open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Чинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ПАЛИВА ТА ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
18.01.2010 N 15

Про проведення щорічної оцінки виконання державними

службовцями покладених на них обов'язків і завдань

Відповідно до Положення про проведення атестації державних
службовців, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 28 грудня 2000 року N 1922 ( 1922-2000-п ), та враховуючи
вимоги пунктів 1.3 та 1.4 Загального порядку проведення щорічної
оцінки виконання державними службовцями покладених на них
обов'язків і завдань, затвердженого наказом Головного управління
державної служби від 31 жовтня 2003 року N 122 ( z1063-03 ), із
змінами та доповненнями, Н А К А З У Ю:
1. Провести щорічну оцінку виконання державними службовцями
апарату Мінпаливенерго покладених на них завдань та обов'язків за
2009 рік у період з 1 лютого по 26 лютого 2010 року.
2. Затвердити Порядок проведення у центральному апараті
Міністерства палива та енергетики України щорічної оцінки
виконання державними службовцями покладених на них обов'язків і
завдань (далі - Порядок) згідно з додатком 1.
3. Департаменту кадрової політики та
організаційно-документального забезпечення (Прокопенку І.О.):
3.1. Ознайомити до 29 січня 2010 року працівників
центрального апарату з Порядком та забезпечити структурні
підрозділи центрального апарату Мінпаливенерго формою бланку
щорічної оцінки виконання державними службовцями посадових
обов'язків і завдань (додаток 2) та надати списки спеціалістів,
посади яких не зазнали змін упродовж 2009 року.
3.2. Проінформувати до 1 квітня 2010 року Головдержслужбу
України про результати проведення щорічної оцінки виконання
державними службовцями покладених на них обов'язків і завдань за
установленою формою.
4. Керівникам департаментів, управлінь і самостійних
відділів:
4.1. Організувати роботу щодо проведення щорічної оцінки у
підвідомчих структурних підрозділах та визначити з числа
працівників особу, відповідальну за виконання цього наказу.
4.2. Надати до 26 лютого 2010 року Департаменту кадрової
політики та організаційно-документального забезпечення
(Прокопенко І.О.) заповнені бланки щорічної оцінки для перевірки і
долучення їх до особових справ державних службовців.
5. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Мінпаливенерго
України від 02.12.2008 N 601 ( v0601558-08 ) "Про проведення
щорічної оцінки виконання державними службовцями покладених на них
обов'язків і завдань".
6. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Міністр Ю.Продан

Додаток 1

до наказу

Мінпаливенерго

України

18.01.2010 N 15

ПОРЯДОК

проведення у центральному апараті Міністерства

палива та енергетики України щорічної оцінки

виконання державними службовцями покладених

на них обов'язків і завдань

Цей Порядок визначає правові та організаційні засади
проведення оцінки виконання державними службовцями центрального
апарату Міністерства палива та енергетики України своїх обов'язків
і завдань під час щорічного підбиття підсумків, що здійснюється
відповідно до Положення про проведення атестації державних
службовців, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 28 грудня 2000 року N 1922 ( 1922-2000-п ), із змінами,
внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 25 грудня
2002 року N 1979 ( 1979-2002-п ) та з урахуванням положень наказу
Головного управління державної служби України від 31 жовтня
2003 року N 122 ( z1063-03 ), із змінами та доповненнями.
Загальні положення
Метою щорічної оцінки виконання державними службовцями
покладених на них обов'язків і завдань (далі - щорічна оцінка) у
процесі підбиття підсумків виконання ними своїх обов'язків є
здійснення регулярного контролю за проходженням державної служби
та професійними досягненнями державних службовців шляхом перевірки
якості їхньої діяльності відповідно до посадових інструкцій. Ця
процедура проводиться з метою поліпшення добору й розстановки
кадрів, розвитку ініціативи і творчої активності державних
службовців, визначення їх потенціалу, потреб у підвищенні
кваліфікації та особистому розвитку; планування кар'єри,
вдосконалення процесу планування та організації діяльності як
державного службовця, так і державного органу в цілому, виявленні
організаційних проблем та оперативного реагування на них, аналізу
виконання посадових інструкцій. Щорічна оцінка виконання державними службовцями покладених на
них завдань та обов'язків в центральному апараті Мінпаливенерго,
як правило, проводиться безпосередніми керівниками (керівниками
структурних підрозділів) у січні - лютому за підсумками минулого
року у період між атестаціями. У разі відсутності безпосереднього
керівника (хвороба, довготривале відрядження тощо) або якщо
безпосередній керівник працює неповний звітний рік, оцінка
проводиться заступником керівника структурного підрозділу, а в
разі відсутності такої посади - керівником вищого рівня. Не підлягають щорічному оцінюванню вагітні жінки, працівники,
що перебувають у відпустці по догляду за дитиною до встановленого
законодавством віку, державні службовці служби забезпечення
діяльності Міністра (патронатна служба), помічники заступників
Міністра та державні службовці, призначені на посаду у звітному
періоді. Щорічна оцінка має здійснюватися в атмосфері довіри і
справедливості, на засадах законності, прозорості, гласності,
об'єктивності, неупередженості, рівноправності.
Організація і проведення щорічної оцінки
Відповідно до Типового положення про кадрову службу органу
виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 2 серпня 1996 року N 912 ( 912-96-п ) (із змінами і
доповненнями), організаційне забезпечення проведення щорічної
оцінки покладається на кадрову службу Міністерства. До початку проведення оцінювання кадрова служба ознайомлює
всіх державних службовців з цим Порядком під розпис, а також разом
з відповідними підрозділами забезпечує формою бланка щорічної
оцінки виконання державним службовцем посадових обов'язків і
завдань (далі - форма бланка щорічної оцінки) в паперовому або
електронному вигляді. Процедура проведення щорічної оцінки складається з таких
етапів: підготовчий період, оцінювання, співбесіда та підписання
результатів обговорення, затвердження керівником вищого рівня
результатів оцінювання, заключний етап. Підготовчий період включає аналіз безпосереднім керівником та
державним службовцем виконання завдань та обов'язків, визначених у
посадових інструкціях, положеннях про структурні підрозділи,
наданих окремих дорученнях у звітний період, а також установлення
безпосереднім керівником дати проведення співбесіди. Оцінювання здійснюється державним службовцем через
самооцінювання та оцінювання безпосереднім керівником, результати
якого зазначаються у розділах 2 і 3 форми бланка щорічної оцінки. Захід має забезпечувати активну, конструктивну участь
державного службовця в процедурі щорічної оцінки. Державний
службовець висловлює свою точку зору, визначає проблемні питання,
а також встановлює для себе конкретну мету в удосконаленні
професіоналізму. Безпосередній керівник у тижневий термін оцінює виконання
державним службовцем посадової інструкції, окремих доручень,
завдань, перевіряє своєчасність, якість, результативність їх
виконання, з'ясовує причини продовження термінів виконання завдань
тощо. Оцінювання безпосереднім керівником має бути обґрунтованим,
спиратися на конкретні приклади з відзначенням позитивних
показників роботи державного службовця, рівня його знань, умінь,
професійних та ділових якостей, недоліків у роботі, а також шляхів
їх подолання. За результатами оцінювання і самооцінювання керівником
виставляється підсумкова оцінка, яка враховує самооцінку, оцінку
безпосереднім керівником виконання державним службовцем посадових
обов'язків, визначених у посадових інструкціях (положеннях про
структурні підрозділи), та окремих доручень керівника та може
бути: низька - державний службовець повинен поліпшити свою роботу,
щоб уникнути постійного втручання керівника для корекції
результату його роботи; задовільна - державний службовець досяг певних результатів,
володіє певним обсягом навичок, необхідних для виконання посадових
обов'язків, і повинен спрямовувати свою діяльність на ті складові,
які примушують керівника часом вносити корективи в результати
роботи; добра - державний службовець досяг результатів володіння
навичками й уміннями, унеможливив необхідне втручання керівника в
результати роботи, спрямував зусилля на запровадження
інноваційного стилю пошуку рішень; висока - державний службовець перевищив очікувані результати,
виявив ґрунтовні знання і навички, застосував інноваційний стиль
виконання своїх обов'язків і доручень. Заповнену форму бланка щорічної оцінки безпосередній керівник
у тижневий термін передає держслужбовцю для ознайомлення. Співбесіда безпосереднього керівника з державним службовцем
проводиться з метою обговорення результатів оцінки його роботи за
минулий рік та досягнення домовленостей на наступний рік щодо
виконання завдань, визначення необхідності підвищення
кваліфікації. Обговорення має бути структурованим, неформальним і
мати рекомендаційний та роз'яснювальний характер з урахуванням
самооцінки державного службовця. При проведенні співбесіди необхідно дотримуватися балансу між
позитивною оцінкою роботи і критикою окремих напрямів з
відповідним обґрунтуванням. Співбесіда закінчується підписанням безпосереднім керівником
і державним службовцем форми бланка щорічної оцінки на
підтвердження того, що результати оцінювання обговорені. Затвердження керівником вищого рівня результатів щорічної
оцінки здійснюється після ознайомлення з результатами оцінювання у
триденний термін з дня одержання форми бланку щорічної оцінки. При
цьому він може висловити свої зауваження та пропозиції, а також
провести, у разі необхідності, відповідні співбесіди.
Схема затвердження щорічної оцінки
------------------------------------------------------------------ Найменування посади | Хто оцінює | Хто затверджує | ---------------------+---------------------+--------------------| Спеціаліст I катего- |Заступник директора |Директор | рії, провідний, |департаменту - |департаменту, | головний спеціаліст |начальник відділу, |начальник | |заступник начальника |управління, | |управління - |начальник | |начальник відділу |самостійного | |начальник відділу, |відділу | |завідувач сектору | | ---------------------+---------------------+--------------------| Заступник начальника |Начальник відділу |Директор | відділу у складі | |департаменту, | департаменту, | |начальник | управління | |управління | ---------------------+---------------------+--------------------| Начальник відділу у |Заступник директора |Директор | складі департаменту, |департаменту, |департаменту, | управління, |заступник начальника |начальник | завідувач сектору |управління |управління | ---------------------+---------------------+--------------------| Заступник начальника |Начальник управління |Заступник Міністра | управління - | |відповідно до | начальник відділу | |розподілу | | |повноважень | ---------------------+---------------------+--------------------| Заступник начальника |Начальник |Заступник Міністра | самостійного відділу |самостійного відділу |відповідно до | | |розподілу | | |повноважень | ---------------------+---------------------+--------------------| Начальник |Заступник Міністра |Міністр | самостійного відділу,|відповідно до | | управління |розподілу | | |повноважень | | ---------------------+---------------------+--------------------| Заступник директора |Директор |Заступник Міністра | департаменту, |департаменту |відповідно до | заступник директора | |розподілу | департаменту - | |повноважень | начальник відділу | | | ---------------------+---------------------+--------------------| Директор |Заступник Міністра |Міністр | департаменту |відповідно до | | |розподілу | | |повноважень, | | |перший заступник | | |Міністра | | -----------------------------------------------------------------
Заключний етап включає в себе перевірку кадровою службою
Міністерства повноти заповнення форми бланка щорічної оцінки і
долучення її до особової справи державного службовця.
Результати щорічної оцінки
Результати щорічної оцінки враховуються при атестації
державних службовців, розгляді питань просування по службі,
присвоєнні чергового рангу, установленні передбачених
законодавством грошової винагороди, надбавок, премій або змін їх
розміру, при вирішенні питання щодо продовження терміну
перебування на державній службі, формуванні кадрового резерву та
інших питань проходження державної служби. У разі незгоди з оцінкою керівника державний службовець у
десятиденний термін може звернутися із заявою до заступника
Міністра відповідно до розподілу повноважень, висловивши
зауваження та обґрунтувавши їх. Рішення заступника Міністра
відповідно до розподілу повноважень є ухвальним.
Директор Департаменту
кадрової політики
та організаційно-
документального
забезпечення І.Прокопенко

Додаток 2

до наказу

Мінпаливенерго

України

18.01.2010 N 15

ФОРМА

бланку щорічної оцінки виконання державним

службовцем посадових обов'язків і завдань

1. Відомості про державного службовця
------------------------------------------------------------------ Прізвище | | Ім'я | | По батькові | | ---------------------+------------------------------------------| Дата народження | | ---------------------+------------------------------------------| Назва підрозділу | | ---------------------+------------------------------------------| Назва посади | | |------------------------------------------| | | ---------------------+------------------------------------------| Дата зайняття посади*| | ---------------------+------------------------------------------| Звітний період | | -----------------------------------------------------------------
2. Самооцінка
------------------------------------------------------------------ 2.1. Наскільки успішно, на Ваш погляд, Ви виконуєте свої | посадові обов'язки? Навести окремі приклади | ----------------------------------------------------------------| | ----------------------------------------------------------------| | ----------------------------------------------------------------| | ----------------------------------------------------------------| | ----------------------------------------------------------------| | ----------------------------------------------------------------| | ----------------------------------------------------------------| | ----------------------------------------------------------------| | ----------------------------------------------------------------| | ----------------------------------------------------------------| 2.2. Указати кількість планових завдань, які Вами виконано і які| невиконані. Зазначити кількість позапланових завдань (перевірок,| відряджень, організація семінарів, інше), які Ви виконували. | ----------------------------------------------------------------| | ----------------------------------------------------------------| | ----------------------------------------------------------------| | ----------------------------------------------------------------| | ----------------------------------------------------------------| | ----------------------------------------------------------------| | ----------------------------------------------------------------| | ----------------------------------------------------------------| 2.3. Які окремі доручення (завдання), що мали ключове значення | для роботи державного органу, доручалися Вам? Чи були Ви | залучені до роботи в групах щодо розробки відповідних програм, | нормативно-правових актів? | ----------------------------------------------------------------| | ----------------------------------------------------------------| | ----------------------------------------------------------------| | ----------------------------------------------------------------| | ----------------------------------------------------------------| | ----------------------------------------------------------------| | ----------------------------------------------------------------| | ----------------------------------------------------------------| | ----------------------------------------------------------------| 2.4. Навести приклади щодо публікації у виданнях з питань | діяльності відповідного державного органу, якщо такі були | протягом року. Надати інформацію про навчання (підвищення | кваліфікації та отримання освітньо-кваліфікаційного рівня). | ----------------------------------------------------------------| | ----------------------------------------------------------------| | ----------------------------------------------------------------| | ----------------------------------------------------------------| | ----------------------------------------------------------------| | ----------------------------------------------------------------| | ----------------------------------------------------------------| | -----------------------------------------------------------------
3. Оцінка безпосереднім керівником
------------------------------------------------------------------ Оцінка виконання державним службовцем посадових обов'язків, | визначених у посадових інструкціях, а також ступінь участі у | виконання окремих доручень. | ----------------------------------------------------------------| | ----------------------------------------------------------------| | ----------------------------------------------------------------| | ----------------------------------------------------------------| | ----------------------------------------------------------------| | ----------------------------------------------------------------| | ----------------------------------------------------------------| | ----------------------------------------------------------------| | ----------------------------------------------------------------| | -----------------------------------------------------------------
4. Висновки, пропозиції та рекомендації як наслідок
обговорення результатів щорічної оцінки виконання державними
службовцями посадових обов'язків і завдань
------------------------------------------------------------------ | ----------------------------------------------------------------| | ----------------------------------------------------------------| | ----------------------------------------------------------------| | ----------------------------------------------------------------| | ----------------------------------------------------------------| | ----------------------------------------------------------------| | -----------------------------------------------------------------
ПІДСУМКОВА ОЦІНКА
------------------------------------------------------------------ | ----------------------------------------------------------------| | ----------------------------------------------------------------| | ----------------------------------------------------------------| | -----------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------ Підпис державного| | службовця | | -----------------+----------------------------------------------| Прізвище, ім'я, | ____________________________________________ | по батькові | (повністю) | -----------------+----------------------------------------------| Підпис | | безпосереднього | | керівника | | -----------------+----------------------------------------------| Прізвище, ім'я, | ____________________________________________ | по батькові | (повністю) | -----------------+----------------------------------------------| Дата | | -----------------------------------------------------------------
5. Затвердження керівником вищого рівня результата щорічної
оцінки виконання державним службовцем посадових обов'язків і
завдань
------------------------------------------------------------------ | ----------------------------------------------------------------| | ----------------------------------------------------------------| | ----------------------------------------------------------------| | -----------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------ Підпис | | | ---------------+--+---------------------------------------------| Прізвище, ім'я,| | ___________________________________________ | по батькові | | (повністю) | ---------------+--+---------------------------------------------| Дата | | | -----------------------------------------------------------------

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: