open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Чинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
Н А К А З
24.01.1995 N 15

Про підпорядкування Дніпровської

басейнової санепідстанції

З метою приведення підпорядкованості санепідзакладів у
відповідність до Закону України "Про забезпечення санітарного та
епідемічного благополуччя населення" ( 4004-12 ) Н А К А З У Ю:
1. Вивести Дніпровську басейнову санепідстанцію із структури
закладів Київської центральної басейнової клінічної лікарні МОЗ
України.
2. Підпорядкувати Дніпровську басейнову санепідстанцію
Міністерству охорони здоров'я України.
3. Затвердити Положення про Дніпровську басейнову
санепідстанцію (додаток).
3. Головному лікарю Дніпровської басейнової санепідстанції
Ковалю О.О.:
4.1. Відповідно до обсягу роботи ввести до штатного розкладу
бухгалтерію та відкрити у відділеннях банку бюджетний та
спеціальний розрахункові рахунки.
4.2. Зареєструвати в ДАІ гаражне господарство для санітарних
автомобілів.
4.3. Подати Головному управлінню економіки і медстрахування
проект кошторису витрат та штатний розклад на 1995 рік з
урахуванням змін по п. 4.1.
5. Головному лікарю Київської ЦБКБ Українцю В.П. передати, а
головному лікарю Дніпровської басейнової санепідстанції
Ковалю О.О. прийняти основні засоби, малоцінні і швидкозношувані
предмети, закріплені за санепідстанцією і до 01.02.95 року подати
окремий бухгалтерський баланс управлінню бухгалтерського обліку і
звіту МОЗ України в обсязі річного звіту.
6. Начальнику Головного управління економіки і медстрахування
Федоренко В.І. забезпечити з 01.02.95 р. фінансування Дніпровської
басейнової санепідстанції відповідно кошторису витрат.
7. Генеральному директору ДП "Укрвакцина" Брую Г.Ф.
забезпечувати Дніпровську басейнову санепідстанцію
імунобіологічними та бактерійними препаратами за рахунок
централізованих коштів, які виділяються для цих цілей для установ,
підпорядкованих МОЗ України.
8. Вважати такими, що втратили чинність, п. 1 наказу МОЗ
України N 468 від 22.07.85 р. "Про реорганізацію Басейнової
санепідстанції МОЗ України в Дніпровську басейнову санепідстанцію
і відновлення відділу гігієни і епідеміології в складі
Республіканської санепідстанції МОЗ України" та п. 3 додатка N 1
до наказу N 112 від 07.03.85 р. "Про впорядкування структури і
мережі установ охорони здоров'я Київської центральної басейнової
клінічної лікарні МОЗ України".
9. Контроль за виконанням цього наказу покладаю на начальника
Головного санепідуправління Моісеєву А.В.
Заступник Міністра В.Ф.Марієвський

Додаток

до наказу МОЗ України

24.01.1995 N 15
ЗАТВЕРДЖУЮ

Головний державний

санітарний лікар України

В.Ф. Марієвський

24 січня 1995 р.

ПОЛОЖЕННЯ

про Дніпровську басейнову санепідстанцію

1. Загальні положення
1.1. Дніпровська басейнова санепідстанція (далі басейнова
санепідстанція) являється установою санітарно-епідеміологічного
профілю Міністерства охорони здоров'я України. Ліквідація і
реорганізація басейнової санепідстанції здійснюється за рішенням
МОЗ України відповідно до чинного законодавства України.
1.2. Басейнова санепідстанція являється юридичною особою, має
самостійний баланс, печатку, штампи, бланки зі своїм
найменуванням, розрахунковий та інші рахунки в установах банків.
1.3. Санепідстанція розташовується в м. Києві по
вул. Межигірській, 25, поблизу річкового порту, судоремонтних та
суднобудівних баз та баз технічно-комунального забезпечення флоту.
1.4. Басейнову санепідстанцію очолює головний лікар, який
одночасно являється головним державним санітарним лікарем
Дніпровського річкового басейну і здійснює керівництво державною
санітарно-епідеміологічною службою на водному транспорті басейну
(Херсонська, Запорізька, Дніпропетровська портові санепідстанції;
Черкаський, Кременчузький відділи гігієни і епідеміології водного
транспорту, Чернігівський санітарно-контрольний відділ).
1.5. Головний лікар басейнової санепідстанції - головний
державний санітарний лікар Дніпровського річкового басейну
призначається на посаду і звільняється з неї заступником Міністра
охорони здоров'я України - Головним державним санітарним лікарем
України.
2. Суть роботи та взаємодія

басейнової санепідстанції
2.1. Бесейнова санепідстанція та санепідустанови на водному
транспорті на Дніпровському басейні здійснюють державний
санітарний нагляд за пасажирськими, грузовими річковими та
морськими суднами, які підлягають дії санітарних правил для
річкових та морських суден та береговими об'єктами водного
транспорту АСК "Укррічфлот" та її дочірніх підприємств, суден та
баз технічного обслуговування флоту всіх міністерств, відомств,
підприємств, незалежно від форми власності, які базуються на
річках Дніпровського басейну, крім суден та баз Міноборони, МВС,
УСБ.
2.2. При здійсненні держсаннагляду басейнова санепідстанція
взаємодіє з МОЗ України, Міністерством охорони навколишнього
природного середовища та ядерної безпеки, відділом МВС України на
Дніпровському басейні, Дніпровською водною прокуратурою, з
регіональними управліннями по захисту прав споживачів, з міською
та районними санепідстанціями м. Києва, а також санепідстанціями
Чорноморського і Азовського басейнів та СЕС на залізничному та
повітряному транспорті.
3. Основні завдання басейнової санепідстанції
Басейнова санепідстанція здійснює державний
санітарно-епідеміологічний нагляд за дотриманням юридичними та
фізичними особами на суднах та берегових об'єктах водного
транспорту на Дніпровському басейні санітарного законодавства з
метою попередження, виявлення, зменшення або усунення шкідливого
впливу небезпечних факторів на здоров'я працівників водного
транспорту.
Основними завданнями є:
3.1. Організація та керівництво закладами санепідслужби на
водному транспорті басейну по здійсненню держсаннагляду за
виконанням АСК "Укррічфлот" та другими Міністерствами,
відомствами, підприємствами, які мають водний транспорт,
санітарного законодавства та санітарно-гігієнічних і
протиепідемічних норм і правил по запобіганню завезення в порти
басейну водним транспортом особливо небезпечних, карантинних та
інших інфекційних хвороб з країн ближнього і дальнього зарубіжжя.
3.2. Вивчення санітарно-епідеміологічного стану об'єктів
водного транспорту басейну, інфекційної, паразитарної і
професійної захворюваності річковиків, моряків і робітників
берегових професій, виявлення загальних їх причин і на їх основі
розробляти пропозиції керівникам об'єктів нагляду для проведення
санітарно-оздоровчих заходів, разом з "Укррічфлотом", Баскомфлотом
і другими міністерствами і відомствами, лікувально-профілактичними
закладами басейну, розробляти перспективну комплексну програму
"Здоров'я" та контролювати її виконання.
3.3. Здійснення держсаннагляду разом з санепідстанціями на
водному транспорті басейну за проведенням санітарно-гігієнічних та
протиепідемічних заходів, спрямованих на попередження та
ліквідацію забруднення навколишнього середовища, на оздоровлення
умов праці, навчання, побуту і відпочинку працівників водного
транспорту АСК "Укррічфлот" та інших міністерств і відомств,
проведення нагляду за організацією і виконанням оздоровчих
заходів, направлених на зниження та попередження захворювань
працівників водного транспорту. Басейнова санепідстанція при здійсненні державного
санітарного нагляду керується "Положенням про державний санітарний
нагляд на Україні".
4. Основні функції басейнової санепідстанції
4.1. Дніпровська басейнова санепідстанція в п. Київ виконує
функцію Київської портової санепідстанції, в зв'язку з чим їй
виділяється додатковий штат фахівців.
4.2. Забезпечує організаційне і методичне керівництво
санепідустановами Дніпровського басейну, надає їм практичну
допомогу по здійсненню держсаннагляду за річковими, морськими
суднами.
4.3. Надає методичну допомогу Вінницькій та Тернопільській
обласним санепідстанціям, на обслуговуваній території яких є
водний транспорт, але немає портових санепідстанцій.
4.4. Розробляє рекомендації для складання річних і
перспективних планів профілактичних і санітарно-протиепідемічних
заходів портових санепідстанцій.
4.5. Складає зведені плани по проведенню профілактичних
щеплень працівникам водного транспорту, контролює їх виконання і
якість.
4.6. Керує і бере сама участь в проведенні протиепідемічних
заходів в епідвогнищах на суднах, які перебувають у плаванні,
незалежно від відомчої підпорядкованості і порту приписки судна,
проводить спостереження за епідвогнищем у всіх портах по шляху
прямування судна. Забезпечує єдність санепідслужби басейну у
проведенні санітарно-протиепідемічних заходів на суднах і
берегових об'єктах, організовує держсаннагляд по єдиній системі:
"берег-судно-берег".
4.7. Складає звіти про професійні захворювання і професійні
отруєння на басейні по установленій формі і аналізує професійні
захворювання.
4.8. Здійснює практичну допомогу портовим санепідстанціям
басейну при ліквідації спалахів інфекційних і паразитарних
захворювань, осередків карантинних інфекцій, розслідує масові
харчові отруєння, причини професійного захворювання і розробляє
заходи по їх профілактиці.
4.9. Аналізує матеріали досліджень впливу забруднення
зовнішнього середовища на здоров'я і санітарно-побутові умови
життя річників.
4.10. Вивчає, узагальнює і поширює передові форми і методи
роботи санепідстанцій, а також елементи наукової організації
праці, організовує обмін досвідом роботи, розробляє пропозиції по
створенню передового досвіду по розділах діяльності
санепідстанцій.
4.11. Бере участь в організації і проведенні нарад,
конференцій, семінарів у відповідності з планом Міністерства
охорони здоров'я України і центральної санепідстанції МОЗ України.
4.12. Запроваджує в практику роботи санепідстанцій досягнення
науки і техніки, керує науково-практичною роботою, яка проводиться
в санепідстанціях.
4.13. Розробляє пропозиції з потреб у підвищенні кваліфікації
медичного і інженерно-технічного персоналу санепідстанцій басейну
і проводить на базі центральної, басейнової санепідстанції
семінари підвищення кваліфікації лікарів, техніків і середніх
медичних працівників.
4.14. Бере участь в плануванні, складанні заявок, розподілу і
контролі за постачанням санепідстанцій басейну лабораторним і
дезинфекційним обладнанням, приборами, бактерійними,
діагностичними препаратами, поживними середовищами,
дезинфекційними і дератизаційними засобами, а також санітарним
транспортом.
4.15. Аналізує стан матеріально-технічної бази
санепідстанцій, розробляє пропозиції по їх зміцненню (будівництво,
реконструкція будівель, приміщень, оснащення) і подає відповідні
пропозиції в Міністерство охорони здоров'я України, АСК
"Укррічфлот".
4.16. Проводить методичне керівництво статистичною роботою
санепідстанцій басейну, і контролює постановку в них статистичного
обліку і медичного звіту; приймає і складає зведені статистичні
звіти про діяльність санепідстанцій, подає їх в Центральну
санепідстанцію і Міністерство охорони здоров'я України.
4.17. Вивчає якість і ефективність діяльності санепідстанцій
басейну і розробляє їм пропозиції по її покращенню.
4.18. Проводить роботу по розгляду листів, скарг і заяв
трудящих з питань, які відносяться до компетенції санепідслужби і
контролює цю роботу в санепідстанціях басейну.
5. Фінансове забезпечення басейнової санепідстанції
5.1. Басейнова санепідстанція забезпечується коштами з
державного бюджету Міністерством охорони здоров'я згідно
затвердженого їй кошторису.
5.2. Додатковим джерелом фінансування басейнової
санепідстанції (спеціальний рахунок) являються: - кошти від замовників за проведення профілактичної
дезинфекції, дезинсекції і дератизації, за лабораторні
фізико-хімічні та бактеріологічні дослідження, за
санітарно-гігієнічні обстеження та видачу санітарно-гігієнічних
характеристик умов праці на робочих місцях; - кошти судновласників на придбання вакцин і сивороток для
планової та екстренної імунізації екіпажів суден; - 10% надходження від загальної суми накладених штрафів на
порушників санітарних норм і правил.
6. Майно басейнової санепідстанції
6.1. Майно басейнової санепідстанції складається з основних
фондів (високоцінне устаткування, прилади, споруди) фонду
малоцінних швидкозношуваних предметів та матеріального фонду.
6.2. Басейнова санепідстанція забезпечується своїми
приміщеннями для розміщення господарської служби, оперативних
відділів та лабораторій. Приміщення повинні відповідати
гігієнічним вимогам, структурі та виконуваній функції.
Санепідстанція забезпечується міським і міжміським телефонним
зв'язком, телефонами "Річка", для оперативного зв'язку з портовими
санепідстанціями, автотранспортом, плавзасобами, спеціальним
обладнанням і апаратурою, складом для зберігання матеріальних
цінностей, гаражем або охоронною стоянкою для автомобілів і
водного транспорту.
6.3. Лабораторії санітарно-гігієнічна і бактеріологічна
повинні мати устаткування та лабораторні прилади для повного
забезпечення виконання необхідного комплексу досліджень по
замовленню оперативних відділів.
6.4. Метрологічне забезпечення і технічне обслуговування
медичного обладнання санепідстанції проводиться на договірній
основі з ДУО "Політехмед" та установами і підприємствами
Держстандарту.
7. Структура та кадри басейнової санепідстанції
7.1. Структура і штати басейнової санепідстанції
затверджуються головним лікарем.
7.2. Штат медичного, інженерно-технічного та господарського
персоналу басейнової санепідстанції визначається в відповідності з
нормами, затвердженими МОЗ України, але в залежності від цілей,
проблем, задач та обсягу роботи і наявності фінансового
забезпечення штат персоналу може збільшуватись, або зменшуватись і
затверджується головним лікарем санепідстанції.
7.3. Підвищення кваліфікації спеціалістів з вищою медичною і
не медичною освітою, їх атестація проводиться в порядку і в
строки, встановлені наказами МОЗ України N 168 ( v0168282-91 ) від
21.11.91 р. "Про подальше удосконалення атестації лікарів" та
N 130 ( z0091-93 ) від 09.06.93 р. "Про внесення змін і доповнень
до наказу МОЗ України від 21.11.1991 р. "Про подальше
удосконалення атестації лікарів".
8. Обов'язки та права посадових осіб

басейнової санепідстанції
8.1. Положення про структурні підрозділи, посадові інструкції
працівників з їх обов'язками та правами затверджуються головним
лікарем санепідстанції.
9. Управління басейновою санепідстанцією
9.1. Керівництво роботою басейнової санепідстанції здійснює
її головний лікар, який має право: - розпоряджатися виділеними для санепідстанції коштами з
правом підпису на всіх банківських і фінансових документах; - затверджувати кошторис, структуру, штати, посадові
інструкції, положення про структурні підрозділи санепідстанції,
господарські звітно-облікові документи; - приймати та звільняти з роботи всіх співробітників
санепідстанції в установленому чинним законодавством порядку.
9.2. Головний лікар басейнової санепідстанції, будучи
одночасно головним державним санітарним лікарем Дніпровського
річкового басейну, користується правами і виконує обов'язки,
передбачені Законом України "Про забезпечення санітарного та
епідемічного благополуччя населення" ( 4004-12 ) та "Положенням
про державний санітарний нагляд на Україні".
Головне санітарно-епідеміологічне
управління Міністерства охорони
здоров'я України.
"Збірник важливих офіційних
матеріалів з санітарних
і протиепідемічних питань",
Том I, Частина 3, Київ, 1997 р.

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: