open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна
                             
                             
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
Л И С Т
04.01.2011 N 13/7/15-0817
Державним податковим

адміністраціям

в Автономній

Республіці Крим,

областях, мм. Києві

та Севастополі

Про особливості адміністрування збору

за користування радіочастотним ресурсом України

в умовах дії Податкового кодексу України

Державна податкова адміністрація України повідомляє, що у
зв'язку з прийняттям Податкового кодексу України ( 2755-17 )
(далі - Кодекс) основні норми щодо адміністрування збору за
користування радіочастотним ресурсом України (розділ XV "Збір за
користування радіочастотним ресурсом України" Кодексу) ( 2755-17 )
не змінилися.
Разом з цим до прийняття Кодексу ( 2755-17 ) спеціального
закону щодо збору за користування радіочастотним ресурсом України
не існувало і його справляння відбувалося на підставі статті 57
Закон України від 1 червня 2000 року N 1770-III ( 1770-14 ) "Про
радіочастотний ресурс України" (далі - Закон N 1770-III). Також не
існувало Порядку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України, ні Інструкції стосовно справляння збору за користування
радіочастотним ресурсом України.
Платниками збору з 1 січня 2011 року на підставі статті 318
Кодексу ( 2755-17 ) є загальні користувачі радіочастотного ресурсу
України, визначені законодавством про радіочастотний ресурс, які
користуються радіочастотним ресурсом України в межах виділеної
частини смуг радіочастот загального користування на підставі: - ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України; - ліцензії на мовлення та дозволу на експлуатацію
радіоелектронного засобу та випромінювального пристрою; - дозволу на експлуатацію радіоелектронного засобу та
випромінювального пристрою, отриманого на підставі договору з
власником ліцензії на мовлення; - дозволу на експлуатацію радіоелектронного засобу та
випромінювального пристрою.
Не є платниками збору радіоаматори та спеціальні користувачі,
перелік яких визначено статтею 5 Закону N 1770-III ( 1770-14 ), а
саме: підрозділи і організації Міністерства оборони України,
Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України,
Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації
України, Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства з
надзвичайних ситуацій України та ліквідації наслідків
Чорнобильської катастрофи, Адміністрації Державної прикордонної
служби України, Управління державної охорони, Державного
департаменту з питань виконання покарань, Державної податкової
адміністрації України (у частині застосування радіоелектронних
засобів податковою міліцією), якщо їх діяльність пов'язана з
використанням радіоелектронних засобів виключно для виконання
функціональних обов'язків і за умови їх фінансування виключно за
рахунок Державного бюджету України ( 2857-17 ), а також
центрального органу виконавчої влади в галузі транспорту в частині
застосування радіоелектронних засобів об'єднаної
цивільно-військової системи організації повітряного руху України
та забезпечення польотів і в частині застосування радіоелектронних
засобів Державною спеціальною службою транспорту.
Об'єктом оподаткування збором є ширина смуги радіочастот, що
визначається як частина смуги радіочастот загального користування
у відповідному регіоні та зазначена в ліцензії на користування
радіочастотним ресурсом України або в дозволі на експлуатацію
радіоелектронного засобу та випромінювального пристрою для
технологічних користувачів та користувачів, які користуються
радіочастотним ресурсом для розповсюдження телерадіопрограм.
Ставки збору, визначені статтею 320 Кодексу ( 2755-17 ), і у
порівнянні зі ставками, які діяли у 2010 році на підставі
постанови Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2008 року
N 1150 ( 1150-2008-п ) "Про затвердження розміру щомісячного збору
за користування радіочастотним ресурсом України", збільшені в
1,185 рази.
Ставки збору за користування радіочастотним ресурсом України
диференційовані залежно від виду радіозв'язку та діапазону
радіочастот і визначені за 1 мГц смуги радіочастот на місяць у
гривнях.
Перелік користувачів радіочастотного ресурсу - платників
збору та/або зміни до нього подаються центральному органу
державної податкової служби центральним органом з регулювання у
сфері телекомунікацій, користування радіочастотним ресурсом та
надання послуг поштового зв'язку із зазначенням виду зв'язку,
смуги радіочастотного ресурсу, регіонів користування
радіочастотним ресурсом двічі на рік: до 1 березня та до 1 вересня
поточного року, станом на 1 січня та 1 липня відповідно.
Базовий податковий (звітний) період для збору залишився
дорівнювати календарному місяцю.
Платники збору обчислюють суму збору виходячи з виду
радіозв'язку, розміру встановлених ставок та ширини смуги
радіочастот по кожному регіону окремо.
Розрахунок збору подається платниками збору до органів
державної податкової служби у строки, визначені для місячного
податкового (звітного) періоду, за місцем податкової реєстрації
(пункт 321.5 статті 321 Кодексу) ( 2755-17 ), тобто протягом
20 календарних днів, що настають за останнім календарним днем
звітного (податкового) місяця (підпункт 49.18.1 пункту 49.18
статті 49 Кодексу) ( 2755-17 ).
Збір сплачується платниками збору у строки, визначені для
місячного податкового (звітного) періоду за місцем податкової
реєстрації (пункт 322.1 статті 322 Кодексу) ( 2755-17 ), а саме
протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем
відповідного граничного строку для подання податкової декларації
(пункт 57.1 статті 57 Кодексу) ( 2755-17 ).
Платники збору, яким надано право користуватися
радіочастотним ресурсом України на підставі ліцензій на
користування радіочастотним ресурсом України, сплачують збір
починаючи з дати видачі ліцензії. Інші платники збору сплачують
збір починаючи з дати видачі дозволу на експлуатацію
радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв. Сплата
збору здійснюється платниками збору з дати видачі першого дозволу
на експлуатацію радіоелектронного засобу та випромінювального
пристрою в даній смузі радіочастот у відповідному регіоні
незалежно від загальної кількості дозволів, наданих платнику збору
в такій смузі радіочастот у певному регіоні.
Платники збору повинні подати до органів державної податкової
служби копії ліцензій на користування радіочастотним ресурсом
України, ліцензій на мовлення та дозволів на експлуатацію
радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв у місячний
строк після їх видачі.
У разі несплати збору або сплати його в неповному обсязі
платниками збору протягом шести місяців органи державної
податкової служби подають інформацію про таких платників збору до
центрального органу з регулювання у сфері телекомунікацій,
користування радіочастотним ресурсом та надання послуг поштового
зв'язку для вжиття до них заходів згідно із законодавством.
Інформацію про платників збору, які користуються радіочастотним
ресурсом для розповсюдження телерадіопрограм, які протягом
шести місяців не сплатили збір або сплатили його в неповному
обсязі, органи державної податкової служби подають до Національної
ради України з питань телебачення і радіомовлення для вжиття до
них заходів згідно із законодавством. Згідно зі статтею 58 Закону
N 1770-III ( 1770-14 ) у разі несплати щомісячного збору протягом
шести місяців відповідна ліцензія на користування радіочастотним
ресурсом України, а також дозволи на експлуатацію анулюються без
компенсації збитків користувачу радіочастотного ресурсу України зі
стягненням суми заборгованості в судовому порядку.
Пунктом 5 розділу XIX "Прикінцеві положення" Кодексу
( 2755-17 ) доручено Кабінету Міністрів України щорічно до
1 червня вносити до Верховної Ради України проект закону про
внесення змін до Кодексу ( 2755-17 ) щодо ставок оподаткування,
визначених в абсолютних значеннях, зокрема, збору за користування
радіочастотним ресурсом України з урахуванням індексу споживчих
цін.
Разом з цим, Верховною Радою України 2 грудня 2010 року
прийнято Закон N 2756-VI ( 2756-17 ) "Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям Податкового
кодексу України", пунктом 20 якого внесено зміни до Закону
N 1770-III ( 1770-14 ), а саме: - виключені повноваження Кабінету Міністрів України щодо
управління у сфері користування радіочастотним ресурсом України
стосовно встановлення розмірів зборів за користування
радіочастотним ресурсом України та повноваження НКРЗ щодо
регулювання у сфері користування радіочастотним ресурсом України
стосовно розробки та подання на затвердження до Кабінету Міністрів
України пропозицій щодо розміру щомісячних зборів за користування
радіочастотним ресурсом України, розмірів плати за видачу,
переоформлення, продовження терміну дії, видачу дубліката ліцензії
на користування радіочастотним ресурсом України; - статтю 57 "Збір за користування радіочастотним ресурсом
України" ( 1770-14 ) викладено в новій редакції.
Зобов'язуємо довести цей лист до відома та використання у
роботі підпорядкованим структурним підрозділам та платникам збору
за користування радіочастотним ресурсом України.
Заступник Голови О.М.Любченко

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: