням, а фізичних осіб - підприємців за місцем
їх проживання, на підставі відомостей з реєстраційної картки,
наданих державним реєстратором відповідно до Закону України "Про
державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців"
( 755-15 ), не пізніше наступного робочого дня з дня отримання
зазначених відомостей органами Фонду; - відокремлених підрозділів (філій) юридичних осіб за
місцезнаходженням цього підрозділу на підставі відповідних
відомостей з Єдиного державного реєстру про відокремлені
підрозділи (філії); - фізичних осіб, які не мають статусу підприємців та
використовують найману працю за місцем їх проживання, - в день
отримання від них відповідної заяви. Облік отриманих відомостей здійснюється органами Фонду в
межах Єдиного реєстру страхувальників Фонду.
2.5. Юридичні особи, фізичні особи, в тому числі підприємці,
які використовують найману працю, інші суб'єкти господарської
діяльності, набувають статусу страхувальника в такі строки: - юридичні особи - з дня взяття їх на облік в органі Фонду; - відокремлені підрозділи (філії) юридичних осіб - з дня
взяття їх на облік в органі Фонду, за умови отримання органом
Фонду довідки в довільній формі про наявність у них окремого
балансу і самостійного ведення розрахунків по оплаті праці, якщо
інше не передбачено законом (така довідка надається органу Фонду
відокремленим підрозділом (філією) юридичної особи або його
головною організацією протягом десяти календарних днів з дня
внесення відповідного запису про відокремлений підрозділ юридичної
особи до Єдиного державного реєстру); - фізичні особи - підприємці, які використовують найману
працю, в день одержання органом Фонду в установленому порядку від
органу державної служби зайнятості повідомлення про реєстрацію
трудового договору (контракту) між фізичною особою - підприємцем
та найманим працівником; - фізичні особи - підприємці, які не використовують найману
працю, - з дня подання заяви про бажання брати участь у
загальнообов'язковому державному соціальному страхуванні з
тимчасової втрати працездатності на добровільних засадах, яка
подається особисто за формою згідно додатку N 2, але не раніше
взяття їх на облік в органі Фонду; - фізичні особи - підприємці, платники єдиного податку,
особисто, - з дня отримання від таких осіб заяви згідно додатка
N 2 та копії свідоцтва про сплату єдиного податку або інформації
від органів державної податкової служби чи Державного казначейства
України про сплату ними єдиного податку; { Пункт 2.5 доповнено
абзацом згідно з Постановою Фонду соціального страхування з
тимчасової втрати працездатності N 9 ( v0009598-07 ) від
15.03.2007 } - фізичні особи, які не мають статусу підприємців та
використовують найману працю, - з дня отримання від них органом
Фонду заяви згідно додатку N 2. Заяву про взяття на облік в органі Фонду фізична особа, яка
не має статусу підприємця та використовує найману працю, повинна
подати у десятиденний строк після укладення трудового договору
(контракту) з першим із найманих працівників. Органом Фонду в установленому порядку ведеться Єдиний реєстр
страхувальників Фонду.
2.6. Юридичні особи, їх філії, відділення, інші відокремлені
підрозділи, які згідно законодавства не мають ідентифікаційного
коду за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій
України, фізичні особи без статусу підприємця, суб'єкти
господарської діяльності, стосовно яких до органів Фонду не
надійшли відомості від державного реєстратора, фізичні особи -
підприємці, які використовують найману працю, але до органу Фонду
не надходила інформація про їх реєстрацію як підприємців або про
реєстрацію ними трудових договорів з найманими працівниками, для
взяття на облік в органах Фонду подають наступні документи: 2.6.1. Суб'єкти господарської діяльності, зазначені в
підпунктах 2.1.1, 2.1.2, 2.1.4 та пункті 2.2 цієї Інструкції: - заяву за формою згідно з додатком N 1; - завірені відповідальною особою органу Фонду копії таких
документів: - свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької
діяльності; - довідки державного реєстратора про включення до Єдиного
Державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців
або довідки органу Державної податкової адміністрації України про
включення страхувальника до Тимчасового реєстру платників податків
відповідно до Порядку присвоєння реєстраційних (облікових) номерів
платників податків, затвердженого наказом Державної податкової
адміністрації України від 03.08.1998 р. N 380 ( z0540-98 ) (із
змінами та доповненнями), якщо страхувальник не підлягає включенню
до ЄДРПОУ відповідно до законодавства України. 2.6.2. Суб'єкти господарської діяльності, зазначені в
підпункті 2.1.3 та пункті 2.3 цієї Інструкції, представляють
паспорт і: - заяву за формою згідно з додатком N 2; - завірені відповідальною особою органу Фонду копії таких
документів: - довідки про присвоєння ідентифікаційного номера з
Державного реєстру фізичних осіб - платників податків та інших
обов'язкових платежів; - свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької
діяльності (посвідчення підприємця, що проводить свою діяльність
без створення юридичної особи) або документа, що підтверджує
роботу особи в країні, де він перебуває, та що він не
застрахований в системі соціального страхування цієї країни на
випадок тимчасової непрацездатності (для страхувальників,
зазначених у підпункті 2.3.1); - або копії цивільно - правових угод (для страхувальників,
зазначених в підпункті 2.3.3).
2.7. У разі подання документів, зазначених у пункті 2.6 цієї
Інструкції, відповідна інформація вноситься до Єдиного реєстру
страхувальників Фонду та журналу обліку страхувальників, а також
заводиться персональна справа страхувальника, на якій
проставляється його персональний (реєстраційний) номер та
підшиваються подані документи. До персональної справи додається картка страхувальника
встановленої форми, яка в подальшому ведеться в електронному
вигляді в рамках Єдиного реєстру страхувальників Фонду.
2.8. Залежно від способу взаємодії органу Фонду та державного
реєстратора або категорії страхувальника повідомлення про взяття
на облік наступного робочого дня з дня набуття ним статусу
страхувальника з зазначенням персонального номера: - передається органом Фонду державному реєстратору для видачі
її страхувальнику разом із свідоцтвом про державну реєстрацію; - надсилається страхувальнику поштою з повідомленням про
вручення; - надається страхувальнику працівником відповідного органу
Фонду. Страхувальникам, які зазначені в пунктах 2.1 та 2.2 цієї
Інструкції (далі - страхувальники - роботодавці), повідомлення
видається (надсилається) за формою згідно з додатком N 3. Для добровільно застрахованих осіб (пункт 2.3 цієї
Інструкції) повідомлення направляється за формою згідно з додатком
N 4. Це повідомлення, разом із страховим свідоцтвом, що повинно
видаватись застрахованій особі на підставі Порядку видачі
свідоцтва про загальнообов'язкове державне соціальне страхування,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
22.08.2000 р. N 1306 ( 1306-2000-п ), пред'являється застрахованою
особою при одержанні матеріального забезпечення та соціальних
послуг за базовим Законом.
2.9. Фізична особа, яка не має статусу підприємця та
використовує найману працю, несе відповідальність за ухилення від
взяття на облік в органах Фонду, як платника страхових внесків. За порушення строку взяття на облік на дану фізичну особу
накладаються адміністративні стягнення відповідно до чинного
законодавства.
2.10. Кожному страхувальнику при постановці на облік як
страхувальника присвоюється персональний цифровий
дванадцятирозрядний реєстраційний номер за такою структурою: - перші дві цифри - код регіону (Автономної Республіки Крим,
області, міст Києва чи Севастополя); - третя-п'ята цифри - код органу Фонду, що безпосередньо
проводить взяття на облік страхувальника; - решта сім цифр - порядковий номер страхувальника.
2.11. Страхувальник не може бути поставлений на облік двічі і
мати два персональних номери, крім випадків, передбачених абзацом
другим цього пункту. Страхувальник може бути поставлений на облік двічі і йому
надається новий персональний номер відповідно до цієї Інструкції: - якщо фізична особа - підприємець, який використовує працю
найманих працівників, прийняв рішення про особисте добровільне
соціальне страхування або сплачує єдиний податок; - якщо добровільно застрахована особа або платник єдиного
податку уклав трудовий договір з найманим працівником відповідно
до законодавства. В таких випадках страхувальнику надається новий персональний
номер відповідно до цієї Інструкції. Фізична особа - підприємець не може бути взята на облік як
страхувальник на добровільних засадах в разі сплати ним єдиного
податку.
2.12. Органи Фонду, в межах єдиного реєстру страхувальників,
ведуть облік страхувальників, які обрали спрощену систему
оподаткування (сплачують єдиний податок), або відносяться до
підприємств та організацій громадських організацій інвалідів
(пільгової категорії страхувальників). Страхувальники - платники єдиного податку подають до органу
Фонду копію документа, що підтверджує їх перехід на спрощену
систему оподаткування, а страхувальники, віднесені до пільгової
категорії - копії документів, що підтверджують їх належність до
громадських організацій інвалідів. Після надання відповідних документів цим страхувальникам
видається повідомлення за формою згідно з додатком N 3, в якому
замість розміру страхових внесків для роботодавців вказується
обрана система оподаткування (єдиний податок), або належність до
певної пільгової категорії страхувальників. Страхувальники, зазначені в пунктах 2.1, 2.2, підпункті 2.3.2
цієї Інструкції, у випадку зміни способу оподаткування доходів
(перехід на сплату єдиного податку) зобов'язані провести повний
розрахунок з органами Фонду.
2.13. У разі отримання органом Фонду з Єдиного державного
реєстру в установленому порядку повідомлення про проведення
державної реєстрації змін до установчих документів, пов'язаних зі
зміною місцезнаходження для юридичних осіб або місця проживання
фізичної особи у межах територіального обслуговування органу
Фонду, чи інших змін (зміна найменування для юридичної особи;
прізвища, імені, по батькові для фізичної особи; тощо), до
персональної справи страхувальника вносяться відповідні зміни.
Персональний номер страхувальника залишається без змін.
2.14. Якщо страхувальник змінює місцезнаходження (фізична
особа - місце проживання) і має обслуговуватися іншим органом
Фонду, то він зобов'язаний у 15-денний термін провести розрахунки
по коштах Фонду і звернутися з заявою, складеною в довільній
формі, до органу Фонду за попереднім місцем обліку для отримання
довідки про відсутність заборгованності (додаток N 6). Після
видачі такої довідки та на підставі отриманого повідомлення про
проведення державної реєстрації змін до установчих документів,
пов'язаних зі зміною місцезнаходження для юридичних осіб (місця
проживання фізичної особи) орган Фонду знімає з обліку такого
страхувальника. Його персональна справа закривається і за новим
місцем обліку не передається, а персональний номер надалі не
використовується. Платежі страхувальника, що знявся з обліку,
враховуються в базі даних до кінця поточного року. Заява
страхувальника підшивається до його персональної справи. За новою
адресою він підлягає постановці на облік як страхувальник в
порядку, визначеному цією Інструкцією. У разі неплатоспроможності страхувальника борг на підставі
акта перевірки враховується за новим місцем його обліку. У разі недодержання страхувальником, що змінює
місцезнаходження (місце проживання), положень абзацу першого цього
пункту, в тому числі, не подання довідки про відсутність
заборгованності по коштах Фонду, органом Фонду за новим
місцезнаходженням (місцем проживання) здійснюється його
позапланова перевірка і складається акт у трьох примірниках, один
з яких надається страхувальнику, а другий направляється органу
Фонду за попереднім місцем обліку такого страхувальника. Якщо
страхувальник має недоїмку по коштах Фонду, то йому нараховується
пеня у встановленому порядку та застосовуються інші санкції.
2.15. У разі отримання органом Фонду повідомлення з Єдиного
державного реєстру про внесення запису про рішення засновників
(учасників) юридичної особи або уповноваженого ним органу щодо
припинення юридичної особи, запису про рішення фізичної особи -
підприємця щодо припинення нею підприємницької діяльності або в
інших випадках припинення юридичної чи фізичної особи -
підприємця, після остаточного розрахунку страхувальника по коштах
Фонду, відповідно до пункту 4.8 цієї Інструкції, за його заявою,
складеною в довільній формі, орган Фонду надає йому довідку про
відсутність заборгованності по коштах Фонду згідно з додатком N 6. У разі отримання з Єдиного державного реєстру повідомлення
про надходження судового рішення про порушення провадження у
справі про банкрутство юридичної особи або фізичної особи -
підприємця орган Фонду, при наявності заборгованності за
страхувальником, зобов'язаний надати відповідні вимоги
арбітражному керуючому (розпоряднику майна, керуючому санацією,
ліквідатору) в порядку та строк, визначені законодавством. За зверненням страхувальника (для участі в тендері, при зміні
системи оподаткування тощо) орган Фонду на підставі перевірки, в
тому числі камеральної, надає йому довідку про відсутність
заборгованності по коштах Фонду згідно з додатком N 6.
2.16. Після отримання з Єдиного державного реєстру
повідомлення про проведення державної реєстрації припинення
юридичної особи або припинення підприємницької діяльності фізичною
особою - підприємцем із зазначенням номера та дати внесення
відповідного запису до Єдиного державного реєстру та відомостей
реєстраційної картки на проведення державної реєстрації припинення
юридичної особи або припинення підприємницької діяльності фізичною
особою - підприємцем, органи Фонду фіксують отриману інформацію в
картці страхувальника. Фізичні особи, які не мають статусу підприємців, знімаються з
обліку органом Фонду на підставі заяви довільної форми після
остаточних розрахунків з Фондом. За умови отримання органом Фонду довідки про відсутність у
юридичної особи окремого балансу і самостійного ведення
розрахунків по оплаті праці (наприклад, юридична особа, яка
обслуговується централізованою бухгалтерією) така юридична особа
знімається з обліку як страхувальник, а її реєстраційна картка
переноситься в архів. Фізичні особи - підприємці, які втратили статус
страхувальника-роботодавця (за умови припинення використання праці
найманих працівників), знімаються з обліку як страхувальники
органом Фонду на підставі заяви після остаточних розрахунків з
Фондом. Фізичні особи - підприємці, платники єдиного податку, взяті
на облік (особисто) як страхувальники, знімаються з обліку як
страхувальники органом Фонду на підставі інформації, наданої
страхувальником або органами державної податкової служби України
про їх перехід на іншу (загальну) систему оподаткування. Зняття з обліку фізичних осіб, взятих на облік на
добровільних засадах, здійснюється згідно Порядку страхування осіб
на добровільних засадах за загальнообов'язковим державним
соціальним страхуванням у зв'язку з тимчасовою втратою
працездатності та витратами, зумовленими народженням та
похованням, затвердженого постановою правління Фонду
від 02.06.2005 р. N 62 ( v0062598-05 ) (із змінами та
доповненнями). У випадках, наведених в цьому пункті, суб'єктом господарської
діяльності втрачається статус страхувальника, а органами Фонду
вносяться відповідні дані до персональної справи страхувальника.
Персональна справа страхувальника закривається. Персональний номер
ліквідованого страхувальника у подальшому не використовується, а
його платежі враховуються в базі даних до кінця поточного року.
Персональна справа ліквідованого страхувальника зберігається
протягом трьох років. Якщо фізична особа, в тому числі підприємець, яка втратила
статус страхувальника - роботодавця (за умови припинення
використання праці найманих працівників), знову уклала трудовий
договір (контракт) з найманим працівником (працівниками) або
фізична особа - підприємець (особисто), яка втратила статус
страхувальника у зв'язку з переходом з єдиного податку на загальну
систему оподаткування, потім знову почала сплачувати єдиний
податок і, внаслідок цього, набула статусу страхувальника, їй може
надаватися попередній реєстраційний номер (при цьому картка
страхувальника поновлюється). Пункт 2.16 в редакції Постанови Фонду соціального страхування з
тимчасової втрати працездатності N 9 ( v0009598-07 ) від
15.03.2007 }
2.17. У разі ліквідації (реорганізації) органу Фонду в
місячний термін з дня прийняття такого рішення страхувальнику
надсилається повідомлення із зазначенням нового органу Фонду,
якому передаються його облікові документи. Розділ 2 в редакції Постанови Фонду соціального страхування з
тимчасової втрати працездатності N 81 ( v0081598-06 ) від
06.07.2006 }
3. Розмір страхових внесків на державне соціальне страхування
у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами,

зумовленими народженням та похованням, інші джерела

формування бюджету Фонду
3.1. Розмір страхових внесків на загальнообов'язкове державне
соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою
працездатності та витратами, зумовленими народженням та
похованням, щорічно за поданням Кабінету Міністрів України
встановлюється Верховною Радою України для роботодавців і
застрахованих осіб. Відповідно до Закону України "Про розмір внесків на деякі
види загальнообов'язкового державного соціального страхування"
( 2213-14 ) розмір страхових внесків складає: 3.1.1. Для роботодавців (крім зазначених у пункті 2.12 цієї
Інструкції) - 1,5 відсотка суми фактичних витрат на оплату праці
найманих працівників, що включають витрати на виплату основної та
додаткової заробітної плати, інші заохочувальні і компенсаційні
виплати, у тому числі в натуральній формі, які визначаються згідно
з нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до Закону
України "Про оплату праці" ( 108/95-ВР ), та підлягають обкладанню
податком з доходів фізичних осіб. ( Абзац перший підпункту 3.1.1
пункту 3.1 із змінами, внесеними згідно з Постановою Фонду втрати
працездатності N 56 ( v0056598-04 ) від 25.06.2004 ) Для роботодавців - на підприємствах та в організаціях
громадських організацій інвалідів, де кількість інвалідів
становить не менше 50 відсотків загальної чисельності працюючих і
за умови, що фонд оплати праці таких інвалідів не менше 25
відсотків суми витрат на оплату праці, - окремо 0,7 відсотка суми
фактичних витрат на оплату праці найманих працівників-інвалідів та
1,5 відсотка суми фактичних витрат на оплату праці інших
працівників, що включають витрати на виплату основної та
додаткової заробітної плати, інші заохочувальні та компенсаційні
виплати, у тому числі в натуральній формі, які визначаються згідно
з нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до Закону
України "Про оплату праці" ( 108/95-ВР ), та підлягають обкладанню
податком з доходів фізичних осіб. ( Підпункт 3.1.1 доповнено
абзацом другим згідно з Постановою Правління Фонду соціального
страхування з тимчасової втрати працездатності N 24
( v0024598-02 ) від 14.05.2002; із змінами, внесеними згідно з
Постановою Фонду втрати працездатності N 56 ( v0056598-04 ) від
25.06.2004 ) Для роботодавців - на підприємствах та в організаціях
товариств УТОГу і УТОСу - 0,5 відсотка суми фактичних витрат на
оплату праці найманих працівників, що включають витрати на виплату
основної та додаткової заробітної плати, інші заохочувальні та
компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі, які
визначаються згідно з нормативно-правовими актами, прийнятими
відповідно до Закону України "Про оплату праці" ( 108/95-ВР ), та
підлягають обкладанню податком з доходів фізичних осіб. ( Підпункт
3.1.1 доповнено абзацом третім згідно з Постановою Правління Фонду
соціального страхування з тимчасової втрати працездатності N 24
( v0024598-02 ) від 14.05.2002; із змінами, внесеними згідно з
Постановою Фонду втрати працездатності N 56 ( v0056598-04 ) від
25.06.2004 ) Підпункт 3.1.1 із змінами, внесеними згідно з Постановами
Правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати
працездатності N 4 ( v0004598-02 ) від 29.03.2002, N 207
( v0207598-06 ) від 27.12.2006 } 3.1.2. Для найманих працівників - від суми оплати праці, що
включає основну та додаткову заробітну плату, а також інші
заохочувальні та компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній
формі, які підлягають обкладанню податком з доходів фізичних осіб: - 0,25 відсотка - для найманих працівників інвалідів, які
працюють на підприємствах і в організаціях УТОГ і УТОС; - 0,5 відсотка -для найманих працівників, заробітна плата
яких нижча прожиткового мінімуму (включно), встановленого для
працездатної особи; - 1,0 відсотка - для найманих працівників, заробітна плата
яких вища прожиткового мінімуму, встановленого для працездатної
особи. Пункт 3.1.2 із змінами, внесеними згідно з Постановою Правління
Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності
N 24 ( v0024598-02 ) від 14.05.2002; в редакції Постанов Правління
Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності
N 18 ( v0018598-03 ) від 18.04.2003, N 56 ( v0056598-04 ) від
25.06.2004 ) 3.1.3. Для осіб, які беруть участь у загальнообов'язковому
державному соціальному страхуванні на добровільних засадах (пункт
2.3 цієї Інструкції), - 2,0 відсотка від суми оподатковуваного
доходу (прибутку), обчисленого відповідно до чинного законодавства
України. { Підпункт 3.1.3 із змінами, внесеними згідно з
Постановами Правління Фонду соціального страхування з тимчасової
втрати працездатності N 4 ( v0004598-02 ) від 29.03.2002, N 207
( v0207598-06 ) від 27.12.2006 }
3.2. Страхові внески на загальнообов'язкове державне
соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою
працездатності та витратами, зумовленими народженням та
похованням, нараховуються в межах граничної суми заробітної плати
(доходу), що встановлюється Кабінетом Міністрів України, в
розрахунку на кожну застраховану особу (постанова Кабінету
Міністрів України "Про максимальну величину фактичних витрат на
оплату праці найманих працівників, оподатковуваного доходу
(прибутку), сукупного оподатковуваного доходу (граничну суму
заробітної плати (доходу), з яких справляються страхові внески
(збори) до соціальних фондів" від 07.03.2001 р. N 225
( 225-2001-п ) із змінами та доповненнями).
3.2. Страхові внески на загальнообов'язкове державне
соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою
працездатності та витратами, зумовленими народженням та
похованням, нараховуються в межах граничної суми заробітної плати
(доходу), що встановлюється законодавством, в розрахунку на кожну
застраховану особу. При нарахуванні (утриманні) страхових внесків на суми виплат,
нарахування яких проводиться за різні місяці (наприклад, оплата
щорічної відпустки), застосування максимальної величини заробітної
плати (доходу), здійснюється окремо за кожний місяць, виходячи з
максимальної величини, встановленої законодавством в цих
місяцях. { Пункт 3.2 із змінами, внесеними згідно з Постановами
Правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати
працездатності N 24 ( v0024598-02 ) від 14.05.2002, N 58
( v0058598-03 ) від 04.09.2003, в редакції Постанови Фонду
соціального страхування з тимчасової втрати працездатності N 81
( v0081598-06 ) від 06.07.2006 }
3.3. Страхувальники, зазначені в пунктах 2.1, 2.2 та 2.12
цієї Інструкції, крім страхових внесків, зараховують до Фонду та
відображають у звіті Ф4-ФСС з ТВП ( va007598-05 ): ( Абзац перший
пункту 3.3 із змінами, внесеними згідно з Постановою Фонду
соціального страхування з тимчасової втрати працездатності N 91
( v0091598-05 ) від 26.07.2005 ) - суми, одержані ними в установленому порядку від працівників
у вигляді часткової оплати вартості за видані путівки, що придбані
за рахунок коштів Фонду; - суми не прийнятих до зарахування витрат страхувальника, що
були віднесені за рахунок коштів Фонду, в тому числі суми витрат
на виплату допомоги з тимчасової непрацездатності, якщо
встановлено, що така непрацездатність настала внаслідок нещасного
випадку на виробництві чи професійного захворювання, суми
неправомірно витрачених коштів Фонду на часткове фінансування
санаторіїв-профілакторіїв, дитячих оздоровчих закладів, а також
суми вартості путівок на санаторно-курортне лікування, виданих з
порушенням Інструкції про порядок забезпечення застрахованих осіб
і членів їх сімей путівками на санаторно-курортне лікування, які
придбані за рахунок коштів Фонду соціального страхування з
тимчасової втрати працездатності, затвердженої постановою
правління Фонду від 02.06.2005 р. N 55 ( v0055598-05 ), суми
вартості дитячих новорічних подарунків, виданих з порушенням
положень, затверджених відповідними постановами правління Фонду;
( Абзац пункту 3.3 із змінами, внесеними згідно з Постановами
Фонду втрати працездатності N 56 ( v0056598-04 ) від 25.06.2004,
N 91 ( v0091598-05 ) від 26.07.2005 ) - суми пені, штрафів та інших фінансових санкцій,
застосованих до страхувальника та його посадових осіб відповідно
до чинного законодавства. Накладені суми адміністративних штрафів стягуються з винних
посадових осіб в установленому порядку. Суми адміністративних
штрафів сплачуються шляхом внесення коштів до установи Ощадного
банку України. ( Абзац пункту 3.3 в редакції Постанови Фонду
втрати працездатності N 56 ( v0056598-04 ) від 25.06.2004 )
3.4. До складу коштів Фонду входять кошти, що надходять:
( Абзац другий пункту 3.4 виключено на підставі Постанови
Фонду втрати працездатності N 56 ( v0056598-04 ) від 25.06.2004 )
від відділень (управлінь) Державного казначейства, на рахунки
яких надходять кошти від сплати суб'єктами малого підприємництва
єдиного податку; ( Абзац третій пункту 3.4 із змінами, внесеними
згідно з Постановою Фонду соціального страхування з тимчасової
втрати працездатності N 91 ( v0091598-05 ) від 26.07.2005 ) інші надходження, в тому числі відсотки, нараховані
банківськими установами за користування тимчасово вільними коштами
Фонду, що знаходяться на їх рахунках, а також благодійні внески
підприємств, установ, організацій та фізичних осіб, асигнування із
Державного бюджету України.
4. Порядок нарахування та строки сплати страхових внесків
4.1. Страхувальники, зазначені в пунктах 2.1 та 2.2 цієї
Інструкції, щомісячно нараховують страхові внески в розмірах,
встановлених чинним законодавством. При цьому не мають значення
джерела фінансування витрат на оплату праці. Нарахування
здійснюються без зменшення заробітної плати на суму податків та
обов'язкових платежів. Страхові внески нараховуються на суми оплати праці всіх
категорій найманих працівників, у тому числі позаштатних,
сезонних, тимчасових і тих, хто виконує роботу за сумісництвом. Надходження до Фонду коштів, одержаних від сплати суб'єктами
малого підприємництва єдиного податку здійснюється в порядку,
визначеному законодавством. ( Абзац третій пункту 4.1 із змінами,
внесеними згідно з Постановами Фонду втрати працездатності N 56
( v0056598-04 ) від 25.06.2004, N 91 ( v0091598-05 ) від
26.07.2005 )
4.2. Якщо страхувальник нараховує доходи (заробітну плату) у
формах, відмінних від грошової, то база для справляння страхових
внесків до Фонду визначається як вартість такого нарахування,
визначена за звичайними цінами згідно із законодавством, помножена
на коефіцієнт, який розраховується за такою формулою:
К = 100 : (100 - С ),

п
де: К - коефіцієнт;
С - ставка податку, встановлена для таких доходів п аконодавством на момент такого нарахування.
Вартість такого нарахування визначається виходячи із
звичайної ціни, збільшеної на суму: - податку на додану вартість, якщо особа, яка здійснює таке
нарахування, є платником податку на додану вартість; - акцизного збору, якщо надається підакцизний товар. Пункт 4.2 в редакції Постанови Фонду втрати працездатності N 56
( v0056598-04 ) від 25.06.2004 )
4.3. Страхувальники-роботодавці сплачують до Фонду різницю
між нарахованими для роботодавців і найманих працівників
страховими внесками, зарахованими сумами до бюджету Фонду,
зазначеними у пункті 3.3 цієї Інструкції, та витратами,
пов'язаними з наданням матеріального забезпечення та соціальних
послуг застрахованим особам відповідно базового Закону"
( 2240-14 ). ( Пункт 4.3 в редакції Постанови Фонду соціального
страхування з тимчасової втрати працездатності N 91
( v0091598-05 ) від 26.07.2005 )
4.4. Перерахування коштів на рахунки Фонду
страхувальниками-роботодавцями здійснюється одночасно з одержанням
коштів на оплату праці в установах банків. У разі виплати заробітної плати за першу половину або іншу
частину місяця нараховані страхові внески повинні бути
перераховані до Фонду не пізніше дня, встановленого для виплати
заробітної плати за другу половину місяця.
( Абзац третій пункту 4.4 вилучено на підставі Постанови
Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності
N 91 ( v0091598-05 ) від 26.07.2005 )
Не сплачені в цей строк кошти вважаються недоїмкою.
4.5. У разі нестачі у страхувальників-роботодавців коштів для
виплати заробітної плати та сплати страхових внесків у повному
обсязі нарахування їх на заробітну плату і перерахування страхових
внесків до Фонду провадиться пропорційно до сум заробітної плати.
4.6. Страхувальники, які здійснюють виплату заробітної плати
своїм працівникам на поточні рахунки в установах банків, провадять
відповідні платежі до Фонду в день перерахування коштів на їх
особові рахунки. У разі виплати страхувальниками заробітної плати найманим
працівникам з виручки від реалізації продукції (наданих послуг), а
також натуроплатою вони зобов'язані не пізніше наступного дня,
після здійснення виплат, подати до установи банку платіжне
доручення на перерахування страхових внесків до Фонду. У разі перерахування заробітної плати на рахунки фізичних
осіб за першу половину або іншу частину місяця чи виплати
заробітної плати з виручки від реалізації продукції (наданих
послуг), а також натуроплатою нараховані страхові внески повинні
бути перераховані до Фонду не пізніше дня, встановленого для
виплати заробітної плати за другу половину місяця.
( Пункт 4.7 вилучено на підставі Постанови Фонду соціального
страхування з тимчасової втрати працездатності N 91
( v0091598-05 ) від 26.07.2005 )
4.7. Страхові внески на суму оплати праці (доходу,
винагороди), що нарахована в іноземній валюті, обчислюються і
сплачуються в національній валюті України. Для нарахування
страхових внесків доходи, одержані в іноземній валюті,
перераховуються у національну грошову одиницю за офіційним курсом
Національного банку України на день сплати страхових внесків.
4.8. При ліквідації страхувальник зобов'язаний провести
повний розрахунок з Фондом на день ліквідації. Після одержання документів про ліквідацію страхувальника,
зазначених у пункті 2.15 цієї Інструкції, органи Фонду в 15-денний
строк здійснюють документальну перевірку щодо повноти сплати ним
страхових внесків. Якщо підприємство, яке ліквідується, має заборгованість з
виплати заробітної плати, у тому числі нарахованої за останній
звітний місяць, а строк сплати страхових внесків ще не настав, то
ліквідаційна комісія зобов'язана включити належну суму сплати
коштів до ліквідаційного балансу підприємства і оформити це
окремим актом. В акті зазначається правонаступник (якщо він
визначений), сума належних платежів і дата їх внесення, яка не
може бути пізнішою від дати, встановленої підприємством для
виплати заробітної плати до ліквідації. Копії акта, підписаного ліквідаційною комісією і
правонаступником (якщо він визначений), подаються до органів
Фонду, за місцем обліку страхувальника, що підлягає ліквідації, і
правонаступник. { Абзац четвертий пункту 4.8. із змінами,
внесеними згідно з Постановою Фонду соціального страхування з
тимчасової втрати працездатності N 81 ( v0081598-06 ) від
06.07.2006 } Якщо належна сума платежів, що має вноситися підприємством,
яке ліквідується, перевищує суму, зазначену в акті, то
правонаступник (якщо він визначений) зобов'язаний внести належну
суму повністю і одночасно внести відповідні зміни до балансу,
одержаного від ліквідаційної комісії. Якщо страхувальник, що підлягає ліквідації, є фінансово
неспроможним, його борги щодо сплати страхових внесків
відображаються в акті перевірки (до якого додається акт звірки
заборгованості) в трьох примірниках, один з яких надсилається
ліквідаційній комісії, другий - правонаступнику (якщо він
визначений). Одночасно до відповідного податкового органу
надсилається повідомлення щодо існуючої заборгованості
страхувальника перед Фондом. Погашення боргів зі сплати страхових внесків до Фонду
проводиться у порядку черговості їх стягнення відповідно до
Законів України "Про відновлення платоспроможності боржника або
визнання його банкрутом" ( 2343-12 ) та "Про банки та банківську
діяльність" ( 2121-14 ).
5. Порядок стягнення заборгованості за коштами

Фонду та нарахування пені
5.1. Страхувальник - роботодавець несе відповідальність за
несвоєчасність сплати та неповну сплату страхових внесків, у тому
числі страхових внесків, що сплачують застраховані особи через
рахунки роботодавців, а також за порушення порядку використання
страхових коштів. { Абзац перший пункту 5.1. в редакції Постанови
Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності
N 81 ( v0081598-06 ) від 06.07.2006 } У разі несвоєчасної сплати страхових внесків страхувальником,
у тому числі фізичною особою, яка не має статусу підприємця та
використовує найману працю, або неповної їх сплати страхувальник
сплачує суму донарахованих контролюючим органом страхових внесків
(недоїмки), штраф та пеню та/або відображає суми цих фінансових
санкцій в звіті за формою Ф4 - ФСС з ТВП ( va007598-05 ). За
несвоєчасність сплати страхувальником страхових внесків на нього
накладається штраф у розмірі 50 відсотків суми належних до сплати
страхових внесків за весь період, який минув з дня, коли
страхувальника було взято на облік. { Абзац другий пункту 5.1 із
змінами, внесеними згідно з Постановою Фонду соціального
страхування з тимчасової втрати працездатності N 91
( v0091598-05 ) від 26.07.2005; в редакції Постанови Фонду
соціального страхування з тимчасової втрати працездатності N 81
( v0081598-06 ) від 06.07.2006 } Не сплачені в строк страхові платежі стягуються в доход
Фонду зі страхувальника, згідно з Порядком надіслання органам
державної податкової служби подання про здійснення заходів з
погашення податкового боргу платника податків та інформації про
скасування або зміну суми нарахованого податкового зобов'язання за
рішенням суду (господарського суду) від інших контролюючих
органів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
24 жовтня 2001 р. N 1387 ( 1387-2001-п ), та Угоди про
інформаційне співробітництво між Фондом соціального страхування з
тимчасової втрати працездатності та Державною податковою
адміністрацією України від 25.04.2003 р. Указані платежі можуть
стягуватись із страхувальника також у судовому порядку. ( Абзац
третій пункту 5.1 в редакції Постанови Фонду втрати працездатності
N 56 ( v0056598-04 ) від 25.06.2004; із змінами, внесеними згідно
з Постановою Фонду соціального страхування з тимчасової втрати
працездатності N 91 ( v0091598-05 ) від 26.07.2005 ) Строк давності в разі стягнення страхових внесків, пені та
фінансових санкцій, передбачених статтею 30 базового Закону
( 2240-14 ), не застосовується. Право застосовування фінансових санкцій мають керівники
виконавчої дирекції Фонду, робочих органів відділень Фонду та їх
заступники.
5.2. За неповну сплату страхових внесків на страхувальника
накладається штраф у розмірі прихованої (заниженої) суми
заробітної плати, на яку відповідно до Закону України "Про
загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з
тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими
народженням та похованням" ( 2240-14 ) нараховуються страхові
внески, а в разі повторного порушення - у трикратному розмірі
зазначеної суми. ( Абзац перший пункту 5.2 із змінами, внесеними
згідно з Постановою Правління Фонду соціального страхування з
тимчасової втрати працездатності N 4 ( v0004598-02 ) від
29.03.2002 ) За порушення порядку витрачання страхових коштів накладається
штраф у розмірі 50 відсотків належної до сплати суми страхових
внесків. Пеня обчислюється виходячи з 120 відсотків облікової ставки
Національного банку України, що діяла на момент сплати,
нарахованої на повну суму недоїмки (без урахування штрафів) за
весь її строк. Моментом сплати вважається день виникнення
недоїмки. Нарахування пені закінчується вдень прийняття банком,
обслуговуючим платника, страхових внесків, платіжного доручення на
сплату належних платежів до Фонду або день погашення
заборгованості за страхувальником. Днем подання до установ банків
платіжного доручення за всіма видами платежів до Фонду вважається
день його реєстрації у цих установах. ( Абзац третій пункту 5.2 із
змінами, внесеними згідно з Постановою Фонду втрати працездатності
N 56 ( v0056598-04 ) від 25.06.2004 ) Вся сума заборгованості за коштами Фонду, штрафів та пеня
зараховуються на рахунки Фонду.
5.3. Якщо заробітна плата не виплачувалась за відсутності
коштів на рахунку підприємства, то пеня за несвоєчасне
перерахування платежів до Фонду не стягується.
5.4. У разі самостійного виявлення своєчасно не нарахованих і
не сплачених сум страхових внесків страхувальники самі зобов'язані
донарахувати страхові внески, нарахувати пеню на всю суму недоїмки
за весь період прострочення платежу, протягом п'яти робочих днів з
дня виявлення прострочки повідомити орган Фонду у
письмовій формі особисто або поштовим відправленням згідно з
вимогами п.7.5.1 цієї Інструкції та відобразити донараховані
страхові внески та нараховану пеню у звіті по коштах Фонду Ф4 ФСС
з ТВП ( v0021598-04 ). Нарахування пені розпочинається з першого
робочого дня, що настав після дня одержання заробітної плати (з
дня виникнення недоїмки). Наприклад, якщо платіж слід було
сплатити 5 липня, а це було зроблено 15 липня, то пеню слід
нарахувати за 10 днів (з 6 по 15 липня включно). Якщо пеня не була нарахована страхувальником, то її
нараховує орган реєстрації при перевірці звітів по коштах Фонду за
формою Ф4 - ФСС з ТВП ( v0021598-04 ), про що письмово повідомляє
страхувальника. ( Пункт 5.4 доповнено абзацом згідно з Постановою
Фонду втрати працездатності N 56 ( v0056598-04 ) від 25.06.2004 )
( Пункт 5.4 із змінами, внесеними згідно з Постановою Фонду втрати
працездатності N 56 ( v0056598-04 ) від 25.06.2004 ) 5.5. Закінчення строків нарахування пені настає в день
прийняття банком, який обслуговує страхувальника, платіжного
доручення на сплату платежу до Фонду. У разі часткової сплати суми
платежу до Фонду нарахування пені припиняється на сплачену частку
платежу з дня прийняття банком відповідного платіжного доручення. 5.5.1. При частковому погашенні платежу до Фонду сума частки
платежу, що погашається, визначається з урахуванням пені,
нарахованої на таку частку. 5.5.2. Пеня нараховується на суми простроченого платежу в
цілих гривнях. 5.5.3. Пеня на пеню не нараховується.
5.6. Днем сплати страхових внесків вважається: - при перерахуванні платежу з рахунку платника - день
списання установою банку суми платежу з рахунку платника,
незалежно від часу її зарахування на рахунок Фонду; - при внесенні готівкою - день внесення готівки до
банківської установи чи підприємства зв'язку.
5.7. За несвоєчасне списання з платника та зарахування до
Фонду платежів банківська установа сплачує пеню за кожний день
прострочення в розмірі, встановленому законодавством. При цьому
страхувальник звільняється від відповідальності за несвоєчасне або
неповне зарахування таких платежів до Фонду, включаючи нараховану
пеню або штрафні санкції. У разі незабезпечення банківськими установами перерахування
страхових внесків до Фонду одночасно з видачею коштів на виплату
заробітної плати банківські установи сплачують за рахунок власних
коштів до Фонду суму несплачених страхових внесків.
5.8. Якщо недоїмка стягується в судовому порядку, то пеня не
нараховується з дня винесення судом рішення про вилучення майна
платника (при зверненні стягнення на суми, що їх мають повернути
платнику інші особи), а також з моменту визнання боржника
банкрутом.
5.9. Недоїмка за платежами, не сплачена в установлений строк
фізичними особами, які використовують працю найманих працівників,
стягується за рішенням суду.
5.10. Стягнення недоїмки за платежами до Фонду у разі
відсутності коштів на рахунку страхувальника може бути звернене на
майно платника відповідно до законодавства.
5.11. Органи Фонду згідно законодавчих актів можуть на
прохання страхувальника надавати розстрочки для сплати недоїмки. В
рішенні про це повинен бути встановлений строк, на який вона
надається. У випадку несплати недоїмки у встановлений строк
відновлюється нарахування пені на прострочену суму за весь період
від дня утворення недоїмки. ( Пункт 5.11 із змінами, внесеними
згідно з Постановою Правління Фонду соціального страхування з
тимчасової втрати працездатності N 18 ( v0018598-03 ) від
18.04.2003 )
6. Поточні рахунки і порядок витрачання коштів Фонду
6.1. Виконавчій дирекції Фонду соціального страхування з
тимчасової втрати працездатності, виконавчим дирекціям відділень
Фонду у відповідних територіальних органах Державного казначейства
України відкриваються рахунки для обліку надходжень та здійснення
видатків. Зазначені рахунки відкриваються на ім'я виконавчої
дирекції Фонду та виконавчих дирекцій відділень Фонду за
балансовим рахунком N 3717 "Рахунки державних позабюджетних
фондів" Плану рахунків бухгалтерського обліку виконання державного
та місцевих бюджетів, затвердженого наказом Державного
казначейства України від 28.11.2000 р. N 119 ( v0119506-00 ), із
змінами та доповненнями.
Обслуговування коштів Фонду соціального страхування з
тимчасової втрати працездатності через рахунки, відкриті йому в
Державному казначействі України, управліннях Державного
казначейства України в Автономній Республіці Крим, областях,
містах Києві і Севастополі, здійснюється на підставі договорів між
виконавчою дирекцією Фонду, виконавчими дирекціями відділень
Фонду, з однієї сторони, та Державним казначейством України і
управліннями Державного казначейства в Автономній Республіці Крим,
областях, містах Києві і Севастополі, з іншої сторони.
Для повного і своєчасного забезпечення виконання завдань і
функцій, покладених на Фонд соціального страхування з тимчасової
втрати працездатності, виконавчою дирекцією Фонду та Державним
казначейством України узгоджується Порядок проходження коштів
Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності
через рахунки, відкриті йому в органах Державного казначейства.
Для здійснення видатків на утримання виконавчої дирекції
Фонду та виконавчих дирекцій відділень Фонду в установах банків на
підставі укладених договорів їм відкриваються рахунки за
балансовим рахунком N 2560.
З дозволу відділень Фонду робочі органи відділень Фонду у
районах та містах республіканського (Автономної Республіки Крим)
та обласного значення відкривають в установах банків на підставі
укладених договорів:
- накопичувальний рахунок (з ознакою транзитного), відкритий
за балансовим рахунком N 2560, з щоденним перерахуванням залишку
коштів на накопичувальний рахунок відповідного відділення Фонду;
- поточні рахунки, відкриті за балансовим рахунком N 2560,
для розрахунків, передбачених бюджетом, кошторисами, іншими
документами, та здійснення господарської діяльності.
Для зберігання та обліку коштів, що надходять відповідно до
пункту 3.4 цієї Інструкції від платників, що обрали спрощену
систему оподаткування своїх доходів, робочим органам відділень
Фонду у районах та містах республіканського (Автономної Республіки
Крим) та обласного значення відкриваються накопичувальні рахунки
(з ознакою транзитного), відкриті за балансовим рахунком N 2560, з
щоденним перерахуванням коштів до відповідного відділення Фонду.
( Пункт 6.1 із змінами, внесеними згідно з Постановою Фонду втрати
працездатності N 63 ( v0063598-02 ) від 27.11.2002 - з 01.12.2002,
в редакції Постанови Фонду втрати працездатності N 58
( v0058598-03 ) від 04.09.2003 )
6.2. З поточного рахунку N 2560 Виконавча дирекція Фонду,
регіональні відділення Фонду та робочі органи відділень Фонду
проводять фінансування витрат, передбачених бюджетами, кошторисами
та іншими документами, на: { Дію абзацу другого пункту 6.2 зупинено на 2009 рік в
частині виплати допомоги при народженні дитини та по догляду за
дитиною до досягнення нею трирічного віку згідно з Постановою
Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності
N 6 ( v0006598-09 ) від 25.02.2009 } { Дію абзацу другого пункту
6.2 зупинено на 2007 рік в частині виплати допомоги при народженні
дитини та по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку
згідно з Постановою Фонду соціального страхування з тимчасової
втрати працездатності N 207 ( v0207598-06 ) від 27.12.2006 } -
виплату застрахованим особам допомоги по тимчасовій
непрацездатності, вагітності та пологах, при народженні дитини, по
догляду за дитиною до досягнення нею 3-річного віку та на
поховання; - забезпечення оздоровчих заходів: оплату путівок на санаторно-курортне лікування застрахованим
особам та членам їх сімей, до дитячих оздоровчих закладів; часткове фінансування санаторіїв-профілакторіїв підприємств,
установ та організацій, дитячих оздоровчих закладів,
дитячо-юнацьких спортивних шкіл; { Абзац п'ятий пункту 6.2 із
змінами, внесеними згідно з Постановою Фонду соціального
страхування з тимчасової втрати працездатності N 81
( v0081598-06 ) від 06.07.2006 } позашкільне обслуговування; - утворення резерву страхових коштів для фінансування
матеріального забезпечення застрахованих осіб; - забезпечення поточної діяльності та утримання органів
Фонду, розвиток його матеріально-технічної бази, вирішення
соціально-побутових питань та питань стимулювання праці
працівників органів Фонду; - проведення розрахунків між Виконавчою дирекцією Фонду,
регіональними відділеннями Фонду та робочими органами його
відділень Фонду; - підготовку та підвищення кваліфікації кадрів з питань
соціального страхування.
6.3. Резерв страхових коштів Фонду зберігається на вкладних
(депозитних) рахунках, відкритих в установах банків на ім'я
Виконавчої дирекції Фонду та відділень Фонду в Автономній
Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі і
використовуються на цілі, передбачені статутом Фонду та Положенням
про резервний фонд страхових коштів.
6.4. Страхові внески до Фонду, надходження, у вигляді
часткової оплати вартості, за видані путівки на санаторно-курортне
лікування та оздоровлення, інші надходження (штрафи, пені, не
прийняті до заліку видатки тощо) зараховуються виключно на
накопичувальні рахунки (з ознакою транзитного). { Пункт 6.4. в
редакції Постанови Фонду соціального страхування з тимчасової
втрати працездатності N 81 ( v0081598-06 ) від 06.07.2006 }
6.5. Відповідальність за нецільове використання коштів,
недостовірність бухгалтерського обліку, розрахункових документів,
несвоєчасність внесення коштів до Фонду, а також за
недостовірність даних у звітах по коштах Фонду покладається на
платників страхових внесків та отримувачів коштів Фонду. ( Пункт
6.5 в редакції Постанови Фонду втрати працездатності N 56
( v0056598-04 ) від 25.06.2004 )
6.6. Розрахунково-касове обслуговування по коштах Фонду
здійснюється згідно з договором між установою банку та клієнтом
відповідно до Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в
національній валюті затвердженою постановою Правління
Національного банку України від 21.01.2004 N 22 ( z0377-04 ) та
зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 29.03.2004 за
N 377/8976, та інших нормативно-правових актів Національного банку
України. ( Пункт 6.6 із змінами, внесеними згідно з Постановою
Правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати
працездатності N 105 ( v0105598-04 ) від 17.09.2004 )
{ Дію абзацу першого пункту 6.7 зупинено на 2009 рік в
частині виплати допомоги при народженні дитини та по догляду за
дитиною до досягнення нею трирічного віку згідно з Постановою
Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності
N 6 ( v0006598-09 ) від 25.02.2009 } { Дію абзацу першого пункту
6.7 зупинено на 2007 рік в частині виплати допомоги при народженні
дитини та по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку
згідно з Постановою Фонду соціального страхування з тимчасової
втрати працездатності N 207 ( v0207598-06 ) від 27.12.2006 }
6.7. Страхувальники, зазначені у пунктах 2.1 та 2.2 цієї
Інструкції, здійснюють витрати на: ( Абзац перший пункту 6.7 в
редакції Постанови Фонду соціального страхування з тимчасової
втрати працездатності N 91 ( v0091598-05 ) від 26.07.2005 ) - виплату допомоги по тимчасовій непрацездатності, вагітності
та пологах, при народженні дитини та по догляду за дитиною до
досягнення нею трирічного віку, на поховання; - проведення витрат на часткове фінансування
санаторіїв-профілакторіїв, що перебувають на господарчому
утриманні страхувальника, в межах асигнувань, передбачених
кошторисом; ( Частина друга абзацу першого пункту 6.7 із змінами,
внесеними згідно з Постановою Фонду втрати працездатності N 56
( v0056598-04 ) від 25.06.2004 ) - проведення витрат на часткове фінансування дитячих
оздоровчих закладів. ( Частина третя абзацу першого пункту 6.7 із
змінами, внесеними згідно з Постановою Фонду втрати
працездатності N 56 ( v0056598-04 ) від 25.06.2004 ) { Дію абзацу п'ятого пункту 6.7 зупинено на 2009 рік в
частині виплати допомоги при народженні дитини та по догляду за
дитиною до досягнення нею трирічного віку згідно з Постановою
Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності
N 6 ( v0006598-09 ) від 25.02.2009 } { Дію абзацу п'ятого пункту
6.7 зупинено на 2007 рік в частині виплати допомоги при народженні
дитини та по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку
згідно з Постановою Фонду соціального страхування з тимчасової
втрати працездатності N 207 ( v0207598-06 ) від 27.12.2006 }
Вказані витрати страхувальники-роботодавці здійснюють в рахунок
коштів Фонду з відповідним врахуванням проведених витрат при
сплаті страхових внесків на загальнообов'язкове державне соціальне
страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та
витратами, зумовленими народженням та похованням. { Дію абзацу шостого пункту 6.7 зупинено на 2009 рік в
частині надання допомоги при народженні дитини згідно з Постановою
Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності
N 6 ( v0006598-09 ) від 25.02.2009 } { Дію абзацу шостого пункту
6.7 зупинено на 2007 рік в частині надання допомоги при народженні
дитини згідно з Постановою Фонду соціального страхування з
тимчасової втрати працездатності N 207 ( v0207598-06 ) від
27.12.2006 } Допомога по тимчасовій непрацездатності, вагітності
та пологах застрахованим особам виплачується у найближчий після
призначення допомоги строк, встановлений для виплати заробітної
плати, допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного
віку виплачується щомісячно у строк, встановлений для виплати
заробітної плати. Добровільно застрахованим особам така допомога
надається не пізніше 5 числа місяця, наступного за розрахунковим
місяцем. Допомога при народженні дитини та на поховання виплачується
не пізніше наступного дня за днем звернення. Застрахованим особам,
зазначеним у пункті 2.3 цієї Інструкції, призначення та виплата
матеріального забезпечення, а також надання соціальних послуг
здійснюється в порядку, встановленому правлінням Фонду. ( Абзац
пункту 6.7 із змінами, внесеними згідно з Постановою Фонду
соціального страхування з тимчасової втрати працездатності N 91
( v0091598-05 ) від 26.07.2005 )
6.8. Страхувальники-роботодавці не мають права припиняти
виплату допомоги у випадках, коли сума нарахованих страхових
внесків та інших платежів до Фонду не покриває фактичних витрат з
виплати допомоги.
6.9. Якщо витрати, проведені страхувальником-роботодавцем, за
звітний квартал перевищують нараховану суму страхових внесків та
інших платежів, то різниця між сумою витрат і сумою страхових
внесків зараховується в рахунок сплати наступного кварталу. Якщо ж витрати не можуть бути покриті страховими внесками і в
наступному кварталі, то сума перевищення, з урахуванням
очікуваного результату в наступному кварталі, відшкодовується
страхувальнику-роботодавцю органом реєстрації після одержання від
нього звіту за формою ф4 - ФСС з ТВП за минулий квартал. Відшкодування страхувальнику-роботодавцю суми перевищення над
сумою страхових внесків у випадках, коли належна сума страхових
внесків не покриває витрат, може провадитись і до одержання звіту
за формою ф4 - ФСС з ТВП ( v0006503-01 ) при обов'язковому поданні
довідки-розрахунку за підписом керівника, головного бухгалтера,
завіреної печаткою підприємства. Відшкодування здійснюються органом Фонду шляхом перерахування
відповідних сум на поточний рахунок страхувальника.
6.10. Всі розрахунки по коштах Фонду між органом Фонду та
страхувальником проводяться за безготівковими розрахунками.
6.11. Виконавча дирекція Фонду в установленому законодавством
та правлінням Фонду порядку розраховується з санаторно-курортними
закладами за путівки, що придбаваються згідно з планом їх
розподілу та договорів. Відділення Фонду мають право придбавати
додатково до затвердженого плану путівки в межах асигнувань,
передбачених бюджетом на забезпечення оздоровчих заходів, а також
придбавати путівки для платників, що обрали спрощену систему
оподаткування своїх доходів при наявності відповідних коштів. Забороняється перераховувати кошти на оплату путівок без
рахунків.
6.12. Відділення Фонду оплату витрат, що провадяться згідно з
програмами і кошторисами (у розрізі регіонів) щодо відновлення
здоров'я застрахованих осіб та членів їх сімей, здійснюють з
урахуванням наступного: - кошти на часткове фінансування дитячих оздоровчих закладів,
дитячо-юнацьких спортивних шкіл перераховуються на поточні рахунки
оздоровчих закладів, спортивних товариств або безпосередньо
дитячо-юнацьких спортивних шкіл, а також можуть перераховуватись
на рахунки організацій (в тому числі профспілкових), які
відповідно до рішень правлінь відділень Фонду займаються
оздоровленням дітей; ( Частина друга абзацу першого пункту 6.12 із
змінами, внесеними згідно з Постановою Фонду втрати
працездатності N 56 ( v0056598-04 ) від 25.06.2004 ) - кошти, передбачені на часткове фінансування
санаторіїв-профілакторіїв, перераховуються на поточні рахунки
санаторіїв-профілакторіїв. ( Частина третя абзацу першого пункту
6.12 із змінами, внесеними згідно з Постановою Фонду втрати
працездатності N 56 ( v0056598-04 ) від 25.06.2004 )
6.13. Забороняється надання кредитів та позичок з коштів
Фонду будь-яким організаціям та фізичним особам.
7. Облік та звітність за коштами Фонду
7.1. Страхувальники та інші отримувачі коштів Фонду
зобов'язані вести облік коштів загальнообов'язкового державного
соціального страхування у зв'язку з тимчасовою втратою
працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням
і своєчасно надавати органам Фонду звітність щодо цих коштів за
формою, яка затверджується в установленому порядку. { Дію абзацу другого пункту 7.1 зупинено на 2009 рік щодо
відображення в звітах кількості виплат допомоги по догляду за
дитиною до досягнення нею трирічного віку, кількості випадків
нарахування внесків до Пенсійного фонду України за осіб, які
отримують допомогу по догляду за дитиною до досягнення нею
трирічного віку, кількості одноразових та щомісячних виплат при
народженні дитини згідно з Постановою Фонду соціального
страхування з тимчасової втрати працездатності N 6 ( v0006598-09 )
від 25.02.2009 } { Дію абзацу другого пункту 7.1 зупинено на 2007
рік щодо відображення в звітах кількості виплат допомоги по
догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, кількості
випадків нарахування внесків до Пенсійного фонду України за осіб,
які отримують допомогу по догляду за дитиною до досягнення нею
трирічного віку, кількості одноразових та щомісячних виплат при
народженні дитини згідно з Постановою Фонду соціального
страхування з тимчасової втрати працездатності N 207
( v0207598-06 ) від 27.12.2006 } При цьому відображаються
відомості про суми нарахованих страхових внесків та інших платежів
за їх видами; суми нарахованих та проведених витрат за їх видами з
окремим відображенням додаткових витрат, які здійснені для осіб,
що постраждали від аварії на ЧАЕС; кількісні показники:
середньооблікова кількість працівників в еквіваленті повної
зайнятості, кількість робочих днів, втрачених внаслідок тимчасової
непрацездатності (за винятком допомоги за хворою дитиною або
хворим членом сім'ї), окремо внаслідок тимчасової
непрацездатності, що пов'язана з доглядом за хворою дитиною або
хворим членом сім'ї, вагітності та пологах, кількість виплат
допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку,
кількість випадків нарахування внесків до Пенсійного фонду України
за осіб, які отримують допомогу по догляду за дитиною до
досягнення нею трирічного віку, кількість одноразових та
щомісячних виплат при народженні дитини та виплат на поховання.
{ Абзац другий пункту 7.1. в редакції Постанови Фонду соціального
страхування з тимчасової втрати працездатності N 81
( v0081598-06 ) від 06.07.2006 } Пункт 7.1 із змінами, внесеними згідно з Постановою Фонду
соціального страхування з тимчасової втрати працездатності N 91
( v0091598-05 ) від 26.07.2005 )
7.2. Облік розрахунків з Фондом страхувальники відображають
на субрахунку 652 "Розрахунки за соціальним страхуванням". За кредитом субрахунку 652 відображаються нараховані
зобов'язання по сумах страхових внесків, які кореспондуються з
дебетом рахунків 91 "Загальновиробничі витрати", 92
"Адміністративні витрати", 93 "Витрати на збут" тощо. Страхувальники, які використовують для визначення витрат
рахунки класу 8 "Витрати за елементами" нарахування страхових
внесків до Фонду відображають по дебету субрахунку 822
"Відрахування на соціальне страхування" та по кредиту субрахунку
652 "Розрахунки за соціальним страхуванням". Нарахування страхових внесків у бюджетних установах
відображається по дебету відповідного рахунку класу 8 "Витрати" та
по кредиту субрахунку 652. За кредитом субрахунку 652 відображаються також суми: - пені, штрафів за несвоєчасну сплату страхових внесків - у
кореспонденції з дебетом рахунків обліку фінансових результатів
або розрахунків з винними особами; - одержаної часткової плати за путівки - у кореспонденції з
дебетом рахунку "Каса"; - одержані від органу Фонду у випадках перевищення витрат над
сумою нарахованих страхових внесків - у кореспонденції з дебетом
рахунку "Банк". При перерахуванні коштів до Фонду як підприємствами -
суб'єктами підприємницької діяльності, так і бюджетними установами
дебетується субрахунок 652 та кредитується відповідний рахунок
класу 3 "Кошти, розрахунки та інші активи". { Дію абзацу сьомого пункту 7.2 зупинено на 2009 рік в
частині обліку виплат допомоги при народженні дитини та по догляду
за дитиною до досягнення нею трирічного віку, а також суми
внесків, які страхувальники повинні нараховувати та сплачувати до
Пенсійного фонду України за осіб, які отримують допомогу по
догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку згідно з
Постановою Фонду соціального страхування з тимчасової втрати
працездатності N 6 ( v0006598-09 ) від 25.02.2009 } { Дію абзацу
сьомого пункту 7.2 зупинено на 2007 рік в частині обліку виплат
допомоги при народженні дитини та по догляду за дитиною до
досягнення нею трирічного віку, а також суми внесків, які
страхувальники повинні нараховувати та сплачувати до Пенсійного
фонду України за осіб, які отримують допомогу по догляду за
дитиною до досягнення нею трирічного віку згідно з Постановою
Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності N
207 ( v0207598-06 ) від 27.12.2006 } Крім цього, за дебетом
рахунку N 652 "Розрахунки із соціального страхування"
обліковуються суми, які відповідно до чинних положень виплачуються
за рахунок страхових внесків: на виплату допомоги по тимчасовій
непрацездатності, вагітності та пологах, при народженні дитини та
по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку у
кореспонденції з кредитом субрахунку 661 "Розрахунки за заробітною
платою" а також суми внесків, які страхувальники повинні
нараховувати та сплачувати до Пенсійного фонду України за осіб,
які отримують допомогу по догляду за дитиною до досягнення нею
трирічного віку у кореспонденції з кредитом рахунку 651
"Розрахунки з пенсійного забезпечення"; на поховання у
кореспонденції з кредитом рахунку 68 "Розрахунки за іншими
операціями". { Абзац пункту 7.2. із змінами, внесеними згідно з
Постановою Фонду соціального страхування з тимчасової втрати
працездатності N 81 ( v0081598-06 ) від 06.07.2006 } Утримання із заробітної плати внесків до Фонду відображаються
в обліку по дебету субрахунку 661 "Розрахунки за заробітною
платою" та по кредиту субрахунку 652. Облік надходжень та витрачання коштів Фонду іншими
отримувачами (крім страхувальників) цих коштів, в т. ч.
профспілковими організаціями, здійснюється на окремих субрахунках
з відображенням в бухгалтерському обліку та фінансовій звітності
повного висвітлення господарських операцій та подій по коштах
Фонду. ( Пункт 7.2 доповнено абзацом згідно з Постановою Фонду
соціального страхування з тимчасової втрати працездатності N 91
( v0091598-05 ) від 26.07.2005 )
7.3. Страхувальники щоквартально складають у двох примірниках
наростаючим підсумком з початку року звіт за формою ф4 - ФСС з ТВП
( v0006503-01 ) із зазначенням у ньому сум, нарахованих і
сплачених страхових внесків та інших надходжень, а також сум,
витрачених на виплату допомоги та здійснення інших заходів,
фінансування яких проводиться за рахунок коштів Фонду.
7.4. Звіт страхувальника-роботодавця подається за підписами
керівника та головного бухгалтера і завіряється печаткою
страхувальника, а добровільно застрахованої особи - за її
особистим підписом.
7.5. Один примірник звіту за формою ф4 - ФСС з ТВП не пізніше
20-го числа наступного за звітним періодом місяця подається до
органу Фонду, другий - залишається в бухгалтерії страхувальника.
( Пункт 7.5 в редакції Постанови Правління Фонду соціального
страхування з тимчасової втрати працездатності N 18
( v0018598-03 ) від 18.04.2003 ) 7.5.1. Страхувальник має право не пізніше ніж за 10 днів до
закінчення граничного строку подання звіту надіслати звіт на
адресу органу Фонду поштою з повідомлення про вручення. У разі втрати або зіпсуття поштового відправлення,
страхувальник протягом п'яти робочих днів з дня отримання
повідомлення про втрату або зіпсуття поштового відправлення
зобов'язаний надіслати поштою або подати особисто (за його
вибором) органу Фонду другий примірник звіту. Оформлення зазначених поштових відправлень здійснюється
згідно з Порядком оформлення поштових відправлень з вкладенням
матеріалів звітності, розрахункових документів і декларацій,
затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від
28.07.1997 року N 799 ( 799-97-п ). Пункт 7.5 доповнено підпунктом 7.5.1 згідно з Постановою Фонду
втрати працездатності N 56 ( v0056598-04 ) від 25.06.2004 )
7.6. Органи Фонду ведуть облік виконання бюджету Фонду
відповідно до плану рахунків бухгалтерського обліку в органах
Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності,
затвердженого правлінням Фонду. { Абзац перший пункту 7.6. в
редакції Постанови Фонду соціального страхування з тимчасової
втрати працездатності N 81 ( v0081598-06 ) від 06.07.2006 } Відповідальність і контроль за веденням бухгалтерського
обліку та фінансових звітів покладається на головних (старших)
бухгалтерів робочих органів Фонду.
7.7. Фінансові звіти про виконання бюджету Фонду соціального
страхування з тимчасової втрати працездатності органами Фонду
складаються за формою Ф6 - ФСС з ТВП. Звіти подаються
щоквартально: { Абзац перший пункту 7.7. в редакції Постанови
Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності
N 81 ( v0081598-06 ) від 06.07.2006 } - робочими органами відділень Фонду - відповідним виконавчим
дирекціям відділень Фонду у встановлені для подання звітів строки; - виконавчими дирекціями відділень Фонду в Автономній
Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі у
встановлені для них строки - Виконавчій дирекції Фонду соціального
страхування з тимчасової втрати працездатності.
7.8. Облік коштів загальнообов'язкового державного
соціального страхування у зв'язку з тимчасовою втратою
працездатності та витратами, зумовленими народженням та
похованням, отриманих підприємствами, установами, організаціями на
часткове фінансування санаторіїв-профілакторіїв, дитячих
оздоровчих закладів, дитячо-юнацьких спортивних шкіл, фінансування
на придбання матеріальних цінностей та послуг здійснюється на
окремому субрахунку по обліку коштів Фонду. ( Розділ 7 доповнено
пунктом 7.8 згідно з Постановою Фонду втрати працездатності N 56
( v0056598-04 ) від 25.06.2004 )
7.9. Форма звіту про використання коштів Фонду та порядок
подання звіту до Виконавчої дирекції та її робочих органів
визначається правлінням Фонду. ( Розділ 7 доповнено пунктом 7.9
згідно з Постановою Фонду втрати працездатності N 56
( v0056598-04 ) від 25.06.2004 )
8. Контроль за сплатою платежів до Фонду і

витрачанням його коштів. Відповідальність

платників і службових осіб
8.1. Контроль за правильністю нарахування, своєчасністю і
повнотою перерахування та надходження страхових внесків, інших
платежів до Фонду, а також за цільовим і правильним витрачанням
його коштів здійснюють страхувальники, виборні органи
профспілкових організацій на підприємстві, в установі,
організації, комісії (уповноважені) із соціального страхування на
підприємстві та органи Фонду. Органи Фонду при здійсненні перевірок керуються Інструкцією
про порядок проведення ревізій і перевірок по коштах Фонду
соціального страхування з тимчасової втрати працездатності.
Тривалість проведення ревізії не повинна перевищувати, як правило,
30 діб. Ревізії та перевірки проводяться на підставі розпорядчих
документів органів Фонду.
8.2. У страхувальників підлягають перевірці в установленому
порядку бухгалтерські документи щодо повноти нарахування страхових
внесків на оплату праці найманих працівників, що включають витрати
на виплату основної та додаткової заробітної плати, інші
заохочувальні і компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній
формі, які є базою для нарахування страхових внесків відповідно до
чинного законодавства, платіжні доручення про перерахування сум
страхових внесків та інших платежів на рахунок Фонду, касові
документи про сплату часткової (повної) вартості путівок на
санаторно-курортне лікування та оздоровлення, оплачених за рахунок
коштів Фонду, видаткові документи на проведені виплати і
перерахування, акти розслідування нещасних випадків невиробничого
характеру (при наявності), відповідність даних фінансових звітів
за коштами Фонду балансовим рахункам "За соціальним страхуванням"
згідно з Інструкцією про застосування Плану рахунків
бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і
господарських операцій підприємств і організацій ( z0893-99 ),
затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99 р.
N 291 ( z0892-99 ). ( Абзац перший пункту 8.2 із змінами,
внесеними згідно з Постановою Фонду втрати працездатності N 56
( v0056598-04 ) від 25.06.2004 ) Перевірці підлягають документи за поточний і попередній роки,
а в разі виявлення порушень або зловживань - за більш ранні
періоди.
8.3. Страхувальники та підприємства, установи, організації -
отримувачі коштів Фонду зобов'язані безперешкодно допускати
посадових осіб Фонду до перевірок, надавати їм необхідні
документи, в тому числі ті, що стосуються фонду оплати праці,
проведених витрат коштів Фонду, включаючи надання соціальних
послуг (використання коштів цільового призначення), інші документи
та пояснення (в тому числі письмові) з питань, що виникають під
час перевірок. ( Абзац перший пункту 8.3 із змінами, внесеними
згідно з Постановою Фонду втрати працездатності N 56
( v0056598-04 ) від 25.06.2004 ) Керівники і відповідні посадові особи страхувальників та
підприємств, установ, організацій - отримувачів коштів Фонду під
час перевірки зобов'язані виконувати вимоги осіб, які проводять
перевірку, щодо усунення виявлених порушень. ( Абзац другий пункту
8.3 із змінами, внесеними згідно з Постановою Фонду втрати
працездатності N 56 ( v0056598-04 ) від 25.06.2004 )
8.4. За порушення правильності нарахування, своєчасності та
повноти перерахування страхових внесків, інших платежів до Фонду,
факти нецільового та/або безпідставного витрачання його коштів, що
виявлені під час ревізії, страхувальники, підприємства, установи,
організації - отримувачі коштів Фонду та їх посадові особи несуть
відповідальність згідно з законодавством. ( Абзац перший пункту
8.4 із змінами, внесеними згідно з Постановою Фонду втрати
працездатності N 56 ( v0056598-04 ) від 25.06.2004 ) Суми коштів, безпідставно стягнені із страхувальника,
підлягають поверненню у триденний строк з дня винесення рішення
про безпідставність стягнення цих виплат з відшкодуванням судових
витрат, за їх наявності.
8.5. За результатами перевірки складається акт у двох
примірниках і підписується особами, які проводили перевірку,
керівником і головним бухгалтером та головою комісії
(уповноваженим) із соціального страхування страхувальника. Один з
примірників акта передається під розписку керівнику
страхувальника. ( Абзац перший пункту 8.5 із змінами, внесеними
згідно з Постановами Фонду втрати працездатності N 56
( v0056598-04 ) від 25.06.2004, N 91 ( v0091598-05 ) від
26.07.2005 ) Порядок та умови узагальнення та оформлення результатів
перевірки підприємств, установ, організацій - отримувачів коштів
Фонду встановлюється правлінням Фонду. ( Пункт 8.5 доповнено
абзацом другим згідно з Постановою Фонду втрати працездатності
N 56 ( v0056598-04 ) від 25.06.2004 ) В акті зазначається: за який період проведено перевірку, які
виявлено порушення в нарахуванні і сплаті страхових внесків та
пені, обчисленні і виплаті допомоги, у здійсненні інших виплат за
рахунок коштів Фонду; відображаються суми додатково нарахованих
страхових внесків і пені, суми витрат, які не приймаються до
заліку в рахунок страхових внесків чи належать до виплати
застрахованим додатково. Зміст порушення викладається в акті із
зазначенням порушених нормативно-правових актів і посиланням на
конкретні їх статті та пункти. Суми донарахованих платежів, штрафних та фінансових санкцій,
передбачених цією Інструкцією (за винятком адміністративних
штрафів), відображаються у звіті по коштах Фонду Ф4-ФСС з ТВП
( va007598-05 ). ( Абзац пункту 8.5 в редакції Постанов Правління
Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності
N 4 ( v0004598-02 ) від 29.03.2002, N 56 ( v0056598-04 ) від
25.06.2004, N 91 ( v0091598-05 ) від 26.07.2005 )
8.6. У разі відмови керівника чи головного бухгалтера
підприємства (установи, організації) або фізичної особи - суб'єкта
підприємницької діяльності від підписання акта перевірки посадовою
особою органу Фонду складається акт довільної форми, що засвідчує
факт такої відмови. При цьому в акті необхідно зазначити про
ознайомлення керівника і головного бухгалтера підприємства
(установи, організації), фізичної особи - суб'єкта підприємницької
діяльності із змістом акта перевірки, обов'язками, правами і
відповідальністю, передбаченими статтями 27, 29, 30 базового
Закону ( 2240-14 ), іншими актами законодавства.
8.7. Витрати коштів Фонду, які були проведені з порушенням
законодавства і заподіяли йому збитки, не приймаються до заліку в
рахунок страхових внесків і відшкодовуються за рахунок
страхувальника.
( Пункт 8.7.1 вилучено на підставі Постанови Правління Фонду
соціального страхування з тимчасової втрати працездатності N 18
( v0018598-03 ) від 18.04.2003 )
8.7.2. Витрати коштів Фонду на часткове фінансування
санаторіїв-профілакторіїв підприємств, установ, організацій,
дитячо-юнацьких спортивних шкіл, дитячих оздоровчих закладів, які
були проведені з порушенням порядку, визначеного правлінням Фонду
та кошти Фонду, виділені за рішенням правління Фонду
підприємствам, установам, організаціям на придбання матеріальних
цінностей, робіт та послуг, які були використані не за цільовим
призначенням або не в повному обсязі, підлягають поверненню до
бюджету Фонду у десятиденний термін. ( Пункт 8.7 доповнено
підпунктом 8.7.2 згідно з Постановою Фонду втрати працездатності
N 56 ( v0056598-04 ) від 25.06.2004 )
8.8. Посадові особи страхувальників, підприємств, установ,
організацій - отримувачів коштів Фонду, органів Фонду, винні у
порушенні встановленого порядку взяття на облік страхувальників,
витрачання коштів, сплати платежів до Фонду, у неподанні звітності
до Фонду, залежно від обставин справи, притягуються до
матеріальної, дисциплінарної, адміністративної та кримінальної
відповідальності відповідно до законодавств. ( Пункт 8.8 із
змінами, внесеними згідно з Постановою Фонду втрати працездатності
N 56 ( v0056598-04 ) від 25.06.2004 )
8.9. Органи Фонду надсилають матеріали, що підтверджують
факти порушень, залежно від обставин справи, до органів
прокуратури, суду або іншого органу, якому надано право приймати
рішення про притягнення до матеріальної, дисциплінарної,
адміністративної і кримінальної відповідальності.
9. Порядок розгляду скарг за платежами Фонду
9.1. Спори, що виникають з правовідносин за базовим Законом
та цією Інструкцією, вирішуються органами Фонду в порядку,
встановленому статутом Фонду, та в судовому порядку. Подання скарги припиняє виконання стягнення, якщо інше не
передбачено законодавством. ( Абзац другий пункту 9.1 із змінами,
внесеними згідно з Постановою Фонду соціального страхування з
тимчасової втрати працездатності N 91 ( v0091598-05 ) від
26.07.2005 ) 9.2. Оскарження страхувальником прийнятих рішень робочими
органами відділень Фонду по матеріалах ревізій та перевірок
здійснюється у порядку, визначеному Інструкцією про порядок
проведення ревізій та перевірок по коштах Фонду соціального
страхування з тимчасової втрати працездатності від 19.09.2001 р.
N 38 ( va038503-01 ). ( Розділ 9 доповнено пунктом 9.2 згідно з
Постановою Фонду соціального страхування з тимчасової втрати
працездатності N 91 ( v0091598-05 ) від 26.07.2005 )
Додаток N 1

до Інструкції про порядок надходження,

обліку та витрачання коштів

Фонду соціального страхування з тимчасової

втрати працездатності,

затвердженої постановою правління Фонду

від 26 червня 2001 р. N 16
_________________________________________________________________

(назва органу Фонду у давальному відмінку)
Заява
Про взяття на облік_______________________________________________

(повна назва підприємства, установи, _________________________________________________________________

організації до 150 літер) корочене найменування ___________________________________________

(до 30 літер) ридична адреса __________________________________________________
Фактична адреса __________________________________________________
Ідентифікаційний код* за ЄДРПОУ __________________________________
Кількість працюючих на день подання заяви ________________________
Розрахунковий рахунок N ___________ в ____________________________

(найменування банку) _________________________________________________________________
Код банку ________________________________________________________
Свідоцтво про державну реєстрацію страхувальника** від ___________

(дата)
N _______________
Найменування органу, що видав свідоцтво про державну реєстрацію _________________________________________________________________
Прошу взяти на облік як страхувальника у Фонді соціального
страхування з тимчасової втрати працездатності.
З порядком нарахування, сплати та витрачання страхових внесків до
Фонду і відповідальністю за несвоєчасну та неповну сплату
страхових внесків ознайомлені.
Керівник _______________ _____________________________

(підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)
Телефон (факс) N _______________ М.П.
Головний бухгалтер _____________ _____________________________

(підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)
Телефон (факс) N ___________________
Дата "___"_______________ 200_ року ------------------------------ * При взятті на облік страхувальників, які не мають
ідентифікаційного коду за ЄДРПОУ, вказується реєстраційний
(обліковий) номер платників податків з Тимчасового реєстру
Державної податкової адміністрації України (наказ ДПАУ від
03.08.98 р. N 380). ** Для суб'єктів господарської діяльності, які не проходять
державної реєстрації, номер рішення (постанови, розпорядження,
наказу) про створення суб'єкта (п.10 Положення про ЄДРПОУ,
затвердженого постановою КМУ від 22.01.96 р. N 118) і, відповідно,
назва структури-засновника.
{ Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою Фонду
соціального страхування з тимчасової втрати працездатності N 81
( v0081598-06 ) від 06.07.2006 }

Додаток N 2

до Інструкції про порядок надходження,

обліку та витрачання коштів

Фонду соціального страхування з тимчасової

втрати працездатності,

затвердженої постановою правління Фонду

від 26 червня 2001 р. N 16
__________________________________________________________________

(назва органу Фонду у давальному відмінку)
Заява
Про взяття на облік_______________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові) ісце проживання _________________________________________________

(поштовий індекс, адреса) елефон __________________________________________________________
Ідентифікаційний номер з Державного реєстру фізичних осіб (ДРФО) -
платників податків та інших обов'язкових платежів ________________
Свідоцтво про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької
діяльності - фізичної особи* від __________________ N ____________

(дата) айменування органу, що видав свідоцтво про державну реєстрацію _________________________________________________________________
Розрахунковий рахунок N ___________ в ____________________________

(найменування банку) _________________________________________________________________
Код банку ________________________________________________________
Прошу взяти на облік як страхувальника у Фонді соціального
страхування з тимчасової втрати працездатності.
З порядком нарахування і сплати страхових внесків до Фонду
ознайомлений. Страхові внески буду сплачувати у строки, визначені
для сплати внесків.
Підпис ________________

(підпис)
Дата "___"_______________ 200_ року ------------------------- * В разі відсутності вказаного свідоцтва, вказуються дані з
документів, зазначених в п.2.6.2 Інструкції про порядок
надходження, обліку та витрачання коштів Фонду соціального
страхування з тимчасової втрати працездатності, копії яких
надаються в кожному конкретному випадку.
{ Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою Фонду
соціального страхування з тимчасової втрати працездатності N 81
( v0081598-06 ) від 06.07.2006 }

Додаток N 3

до Інструкції про порядок

надходження, обліку

та витрачання коштів Фонду

соціального страхування

з тимчасової втрати

працездатності,

затвердженої постановою

правління Фонду

від 26 червня 2001 р. N 16

_______________________________________________________

(повна назва і адреса органу Фонду)

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ВЗЯТТЯ НА ОБЛІК СТРАХУВАЛЬНИКА
Кому ________________________________________________________

(повна назва підприємства, установи, організації, _________________________________________________________________
а для фізичних осіб, що використовують працю найманих працівників

- їх прізвище, ім'я та по батькові)
Адреса страхувальника _______________________________________
Ваш реєстраційний номер ____________________, який необхідно
зазначати на всіх документах, що стосуються розрахунків за коштами
Фонду з тимчасової втрати працездатності.
Розмір страхових внесків на день реєстрації складає: для роботодавців ________________ %; для застрахованих осіб _________ % при місячній заробітній

платі нижче прожиткового мінімуму для

працездатної особи (включно) _________ % при місячній заробітній

платі вище прожиткового мінімуму для

працездатної особи

Різниця між нарахованими для роботодавців і найманих
працівників страховими внесками та витратами, пов'язаними з
наданням матеріального забезпечення та соціальних послуг
застрахованим особам, перераховується на
розрахунковий рахунок N ______________ в _________________________

(найменування банку) ___________________ код банку ___________ код платежу ___________
Отримувач: __________________________________________________

(повна назва органу Фонду) _________________________________________________________________
Код за ЄДРПОУ отримувача _______________________
Перерахування зазначених сум здійснюється один раз на місяць
- у день, встановлений для одержання в установах банку коштів на
оплату праці (п. 1, абз. 1, 2, ст. 23). Дата подання звіту за коштами Фонду - щоквартально, до 20
місяця наступного за звітним періодом. Довідки за телефоном _____________________________
Керівник органу Фонду М.П. _____________________________ ________________ (прізвище, ім'я, по батькові) (підпис)
Дата "___" ____________ 200_ року
Примітка. В разі виникнення змін (доповнень) у реєстраційних
даних страхувальника, він зобов'язаний в 10-денний термін після їх
виникнення подати до органу Фонду копії документів з
указаними змінами відповідно до п. 8 ст. 27 Закону України "Про
загальнообов'язкове соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою
втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та
похованням" від 18.01.2001 р. N 2240-III ( 2240-14 ).
( Додаток 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою Фонду втрати
працездатності N 56 ( v0056598-04 ) від 25.06.2004 )

Додаток 4

до Інструкції про порядок

надходження, обліку

та витрачання коштів Фонду

соціального страхування

з тимчасової втрати

працездатності,

затвердженої постановою

правління Фонду

від 26 червня 2001 р. N 16

_______________________________________________________

(повна назва і адреса органу Фонду)

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ВЗЯТТЯ НА ОБЛІК СТРАХУВАЛЬНИКА

НА ДОБРОВІЛЬНИХ ЗАСАДАХ

Кому ________________________________________________________

(прізвище, ім'я та по батькові) _________________________________________________________________
Адреса страхувальника _______________________________________
Ваш реєстраційний номер __________________, який необхідно
зазначати на всіх документах, що стосуються розрахунків за коштами
Фонду з тимчасової втрати працездатності.
Розмір страхових внесків на день реєстрації складає ______
відсотка суми оподатковуваного доходу (прибутку). Нараховані страхові внески необхідно перераховувати на
розрахунковий рахунок N _______________ в ________________________

(найменування банку) __________________ код банку ___________ код платежу ____________
Отримувач: __________________________________________________

(повна назва органу Фонду) _________________________________________________________________
Код за ЄДРПОУ отримувача _______________________ Дата сплати страхових внесків _______________________________
Звіт про нараховані і сплачені страхові внески подається
страхувальником за формою 4 - ФСС з ТВП по місцю реєстрації
щоквартально, до 20 місяця наступного за звітним періодом. Завірена копія річної декларації про суму сукупного
оподатковуваного доходу за минулий рік подається до органу
Фонду до 15 квітня. Довідки за телефоном _____________________________
Дата "___" ____________ 200_ року
Примітка. В разі виникнення змін (доповнень) у реєстраційних
даних страхувальника, він зобов'язаний в 10-денний термін після їх
виникнення подати до органу Фонду копії документів з
указаними змінами відповідно до п. 8 ст. 27 Закону України "Про
загальнообов'язкове соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою
втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та
похованням" від 18.01.2001 р. N 2240-III ( 2240-14 ).
( Додаток 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою Фонду втрати
працездатності N 56 ( v0056598-04 ) від 25.06.2004 )

Додаток N 5

до Інструкції про порядок

надходження, обліку

та витрачання коштів Фонду

соціального страхування

з тимчасової втрати

працездатності,

затвердженої постановою

правління Фонду

від 26 червня 2001 р. N 16

_______________________________________________________

(повна назва і адреса органу Фонду)

ДОВІДКА

ПРО ЗНЯТТЯ З ОБЛІКУ СТРАХУВАЛЬНИКА
Видана ______________________________________________________

(повна назва підприємства, установи, організації) _________________________________________________________________

(для фізичних осіб - їх прізвище, ім'я та по батькові)
Реєстраційний номер страхувальника __________________________
Адреса страхувальника _______________________________________
Ідентифікаційний код (ідентифікаційний номер) _______________
Заборгованість* за страхувальником/Фондом (зайве викреслити)
на дату зняття з обліку: ______ грн. __ коп. акт перевірки (звірки заборгованості) N __ від ______ 200_ р.
На підставі _________________________________________________

(наводиться причина зняття з обліку)
та відповідно до положень розділу 2 Інструкції про порядок
надходження, обліку та витрачання коштів Фонду ________________________________ знято з обліку як страхувальника
(скорочена назва страхувальника)
з ____________ 200_ року.
Керівник органу Фонду М.П. _____________________________ ________________ (прізвище, ім'я, по батькові) (підпис)
Дата "___" ____________ 200_ року

--------------- * Наявність заборгованості може обумовлюватися виключно
випадками, передбаченими п. 2.14. та п. 2.15 Інструкції про
порядок надходження, обліку та витрачання коштів Фонду соціального
страхування з тимчасової втрати працездатності.
( Інструкцію доповнено додатком 5 згідно з Постановою Фонду втрати
працездатності N 56 ( v0056598-04 ) від 25.06.2004 )

 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: