open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Нечинна

МІНІСТЕРСТВО ДОХОДІВ І ЗБОРІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

14.01.2014  № 14

{Наказ втратив чинність на підставі Наказу Державної фіскальної служби № 88 від 28.08.2014}

Про затвердження Переліку відомостей, які містять службову інформацію в органах Міндоходів

Згідно з вимогами Закону України від 13 січня 2011 року № 2939-VI "Про доступ до публічної інформації" (далі - Закон), на виконання п. 9 ст. 2 Указу Президента України від 5 травня 2011 року № 547 "Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації" та відповідно до п. 1 Інструкції про порядок обліку, зберігання і використання документів, справ, видань та інших матеріальних носіїв інформації, які містять службову інформацію, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 27 листопада 1998 року № 1893 зі змінами, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Перелік відомостей, що містять службову інформацію та яким присвоюється гриф обмеження доступу "Для службового користування" в органах Міндоходів (далі - Перелік), що додається.

2. Керівникам структурних підрозділів Міндоходів, Інформаційно-довідкового департаменту Міндоходів, Департаменту спеціальної підготовки та кінологічного забезпечення Міндоходів, Спеціалізованої лабораторії з питань експертизи та досліджень Міндоходів:

2.1. довести Перелік до підлеглих працівників (під підпис) для використання його під час виконання ними своїх службових обов'язків;

2.2. забезпечити віднесення документів і матеріалів до службової інформації, встановлення грифа "Для службового користування" відповідно до вимог Закону та Переліку, а також надання за необхідності відповідних пропозицій Департаменту інфраструктури для внесення змін до Переліку у встановленому порядку.

3. Керівникам територіальних органів Міндоходів, начальникам головних управлінь Міндоходів в АР Крим, областях, мм. Києві та Севастополі, Міжрегіонального головного управління Міндоходів - Центрального офісу з обслуговування великих платників, митниць Міндоходів:

3.1. забезпечити доведення Переліку до працівників підпорядкованих підрозділів (під підпис) та підвідомчих органів для використання його під час виконання ними своїх службових обов'язків;

3.2. забезпечити віднесення документів та матеріалів до службової інформації, встановлення грифа "Для службового користування" відповідно до вимог Закону та Переліку, а також надання за необхідності відповідних пропозицій Міндоходів для внесення змін до Переліку у встановленому порядку.

4. Директору Інформаційно-комунікаційного департаменту Семченко О.В. після надання Департаментом інфраструктури Переліку забезпечити його оприлюднення на веб-порталі Міндоходів.

5. Координаційно-моніторинговому департаменту (Санжаревська І.С.) забезпечити внесення змін у встановленому порядку до Репозиторію звітної і статистичної інформації Міндоходів, затвердженого наказом Міндоходів від 06.09.2013 № 448.

6. Вважати такими, що втратили чинність, накази ДПС України від 13.01.2012 № 35 "Про затвердження Переліку відомостей, що містять службову інформацію та яким присвоюється гриф обмеження доступу "Для службового користування" в органах ДПС України", від 11.06.2012 № 492 "Про внесення Змін до наказу ДПС України від 13.01.2012 № 35", накази Державної митної служби України від 22.04.2009 № 377 "Про затвердження Переліку відомостей, які містять конфіденційну інформацію митних органів, спеціалізованих митних установ і організацій, що є власністю держави, і документів та інших матеріальних носіїв такої інформації, яким надається гриф обмеження доступу "Для службового користування", від 13.10.2009 № 955 "Про внесення змін до наказу Держмитслужби від 22.04.2009 № 377", від 16.03.2011 № 206 "Про внесення змін до наказу Держмитслужби від 22.04.2009 № 377", від 09.11.2011 № 935 "Про внесення змін до деяких наказів Державної митної служби України".

Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Міністр

О.В. КлименкоЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міндоходів України
14.01.2014 № 14

ПЕРЕЛІК
відомостей, які містять службову інформацію в органах Міндоходів

Податкова інформація та перевірочна робота

План-графік проведення документальних планових перевірок суб'єктів господарювання (протягом дії запланованих заходів).

Методичні рекомендації щодо складання плану-графіка проведення документальних планових перевірок суб'єктів господарювання.

Інформація, яка містить відомості про терміни та обсяги запланованих перевірочних заходів конкретних суб'єктів господарювання (до початку перевірки).

Інформація, яка містить відомості щодо фінансових операцій, що можуть бути пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, надана Державною службою фінансового моніторингу України, а також запити і повідомлення Міндоходів України про хід і результати опрацювання таких відомостей.

Інформація, яка містить відомості про надання пільг з податку на прибуток по підприємствах військово-промислового комплексу, Міністерству оборони, МВС, СБУ.

Відомості щодо комплексної системи протидії тіньовому сектору економіки (без переліку підприємств та складу робочої групи).

Ідентифікаційні ознаки суб'єкта (для резидентів - код ЄДРПОУ або ДРФОУ, назва, місцезнаходження, для нерезидентів - назва, адреса) із зазначенням обсягів зовнішньоторговельних операцій у вартісних або кількісних показниках.

З питань охорони державної таємниці, технічного та криптографічного захисту інформації

Відомості про планування заходів з охорони державної таємниці щодо конкретного суб'єкта режимно-секретної діяльності.

Відомості про фактичний стан, наявність недоліків в організації охорони державної таємниці щодо конкретного суб'єкта режимно-секретної діяльності, володіння якими не дає змоги зацікавленій стороні ініціювати витік державної таємниці.

Узагальнені відомості (звіт) про стан забезпечення охорони державної таємниці щодо конкретного суб'єкта режимно-секретної діяльності.

Відомості щодо придатності режимних приміщень для проведення конкретних видів секретних робіт.

Відомості про порядок охорони режимних приміщень (місць зберігання матеріальних носіїв секретної інформації).

Відомості щодо охоронної сигналізації конкретного режимного приміщення.

Відомості про маршрути перевезення матеріальних носіїв секретної інформації.

Відомості про правила внутрішньо об'єктного режиму.

Узагальнені відомості щодо посад конкретного суб'єкта режимно-секретної діяльності, перебування на яких потребує оформлення допуску до державної таємниці, з визначенням форм допуску.

Зведені відомості про порядок надання допуску та доступу до державної таємниці щодо конкретного суб'єкта режимно-секретної діяльності (положення про доступ).

Сукупні дані про особу, якій надано допуск (доступ) до державної таємниці (прізвище, ім'я, по батькові, дата та місце народження, місце проживання, посада, найменування органу, підрозділу, номер і дата наказу, розпорядження про надання допуску та доступу) (заповнена облікова картка громадянина про надання допуску та доступу до державної таємниці).

Відомості, зазначені у номенклатурі секретних справ, журналах обліку матеріальних носіїв секретної інформації, у разі наявності інформації з обмеженим доступом, крім інформації, що містить державну таємницю.

Відомості про схеми розміщення місць зберігання матеріальних носіїв секретної інформації.

Відомості щодо організації та результатів проведення службових розслідувань за фактами витоку секретної інформації, втрат матеріальних носіїв секретної інформації, інших порушень режиму секретності, норм і вимог технічного захисту інформації першої та другої категорій.

Відомості, що не становлять державної таємниці та містяться в експертних висновках державного експерта з питань таємниць, протоколах експертних комісій при державному експерті з питань таємниць, протоколах та актах експертних комісій з питань таємниць.

Відомості щодо категоріювання, обстеження, випробування та дослідної експлуатації систем захисту інформації на об'єктах інформаційної діяльності (об'єктах електронно-обчислювальної техніки), де циркулює інформація з обмеженим доступом.*

Відомості за сукупністю всіх складових показників про вимоги (рекомендації) щодо забезпечення технічного захисту конфіденційної та службової інформації, що циркулює на конкретному об'єкті інформаційної діяльності або обробляється в конкретній інформаційній, телекомунікаційній чи інформаційно-телекомунікаційній системі (автоматизованій системі).

Відомості про планування, організацію запровадження заходів, фактичний стан, наявність недоліків з технічного захисту інформації щодо окремого об'єкта інформаційної діяльності, інформаційної, телекомунікаційної, інформаційно-телекомунікаційної системи (автоматизованої системи), де циркулює службова інформація.*

Відомості щодо окремих показників розміщення, побудови об'єктів інформаційної діяльності, в яких циркулює інформація з обмеженим доступом (ситуаційний та генеральний плани, схеми розміщення та прокладки кабельних ліній, зміст заходів та склад засобів технічного захисту інформації тощо)*.

Відомості про порядок виготовлення, обліку та зберігання паролів, ключів та ідентифікаторів, які використовуються в автоматизованих системах, де обробляється відкрита інформація та/або інформація з обмеженим доступом.*

Відомості про технічні засоби, на яких здійснюється обробка інформації з обмеженим доступом, порядок їх охорони та евакуації.

Відомості про підрозділи технічного захисту інформації щодо їх укомплектованості фахівцями, технікою технічного контролю та виконані роботи з технічного захисту інформації за звітний період.

Відомості державних експертиз у сфері технічного захисту інформації щодо об'єктів інформаційної діяльності, на яких циркулює службова інформація.

Відомості про планування та організацію запровадження заходів щодо криптографічного захисту службової інформації.

Відомості за окремими показниками про планування, експлуатацію та технічне обслуговування засобів криптографічного захисту інформації.

Відомості про фактичний стан, наявності недоліків щодо криптографічного захисту службової інформації.

Відомості про об'єкти, засоби криптографічного захисту інформації, вимірювальне обладнання (тактико-технічні характеристики, порядок використання, вимоги до умов випробування, виробництва або експлуатації), за допомогою яких обробляється службова інформація, або засоби, які використовуються в органах спеціального зв'язку та не мають грифа секретності.

Відомості про планування, організацію, результати проведення спеціальної підготовки особового складу органів спеціального зв'язку.*

__________
* Крім відомостей, що підпадають під дію ЗВДТ.

Відомості про стан забезпечення охорони інформації НАТО.

Відомості про конкретні заходи щодо захисту інформації з обмеженим доступом під час прийому іноземних делегацій, груп та окремих іноземців.

Відомості, що містяться в актах перевірок наявності секретних документів та інших матеріальних носіїв секретної інформації.

Відомості, що містяться в актах на знищення матеріальних носіїв секретної інформації, які не розглядаються експертною комісією з питань таємниць.

Відомості з питань інформатизації

Відомості про алгоритмічне та програмне забезпечення, що використовується при формуванні реєстраційного номера облікової картки платника податків Державного реєстру фізичних осіб платників податків, власником яких є Міндоходи.

Відомості з питань алгоритму отримання, обробки та зберігання податкової інформації, що реалізовані в автоматизованих інформаційних системах Міндоходів.

Робота з особовим складом

Особові справи начальницького складу працівників підрозділів податкової міліції, слідчих підрозділів, підрозділів внутрішньої безпеки в органах Міндоходів, якщо вони не містять секретних відомостей.

Відомості, зазначені в атестаційному листі особи начальницького складу.

Відомості, зазначені у списку осіб начальницького складу, включених до резерву кандидатів у довготермінові закордонні відрядження до дипломатичних установ України іноземних держав.

Відомості, зазначені у висновку про направлення осіб начальницького складу у довготермінові закордонні відрядження до дипломатичних установ України іноземних держав.

Правоохоронна діяльність

Відомості про розробку заходів із протидії протиправним та провокаційним діям щодо працівників органів Міндоходів, у зв'язку з виконанням службових обов'язків та їх близьких родичів, якщо вони не містять державної таємниці.

Відомості щодо планування роботи оперативних підрозділів незалежно від періоду проведення, що містять оперативний та профілактичний характер, щодо вчинення правопорушень, якщо вони не містять секретних відомостей.

Відомості з питань оперативно-розшукової діяльності, що надаються за спеціальними запитами правоохоронних органів та органів виконавчої влади, якщо вони не становлять державної таємниці.

Інформація про форми і методи оперативно-розшукової діяльності щодо виявлення податкових злочинів, крім інформації, яку віднесено до державної таємниці.

Інформація, зібрана у процесі оперативно-розшукової діяльності підрозділів внутрішньої безпеки Міндоходів України, яку не віднесено до державної таємниці.

Матеріали службових розслідувань за фактами надзвичайних подій серед особового складу, перевірок скарг та заяв громадян, пов'язаних із оперативно-розшуковою, службовою діяльністю оперативних підрозділів, якщо вони не містять секретних відомостей.

Інформація про норми, організацію і порядок забезпечення, облік та зберігання озброєння в оперативних підрозділах органів Міндоходів України.

Зведені відомості щодо порядку оповіщення особового складу оперативного управління за сигналом "Оголошено збір".

Відомості щодо організації та здійснення радіозв'язку в оперативних підрозділах (паролі, допуски, схеми зв'язку тощо).

Оперативні матеріали (за областями) щодо впливу криміногенних угрупувань у сфері оподаткування.

Інформація, що міститься в документах, які становлять внутрівідомчу службову кореспонденцію у тих випадках, коли її розголошення може зашкодити оперативним заходам, розслідуванню чи дізнанню, запобіганню злочину, репутації та правам інших осіб, порушити право людини на справедливий та об'єктивний судовий розгляд справи, створити загрозу життю або здоров'ю будь-якої особи.

Відомості з питань оперативно-розшукової діяльності, якщо вони не становлять державної таємниці.

Відомості про організацію та розробку заходів оперативних підрозділів Міндоходів щодо попередження розкрадання державних коштів та ліквідації тіньових фінансових потоків у сфері державних закупівель.

Відомості щодо організації проведення комплексу оперативно-розшукових та перевірочних заходів із відпрацювання підприємств - переможців державних закупівель та ланцюгів їх постачання.

Документи, що становлять внутрівідомчу службову кореспонденцію, якщо вони пов'язані з розробкою напряму та методів діяльності органів Міндоходів України, процесом прийняття рішень і передують їх прийняттю.

Розширена інформація про суб'єктів господарювання - боржників та суб'єктів господарювання - банкрутів (П.І.Б. керівників та засновників), стосовно яких проводяться заходи, направлені на виявлення порушень законодавства та участі у схемах ухилення від сплати податків.

Відомості, що містять інформацію стосовно спеціальних (спеціалізованих) службових автомобілів, закріплених за УОД ГУПМ Міндоходів.

Відомості з питань організації діяльності слідчих підрозділів податкової міліції.

Відомості про розробку та зміст заходів щодо запобігання корупційним правопорушенням та відомості, що розкривають конкретні методи роботи та основні напрями діяльності підрозділів внутрішньої безпеки Міндоходів з питань запобігання і протидії корупції та кримінальним правопорушенням.

Відомості, зазначені в інформаційно-аналітичних та прогнозних матеріалах щодо діяльності підрозділів внутрішньої безпеки Міндоходів з питань запобігання і протидії корупції та кримінальним правопорушенням, розголошення яких може завдати негативних наслідків репутації або правам інших осіб.

Мобілізаційна робота та цивільний захист

Інформація про заходи мобілізаційної підготовки, мобілізаційного плану територіальних органів Міндоходів, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Міндоходів (далі - територіальні органи Міндоходів) щодо:

закупівлі та поставлення продовольства, сільськогосподарської продукції, пально-мастильних матеріалів, лікарських засобів та медичного майна на особливий період;

показників із праці та кадрів, джерел забезпечення кадрами потреб територіальних органів Міндоходів на особливий період;

підготовки фахівців у закладах освіти на особливий період;

номенклатури, обсягів (норм), місць зберігання матеріальних цінностей мобілізаційного резерву;

капітального будівництва в особливий період;

відомостей, викладених у методичних матеріалах з питань мобілізаційної підготовки;

відомостей про виконання законів, інших нормативно-правових актів з питань мобілізаційної підготовки;

відомостей про військовозобов'язаних, заброньованих за окремим територіальним органом Міндоходів;

відомостей про заходи, передбачені для забезпечення сталого функціонування окремого територіального органу Міндоходів в особливий період;

відомостей про стан мобілізаційної готовності територіального органу Міндоходів;

відомостей про виділення будівель, споруд, земельних ділянок, транспортних та інших матеріально-технічних засобів Збройним Силам України, іншим військовим формуванням в особливий період;

відомостей про функціонування єдиної транспортної системи України в особливий період у частині, що стосується окремого територіального органу Міндоходів;

відомостей про заходи мобілізаційної підготовки та мобілізаційного плану окремого територіального органу Міндоходів;

відомостей про заходи мобілізаційної підготовки та мобілізаційного плану щодо життєзабезпечення особового складу територіального органу Міндоходів в особливий період;

відомостей про організацію оповіщення, управління і зв'язку, порядок переведення територіального органу Міндоходів на режим роботи в умовах особливого періоду;

відомостей про довгострокові та річні програми мобілізаційної підготовки територіального органу Міндоходів;

відомостей про потребу в асигнуваннях та фактичні фінансові витрати на мобілізаційну підготовку територіального органу Міндоходів.

Відомості про організацію оповіщення, управління і зв'язку, порядок переведення Міндоходів, його територіальних органів, підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління Міндоходів на режим роботи в умовах особливого періоду.

Відомості про дислокацію, характеристики запасних пунктів управління Міндоходів, його територіальних органів, підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління Міндоходів, обсяги матеріально-технічних засобів, продовольства, система їх охорони та захисту, які не становлять державної таємниці.

Відомості про заходи цивільного захисту Міндоходів, його територіальних органів, підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління Міндоходів на особливий період.

Зведені відомості про стан підготовки цивільного захисту Міндоходів за рік.

Зведені відомості про кількість та результати проведених навчань та тренувань з цивільного захисту (цивільної оборони) у Міндоходів за рік.

Відомості про порядок, критерії, правила віднесення об'єктів національної економіки до відповідних категорій з цивільної оборони (цивільного захисту), перелік таких об'єктів, які належать до сфери управління Міндоходів.

Зведені відомості за окремими показниками про кількість, загальну площу та місткість захисних споруд цивільної оборони (цивільного захисту) Міндоходів.

Не секретне діловодство

Відомості про втрату документів, виробів або інших матеріальних носіїв інформації, які містять службову інформацію і яким присвоюється гриф обмеження доступу "Для службового користування".

Митні питання

Матеріальні носії, що містять відомості, отримані з Єдиної автоматизованої інформаційної системи органів доходів і зборів України (далі - ЄАІС) та локальних баз даних митниць, спеціалізованих органів, з моменту проставлення виконавцем на матеріальному носії грифа "Для службового користування" в разі надсилання цих відомостей органам державної влади в порядку, встановленому законом, у випадку, якщо такі відомості містять в собі один або декілька з наступних показників:

ідентифікаційні ознаки суб'єкта, для резидентів - код ЄДРПОУ або ДРФОУ, назва, місцезнаходження, для нерезидентів - назва, адреса, із зазначенням обсягів зовнішньоторговельних операцій у вартісних або кількісних показниках;

деталізація на рівні товарної підкатегорії за УКТЗЕД із зазначенням обсягів зовнішньоторговельних операцій у вартісних або кількісних показниках;

встановлені суми очікуваних надходжень митних платежів у розрізі митниць та їх структурних підрозділів.

Відомості щодо проведення контрольних заходів, перевірок фактів правопорушень, пов'язаних із здійсненням службової діяльності, з боку посадових осіб митниць та спеціалізованих органів, у тому числі спільних з правоохоронними органами.

Інформація про конкретні наміри або факти втягування посадових осіб митниць, спеціалізованих органів, у кримінальні структури, вчинення ними правопорушень у сфері службової діяльності, яка підлягає перевірці.

Інформація про виконання Плану заходів із захисту особового складу митниць, спеціалізованих органів.

Документи митниць, спеціалізованих органів (накази, плани, листи) з питань проведення спільних з правоохоронними органами операцій, перевірок щодо виявлення контрабанди й фактів порушень митних правил, заходів, спрямованих на профілактику правопорушень, пов'язаних зі здійсненням службової діяльності посадовими особами митниць, спеціалізованих органів (вибірково).

Орієнтування з питань протидії контрабанді й порушенням митних правил, правопорушенням у сфері службової діяльності посадових осіб митниць, спеціалізованих органів (вибірково).

Журнали обліку використання, зберігання та знищення наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів.

Аналітичні довідки та звіти про незаконне переміщення наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів, зброї тощо (вибірково).

Табелі озброєння митниць, спеціалізованих органів.

Заявки на отримання та рознарядки на видачу озброєння, спеціальних засобів, боєприпасів і військово-технічного майна.

Інвентаризаційні описи озброєння, спеціальних засобів, боєприпасів і військово-технічного майна.

Книги обліку озброєння та боєприпасів.

Накази про надання права постійного носіння табельної зброї посадовим особам митниць, спеціалізованих органів.

Інформація про кількість одиниць табельної зброї та боєприпасів у митницях, спеціалізованих органах.

Книги обліку й закріплення озброєння та боєприпасів.

Книги видачі й прийняття озброєння та боєприпасів.

Книги номерного обліку озброєння.

Картки обліку озброєння та боєприпасів.

Відомості закріплення озброєння та боєприпасів за особовим складом митниць, спеціалізованих органів.

Матеріальні носії інформації, на яких здійснюється збереження інформації ЄАІС.

Відомості та документи комплексних систем захисту інформації та з питань захисту інформації в ЄАІС.

Повністю заповнений паспорт профілю ризику, що містить відомості за сукупністю всіх показників профілю ризику: дані про термін дії профілю ризику, номер і назву профілю ризику, області та індикатори ризику, опис алгоритму обчислення ступеня ризику, митні формальності, порушення, які враховуються при розрахунку негативної історії профілю ризику, контактну особу по профілю ризику.

Директор Департаменту
інфраструктуриС.І. Лісняк

{Текст взято з сайту Міндоходів України http://minrd.gov.ua/}

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: