open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна
                             
                             
ДЕРЖАВНЕ КАЗНАЧЕЙСТВО УКРАЇНИ
Н А К А З
30.01.2004 N 15

Про затвердження форми "Звіт про суми

нарахованого, утриманого та компенсованого податку

з доходів фізичних осіб, що утримуються

з грошового забезпечення, грошових винагород

та інших виплат, одержаних військовослужбовцями

та особами рядового і начальницького складу"

На виконання статті 48, пункту 44 статті 80 Закону України
"Про Державний бюджет України на 2004 рік" ( 1344-15 ) та наказу
Міністерства фінансів України від 22.01.2004 р. N 22 ( z0108-04 )
"Про встановлення механізму реалізації Порядку виплати щомісячної
грошової компенсації сум податку з доходів фізичних осіб, що
утримуються з грошового забезпечення, грошових винагород та інших
виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і
начальницького складу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 15.01.2004 р. N 44", з метою контролю за використанням
бюджетних коштів Н А К А З У Ю:
1. Затвердити форму "Звіт про суми нарахованого, утриманого
та компенсованого податку з доходів фізичних осіб, що утримуються
з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат,
одержаних військовослужбовцями та особами рядового і
начальницького складу" (додається).
2. Установити, що Міністерство оборони України, інші
військові формування та правоохоронні органи, створені відповідно
до законів України, органи виконавчої влади та цивільні установи,
до яких відряджені в установленому порядку військовослужбовці та
особи рядового і начальницького складу, "Звіт про суми
нарахованого, утриманого та компенсованого податку з доходів
фізичних осіб, що утримуються з грошового забезпечення, грошових
винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та
особами рядового і начальницького складу" складають і подають до
органів Державного казначейства України, починаючи із січня
2004 року, у терміни, визначені Державним казначейством України.
Голова П.Петрашко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Держказначейства

України

30.01.2004 N 15

ЗВІТ

про суми нарахованого, утриманого

та компенсованого податку з доходів фізичних осіб,

що утримуються з грошового забезпечення,

грошових винагород та інших виплат, одержаних

військовослужбовцями та особами рядового

і начальницького складу

за ____________ 200_ р.

Коди
Установа _________________________________________ за ЄДРПОУ
Територія ________________________________________ за КОАТУУ
Галузь (вид діяльності) __________________________ за ЗКГНГ
Код та назва відомчої класифікації видатків за СПОДУ
головного розпорядника коштів ____________________
Періодичність: місячна
Одиниця виміру: грн.
---------------------------------------------------------------------------------- Код та | Код |Затвер-| План |Нараховано | Сума | Сума | Сума | назва |еконо-| джено | асиг-| грошове |утриманого |нарахованої| виплаченої| прог- |мічної| кошто-|нувань| утримання | та |щомісячної | щомісячної| рамної |класи-| рисом | на |військово- | неперера- | грошової | грошової | класи- | фіка-|на рік | звіт-|службовців | хованого |компенсації|компенсації| фікації | ції | | ний | | податку з | | | видатків |видат-| |період| | доходів | | | державного| ків | | | | фізичних | | | бюджету | | | | | осіб | | | | | | |-----------+-----------+-----------+-----------| | | | |за |за |за |за |за |за |за |за | | | | |звіт-|звіт-|звіт-|звіт-|звіт-|звіт-|звіт-|звіт-| | | | |ний |ний |ний |ний |ний |ний |ний |ний | | | | |мі- |пері-|мі- |пері-|мі- |пері-|мі- |пері-| | | | |сяць |од |сяць |од |сяць |од |сяць |од | ----------+------+-------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | -----------------+-------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----| Разом за | | | | | | | | | | | програмою* | | | | | | | | | | | -----------------+-------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----| | | | | | | | | | | | | ----------+------+-------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----| | | | | | | | | | | | | -----------------+-------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----| Усього по | | | | | | | | | | | установі | | | | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------
_______________

* Зазначені звіти складаються тільки за тими кодами
економічної класифікації видатків, за якими проводяться розрахунки
за грошове утримання військовослужбовців та грошову компенсацію.
Керівник ________ _____________________

(підпис) (ініціали і прізвище)
Головний бухгалтер ________ _____________________

(підпис) (ініціали і прізвище)
"___" ____________ 200_ р.

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: