open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Нечинна
                             
                             
ДЕРЖАВНИЙ МИТНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 14 від 19.01.93

м.Київ
vd930119 vn14

( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Державної

митної служби

N 132 ( v0132342-97 ) від 26.03.97 )
Про затвердження Інструкції "Про порядок нарахування, сплати мита та пропуску предметів, які вивозяться (пересилаються) громадянами за митний кордон України"

( Із змінами, внесеними згідно з Листом Державного

митного комітету

N 11/1-2781 ( v2781342-93 ) від 10.08.93 )

На виконання Декрету Кабінету Міністрів України від 29 грудня
1992 року "Про порядок обкладення митом предметів, які вивозяться
(пересилаються) громадянами за митний кордон України" ( 21-92 ),
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити та починаючи з 19 січня 1993 року ввести в дію
Інструкцію "Про порядок нарахування, сплати мита та пропуску
предметів, які вивозяться (пересилаються) громадянами за митний
кордон України" (додається).
2. Управлінню організації митного контролю (Петров О.П.),
Економічному управлінню (Вислоух О.В.) підготувати проект нових
"Правил митного контролю за переміщенням через митний кордон
України предметів, валюти і цінностей громадян" з урахуванням
положень декретів Кабінету Міністрів України, що регламентують цей
порядок.
3. До затвердження нових митних правил діючі нормативні акти
щодо порядку пропуску через митний кордон України предметів
громадян застосовувати виключно в частині, яка не суперечить цій
Інструкції.
4. Управлінню справами (Ящук В.І.) забезпечити тиражування та
відправлення цього наказу в митні установи.
5. Начальникам митниць інформувати зацікавлені організації,
розташовані в зоні діяльності митниці, та громадян про порядок
обкладення митом предметів, що вивозяться (пересилаються)
громадянами за межі України.
Голова комітету О.Коваль
Затверджена

наказом Державного митного

комітету України N 14

від 19 січня 1993 року
Інструкція

про порядок нарахування, сплати мита та пропуску

предметів, що вивозяться (пересилаються)

громадянами за митний кордон України
1.1. В цій Інструкції нижченаведені терміни мають таке
значення: "предмети" - товари народного споживання вітчизняного та
іноземного виробництва, придбані громадянами в Україні. 1.2. Мито за предмети, які вивозяться (пересилаються) за
митний кордон України громадянами України, іноземними громадянами
та особами без громадянства сплачується за ставками, затвердженими
Декретом Кабінету Міністрів України від 29 грудня 1992 року
N 21-92 (додаток N 1). 1.3. Предмети, не зазначені у додатку N 1, при їх вивезенні
(пересиланні) за митний кордон України обкладаються митом у
розмірі 100 відсотків їхньої внутрішньої роздрібної ціни на
підставі товарного чеку. 2. Від сплати мита звільняються такі предмети, які вивозяться
(пересилаються) за митний кордон України: - товари (крім виногорілчаних і тютюнових виробів, продуктів
харчування) загальною вартістю, що не перевищує двократного
розміру мінімальної заробітної плати, або у розмірі, що не
перевищує суму, еквівалентну іноземній валюті, зазначеній у
в'їзній митній декларації, за умови обов'язкового продажу цієї
валюти уповноваженим банкам України та при наявності документу
банку про продаж ввезеної валюти; - предмети особистого користування громадян, що тимчасово
вивозяться за митний кордон України з урахуванням мети поїздки,
строку перебування за кордоном, пори року і т.ін.; - горілчані вироби у кількості 1 літра, вино - 2 літрів,
тютюнові вироби - 200 цигарок (або 200 грамів цих виробів) на одну
особу. 3. Забороняється вивезення громадянами за митний кордон
України продуктів харчування, крім тих, що необхідні для
особистого користування під час перебування в дорозі, і не
потребують додаткової обробки. 4. Мито за предмети, що вивозяться (пересилаються)
громадянами, які постійно проживають в Україні, повинно
сплачуватись завчасно у митниці, в зоні діяльності якої вони
постійно чи тимчасово проживають. Примітка: виходячи з обставин придбання товарів чи
тимчасового перебування цих громадян поза місцем свого постійного
місця проживання допускається сплата мита у найближчій митниці за
місцем придбання товару або за місцем їх тимчасового перебування. 4.1. Якщо товари, зазначені в п.4, пред'являються громадянами
України для сплати мита безпосередньо при перетині митного
кордону, мито стягується у подвійному розмірі (крім предметів, що
пересилаються у міжнародних поштових відправленнях чи
відправляються у несупроводжуваному багажі). 4.2. Іноземні громадяни та особи без громадянства сплачують
мито за предмети, придбані в Україні, в будь-якій митниці. Громадяни, які прямують через територію України транзитом,
мито не сплачують, якщо: - вивезення товарів з країн, з яких вони прямують транзитом,
засвідчено національними митними органами цих країн; - ввезення товарів в Україну з метою транзиту засвідчено
митними органами України. 5. Для розрахунку сум мита, що підлягає сплаті за предмети,
які вивозяться (пересилаються), громадянами власноручно
заповнюються два примірники переліку цих предметів згідно з
встановленою формою (додаток N 2), в якому у відповідних графах
вказують відмітні ознаки предметів (на підставі технічних
паспортів, товарних ярликів і т.ін.), їх кількість та вартість і
проставляють особистий підпис. Вартість предметів вказується на
підставі товарного чеку. При відсутності товарного чеку оцінка вартості предмету
здійснюється на підставі роздрібної ціни на цей предмет на день
сплати мита. 5.1. Після перевірки правильності заповнення громадянами
переліку предметів та відповідності цін, вказаних у товарних
чеках, інспектор митниці в графі переліку "Розмір мита" навпроти
кожного найменування предметів проставляє ставку мита цифрами в
карбованцях згідно з додатком N 1 або їх вартість згідно з
товарним чеком, якщо ці предмети не зазначені в додатку.
Перерахунок ставок мита здійснюється за поточним курсом, що
встановлюється Національним банком України і діє на день сплати
мита. Після проставлення сум мита інспектор митниці підраховує
загальну суму мита, що підлягає сплаті, і проставляє її цифрами та
прописом у відповідних графах переліку внизу та ставить відтиск
особистої печатки. Примітка: незаповнені графи переліку прокреслюються суцільною
лінією. 5.2. Мито сплачується у національній валюті України. Після
сплати мита інспектор митниці виписує квитанцію форми МД-1.
Квитанція дійсна на протязі року від дати її оформлення. ( Абзац
перший пункту 5.2 із змінами, внесеними згідно з Листом Державного
митного комітету N 11/1-2781 ( v2781342-93 ) від 10.08.93 ) Квитанція заповнюється у трьох примірниках (див. додаток
N 3), в ній робиться узагальнюючий запис про предмети з посиланням
на перелік, вказується загальна їх кількість, загальна сума
сплаченого мита цифрами та прописом, а також курс, по якому
зроблено перерахунок. Якщо мито сплачується в митниці безпосередньо при перетині
митного кордону, в графі "Найменування предметів" після
узагальнюючого запису про предмети робиться запис: "Сплачено у
подвійному розмірі" і після слова "Всього" вказується сума
подвійного розміру мита прописом (див. додаток N 3). Квитанція не
підлягає передачі іншій особі. ( Абзац третій пункту 5.2 із
змінами, внесеними згідно з Листом Державного митного комітету N
11/1-2781 ( v2781342-93 ) від 10.08.93 ) Квитанція підписується інспектором митниці та власником
предметів, який сплатив мито. На переліку предметів проставляється
номер квитанції. Перший примірник квитанції передається до каси
митниці разом з сумою сплаченого мита та другим примірником
переліку предметів, другий примірник квитанції та перший промірник
переліку предметів з відміткою митниці про сплату мита з
зазначенням в ньому номера квитанції і завірений особистою
номерною печаткою інспектора видається на руки громадянину, а
третій примірник квитанції залишається в квитанційній книжці для
обліку та звітності. Товарні чеки залишаються в справах митниці. При незначній кількості предметів, за які сплачується мито, з
метою прискорення та спрощення процедури митного оформлення
допускається оформлення лише однієї квитанції без подання
громадянами переліку предметів. У цьому випадку інспектор митниці
оформлює квитанцію в порядку, передбаченому наказом Державного
митного комітету N 141 ( v0141342-92 ) від 02.07.92 р. тобто
заповнює всі реквізити квитанції. При значній кількості предметів, які не поміщаються в один
перелік, громадяни можуть заповнювати кілька переліків. На кожний
перелік виписується окрема квитанція. При нарахуванні у внутрішніх митницях мита на предмети, що
вивозяться, пред'явлення самих предметів не потрібно. 5.3. При виїзді за кордон громадяни пред'являють інспектору
митниці оплачені митом предмети, перелік та квитанцію, видані у
внутрішній митниці. Після продходження контролю працівник прикордонної митниці на
звороті другого примірника квитанції в полі "Службові відмітки"
ставить особисту номерну печатку, відмітку "Вивезено", дату і
підпис і повертає її власнику. Перелік предметів залишається у
справах митниці і служить для пропуску зазначених в ньому
предметів за кордон. Примітка: у випадку, передбаченому п.5.2., коли при сплаті
мита оформлюється лише квитанція, остання з відповідними
відмітками про вивезення також видається на руки громадянину. 5.4. Громадяни, які декларують митниці на підставі належним
чином оформлених документів (декларація, квитанція, перелік, тощо)
предмети, за які не було сплачено мито, як такі, за які мито
сплачено, несуть відповідальність згідно з чинним законодавством. 5.5. Сплата мита при пересиланні предметів за кордон в
міжнародних поштових відправленнях чи в несупроводжуваному багажі,
загальна вартість яких перевищує розмір двох мінімальних
заробітних плат та не заборонених до пересилання (вивезення) за
кордон законодавством України, здійснюється відправником в
митниці, в зоні діяльності якої постійно чи тимчасово проживає
відправник. Відправнику у встановленому порядку виписується прибутковий
ордер (Б-37) з зазначенням в ньому номера квитанції та суми
сплаченого мита. Другий примірник квитанції на сплачене мито та
митна поштова декларація додаються до супровідних документів на
поштове відправлення чи багаж. У разі несплати чи неправильної сплати мита міжнародне
поштове відправлення повертається відправнику, а
несупроводжувальний багаж митницею до оформлення не приймається. 5.6. Сплачене в касу митного органу мито кожного місяця
перераховується в доход Державного бюджету на розрахункові рахунки
районних фінансових органів. Мито, сплачене митному органу по
квитанції МД-1 перерахуванню і поверненню не підлягає. ( Пункт 5.6
із змінами, внесеними згідно з Листом Державного митного комітету
N 11/1-2781 ( v2781342-93 ) від 10.08.93 )
Додаток N 1 до Інструкції
Ставки

мита на предмети, які вивозяться (пересилаються)

громадянами за митний кордон України ————————————————————————————————————————————————————————————————— |Найменування предметів |Одиниця|Ставка мита у| | | виміру| доларах США | |—————————————————————————————————————————+———————+—————————————| |Телевізор | штука | 100 | |Радіоприймач | -"- | 14 | |Магнітофон | -"- | 33 | |Відеомагнітофон | -"- | 160 | |Відеокасета | -"- | 2 | |Компакткасета | -"- | 0,5 | |Фотоапарат | -"- | 22 | |Фотооб'єктив | -"- | 11 | |Холодильник або морозильник | -"- | 140 | |Пральна машина | -"- | 80 | |Швейна машина | -"- | 50 | |Вязальна машина | -"- | 30 | |Електропилосос | -"- | 40 | |Електропраска | -"- | 2 | |Електро'мясорубка | -"- | 8 | |Електроміксер | -"- | 4 | |Електросоковижималка | -"- | 8 | |Електрокавомолка | -"- | 2 | |Електрочайник | -"- | 2 | |Електрокавоварка | -"- | 2 | |Електросамовар | -"- | 5 | |Електровафельниця | -"- | 3 | |Електродриль | -"- | 20 | |Електрорадіатор масляний | -"- | 6 | |Електроплита | -"- | 12 | |Електрофен | -"- | 3 | |Електробритва | -"- | 1,5 | |Електролампа нормально освітлювальна | -"- | 0,1 | |Електрозварювальний апарат | -"- | 55 | |Бензопила | -"- | 32 | |Килими та килимові вироби |кв.метр| 10 | |Коляска дитяча | штука | 25 | |Причіп до легкових автомобілів | -"- | 200 | |Шина | -"- | | |автомобільна | -"- | 20 | |мотоциклетна | -"- | 8 | |велосипедна | -"- | 2 | |Моторолер | -"- | 135 | |Мотоцикл | -"- | 180 | |Велосипед | -"- | 25 | |Шпалери |кв.метр| 0,1 | |Плитка для облицювання | -"- | 2 | |Лінолеум | -"- | 1,5 | |Умивальник | штука | 4,5 | |Кран-змішувач | -"- | 3,5 | |Газова плитка | -"- | 40 | |Газова колонка | -"- | 40 | |Мотоблок | | 180 | |Тюлегардинні вироби |кв.метр| 2 | |М'ячі шкіряні | штука | 2,5 | |Мило та миючі засоби | кіло- | 0,4 | | | грам | | ————————————————————————————————————————————————————————————————— * Мито перераховується у національну валюту України за

поточним курсом Національного банку України на день його

сплати і справляється у національній валюті України.
Київська ———————————————————————— Додаток N 2 до Інструкції (назва митниці)
Перелік

до квитанції МД-1 N 000000

предметів, що вивозяться (пересилаються)

громадянами за кордон і загальна вартість

яких перевищує розмір двох мінімальних

заробітних плат
Гр. України Іван Левицький ———————————————————————————————— (громадянство, ім'я та прізвище)

м.Київ, вул.Будівельна, 14, кв.83

Адреса ———————————————————————————————————————— ————————————————————————————————————————————————————————————————— | N |Найменування предметів |Одиниця|Кіль-|Загальна|Розмір | |п/п|(вказати відмітні ознаки) |виміру |кість|вартість| мита | |———+———————————————————————————+———————+—————+————————+————————| | 1 |Відеокасети "БАСФ"-240 | шт. | 5 | 10000 | 6508 | |———+———————————————————————————+———————+—————+————————+————————| | 2 |Ел.міксер "Рось" | шт. | 1 | 4000 | 2603,16| |———+———————————————————————————+———————+—————+————————+————————| | 3 |Люстра трьохрожкова, кришта| | | | | | |лева | шт. | 1 | 35000 | 8000 | |———+———————————————————————————+———————+—————+————————+————————| | 4 |Костюм жіночий, спортивний | | | | | | |синтет. |компл. | 1 | 8000 | 35000 | |———+———————————————————————————+———————+—————+————————+————————| | 5 |Шахи сувенірні |компл. | 6 | 4200 | 4200 | |———+———————————————————————————+———————+—————+————————+————————| | 6 |Фотоапарат "Зеніт" Е | шт. | 1 | 20000 |14317,36| |———+———————————————————————————+———————+—————+————————+————————| | 7 |Підодіяльник бавовняний | шт. | 5 | 20000 | 20000 | |———+———————————————————————————+———————+—————+————————+————————| | 8 |Годинник наручний чолов. | | | | | | |"Восток" | шт. | 1 | 4000 | 4000 | |———+———————————————————————————+———————+—————+————————+————————| | 9 |Сервіз чайний порцеляновий,| | | | | | |6 персон |компл. | 1 | 15000 | 15000 | |———+———————————————————————————+———————+—————+————————+————————| | | | | | | | |———+———————————————————————————+———————+—————+————————+————————| | | | | | | | |———+———————————————————————————+———————+—————+————————+————————| | | | | | | | |———+———————————————————————————+———————+—————+————————+————————| | | |Всього | | |106375 | ————————————————————————————————————————————————————————————————— Всього за переліком карб. сто шість тисяч триста сімдесят
п'ять (сума прописом). Дата складання переліку 19.01.93 р. Підпис власника
предметів.
Додаток N 3

до Інструкції форма МД-1
A B
Державний митний комітет України

квитанція серія XX N 000000

в'їзд

виїзд

Київська митниця 19 січня 1993 року

гр. України Іван Левицький

Власник ———————————————————————————————— (громадянство, ім'я та прізвище)

м.Київ, вул.Будівельна, 14, кв.83

Його адреса ————————————————————————————————— ————————————————————————————————————————————————————————————————— | N |Найменування предметів,|Сума цифрами та прописом| Розмір | |п/п|валюти цінностей |————————————————————————| мита | | | |одиниця|кількість|стаття|——————————| | | |виміру | |тарифу| | | |———+———————————————————————+———————+—————————+——————+——————+———| | |Вивідне мито за предме-| | 9 | |106375| | | |ти, згідно | | | | | | |———+———————————————————————+———————+—————————+——————+——————+———| | |переліку найменувань | | | | | | |———+———————————————————————+———————+—————————+——————+——————+———| | |Перераховано по курсу: | | | | | | |———+———————————————————————+———————+—————————+——————+——————+———| | |за 1 дол.США - | | | | | | | |650,79 крб. | | | | | | |———+———————————————————————+———————+—————————+——————+——————+———| | | | | | | | | |———+———————————————————————+———————+—————————+——————+——————+———| | | | | | | | | |———+———————————————————————+———————+—————————+——————+——————+———| | |Сплачено в подвійному | | | | | | | |розмірі | | | | | | |———+———————————————————————————————————————————————————————————| | |Всього крб. двісті дванадцять тисяч сімсот п'ятдесят| ————————————————————————————————————————————————————————————————— А. Вказані предмети прийняті на зберігання митницею. (Вказати причини) ————————————————————————————————————————————————————————————— В. Вказані валюта, цінності прийняті на зберігання митницею. (Вказати причини) .П. ————————————————————————————————————————————————————————————— Сплачено мито. Речі, валюта, цінності не затримувались.

Інспектор ____________ Власник ____________

(підпис) (підпис) _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _____________________________ _______________________________

(посада, митний орган) (прізвище, ініціали) ___________________

(підпис)

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: