open
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
Чинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
Н А К А З
N 16 від 27.01.99

м.Київ
vd990127 vn16

Про заходи щодо виправлення недоліків

у ліцензійній діяльності Міністерства
( Із змінами, внесеними згідно з Наказом МОЗ

N 111 ( v0111282-99 ) від 04.05.99 )

З метою виправлення недоліків ліцензійної діяльності
Міністерства, виявлених перевіркою Ліцензійної палати України (акт
від 25.12.98), Н А К А З У Ю:
1. Внести зміни до складу ліцензійної комісії Міністерства,
затвердивши перелік її членів (додаток). ( Додаток в БД
відсутній). - Додаток втратив чинність на підставі Наказу МОЗ
N 111 ( v0111282-99 ) від 04.05.99 ) 2. Звернути увагу начальника Головного управління
лікувально-профілактичної допомоги Піщикова В.А. та головного
позаштатного спеціаліста Міністерства з народної та нетрадиційної
медицини Поканевича В.В. на зволікання у підготовці нормативних
актів Міністерства з проведення масових лікувальних сеансів,
спільної практики лікарів та цілителів, особливих умов здійснення
медичної практики за ліцензіями, що призвело до відсутності
правової бази з цих питань і порушень з боку ліцензіатів. 3. Звернути увагу заступника начальника Головного управління
медичного страхування, акредитації та ліцензування закладів
охорони здоров'я Демченко І.Б. на послаблення контролю за
організаційно-технічним забезпеченням роботи ліцензійної комісії,
що призвело до порушень у виконанні обов'язків Міністерства з
питань формування Єдиного ліцензійного реєстру, недоліках у
веденні та користуванні базою даних, сплаті за видачу ліцензій,
додержанні вимог діловодства. 4. Начальнику юридичного відділу Бєлотєлову М.Г. звернути
увагу на випадки неузгодженості відомчої нормативної бази з
законодавством про охорону здоров'я та підприємницьку діяльність,
неприпустимість прийняття рішень ліцензійної комісії та
Міністерства з питань ліцензування, які не відповідають чинному
законодавству.
5. З метою законодавчого визначення сфери діяльності та
відповідальності осіб, які практикують у галузі народної та
нетрадиційної медицини, заступнику Міністра Москаленку В.Ф.
забезпечити: 5.1. Підготовку проекту нової редакції наказу Міністерства
від 25.06.93 N 146 ( z0002-94 ) "Про надання спеціального дозволу
МОЗ України на медичну діяльність у галузі народної та
нетрадиційної медицини". Строк: до 01.03.99 5.2. Підготовку проекту нової редакції наказу Міністерства
від 24.05.94 N 77 "Про затвердження Положення про порядок видачі
спеціальних дозволів на проведення розрахованих на масову
аудиторію лікувальних сеансів та аналогічних їм заходів з
використанням гіпнозу та інших методів психічного або
біоенергетичного впливу і Правил проведення розрахованих на масову
аудиторію лікувальних сеансів та аналогічних їм заходів з
використанням гіпнозу та інших методів психічного або
біоенергетичного впливу". Строк: до 15.02.99 5.3. Доопрацювати проект Інструкції про умови і правила
здійснення медичної практики за ліцензіями МОЗ України,
передбачивши спеціальний розділ діяльності у галузі народної та
нетрадиційної медицини. Строк: до 08.02.99 5.4. Забезпечити науковий, професійний та правовий супровід
переатестації осіб, що практикують у галузі народної та
нетрадиційної медицини за ліцензіями МОЗ України, яка
проводитиметься на виконання Указу Президента України від 31.07.98
"Про заходи щодо врегулювання діяльності в сфері народної та
нетрадиційної медицини" ( 823/98 ).
6. Начальнику юридичного відділу Бєлотєлову М.Г.: 6.1. Забезпечити подання Міністерством пропозицій щодо змін в
Основах законодавства України про охорону здоров'я, запропонованих
в акті перевірки від 25.12.98, при доопрацюванні Ліцензійною
палатою України проекту Закону України "Про внесення змін та
доповнень до деяких законодавчих актів України з питань
підприємницької діяльності". 6.2. Виконуючи обов'язки члена Експертної ради Ліцензійної
палати України, домагатись розгляду та вирішення неврегульованих
питань у ліцензійній діяльності Міністерства.
7. З метою впорядкування роботи ліцензійної комісії
Міністерства голові ліцензійної комісії, першому заступнику
Міністра Богатирьовій Р.В. забезпечити виправлення недоліків в
організації та проведенні ліцензійної діяльності, для чого: 7.1. Додержуватись такого графіка засідань ліцензійної
комісії, який забезпечить розгляд заяв та видачу ліцензій у
встановлений законодавством термін. 7.2. Організувати проведення переоформлення ліцензій на
здійснення медичної діяльності у галузі народної та нетрадиційної
медицини, виданих з порушенням вимог законодавства (ліцензіатам,
які пройшли атестацію в УАНМ, але не отримали спеціального дозволу
Міністерства тощо). 7.3. Забезпечити видачу спеціальних дозволів на медичну
діяльність у галузі народної та нетрадиційної медицини за заявами
фізичних осіб, які пройшли атестацію в УАНМ. 7.4. Внести доповнення до редакції особливих умов та правил
ліцензії юридичній особі на здійснення медичної практики із
застосуванням методів народної та нетрадиційної медицини умовою
отримання спеціального дозволу Міністерства для осіб, які пройшли
атестацію в УАНМ, та наймаються на роботу в заклад охорони
здоров'я, створений ліцензіатом.
8. Заступнику начальника Головного управління медичного
страхування, акредитації та ліцензування Демченко І.Б. з метою
виправлення недоліків з організаційно-технічного забезпечення
роботи ліцензійної комісії: 8.1. Вирішити питання щодо замовлення програмних засобів для
ведення відомчого реєстру ліцензій, які забезпечують
автоматизований пошук інформації і формування звітних файлів для
передачі до Єдиного ліцензійного реєстру. Строк: до 01.02.99 8.2. Подати на затвердження штатний розклад Головного
управління медичного страхування, акредитації та ліцензування,
передбачивши в ньому посаду "адміністратор бази даних". Строк: до 01.02.99 8.3. Встановити постійний контроль за надходженням
встановленого розміру плати за видачу та переоформлення ліцензій
на рахунок, встановлений Держказначейством. 8.4. Привести діловодство ліцензійної комісії до вимог
чинного законодавства. 8.5. Вжити заходів щодо поліпшення умов роботи технічних
працівників ліцензійної комісії, зберігання робочих та архівних
матеріалів.
9. Заслухати стан виконання в Міністерстві постанови Кабінету
Міністрів України від 03.07.98 N 1020 ( 1020-98-п ) "Про порядок
ліцензування підприємницької діяльності" та вимог Ліцензійної
палати України (лист від 06.01.99 N 1-33/24) на апаратній нараді у
Міністра в травні 1999 р. 10. Контроль за виконанням наказу покласти на першого
заступника Міністра Богатирьову Р.В.
Міністр А.М.Сердюк

  • Друкувати
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
  • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: