open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Нечинна

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

26.01.2016  № 15

{Наказ втратив чинність на підставі Наказу Державної служби статистики № 155 від 14.05.2019}

Про затвердження змін до Методологічних положень з організації державних статистичних спостережень щодо надходження сільськогосподарської продукції на переробні підприємства

Відповідно до статті 13 Закону України "Про державну статистику" та підпункту 4 пункту 4 Положення про Державну службу статистики України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2014 року № 481, та з метою забезпечення доступності, гласності й відкритості статистичної інформації, її джерел і методології складання НАКАЗУЮ:

1. Затвердити схвалені Комісією з питань удосконалення методології та звітної документації Держстату Зміни до Методологічних положень з організації державних статистичних спостережень щодо надходження сільськогосподарської продукції на переробні підприємства, затверджених наказом Держкомстату від 17 січня 2011 року № 7 "Про затвердження Методологічних положень з організації державних статистичних спостережень щодо надходження сільськогосподарської продукції на переробні підприємства" (далі - Зміни до Методологічних положень) (зі змінами), що додаються.

2. Департаменту статистики сільського господарства та навколишнього середовища (Прокопенко О.М.) здійснювати методологічне та організаційне керівництво щодо впровадження та застосування у статистичній діяльності Змін до Методологічних положень, затверджених пунктом 1 цього наказу.

3. Департаменту поширення інформації та комунікацій (Вишневська О.А.) забезпечити оприлюднення Змін до Методологічних положень, затверджених пунктом 1 цього наказу, на офіційному веб-сайті Держстату.

4. Зміни до Методологічних положень, затверджені пунктом 1 цього наказу, вводяться в дію з 01 лютого 2016 року.

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

В.о. Голови

І.М. Жук


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної служби
статистики України
26.01.2016  № 15

ЗМІНИ
до Методологічних положень з організації державних статистичних спостережень щодо надходження сільськогосподарської продукції на переробні підприємства, затверджених наказом Держкомстату від 17 січня 2011 року № 7 (зі змінами)

1. У тексті Методологічних положень:

слова "Держстат України" у всіх відмінках замінити словом "Держстат" у відповідних відмінках;

слова "організаційно-правова форма господарювання" у всіх відмінках замінити словами "організаційна форма суб'єкта економіки" у відповідних відмінках;

літери "КОПФГ" замінити літерами "СКОФ";

слова "Класифікація організаційно-правових форм господарювання" замінити словами "Статистичний класифікатор організаційних форм суб'єктів економіки";

слова "Автономна Республіка Крим, області, міста Київ та Севастополь" замінити словами "регіони України";

слова "територіальні органи державної статистики" замінити словами "територіальні органи Держстату";

слова "худоба", "худоба та птиця", "худоба, птиця, кролі" у всіх відмінках замінити словами "сільськогосподарські тварини" у відповідних відмінках;

слова "молоко та молочні продукти" у всіх відмінках замінити словом "молоко" у відповідних відмінках;

цифри, знаки та слова "1-зерно (піврічна, місячна)", "1-зерно (місячна)" замінити цифрою, знаком та словом "1-зерно";

слова "переробка винограду" у всіх відмінках замінити словами "перероблення винограду" у відповідних відмінках;

слова "юридичні особи, їхні відокремлені підрозділи" у всіх відмінках і формах замінити словами "юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб" у відповідних відмінках і формах.

У тексті Методологічних положень слова, цифри та знаки "категорії господарств", "№ 4-заг (місячна)", "№ 4-заг", "4-заг", "цукрові буряки" у всіх відмінках виключити.

2. У розділі I Методологічних положень після знака, цифри та слова "№ 1-зерно" слово "піврічна" виключити.

3. Абзац п'ятий розділу II Методологічних положень виключити.

4. У розділі III Методологічних положень:

4.1. В абзаці третьому пункту 3.1 після слів "культур за їхніми видами" слова та знаки "та групами підприємств, які здійснюють окремо зберігання і окремо перероблення цих культур" виключити.

4.2. Підпункт 3.2.1 пункту 3.2 викласти в такій редакції:

"3.2.1. Державні статистичні спостереження щодо надходження сільськогосподарських тварин та молока на переробні підприємства.

Ці державні статистичні спостереження здійснюються за формами № 11-заг "Звіт про надходження сільськогосподарських тварин на переробні підприємства" (квартальна) і № 13-заг "Звіт про надходження молока сирого на переробні підприємства" (квартальна).

Бланк державного статистичного спостереження за формою № 11-заг містить показники, які характеризують надходження на переробні підприємства сільськогосподарських тварин живих для забою за видами тварин та джерелами надходжень за звітний квартал.

Бланк державного статистичного спостереження за формою № 13-заг містить показники, які характеризують надходження молока сирого на переробні підприємства за джерелами надходжень та якістю закупленого молока сирого коров'ячого у підприємств і населення за ґатунками за звітний квартал.".

4.3. Підпункт 3.2.2 пункту 3.2 викласти в такій редакції:

"3.2.2. Державне статистичне спостереження щодо наявності та надходження зернових і олійних культур.

Це державне статистичне спостереження здійснюється за формою № 1-зерно "Звіт про надходження зернових і олійних культур на перероблення та зберігання" (місячна).

Бланк державного статистичного спостереження за формою № 1-зерно містить показники наявності (обсяги запасів) на кінець звітного періоду культур зернових та зернобобових і насіння культур олійних та показники за період із початку року щодо надходження та перероблення цих культур за основними видами і класами. Крім того, форма № 1-зерно відображає інформацію щодо загальної потужності одночасного зберігання зернових і олійних культур на кінець звітного року.".

4.4. Підпункт 3.2.3 пункту 3.2 виключити.

У зв'язку з цим підпункт 3.2.4 пункту 3.2 вважати відповідно підпунктом 3.2.3 пункту 3.2 і викласти його в такій редакції:

"3.2.3. Державне статистичне спостереження щодо перероблення винограду на виноматеріали.

Це державне статистичне спостереження здійснюється за формою № 1-виноград "Звіт про перероблення винограду на виноматеріали" (річна).

Бланк державного статистичного спостереження за формою № 1-виноград містить показники, які заповнюються раз на рік за період із 1 грудня попереднього до звітного року до 30 листопада звітного року. Показники характеризують обсяг винограду, що надійшов на переробне підприємство та перероблений на виноматеріали (за сортами винограду); середню масову концентрацію цукрів у винограді; виробництво виноматеріалів у груповому асортименті виноматеріалів; використання та залишки спирту.".

4.5. Абзац п'ятий пункту 3.3 виключити.

У зв'язку з цим абзаци шостий - восьмий вважати відповідно абзацами п'ятим - сьомим.

4.6. Абзац шостий пункту 3.3 викласти в такій редакції:

"Основними статистичними публікаціями щодо надходження сільськогосподарської продукції на переробні підприємства є:

- експрес-випуск: "Перероблення винограду та виробництво виноматеріалів";

- статистичні бюлетені: "Надходження продукції тваринництва на переробні підприємства", "Надходження зернових та олійних культур на підприємства, що займалися їхнім зберіганням та переробленням";

- статистичні збірники: "Україна в цифрах", "Статистичний щорічник України", "Сільське господарство України", "Баланси та споживання основних продуктів харчування населенням України";

- доповідь "Про соціально-економічне становище України".

5. У розділі IV Методологічних положень:

5.1. Абзац перший викласти в такій редакції:

"Формування сукупностей одиниць державних статистичних спостережень щодо надходження продукції сільського господарства на переробні підприємства здійснюється на центральному рівні щорічно. Джерелами інформації для формування сукупностей одиниць є:

- Реєстр статистичних одиниць (РСО);

- перелік одиниць за формою № 1-виноград за попередній рік;

- перелік одиниць за формами № 11-заг, № 13-заг, № 1-зерно за 11 місяців звітного року.".

5.2. У таблиці до абзацу третього цифри та знаки "10.13", "10.81", "10.62", "10.92", "11.05", "46.21" виключити.

5.3. Після таблиці абзацу третього доповнити розділ новим абзацом такого змісту:

"Крім того, до сукупності одиниць державних статистичних спостережень за формами № 11-заг і № 1-зерно включаються об'єкти з видами економічної діяльності, не вказаними у вищезазначеній таблиці, але щодо яких є інформація про здійснення ними діяльності з перероблення продукції сільського господарства, пов'язаної із забоєм тварин сільськогосподарських живих чи зберіганням, переробленням зернових та олійних культур. У той же час до сукупності одиниць державних статистичних спостережень за формою № 1-зерно не включаються одиниці, які включені до сукупності статистичних одиниць за формами № 21-заг (місячна, річна).".

У зв'язку з цим абзаци четвертий - шостий вважати відповідно абзацами п'ятим - сьомим.

5.4. Абзац шостий викласти в такій редакції:

"Формування сукупностей одиниць статистичних спостережень щодо надходження продукції на переробні підприємства здійснюється на основі переліку одиниць за формами № 1-виноград за попередній рік, формами № 11-заг, № 13-заг, № 1-зерно за 11 місяців звітного року шляхом їх актуалізації та доповнення активними статистичними одиницями із РСО.".

6. Пункт 1 переліку літератури до Методологічних положень викласти в такій редакції:

"1. Закон України "Про державну статистику" від 17.09.92 № 2614-XII.".

Директор департаменту
статистики сільського
господарства та навколишнього
середовища ДержстатуО. Прокопенко

{Текст взято з сайту Держстату України http://www.ukrstat.gov.ua}

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: