open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна
                             
                             
КОЛЕГІЯ ДЕРЖАВНОГО КОМІТЕТУ ЯДЕРНОГО РЕГУЛЮВАННЯ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
10.12.2010 N 15

Про продовження експлуатації енергоблоків

N 1, 2 Рівненської АЕС у понадпроектний термін

за результатами періодичної переоцінки безпеки

Продовження експлуатації енергоблоків АЕС України у
понадпроектний термін передбачено Енергетичною стратегією України
на період до 2030 року ( 145-2006-р ), схваленою розпорядженням
Кабінету Міністрів України від 15 березня 2006 року N 145-р
( 145-2006-р ), і виконується відповідно до Комплексної програми
робіт щодо продовження терміну експлуатації діючих енергоблоків
атомних електростанцій, схваленої розпорядженням Кабінету
Міністрів України від 29 квітня 2004 р. N 263-р ( 263-2004-р ). 10 червня 2005 року відбулось виїзне засідання колегія
Держатомрегулювання, на якому були визначені пріоритети для
продовження експлуатації у понадпроектний термін енергоблоків
N 1, 2 Рівненської АЕС як пілотних енергоблоків типу ВВЕР-440
серії В-213. Навесні 2007 року на спільній нараді Держатомрегулювання,
Мінпаливенерго та ДП НАЕК "Енергоатом" були прийняті основні умови
щодо продовження експлуатації енергоблоків АЕС, а саме: - підготовка Звіту з періодичної переоцінки безпеки (далі -
ЗППБ); - реалізація заходів, спрямованих на підвищення рівня
безпеки: а) передбачених Концепцією підвищення безпеки діючих
енергоблоків атомних електростанцій ( 515а-2005-р ), схваленої
розпорядженням Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2005 року
за N 515-р ( 515-2005-р ) (далі - Концепція); б) щодо усунення дефіцитів безпеки на енергоблоках N 1, 2
Рівненської АЕС, передбачених в Issue Books МАГАТЕ. Роботи з продовження експлуатації блоків N 1 та N 2
виконувалися майже синхронно і на початку 2010 року було прийняте
рішення щодо завершення робіт з переоцінки безпеки обох
енергоблоків до кінця 2010 року. Після реалізації основного обсягу заходів ДП НАЕК
"Енергоатом" звернулося до Держатомрегулювання із Заявою на
внесення змін та переоформлення ліцензії серії ЕО N 000211 на
право здійснення діяльності на етапі життєвого циклу "експлуатації
ядерної установки Рівненської АЕС" та надало ЗППБ енергоблоків N 1
та N 2 Рівненської АЕС для прийняття Держатомрегулюванням рішення
щодо можливості продовження експлуатації їх експлуатації у
понадпроектний термін. За результатами державної експертизи ЗППБ енергоблоків N 1, 2
Рівненської АЕС зроблені наступні узагальнюючі висновки: - при експлуатації енергоблоків у понадпроектний період
забезпечується захист персоналу, населення і навколишнього
природного середовища у відповідності до вимог діючих нормативних
документів; - безпека експлуатації енергоблоків у понадпроектний період
забезпечується реалізованими і запланованими до реалізації
технічними та організаційними заходами, які спрямовані на
запобігання порушень нормальної експлуатації, аварійних ситуацій і
аварій; - термін експлуатації енергоблоків N 1 та N 2, насамперед,
визначається технічним станом його критичних елементів, що
неможливо замінити, а саме: корпусу реактора, будівельних
конструкцій, будівель та споруд; - за рахунок реалізації заходів з управління старінням
(відновлювальний відпал зварного шва N 4 енергоблоку N 1 та
застосування на енергоблоці N 2 палива нового покоління з низьким
витоком нейтронів), експлуатуюча організація обґрунтувала
можливість експлуатації корпусів реакторів енергоблоків N 1 та N 2
у понадпроектний термін протягом 30 років; - експлуатація у понадпроектний період будівельних
конструкцій, будівель та споруд СВБ енергоблоків N 1, 2
обґрунтована на різні терміни, однак вони складають не менш
24 років; - поточний стан інших елементів і систем реакторної
установки, важливих для безпеки, забезпечує виконання покладених
на них функцій в тому числі, функцій безпеки, при експлуатації в
позапроектний термін. Усі вони охоплені програмою управління
старінням, що дозволяє своєчасно вживати запобіжні заходи з
реконструкції та модернізації; Згідно вимог Закону України "Про дозвільну діяльність у сфері
використання ядерної енергії" ( 1370-14 ) 15-19 листопада 2010 р.
на Рівненській АЕС було проведено комісійне комплексне інспекційне
обстеження за участю державних інспекторів центрального апарату
Держатомрегулювання та Державних інспекцій з ядерної та
радіаційної безпеки на АЕС, представників МНС, МОЗ, Мінприроди
України із залученням експертів ДНТЦ ЯРБ. Основна мета інспекційного обстеження - перевірка повноти і
достовірності відомостей, що містяться в наданих ЗППБ та
готовності експлуатації енергоблоків N 1, 2 у понадпроектний
термін. За результатами інспекційного обстеження встановлено, що
Рівненською АЕС виконуються умови діючої ліцензії; відомості,
представлені в ЗППБ за напрямками ядерної, радіаційної та пожежної
безпеки, впливу на довкілля, населення та здоров'я персоналу АЕС
підтверджуються; а експлуатуюча організація готова до експлуатації
енергоблоків N 1, 2 Рівненської АЕС у понадпроектний термін. Враховуючи вищезазначене, колегія К О Н С Т А Т У Є:
1. Висновки державної експертизи з ядерної та радіаційної
безпеки ЗППБ підтверджують можливість безпечної експлуатації
енергоблоків N 1 та N 2 Рівненської АЕС у понадпроектний термін
протягом 20 років.
2. За результатами переоцінки безпеки енергоблоки N 1 та N 2
Рівненської АЕС задовольняють вимогам безпеки за показниками
цільових критеріїв безпеки, а саме: - частота важкого пошкодження активної зони (ЧПАЗ) -

-5 -5 ,75·10 1/рік та 1,36·10 1/рік для енергоблоків N 1 та N 2
відповідно; - частота граничного аварійного викиду радіоактивних величин

-6 навколишнє природне середовище (ЧГАВ) - 1,18·10 1/рік для обох
енергоблоків. Досягнуті показники безпеки значно перевищують нормативні

-4 имоги щодо діючих енергоблоків (ЧПАЗ - 10 1/рік,

-5 ГАВ - 10 1/рік), та дуже близькі до вимог щодо нових

-5 -6 нергоблоків (ЧПАЗ - 10 1/рік, ЧГАВ - 10 1/рік).
3. Комплексне інспекційне обстеження підтвердило повноту та
достовірність даних, наведених в ЗППБ енергоблоків N 1, 2
Рівненської АЕС і готовність ДП НАЕК "Енергоатом" та Рівненської
АЕС до продовження здійснення діяльності на етапі життєвого циклу
"експлуатація ядерної установки" щодо експлуатації енергоблоків
N 1 та N 2 Рівненської АЕС в понадпроектний термін. Заслухавши доповідь Рівненської АЕС, висновки та пропозиції
Департаменту оцінки безпеки ядерних установок Держатомрегулювання,
враховуючи висновки державної експертизи з ядерної та радіаційної
безпеки за результатами розгляду ЗППБ енергоблоків N 1, 2
Рівненської АЕС, висновки "Акту N 05-15-23/1.2-2010 комплексного
інспекційного обстеження готовності ДП НАЕК "Енергоатом" до
здійснення діяльності з продовження експлуатації енергоблоків N 1
та N 2 Рівненської АЕС в понадпроектний термін на етапі життєвого
циклу "експлуатація ядерної установки", виступи членів колегії,
Голови УЕА "Зелений світ" Самойленка Ю.І., Голови комісії УЕА
"Зелений світ" Усатенка В.І., Президента асоціації "Лікарі
України" Нягу А.І., заступника голови Громадського комітету
національної безпеки України Слісаренка В.В., представника
Національного екологічного центру України Хмари Д.О., колегія
Держатомрегулювання П О С Т А Н О В Л Я Є:
1. Схвалити в цілому висновки державної експертизи з ядерної
та радіаційної безпеки щодо Звітів з періодичної переоцінки
безпеки енергоблоків N 1 та N 2 Рівненської АЕС.
2. ерунтуючись на відомостях, наданих в ЗППБ, щодо термінів
експлуатації корпусів реакторів, будівельних конструкцій, будівель
та споруд СВБ, висновків державної експертизи, визнати
обґрунтованою консервативну оцінку терміну експлуатації
енергоблоків N 1 та N 2 Рівненської АЕС у понадпроектний період
протягом 20 років.
3. Визнати необхідними наступні умови експлуатації
енергоблоків N 1 та N 2 Рівненської АЕС у понадпроектний термін: - виконання заходів, передбачених "Комплексной (сводной)
программой повышения безопасности энергоблоков АЭС Украины", та
впровадження інших необхідних заходів з підвищення безпеки на
підставі аналізу досвіду експлуатації енергоблоків, світового
досвіду експлуатації інших АЕС і результатів переоцінки безпеки; - виконання "Программы управления старением энергоблоков N 1
и N 2 Ривненской АЭС. 191-136-ПР-УС-08"; - здійснення періодичних переоцінок безпеки не рідше ніж раз
в 10 років.
4. Рекомендувати провести наступну переоцінку безпеки з
наданням ЗППБ в терміни: - для енергоблоку N 1 не пізніше 22.12.2019 р.; - для енергоблоку N 2 не пізніше 14.06.2020 р.
5. Рекомендувати Мінпаливенерго та ДП НАЕК "Енергоатом" вжити
заходів щодо законодавчого врегулювання питання посилення контролю
та прозорості стосовно накопичення і використання коштів фонду
зняття з експлуатації.
Голова О.Миколайчук
Секретар Т.Козулько

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: