open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Чинна
                             
                             
ГЕНЕРАЛЬНА ПРОКУРАТУРА УКРАЇНИ
Н А К А З
N 14 від 03.06.93

м.Київ
vd930603 vn14

Про використання в практичній діяльності Угоди про

правову допомогу і співробітництво між Генеральною

прокуратурою України і Прокуратурою Республіки

Молдова

Генеральна прокуратура України та Прокуратура Республіки
Молдова уклали Угоду, яка набрала чинності 6 травня 1993 року. У
зв'язку з цим Н А К А З У Ю:
при виникненні питань, що потребують правової допомоги
Прокуратури Республіки Молдова, необхідно керуватись їх переліком
у статті 1.1 Угоди, при цьому мати на увазі, що слід дотримуватись
порядку оформлення прохання про надання правової допомоги, який
встановлено наказом Генерального прокурора України N 3 від
10.01.93 р. ( v0003900-93 ) щодо використання Угоди про правову
допомогу і співробітництво між Генеральною прокуратурою України і
Генеральною прокуратурою Литовської Республіки. Під час розслідувань злочинів, що мають міждержавний характер
(організована злочинність, наркобізнес, тероризм, екологічні
катастрофи та інші), можуть бути утворені спільні групи. Питання
розслідування кримінальних справ про злочини особи або осіб, які
їх вчинили на території обох держав, а також нагляду по цих
справах вирішується за погодженням керівників Сторін. Запитуюча Сторона вправі бути присутньою при проваджені
слідчих дій, що виконуються запитуваною Стороною. Кожна з Сторін вживає необхідних заходів щодо збереження
конфіденційності відомостей, що передані іншій Стороні, якщо вони
мають закритий характер, або Сторона, що передає їх, вважає
небажаним розголошення їхнього змісту. Наказ та Угоду надіслати прокурорам Республіки Крим,
областей, міст Києва, Севастополя та прирівняних до них прокурорам
для ознайомлення прокурорсько-слідчих працівників і використання у
практичній діяльності, ознайомити працівників Генеральної
прокуратури. У разі будь-яких порушень Сторонами положень Угоди
негайно повідомляти Генеральну прокуратуру України.
Угода

про правову допомогу і співробітництво

між Генеральною прокуратурою України і

Прокуратурою Республіки Молдова
Генеральна прокуратура України і Прокуратура Республіки
Молдова, які далі іменуються Сторонами, - виходячи з принципу державного суверенітету, - грунтуючись на загальновизнаних нормах міжнародного права, - надаючи важливого значення зміцненню співробітництва в
галузі правових відносин для забезпечення захисту прав громадян і
юридичних осіб, - керуючись принципами рівноправності, взаємодопомоги та
взаємних інтересів, - з метою визначення умов співробітництва в сфері діяльності
прокуратур, домовились про таке:
Стаття 1

Обсяг правової допомоги
1.1. Правова допомога надається Сторонами в межах їхньої
компетенції з питань: - що випливають з міжнародних договорів, угод; - правопорушень в економічній і зовнішньоекономічній
діяльності; - додержання законів про державний кордон і митну справу; - охорони навколишнього середовища; - пересилки матеріалів прокурорсько-слідчої діяльності; - порушення чи продовження кримінального переслідування та
розслідування злочинів; - виконання окремих доручень по кримінальних, цивільних,
арбітражних і сімейних справах; - сприяння в розшуку підозрюваних, обвинувачених, тих, що
пропали без вісти, а також у відправленні етапом арештованих і
засуджених осіб; - видачі осіб, котрі вчинили злочини; - розшуку викраденого майна і повернення незаконно придбаних
предметів і цінностей; - надання можливості використання архівних матеріалів, що не
пов'язані з державною таємницею; - реабілітації жертв політичних репресій; - що виникають у процесі перевірки обгрунтованості вироків,
які вступили в законну силу, та їх виконання відносно засуджених
судами держав Сторін, котрі відбувають покарання у
виправно-трудових установах відповідних держав. 1.2. Сторони вважають за можливе надавати й іншу правову
допомогу з питань прокурорської діяльності, а також розширювати
непроцесуальне співробітництво, в тому числі обмін досвідом,
надання допомоги у підвищенні кваліфікації працівників прокуратур,
створення груп для координації роботи з окремих напрямків, обмін
статистичною та іншою інформацією.
Стаття 2

Форми співробітництва
2.1. Правова допомога надається шляхом виконання доручень,
запитів або прохань. 2.2. Під час розслідування злочинів, що мають міждержавний
характер (організована злочинність, наркобізнес, тероризм,
екологічні катастрофи та інші), можуть бути утворені спільні
слідчі групи. 2.3. Питання розслідування кримінальних справ про злочини
особи або групи осіб, які вчинили кримінально карний вчинок на
території обох держав, а також нагляду по цих справах вирішується
за погодженням керівників Сторін. 2.4. Прокуратури за домовленістю повідомляють одна одну про
кримінальне переслідування осіб, які виявлені на території держави
однієї Сторони, але вчинили злочини на території держави іншої
Сторони. Організацію розслідування таких справ визначають
керівники договірних Сторін або їхні заступники. 2.5. Сторони за взаємною домовленістю подають відомості про
порушення кримінальної справи, віддання до суду, а також про
вирок, що набув законної сили відносно громадян держави іншої
Сторони. 2.6. Прокуратури при необхідності зобов'язуються інформувати
одна одну і координувати дії: - у боротьбі з окремими видами злочинів; - з питань екологічних катастроф і лих; - з питань охорони прав людини.
Стаття 3

Форми надання правової допомоги
3.1. Доручення, запит або прохання про надання правової
допомоги має подаватися у письмовій формі і містити такі дані: - найменування прокуратур Сторін; - зміст доручення, запиту або прохання та інформацію,
необхідну для їх виконання; - прізвище, ім'я, по батькові осіб, щодо яких чиняться
конкретні дії, їхнє місце проживання або місце перебування та інші
відомості, необхідні для виконання доручення, запиту або прохання. 3.2. Для виконання дій, що потребують винесення спеціальних
постанов або санкцій прокурорів, ці документи і рішення
приймаються відповідними прокурорами і посадовими особами
зацікавленої Сторони тільки відносно громадян своєї держави і
додаються до доручення. Прокуратура - виконавець доручення не розглядає питання про
законність і обгрунтованість зазначених документів. 3.3. Доручення, запит або прохання про надання правової
допомоги підписується компетентним прокурором і скріплюється
печаткою. 3.4. У невідкладних випадках доручення, запит або прохання
можуть бути направлені телетайпом, телеграфом, факсом або іншим
способом, після чого вони негайно мають бути підтверджені
письмово.
Стаття 4

Видача осіб, котрі вчинили злочини
4.1. Видача осіб, які вчинили злочини на території держави
однієї з Сторін і перебувають на території держави іншої Сторони,
допускається тільки у відповідності з чинним законодавством обох
держав або з міждержавними угодами, якщо це питання не
врегульоване в законодавчому порядку. 4.2. Вимога про видачу особи, яка вчинила злочин, подається в
письмовій формі. До неї додаються: - оригінал постанови про арешт, що містить короткі відомості
про обставини злочину, його кваліфікацію, розмір матеріальної
шкоди, дані про особу обвинуваченого (дата і місце народження,
громадянство, місце перебування і т. ін.); - оригінал постанови про відправлення етапом даної особи; - найменування населеного пункту держави, куди необхідно
доставити цю особу. 4.3. Одержавши вимогу про видачу, Сторона, до якої звернена
вимога, негайно вживає заходів до взяття такої особи під варту, за
винятком тих випадків, коли відповідно до законодавства держави
Сторони видача не може мати місця. Сторони не розглядають питання про видачу громадян або
постійних жителів своїх держав, а також осіб, які звернулися до
компетентних установ із проханням про надання політичного
притулку. Проте Сторони зобов'язуються сприяти при конвоюванні
громадян держави іншої Сторони або громадян третіх держав, якщо
вони вчинили злочини на території держави іншої Сторони. 4.4. Якщо особа, видачі якої вимагає Сторона, притягається до
кримінальної відповідальності на територіях держави Сторони, до
якої звернута вимога, то видача може бути проведена після
винесення вироку або відбуття покарання, а також у разі
помилування або при об'єднанні кримінальних справ.
Стаття 5

Порядок виконання доручення, запиту або прохання
5.1. При виконанні доручення, запиту або прохання про надання
правової допомоги кожна з Сторін керується законодавством своєї
держави. 5.2. Допомога не надається, якщо це суперечить законодавству
договірних Сторін, міжнародним угодам або порушує їхній
суверенітет. 5.3. Після виконання доручення, запиту або прохання Сторона,
яка його виконала, повертає іншій Стороні всі документи про це або
своєчасно повідомляє прокуратуру, від якої вони виходять, про
затримку, перешкоди або неможливість виконання. У разі пересилки
клопотання до іншої прокуратури або органу про це повідомляється
прокуратура, яка звернулася. 5.4. Запитуюча Сторона вправі бути присутньою при проваджені
слідчих дій, що виконуються запитуваною Стороною. 5.5. Доручення, запит або прохання про правову допомогу
виконуються не пізніше місячного строку. 5.6. Кожна з Сторін вживає необхідних заходів щодо збереження
конфіденційних відомостей, що передані іншій Стороні, якщо вони
мають закритий характер, або Сторона, що передає їх, вважає
небажаним розголошення їхнього змісту. У разі необхідності передачі третій Стороні даних і
відомостей, одержаних однією з Сторін в рамках цієї Угоди,
потрібна згода Сторони, яка передає ці дані та відомості.
Стаття 6

Витрати, пов'язані з наданням правової допомоги
Договірні Сторони самі несуть витрати при наданні правової
допомоги на їхній території. У разі надання експертних послуг їх оплата вирішується
Сторонами окремо.
Стаття 7

Порядок взаємовідносин між прокуратурами
При наданні правової допомоги прокуратури зносяться через
центральні органи.
Стаття 8

Користування мовами при наданні правової допомоги
У взаємовідносинах з питань надання правової допомоги Сторони
користуються своєю державною мовою. За домовленістю можливий
переклад тексту клопотання на російську мову. У таких випадках
переклад має бути завірений підписом компетентного прокурора і
печаткою.
Стаття 9

Набрання чинності Угоди
Ця угода набирає чинності з дня її підписання Сторонами і
оголошується наказами Генеральних прокурорів.
Стаття 10

Термін дії Угоди
10.1. Угода діє протягом одного року з дня набрання її
чинності. За згодою керівників прокуратур обох держав до Угоди
можуть вноситися зміни й доповнення. 10.2. Термін дії Угоди вважається продовженим на такий самий
строк, якщо жодна з Сторін за місяць до закінчення терміну
письмово не повідомила іншу Сторону про відмову від Угоди. 10.3. У разі прийняття в державі однієї з Сторін
законодавчого акту, що виключає або обмежує дію цієї Угоди, про це
негайно повідомляється інша Сторона.
Стаття 11

Аутентичність тексту
Ця Угода складена в двох примірниках, кожний українською і
молдавською мовами, при цьому обидва тексти мають однакову
юридичну силу. Кожній Стороні разом із примірником цієї Угоди залишається
офіційний текст перекладу на російську мову. Укладено 6 травня 1993 року в місті Кишеневі.
Генеральний прокурор України В.Шишкін

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: