open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Нечинна

ГЕНЕРАЛЬНА ПРОКУРАТУРА УКРАЇНИ

НАКАЗ

18.05.2012  № 14гн

{Наказ втратив чинність на підставі Наказу Генеральної прокуратури № 430 від 30.12.2015}

Про організацію роботи із забезпечення доступу до публічної інформації в органах прокуратури України

{Із змінами, внесеними згідно з Наказом Генеральної прокуратури
№ 14гн-1 від 20.11.2014}

З метою забезпечення виконання вимог Конституції України, Закону України "Про доступ до публічної інформації" (далі - Закон), реалізації права кожного на доступ до інформації, що знаходиться у володінні органів прокуратури України та становить суспільний інтерес, керуючись статтею 15 Закону України "Про прокуратуру", НАКАЗУЮ:

1. Заступникам Генерального прокурора України, прокурорам обласного рівня, керівникам структурних підрозділів апаратів, міським, районним, міжрайонним, іншим прирівняним до них прокурорам роботу із забезпечення доступу до публічної інформації вважати одним із важливих напрямів діяльності органів прокуратури.

{Пункт 1 в редакції Наказу Генеральної прокуратури № 14гн-1 від 20.11.2014}

1.1. Організацію доступу до публічної інформації в органах прокуратури покласти:

- у Генеральній прокуратурі України та прокуратурах обласного рівня - на підрозділи з питань забезпечення доступу до публічної інформації;

- у міських, районних, міжрайонних та прирівняних до них прокуратурах - безпосередньо на перших керівників прокуратур.

1.2. Забезпечувати доступ до інформації, що знаходиться у володінні органів прокуратури, шляхом:

- систематичного та оперативного її оприлюднення;

- надання інформації за запитами.

1.3. Здійснювати цю роботу виключно на підставі, в межах та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України, відповідно до вимог організаційно-розпорядчих документів Генерального прокурора України та прокурорів обласного рівня.

1.4. Діяльність щодо забезпечення доступу до публічної інформації та дію наказу не поширювати на відносини щодо отримання інформації суб'єктами владних повноважень при здійсненні ними своїх функцій, а також на відносини у сфері звернень громадян, які регулюються спеціальними законами.

1.5. Вживати заходів до своєчасного оприлюднення інформації, визначеної законодавством, іншої інформації про прокурорську діяльність та прийняті рішення:

- на офіційному інтернет-порталі Генеральної прокуратури України та веб-сайтах регіональних прокуратур;

- у журналах "Вісник прокуратури України", "Вісник Національної академії прокуратури України", інших офіційних друкованих засобах масової інформації, збірниках організаційно-розпорядчих документів;

- на спеціальних інформаційних стендах, прес-конференціях, брифінгах, у публічних виступах та у будь-який інший спосіб.

1.6. Невідкладно оприлюднювати інформацію про факти, що загрожують життю, здоров'ю та/або майну осіб, а також про заходи прокурорського реагування, які застосовуються у зв'язку з цим.

1.7. Обмежувати доступ лише до конфіденційної, таємної або службової інформації, не допускати її розголошення. Інформацію з обмеженим доступом надавати у разі, якщо її було попередньо правомірно оприлюднено. Ураховувати при цьому судову практику, рішення та роз'яснення Конституційного Суду України.

1.8. Забезпечити створення належних умов для реалізації права кожного на доступ до публічної інформації, систематичний прийом запитувачів інформації, приймання, реєстрацію і розгляд запитів фізичних, юридичних осіб, об'єднань громадян без статусу юридичної особи, надання у визначеному порядку та строки достовірної, точної та повної інформації за запитами.

1.9. Налагодити обов'язкову реєстрацію документів, що містять публічну інформацію, в електронній системі обліку, своєчасне розміщення даних, належне функціонування системи та безперешкодний доступ до неї.

2. Відділу з питань доступу до публічної інформації Генеральної прокуратури України, галузевим підрозділам прокуратур обласного рівня:

{Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Генеральної прокуратури № 14гн-1 від 20.11.2014}

2.1. Забезпечити організаційне керівництво підпорядкованими прокуратурами щодо оприлюднення публічної інформації та розгляду запитів, контроль за їх діяльністю, надання необхідної практичної та методичної допомоги.

2.2. Систематично вивчати стан організації цієї роботи під час перевірок у структурних підрозділах апаратів та підпорядкованих прокуратурах, вживати заходів до підвищення її рівня, усунення недоліків і прорахунків.

2.3. Оприлюднювати визначену організаційно-розпорядчими документами інформацію, здійснювати загальний контроль за дотриманням установленого порядку та своєчасністю її оприлюднення, використанням інформації з обмеженим доступом.

2.4. Здійснювати прийом запитувачів, надавати роз'яснення та іншу допомогу в оформленні запитів на інформацію, їх приймання, реєстрацію та облік, у встановленому порядку розглядати запити на інформацію та надавати відповіді запитувачам, за наявності підстав надсилати запити належним розпорядникам інформації.

2.5. Періодично проводити комплексне вивчення стану організації роботи щодо забезпечення доступу до публічної інформації, активно впливати на її удосконалення.

3. Скарги на рішення, дії чи бездіяльність службових осіб органів прокуратури з питань забезпечення доступу до публічної інформації розглядати у порядку та строки, визначені Законом України "Про звернення громадян", з дотриманням вимог організаційно-розпорядчих документів Генеральної прокуратури України щодо розгляду і вирішення звернень.

3.1. У випадку оскарження рішень, дій чи бездіяльності прокурорів з питань доступу до публічної інформації до суду, участь у розгляді справ брати працівникам підрозділів представництва в суді, захисту інтересів громадян та держави при виконанні судових рішень із залученням, за необхідності, працівників підрозділів забезпечення доступу до публічної інформації та інших, які створювали і надавали цю інформацію, міських, районних, міжрайонних та прирівняних до них прокурорів.

{Пункт 4 виключено на підставі Наказу Генеральної прокуратури № 14гн-1 від 20.11.2014}

{Пункт 4.1 виключено на підставі Наказу Генеральної прокуратури № 14гн-1 від 20.11.2014}

4. Основними критеріями оцінки ефективності цієї роботи вважати створення належних умов для реалізації права кожного на доступ до публічної інформації, що знаходиться у володінні органів прокуратури; своєчасне оприлюднення та надання за запитами достовірної, точної та повної інформації в установлені законом строки; реальне поновлення порушених прав запитувачів інформації.

Контроль за виконанням наказу покласти на заступників Генерального прокурора України відповідно до розподілу обов’язків, прокурорів обласного рівня, міських, районних, міжрайонних і прирівняних до них прокурорів.

{Абзац в редакції Наказу Генеральної прокуратури № 14гн-1 від 20.11.2014}

Наказ надіслати прокурорам Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя, Дніпровському екологічному прокурору, військовим прокурорам регіонів та Військово-Морських Сил України, міським, районним, міжрайонним і прирівняним до них прокурорам, ректору Національної академії прокуратури України, довести його до відома прокурорсько-слідчих працівників.

Генеральний
прокурор України
державний радник
юстиції УкраїниВ. Пшонка

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: