open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Попередня
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
27.01.2007 N 14

Про затвердження Положення про порядок роботи в

Міністерстві економіки України з матеріалами, що

подані суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності

на отримання документів дозвільного характеру
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства

економіки

N 1194 ( v1194665-09 ) від 28.10.2009

Наказом Міністерства економічного розвитку

і торгівлі

N 829 ( v0829731-15 ) від 20.07.2015 }

Відповідно до Закону України від 16.04.1991 N 959-XII
( 959-12 ) "Про зовнішньоекономічну діяльність" (зі змінами) та з
метою впорядкування роботи з приймання та опрацювання матеріалів,
які подаються до Міністерства економіки України суб'єктами
зовнішньоекономічної діяльності на отримання документів
дозвільного характеру, їх видачі, посилення виконавської
дисципліни, персональної відповідальності фахівців Міністерства та
раціонального використання робочого часу Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Положення про порядок роботи в Міністерстві
економіки України з матеріалами, що подані суб'єктами
зовнішньоекономічної діяльності на отримання документів
дозвільного характеру (додається).
2. Затвердити графік приймання від заявників матеріалів на
отримання документів дозвільного характеру та видачі цих
документів заявникам (додається).
3. Затвердити форму особистого номерного штампа (N 1-12), що
закріплюється за відповідальною особою (додається).
4. Департаменту адміністративно-господарської діяльності та
інформатизації забезпечувати відділ забезпечення нетарифного
регулювання департаменту державного контролю та регулювання
зовнішньоекономічної діяльності на підставі щоквартальних заявок
журналом видачі співробітникам відділу забезпечення нетарифного
регулювання особистих номерних штампів, журналами обліку заяв
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності на оформлення документів
дозвільного характеру та журналами видачі документів дозвільного
характеру. Пункт 4 в редакції Наказу Міністерства економіки N 1194
( v1194665-09 ) від 28.10.2009 }
5. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства
економіки України від 30.05.2000 N 101 ( v0101557-00 ) "Про
порядок роботи в Міністерстві економіки України з матеріалами,
поданими суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності на отримання
документів дозвільного характеру".
6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Пятницького В.Т.
Міністр економіки України В.Макуха

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства економіки

України

27.01.2007 N 14

(у редакції наказу

Мінекономіки України

28.10.2009 N 1194

( v1194665-09 )

ПОЛОЖЕННЯ

про порядок роботи в Міністерстві економіки

України з матеріалами, що подані суб'єктами

зовнішньоекономічної діяльності для отримання

документів дозвільного характеру

1. Фахівці відділу забезпечення нетарифного регулювання
(далі - відділ) департаменту державного контролю та регулювання
зовнішньоекономічної діяльності Міністерства економіки України
(далі - Міністерство) здійснюють приймання матеріалів, які подають
суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності для отримання документів
дозвільного характеру (далі - матеріали), та видачу дозвільних
документів у встановлений час згідно з графіком приймання
матеріалів від заявників для отримання документів дозвільного
характеру та видачі цих документів заявникам за адресою: м. Київ,
вул. М. Грушевського, 12/2, 6-й під'їзд. Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
економічного розвитку і торгівлі N 829 ( v0829731-15 ) від
20.07.2015 }
2. Заступник директора департаменту державного контролю та
регулювання зовнішньоекономічної діяльності - начальник відділу
забезпечення нетарифного регулювання (далі - начальник відділу)
або в разі його відсутності - заступник начальника відділу (далі -
заступник) почергово призначає відповідальних працівників за
приймання матеріалів та видачу документів дозвільного характеру.
3. Перед чергуванням відповідальний за приймання матеріалів
працівник відділу отримує в уповноваженого за зберігання особистих
номерних штампів співробітника відділу штамп, про що робиться
відмітка у спеціальному журналі видачі співробітникам відділу
забезпечення нетарифного регулювання особистих номерних штампів
згідно з додатком 1 до цього Положення. Особистий номерний штамп закріплюється за кожним
співробітником відділу. Після закінчення чергування особистий номерний штамп негайно
повертається уповноваженому співробітнику для зберігання, про що
робиться відповідна відмітка у журналі видачі співробітникам
відділу забезпечення нетарифного регулювання особистих номерних
штампів.
4. Під час приймання матеріалів здійснюється їх перевірка на
комплектність і на кожному аркуші прийнятих матеріалів (якщо копія
контракту прошита - на її звороті) ставиться дата приймання і
вхідний номер, які засвідчуються особистим номерним штампом
відповідальної особи. Дата і вхідний номер прийнятих матеріалів повідомляються
заявникові. У разі невідповідності матеріалів, які подаються заявником,
вимогам щодо комплектності зазначені документи прийманню не
підлягають.
5. Реєстрація прийнятих матеріалів здійснюється
відповідальними особами у спеціальних журналах обліку вхідних
документів. При цьому ведуться такі окремі журнали для прийому
документів дозвільного характеру: журнал обліку заяв суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності
на оформлення ліцензій на експорт (імпорт) товарів, ліцензій на
експорт плоского холоднокатаного прокату походженням з України на
митну територію Російської Федерації, ліцензій на експорт прутків
для армування залізобетонних конструкцій походженням з України на
митну територію Російської Федерації, спеціальних ліцензій на
імпорт в Україну товарів, щодо яких застосовуються спеціальні
заходи згідно з рішеннями Міжвідомчої комісії з міжнародної
торгівлі (додаток 2); журнал обліку заяв суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності
на оформлення дозволів на імпорт в Україну товарів, щодо яких
Міжвідомчою комісією з міжнародної торгівлі застосовуються заходи
нагляду (додаток 3); журнал обліку заяв суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності
на оформлення разових (індивідуальних) ліцензій на
зовнішньоекономічну операцію (додаток 4); журнал обліку заяв суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності
на оформлення ліцензій на право імпорту (експорту) спирту
етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових
виробів (додаток 5); журнал обліку заяв суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності
на оформлення карток реєстрації-обліку зовнішньоекономічних
договорів (контрактів) (додаток 6).
6. Форма журналу обліку заяв суб'єктів зовнішньоекономічної
діяльності на оформлення та видачу ліцензій на вид господарської
діяльності - експорт (імпорт) дисків для лазерних систем
зчитування, матриць затверджується окремим наказом Міністерства.
7. Після завершення приймання матеріалів відповідальні особи
передають листи-звернення суб'єктів господарської діяльності щодо
оформлення відповідного документа дозвільного характеру
уповноваженому працівникові департаменту
адміністративно-господарської діяльності та інформатизації
Міністерства для реєстрації, а власне матеріали - безпосередньо
начальникові відділу або в разі його відсутності - заступнику для
визначення виконавця із числа співробітників відділу.
8. Приймання додаткових матеріалів, що подаються заявниками,
здійснюється відповідальним працівником, який на кожному аркуші
ставить дату приймання і вхідний номер основних матеріалів, що
засвідчуються особистим номерним штампом відповідальної особи.
Приймання зазначених матеріалів здійснюється за адресою: м. Київ,
вул. М. Грушевського, 12/2, 6-й під'їзд. Приймання матеріалів від заявників в інших службових
приміщеннях Міністерства суворо забороняється. Пункт 8 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
економічного розвитку і торгівлі N 829 ( v0829731-15 ) від
20.07.2015 }
9. Відповідальні особи, призначені начальником відділу або
заступником згідно з пунктом 2 цього Положення, несуть персональну
відповідальність за неухильне виконання вимог цього Положення.
10. Строк опрацювання матеріалів у відділах моніторингу
зовнішньої торгівлі, митно-тарифної політики департаменту
зовнішньоекономічної політики, а також у відділі правового
забезпечення зовнішньоекономічної діяльності юридичного
департаменту Міністерства та в державному підприємстві
"Інформаційно-аналітичний центр моніторингу зовнішніх товарних
ринків "Держзовнішінформ" (далі - ДП "Держзовнішінформ"), які
здійснюють їх розгляд в установленому порядку, не повинен
перевищувати двох робочих днів, а додаткових матеріалів - одного
робочого дня. У разі потреби матеріали доопрацьовуються тільки
тими відділами або ДП "Держзовнішінформ", на зауваження яких
надійшли додаткові матеріали. Висновки або зауваження відділів щодо опрацьованих матеріалів
візуються виконавцями та керівниками відділів Міністерства,
висновки або зауваження ДП "Держзовнішінформ" підписуються
виконавцями та директорами департаментів і передаються до відділу.
11. Відділ після отримання матеріалів з інших відділів
Міністерства та від ДП "Держзовнішінформ" узагальнює їх висновки і
готує до видачі документи дозвільного характеру. У разі повернення матеріалів із зауваженнями відділ готує та
надсилає на адресу заявника лист із викладенням змісту зауважень.
12. Видача документів дозвільного характеру здійснюється
відповідальними особами, про що робиться запис у спеціальних
журналах для видачі документів дозвільного характеру: журналі видачі ліцензій на експорт (імпорт) товарів, експорт
плоского холоднокатаного прокату походженням з України на митну
територію Російської Федерації, експорт прутків для армування
залізобетонних конструкцій походженням з України на митну
територію Російської Федерації та спеціальних ліцензій на імпорт в
Україну товарів, щодо яких застосовуються спеціальні заходи згідно
з рішеннями Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі
(додаток 7); журналі видачі разових (індивідуальних) ліцензій на
здійснення зовнішньоекономічної операції в рамках дії санкцій
згідно зі статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну
діяльність" ( 959-12 ) (додаток 8); журналі видачі карток реєстрації-обліку зовнішньоекономічних
договорів (контрактів) (додаток 9); журналі видачі дозволів на імпорт в Україну товарів, щодо
яких Міжвідомчою комісією з міжнародної торгівлі застосовуються
заходи нагляду (додаток 10); журналі видачі ліцензій на експорт (імпорт) спирту,
алкогольних напоїв та тютюнових виробів (додаток 11).
{ Положення в редакції Наказу Міністерства економіки N 1194
( v1194665-09 ) від 28.10.2009 }
Заступник директора департаменту
зовнішньоекономічної політики -
начальник відділу нетарифного
регулювання В.Богданов

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

економіки України

27.01.2007 N 14

(у редакції наказу

Мінекономіки України

28.10.2009 N 1194

( v119465-09 )

ГРАФІК

приймання від заявників матеріалів

для отримання документів дозвільного характеру

та видачі цих документів заявникам

1. Приймання матеріалів для отримання документів дозвільного
характеру здійснюється щоденно з понеділка по четвер з 10.00 до
12.30 та з 15.00 до 17.30, у п'ятницю та передсвяткові дні з 10.00
до 12.30 та з 15.00 до 16.00
2. Видача документів дозвільного характеру здійснюється
щоденно з понеділка по четвер з 11.00 до 12.00 та з 15.00 до 17.30
у п'ятницю та передсвяткові дні з 11.00 до 12.00 та з 15.00 до
16.00.
{ Графік в редакції Наказу Міністерства економіки N 1194
( v1194665-09 ) від 28.10.2009 }
Заступник директора департаменту
зовнішньоекономічної політики -
начальник відділу нетарифного
регулювання В.Богданов

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

економіки України

27.01.2007 N 14

Форма особистого номерного штампа,

що закріплюється за відповідальною особою

------------------------------------ | Міністерство економіки України | | N 1-12 | | ДЛЯ РЕЄСТРАЦІЇ | |Вхідн. N ______________________ | |Від __________________________ | ------------------------------------
Заступник директора департаменту
зовнішньоекономічної політики -
начальник відділу нетарифного
регулювання В.Богданов

Додаток 1

до Положення про порядок

роботи в Міністерстві

економіки України

з матеріалами,

що подані суб'єктами

зовнішньоекономічної

діяльності для отримання

документів дозвільного

характеру

ЖУРНАЛ

видачі співробітникам відділу

забезпечення нетарифного

регулювання особистих номерних штампів

-------------------------------------------------------------------------------------------- Дата| Час |Номер |П. І. Б. | Підпис | Час | П. І. Б. | Підпис |Перевірено| |видачі|штампа|чергового|чергового|повернення|уповноваженого|уповноваженого| | | | | | | |за зберігання |за зберігання | | -------------------------------------------------------------------------------------------
{ Додаток 1 в редакції Наказу Міністерства економіки N 1194
( v1194665-09 ) від 28.10.2009 }
Заступник директора департаменту
зовнішньоекономічної політики -
начальник відділу нетарифного
регулювання В.Богданов

Додаток 2

до Положення про порядок

роботи в Міністерстві

економіки України

з матеріалами, що подані

суб'єктами

зовнішньоекономічної

діяльності для отримання

документів дозвільного

характеру

ЖУРНАЛ

обліку заяв суб'єктів зовнішньоекономічної

діяльності на оформлення ліцензій на експорт

(імпорт) товарів, ліцензій на експорт плоского

холоднокатаного прокату походженням з України

на митну територію Російської Федерації, ліцензій

на експорт прутків для армування залізобетонних

конструкцій походженням з України на митну

територію Російської Федерації, спеціальних

ліцензій на імпорт в Україну товарів,

щодо яких застосовуються спеціальні

заходи згідно з рішеннями Міжвідомчої

комісії з міжнародної торгівлі

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ N п/п|Дата|Час| Назва заявника - |Номер та | Номер та дата | Номер та дата | Вид |Кількість|П. І. Б. | | | | суб'єкта | дата |зовнішньоекономічного|сертифіката про|зовнішньоекономічної| заявок |чергового| | | |зовнішньоекономічної| листа- | договору (контакту) | походження | діяльності; | | | | | | діяльності (код |звернення| |товару, країна |найменування товару | | | | | | згідно з ЄДРПОУ) | | | походження (у | | | | | | | | | | випадках, | | | | | | | | | | передбачених | | | | | | | | | |законодавством)| | | | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
{ Додаток 2 в редакції Наказу Міністерства економіки N 1194
( v1194665-09 ) від 28.10.2009 }
Заступник директора департаменту
зовнішньоекономічної політики -
начальник відділу нетарифного
регулювання В.Богданов

Додаток 3

до Положення про порядок

роботи в Міністерстві

економіки України

з матеріалами, що подані

суб'єктами

зовнішньоекономічної

діяльності для отримання

документів дозвільного

характеру

ЖУРНАЛ

обліку заяв суб'єктів зовнішньоекономічної

діяльності на оформлення дозволів на імпорт

в Україну товарів, щодо яких Міжвідомчою

комісією з міжнародної торгівлі

застосовуються заходи нагляду

------------------------------------------------------------------ N п/п |Дата|Час| Назва заявника - | Код товару | П. І. Б. | | | | суб'єкта | згідно з | чергового | | | |зовнішньоекономічної| УКТЗЕД | | | | | діяльності (код | | | | | | згідно з ЄДРПОУ) | | | -----------------------------------------------------------------
{ Додаток 3 в редакції Наказу Міністерства економіки N 1194
( v1194665-09 ) від 28.10.2009 }
Заступник директора департаменту
зовнішньоекономічної політики -
начальник відділу нетарифного
регулювання В.Богданов

Додаток 4

до Положення про порядок

роботи в Міністерстві

економіки України

з матеріалами, що подані

суб'єктами

зовнішньоекономічної

діяльності для отримання

документів дозвільного

характеру

ЖУРНАЛ

обліку заяв суб'єктів зовнішньоекономічної

діяльності на оформлення разових (індивідуальних)

ліцензій на зовнішньоекономічну операцію

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- N п/п|Дата|Час| Назва заявника - | Номер та дата | Номер та дата | Вид |П. І. Б. | | | | суб'єкта |листа-звернення|зовнішньоекономічного|зовнішньоекономічної|чергового| | | |зовнішньоекономічної| |договору (контракту) | діяльності; | | | | | діяльності (код | | |найменування товару | | | | | згідно з ЄДРПОУ) | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
{ Додаток 4 в редакції Наказу Міністерства економіки N 1194
( v1194665-09 ) від 28.10.2009 }
Заступник директора департаменту
зовнішньоекономічної політики -
начальник відділу нетарифного
регулювання В.Богданов

Додаток 5

до Положення про порядок

роботи в Міністерстві

економіки України

з матеріалами, що подані

суб'єктами

зовнішньоекономічної

діяльності для отримання

документів дозвільного

характеру

ЖУРНАЛ

обліку заяв суб'єктів зовнішньоекономічної

діяльності на оформлення ліцензій на право

імпорту (експорту) спирту етилового, коньячного

і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів

------------------------------------------------------------------ N п/п |Дата|Час| Назва заявника - | Код | Серія |П. І. Б. | | | | суб'єкта | товару |ліцензії|чергового| | | |зовнішньоекономічної|згідно з| | | | | | діяльності (код | УКТЗЕД | | | | | | згідно з ЄДРПОУ) | | | | -----------------------------------------------------------------
{ Додаток 5 в редакції Наказу Міністерства економіки N 1194
( v1194665-09 ) від 28.10.2009 }
Заступник директора департаменту
зовнішньоекономічної політики -
начальник відділу нетарифного
регулювання В.Богданов

Додаток 6

до Положення про порядок

роботи в Міністерстві

економіки України

з матеріалами, що подані

суб'єктами

зовнішньоекономічної

діяльності для отримання

документів дозвільного

характеру

ЖУРНАЛ

обліку заяв суб'єктів зовнішньоекономічної

діяльності на оформлення карток реєстрації - обліку

зовнішньоекономічних договорів (контрактів)

---------------------------------------------------------------------------------------------------- N п/п|Дата|Час| Назва заявника - |Номер та | Номер та дата | Вид |П. І. Б. | | | | суб'єкта | дата |зовнішньоекономічного|зовнішньоекономічної|чергового| | | |зовнішньоекономічної| листа- |договору (контракту) | діяльності; | | | | | діяльності (код |звернення| |найменування товару | | | | | згідно з ЄДРПОУ) | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------
{ Додаток 6 в редакції Наказу Міністерства економіки N 1194
( v1194665-09 ) від 28.10.2009 }
Заступник директора департаменту
зовнішньоекономічної політики -
начальник відділу нетарифного
регулювання В.Богданов

Додаток 7

до Положення про порядок

роботи в Міністерстві

економіки України

з матеріалами, що подані

суб'єктами

зовнішньоекономічної

діяльності для отримання

документів дозвільного

характеру

ЖУРНАЛ

видачі ліцензій на експорт (імпорт) товарів,

експорт плоского холоднокатаного прокату

походженням з України на митну територію

Російської Федерації, експорт прутків

для армування залізобетонних конструкцій

походженням з України на митну територію

Російської Федерації та спеціальних ліцензій

на імпорт в Україну товарів, щодо яких

застосовуються спеціальні заходи згідно з рішеннями

Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі

------------------------------------------------------------------ N п/п| Номер | Назва заявника - | Сума |П. І. Б., дата,| | ліцензії | суб'єкта |державного| підпис | | |зовнішньоекономічної| збору за |уповноваженого | | | діяльності (код | видачу | представника | | | згідно з ЄДРПОУ) | ліцензії | суб'єкта, що | | | | | отримує | | | | |ліцензію та (у | | | | | випадках, | | | | | визначених | | | | |законодавством)| | | | | оригінал | | | | |сертифіката про| | | | | походження | | | | | товару | -----------------------------------------------------------------
{ Додаток 7 в редакції Наказу Міністерства економіки N 1194
( v1194665-09 ) від 28.10.2009 }

Додаток 8

до Положення про порядок

роботи в Міністерстві

економіки України

з матеріалами, що подані

суб'єктами

зовнішньоекономічної

діяльності для отримання

документів дозвільного

характеру

ЖУРНАЛ

видачі разових (індивідуальних)

ліцензій на здійснення

зовнішньоекономічної операції

------------------------------------------------------------------ N п/п | Номер | Назва заявника - | Сума |П. І. Б., дата| | ліцензії | суб'єкта |державного| підпис | | |зовнішньоекономічної| збору за |уповноваженого| | | діяльності (код | видачу | представника | | | згідно з ЄДРПОУ) | ліцензії | суб'єкта, що | | | | | отримує | | | | | ліцензію | -----------------------------------------------------------------
{ Додаток 8 в редакції Наказу Міністерства економіки N 1194
( v1194665-09 ) від 28.10.2009 }

Додаток 9

до Положення про порядок

роботи в Міністерстві

економіки України

з матеріалами, що подані

суб'єктами

зовнішньоекономічної

діяльності для отримання

документів дозвільного

характеру

ЖУРНАЛ

видачі карток реєстрації - обліку

зовнішньоекономічних договорів (контрактів)

------------------------------------------------------------------ N п/п| Номер | Назва заявника - |П. І. Б., дата,| |зовнішньоекономічного| суб'єкта | підпис | |договору (контракту) |зовнішньоекономічної|уповноваженого | | | діяльності (код | представника | | | згідно з ЄДРПОУ) | суб'єкта, що | | | |отримує картку | | | | реєстрації - | | | |обліку договору| | | |(контракту) та | | | | оригінал | | | | контракту | -----------------------------------------------------------------
{ Додаток 9 в редакції Наказу Міністерства економіки N 1194
( v1194665-09 ) від 28.10.2009 }

Додаток 10

до Положення про порядок

роботи в Міністерстві

економіки України

з матеріалами, що подані

суб'єктами

зовнішньоекономічної

діяльності для отримання

документів дозвільного

характеру

ЖУРНАЛ

видачі дозволів на імпорт в Україну товарів,

щодо яких Міжвідомчою комісією з міжнародної

торгівлі застосовуються заходи нагляду

------------------------------------------------------------------ N п/п |Номер дозволу| Назва заявника - | П. І. Б., дата, | | | суб'єкта | підпис | | |зовнішньоекономічної | уповноваженого | | | діяльності (код |представника суб'єкта| | | згідно з ЄДРПОУ) | що отримує дозвіл | -----------------------------------------------------------------
{ Додаток 10 в редакції Наказу Міністерства економіки N 1194
( v1194665-09 ) від 28.10.2009 }

Додаток 11

до Положення про порядок

роботи в Міністерстві

економіки України

з матеріалами, що подані

суб'єктами

зовнішньоекономічної

діяльності для отримання

документів дозвільного

характеру

ЖУРНАЛ

видачі ліцензій на експорт (імпорт) спирту,

алкогольних напоїв та тютюнових виробів

------------------------------------------------------------------ N п/п | Серія та | Назва заявника - | Сума |П. І. Б., дата| | номер | суб'єкта |державного| підпис | | ліцензії |зовнішньоекономічної| збору за |уповноваженого| | | діяльності (код | видачу | представника | | | згідно з ЄДРПОУ) | ліцензії | суб'єкта, що | | | | | отримує | | | | | ліцензію | -----------------------------------------------------------------
{ Додаток 11 в редакції Наказу Міністерства економіки N 1194
( v1194665-09 ) від 28.10.2009 }

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: