open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Нечинна
                             
                             
ПРАВЛІННЯ ФОНДУ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ ВІД НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ

НА ВИРОБНИЦТВІ ТА ПРОФЕСІЙНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
08.09.2000 N 13

( Постанову скасовано на підставі Постанови Фонду

соціального страхування від нещасних випадків

на виробництві та професійних захворювань

N 11 ( v0011583-01 ) від 20.04.2001 )

Про затвердження Інструкції про порядок

перерахування, обліку та витрачання страхових

коштів Фонду соціального страхування від нещасних

випадків на виробництві та професійних

захворювань України

На підставі статті 17 Закону України "Про загальнообов'язкове
державне соціальне страхування від нещасного випадку на
виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату
працездатності" ( 1105-14 ) правління Фонду соціального
страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних
захворювань України П О С Т А Н О В Л Я Є:
Затвердити Інструкцію про порядок перерахування, обліку та
витрачання страхових коштів Фонду соціального страхування від
нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань
України, що додається.
Голова С.Сторчак

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою правління Фонду

соціального страхування

від нещасних випадків на

виробництві та професійних

захворювань України

08.09.2000 N 13

ІНСТРУКЦІЯ

про порядок перерахування, обліку та витрачання

страхових коштів Фонду соціального страхування

від нещасних випадків на виробництві

та професійних захворювань України

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Інструкція визначає порядок реєстрації страхувальників,
обчислення і сплати страхових внесків до Фонду соціального
страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних
захворювань України підприємствами, установами, організаціями
незалежно від форм власності і господарювання, виду діяльності,
галузевої належності, фізичними особами - суб'єктами
підприємницької діяльності, які використовують працю найманих
працівників, а також добровільно застрахованими особами, обліку та
витрачання страхових коштів, здійснення платежів, ведення
бухгалтерського обліку і звітності та іншої документації.
2. ПЛАТНИКИ СТРАХОВИХ ВНЕСКІВ
Платниками страхових внесків до Фонду соціального страхування
від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань
України є:
2.1. Юридичні особи незалежно від форм власності і
господарювання, виду діяльності та галузевої належності, їх
об'єднання, філії, відділення та інші відокремлені підрозділи.
Якщо розрахунки обсягів реалізованої продукції або з оплати праці
цих філій, відділень та відокремлених підрозділів проводяться
централізовано, то страхові внески за свої філії, відділення та
відокремлені підрозділи сплачують юридичні особи, яким вони
підпорядковані;
2.2. Розташовані в Україні іноземні підприємства, установи,
організації (у тому числі міжнародні), філії або представництва,
які використовують найману працю;
2.3. Фізичні особи - суб'єкти підприємницької діяльності, які
використовують працю найманих працівників;
2.4. Фізичні особи - суб'єкти підприємницької діяльності, які
не використовують працю найманих працівників, особи, які
забезпечують себе роботою самостійно, священнослужителі,
церковнослужителі та особи, які працюють у релігійних організаціях
на виборних посадах, і сплачують внески до Фонду на добровільних
засадах.
3. ПОРЯДОК РЕЄСТРАЦІЇ ТА ОБЛІКУ СТРАХУВАЛЬНИКІВ
3.1. Платники страхових внесків до Фонду, перелічені в
пунктах 2.1 та 2.2 цієї Інструкції, зобов'язані зареєструватися в
робочих органах виконавчої дирекції Фонду за місцем юридичної
адреси у 10-денний строк з дня отримання свідоцтва про державну
реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності, перелічені в
пункті 2.3 - у 10-денний строк після укладання трудового договору
(контракту) з першим із найманих працівників. Якщо філії, відділення та відокремлені підрозділи платника -
суб'єкта підприємницької діяльності не мають статусу юридичної
особи, власних розрахункових рахунків, а розрахунки обсягів
реалізованої продукції або з оплати праці цих філій, відділень та
відокремлених підрозділів та страхових внесків проводяться
централізовано, то вони не повинні реєструватися в робочих органах
виконавчої дирекції Фонду.
3.2. Платники страхових внесків до Фонду, перелічені в
пунктах 2.1 та 2.2 цієї Інструкції, подають до робочих органів
виконавчої дирекції Фонду за місцем юридичної адреси заяву за
формою згідно з додатком N 1 до цієї Інструкції та завірені копії
таких документів: - свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької
діяльності (рішення про створення установи, організації); - довідки про внесення до Єдиного державного реєстру
підприємств та організацій України, присвоєння ідентифікаційного
коду органом статистики.
3.3. Платники страхових внесків до Фонду, перелічені в пункті
2.3 цієї Інструкції, подають до робочих органів виконавчої
дирекції Фонду за місцем знаходження заяву за формою згідно з
додатком N 2 до цієї Інструкції та завірені копії таких
документів: - свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької
діяльності (посвідчення підприємця, що проводить свою діяльність
без створення юридичної особи); - довідки про присвоєння ідентифікаційного номера з
Державного реєстру фізичних осіб - платників податків та інших
обов'язкових платежів; - угоду про наймання на роботу фізичної особи.
3.4. Платники страхових внесків до Фонду, перелічені в пункті
2.4 цієї Інструкції, для реєстрації на добровільних засадах
подають до робочих органів виконавчої дирекції Фонду за місцем
знаходження заяву за формою згідно з додатком N 2 до цієї
Інструкції та завірені копії таких документів: - свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької
діяльності (посвідчення підприємця, що проводить свою діяльність
без створення юридичної особи); - довідки про присвоєння ідентифікаційного номера з
Державного реєстру фізичних осіб - платників податків та інших
обов'язкових платежів.
3.5. На основі документів, зазначених у підпунктах 3.2, 3.3,
3.4, проводяться відповідні записи в журналах обліку, а одержані
від платників документи зберігаються у справі, на якій
проставляється реєстраційний номер страхового свідоцтва.
3.6. Після реєстрації страхувальнику видається страхове
свідоцтво за формою згідно з додатком N 3.
3.7. Документи, що подають страхувальники до органів
реєстрації, зазначені у підпунктах 3.2, 3.3, 3.4 (крім заяв),
подаються у нотаріально завірених копіях або в копіях, які
завіряють органи реєстрації за пред'явлення оригіналу.
3.8. Платники страхових внесків, що вказані в пункті
2.1 - 2.3 цієї Інструкції, які створені до 1 січня 2001 року і
зареєстровані у Пенсійному фонді України, додатково подають органу
реєстрації дані для визначення розмірів страхових тарифів за
формою, встановленою виконавчою дирекцією Фонду.
3.9. У випадку реорганізації (зміни форми власності,
організаційно-правової форми, назви) або зміни юридичної адреси
платник зобов'язаний у 10-денний строк подати до органу реєстрації
відповідну заяву про перереєстрацію. Якщо відбулися зміни в межах
територіального обслуговування, реєстраційний номер страхового
свідоцтва страхувальника не змінюється.
3.10. У разі, коли страхувальник за новою юридичною адресою
розміщений за межами території обслуговування органом реєстрації,
він після проведення розрахунків, передбачених підпунктом 4.19
цієї Інструкції, на основі заяви знімається з обліку, його справа
закривається і за новим місцем реєстрації не передається. Його
реєстраційний номер страхового свідоцтва в подальшому не
використовується. Відомості щодо платежів страхувальника, що
знявся з обліку, зберігаються органом реєстрації не менше
3-х років. За новою юридичною адресою страхувальник повинен
зареєструватись в порядку і строки, передбачені цією Інструкцією.
3.11. Юридична особа, що підлягає ліквідації в 10-денний
строк з дня прийняття рішення про ліквідацію, повинна подати до
органу реєстрації заяву про зняття з обліку із зазначенням його
правонаступника (якщо він визначений), документ про ліквідацію
(рішення власника, суду або інший документ, передбачений
законодавством), виписку з розрахункового рахунку в банку.
Отримавши зазначені документи, орган реєстрації проводить
документальну перевірку повноти сплати страхових внесків. На підставі документів, поданих до органів реєстрації щодо
ліквідації, та після виконання вимог, передбачених в підпункті
5.11 цієї Інструкції, органи реєстрації закривають справу
страхувальника. Реєстраційний номер страхового свідоцтва
ліквідованого страхувальника у подальшому не використовується,
відомості щодо його платежів зберігаються органом реєстрації не
менше 3 - 4-х років.
4. ПОРЯДОК ОБЧИСЛЕННЯ ТА СТРОКИ СПЛАТИ

СТРАХОВИХ ВНЕСКІВ ДО ФОНДУ
4.1. Сума страхового внеску розраховується відповідно до
страхового тарифу, встановленого Законом України, виходячи з класу
професійного ризику галузі (підгалузі) національної економіки, до
якого віднесено страхувальника. При встановленні страхувальнику знижки або надбавки до
страхового тарифу сума страхового внеску, яка підлягає сплаті,
визначається з урахуванням вказаної знижки (надбавки).
4.2. Робочі органи виконавчої дирекції Фонду повинні в
десятиденний строк після отримання документів зареєструвати
страхувальника та в місячний строк після встановлення Верховною
Радою України нових розмірів страхових тарифів повідомити
страхувальнику про віднесення його до галузі (підгалузі) економіки
або виду робіт, яким відповідає його основна діяльність, та розмір
страхового тарифу, згідно з додатком 4.
4.3. Якщо страхувальник здійснює свою діяльність з кількох
галузей (підгалузей) економіки або видів робіт, він підлягає
віднесенню до тієї/того з них, котра/котрий має найбільшу питому
вагу в обсязі реалізованої продукції. Структурні підрозділи підприємства, які не перебувають на
самостійному балансі і не є самостійними обліковими одиницями,
підлягають обліку за основною діяльністю цього підприємства. Підсобно-допоміжні виробництва (підрозділи) підприємства, що
здійснюють незалежно від спеціалізації цього підприємства інші
види діяльності (житлово-комунальні, медичні, культурно-побутові,
будівельні, промислові, сільськогосподарські, торгівельні та
інші), які перебувають на самостійному балансі і є самостійними
обліковими одиницями, підлягають віднесенню до галузей
(підгалузей) економіки або видів робіт, яким відповідає їх
діяльність.
4.4. Аварійно-рятувальні служби, відомча воєнізована або
професійна сторожова охорона відноситься до тих галузей
(підгалузей) економіки або видів робіт, до яких належать
підприємства, що ними обслуговуються.
4.5. У випадках зміни технології робіт або виду діяльності
підприємств Фонд відповідно змінює належність цього підприємства
до класу професійного ризику виробництва.
4.6. Застосування знижки чи надбавки до страхового внеску
здійснюється Фондом за результатами роботи страхувальника за
минулий календарний рік відповідно до Порядку, затвердженого
Кабінетом Міністрів України.
4.7. У разі систематичних порушень нормативних актів про
охорону праці, які призвели до зростання ризику настання нещасних
випадків і професійних захворювань на виробництві страхувальника,
підприємство може бути віднесено до іншого, більш високого класу
професійного ризику виробництва.
4.8. У разі коли за специфікою виробництва підприємство не
підлягає під класифікацію галузей економіки та видів робіт за
професійним ризиком виробництва, рішення щодо віднесення його до
відповідного класу професійного ризику виробництва приймається
Фондом.
4.9. У разі коли роботодавець не надає Фонду відомості,
необхідні для визначення класу професійного ризику виробництва,
або надає їх несвоєчасно і не в повному обсязі, Фонд установлює
клас професійного ризику виробництва і страховий внесок за власною
оцінкою.
4.10. Авансові страхові внески для підприємств, установ та
організацій обчислюються до фактичного обсягу реалізованої
продукції у минулому році за винятком суми податку на додану
вартість і акцизного збору, поділеного на 12.
4.11. Фактична сума страхових внесків для підприємств,
установ та організацій обчислюється: для юридичних осіб, які займалися реалізацією продукції у
минулому календарному році - до річного фактичного обсягу
реалізованої продукції (робіт, послуг) у поточному році за
винятком суми податку на додану вартість і акцизного збору; для юридичних осіб, які не займалися реалізацією продукції у
минулому календарному році, та для бюджетних установ і організацій
- до фактичних витрат на оплату праці найманим працівникам, що
підлягають обкладанню прибутковим податком з громадян; для добровільно застрахованих осіб - від розміру мінімальної
заробітної плати, встановленої на день здійснення страхового
внеску.
4.12. Страхувальники, які сплачують відповідно до пункту 6.6
цієї Інструкції застрахованим працівникам допомогу у зв'язку з
тимчасовою непрацездатністю, перераховують до Фонду суму, що
дорівнює різниці між нарахованими страховими внесками (з
урахуванням пені) і сумою видатків на виплату допомог.
4.13. Авансові страхові внески сплачуються: юридичними особами - щомісячно одночасно з одержанням в
установах банків коштів на оплату праці, а при проведенні оплати
праці з готівкової виручки - в перший день видачі заробітної плати
згідно відомості на отримання заробітної плати. Робочі органи
виконавчої дирекції для окремих юридичних осіб, що займаються
сезонними роботами, можуть встановлювати один строк сплати
одноразового авансового страхового внеску за весь рік. Остаточний
розрахунок суми страхового внеску проводиться до 1 лютого
наступного року за результатами господарської діяльності поточного
року; фізичними особами - суб'єктами підприємницької діяльності,
які використовують працю найманих працівників, - щоквартально не
пізніше як 20 квітня, 20 липня, 20 жовтня і 1 лютого року,
наступного за звітним; добровільно застрахованими особами - один раз в квартал.
4.14. Нараховані страхові внески, інші платежі сплачуються
страхувальниками шляхом перерахування відповідних сум на
централізований рахунок Фонду.
4.15. У разі нестачі коштів на рахунку платника на виплату
заробітної плати та сплату страхових внесків у повному обсязі
видача коштів на оплату праці і перерахування страхових внесків до
Фонду проводиться у пропорційних сумах.
4.16. Страхові внески сплачуються у національній валюті
України.
4.17. У разі зміни юридичної адреси на міжрегіональному рівні
страхувальник зобов'язаний у 15-денний строк провести остаточні
розрахунки щодо сплати страхових внесків до Фонду на день
реорганізації і зняття з обліку. У випадках недотримання страхувальником порядку нарахування
та сплати страхових внесків, подання недостовірної звітності,
порушення строків її подання, у 10-денний строк проводиться
документальна перевірка правильності розрахунків платника і
складається акт у двох примірниках, в якому зазначається нова
юридична адреса. Якщо страхувальник має недоїмку по сплаті
страхових внесків, йому нараховується пеня у встановленому
порядку. У 15-денний строк проводяться остаточні розрахунки на
підставі акта. Залишки сум від можливого перевищення доходів над видатками
Фонду за підсумками фінансового року використовуються для
коригування (зменшення) суми внесків страхувальників.
5. ПОРЯДОК СТЯГНЕННЯ ЗАБОРГОВАНОСТІ

ЗА КОШТАМИ ФОНДУ ТА НАРАХУВАННЯ ПЕНІ
5.1. Не внесені страхувальниками у встановлений строк
страхові внески до Фонду вважаються недоїмкою і стягуються у
беспірному порядку з нарахуванням пені. Пеня нараховується з сум
недоїмки за кожний прострочений день у розмірі, встановленому
законодавством.
5.2. Пеня нараховується з наступного дня після одержання
заробітної плати і по день сплати платежу включно. Пеня на пеню не
нараховується.
5.3. Днем сплати страхових внесків вважається: а) при перерахуванні страхових внесків з рахунка
страхувальника - день акцептування установою банку суми платежу з
рахунка страхувальника, незалежно від часу її зарахування на
рахунок Фонду; б) при внесенні готівкою - день внесення готівки до
банківській установи чи підприємства зв'язку. Коли строк сплати страхових внесків збігається з вихідним
(святковим, неробочим) днем, то пеня нараховується починаючи з
наступного робочого дня після вихідного (святкового, неробочого)
дня.
5.4. За несвоєчасне списання з рахунка страхувальника
страхових внесків та зарахування до Фонду платежів банківська
установа сплачує пеню за кожний день прострочення в розмірі,
передбаченому законодавством. З платника пеня за ці дня не
стягується.
5.5. Якщо недоїмка стягується в судовому порядку, то пеня не
нараховується з дня винесення судом рішення про вилучення майна
страхувальника, а також з моменту визнання його банкрутом.
5.6. Недоїмка за платежами, не сплачена в установлений строк
фізичними особами і суб'єктами підприємницької діяльності, які
використовують працю найманих працівників, стягується за рішенням
суду.
5.7. Стягнення недоїмки за платежами до Фонду у разі
відсутності коштів на рахунку може бути звернене на майно платника
відповідно до законодавства.
5.8. При стягненні недоїмки за платежами до Фонду строки
давності не застосовуються.
5.9. Суб'єкт підприємницької діяльності, бюджетна установа,
що підлягає ліквідації, зобов'язані провести повний розрахунок
щодо сплати страхових внесків до Фонду на день ліквідації. У разі, коли підприємство, що підлягає ліквідації, є
фінансово неспроможним, його борги відображаються в довідці в
трьох примірниках, один з яких надсилається ліквідаційній комісії,
другий правонаступнику (якщо він визначений). Погашення боргів по сплаті внесків до Фонду проводиться у
порядку черговості їх стягнення відповідно до Закону України "Про
відновлення платоспроможності боржника або визнання його
банкрутом" ( 2343-12 ).
5.10. Для покриття витрат Фонду, пов'язаних з відшкодуванням
шкоди потерпілим на виробництві, які працювали на підприємствах,
що ліквідовані (якщо вони не мають правонаступника), кошти до
Фонду сплачуються згідно з Порядком капіталізації платежів для
задоволення вимог, що виникли із зобов'язань підприємства-банкрута
перед громадянами внаслідок заподіяння шкоди їх життю і здоров'ю,
затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 6 травня
2000 року N 765 ( 765-2000-п ).
6. ПОТОЧНІ РАХУНКИ І ПОРЯДОК ВИТРАЧАННЯ КОШТІВ ФОНДУ
6.1. Кошти Фонду зберігаються та обліковуються на єдиному
централізованому рахунку, відкритому на ім'я виконавчої дирекції,
в установі уповноваженого банку рахунок N 2560 "Державні
позабюджетні фонди", використовуються виключно за цільовим
призначенням і вилученню не підлягають. Фінансування страхової діяльності та інших видатків
здійснюється з єдиного централізованого рахунка виконавчої
дирекції Фонду через поточні рахунки робочих органів виконавчої
дирекції, відкриті на їх ім'я в установах уповноваженого банку.
6.2. Виконавча дирекція Фонду проводить фінансування витрат,
передбачених бюджетом: 1) виконання заходів національної та галузевих програм
поліпшення стану безпеки, умов праці та виробничого середовища; 2) проведення згідно планів наукових досліджень з охорони та
медицини праці; 3) створення свого видавництва, лікувально-профілактичних та
навчальних закладів, спеціалізованої медичної та патронажної
служби соціального страхування; 4) організацію розроблення і виробництво засобів
індивідуального захисту працівників; 5) розроблення, видання, розповсюдження нормативних актів,
журналів, спеціальної літератури, створення тематичних
кінофільмів, радіо- і телепередач; 6) покриття витрат виконавчої дирекції Фонду, пов'язаних із
здійсненням загальнообов'язкового державного соціального
страхування.
6.3. Робочі органи виконавчої дирекції Фонду здійснюють
виплати, які передбачені бюджетом на: 1) відшкодування шкоди, заподіяної працівникові внаслідок
ушкодження його здоров'я та в разі його смерті, пов'язаної із
нещасним випадком на виробництві або професійним захворюванням: а) одноразову допомогу в разі стійкої втрати професійної
працездатності або смерті потерпілого; б) щомісячні виплати в разі часткової чи повної втрати
працездатності, що компенсує відповідну частину втраченого
заробітку потерпілого; в) пенсію по інвалідності внаслідок нещасного випадку на
виробництві або професійного захворювання; г) пенсію у зв'язку з втратою годувальника, який помер
внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного
захворювання; д) грошові виплати за моральну шкоду за наявності факту
заподіяння цієї шкоди потерпілому; е) допомогу дитині відповідно до статті 9 Закону ( 1105-14 ); 2) організацію поховання померлого, відшкодування вартості
пов'язаних з цим ритуальних послуг відповідно до місцевих умов; 3) сприяння створенню умов для своєчасного надання
кваліфікованої першої невідкладної допомоги потерпілому в разі
настання нещасного випадку, швидкої допомоги в разі потреби його
госпіталізації, ранньої діагностики професійного захворювання; 4) організацію цілеспрямованого та ефективного лікування
потерпілого у спеціалізованих лікувально-профілактичних закладах з
метою якнайшвидшого відновлення здоров'я застрахованого; 5) обслуговування потерпілих вузькопрофільними лікарями та
лікарями загальної практики; 6) догляд медичних сестер удома, в лікарні або в іншому
лікувально-профілактичному закладі; 7) акушерський та інший догляд удома або в лікарні під час
вагітності та пологів; 8) утримання в лікарні, реабілітаційному закладі, санаторії
або в іншому лікувально-профілактичному закладі; 9) забезпечення необхідними лікарськими засобами, протезами,
ортопедичними, коригуючими виробами, окулярами, слуховими
апаратами, спеціальними засобами пересування, зубопротезування (за
винятком протезування з дорогоцінних металів); 10) забезпечення згідно з медичним висновком домашнього
догляду за потерпілим, допомогу у веденні домашнього господарства
(або компенсації йому відповідних витрат); 11) проведення навчання та перекваліфікації потерпілого
відповідно до висновку лікарсько-консультативної комісії або
медико-соціальної експертної комісії у навчальних закладах,
перенавчання інвалідів, якщо внаслідок ушкодження здоров'я або
заподіяння моральної шкоди потерпілий не може виконувати попередню
роботу; 12) організацію робочих місць для інвалідів, компенсацію при
цьому витрат виробництва, які не покриваються коштами від збуту
виробленої продукції; 13) надання інвалідам разової грошової допомоги, допомоги у
вирішенні їх соціально-побутових питань; 14) сплату за потерпілого внесків на медичне та пенсійне
страхування; 15) надання підприємствам на безповоротній основі фінансової
допомоги для розв'язання особливо гострих проблем з охорони праці; 16) вивчення та поширення досвіду створення безпечних та
нешкідливих умов праці; 17) реалізацію регіональної програми поліпшення стану
безпеки, умов праці та виробничого середовища; 18) витрати робочих органів виконавчої дирекції, пов'язаних
із здійсненням загальнообов'язкового державного соціального
страхування та міжнародної діяльності.
6.4. Страхувальником здійснюються витрати на виплату допомоги
у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю, пов'язаної із нещасним
випадком на виробництві або професійним захворюванням. Витрати за рахунок страхового внеску до Фонду сплачуються
страхувальником з його каси або поточного рахунка відповідно до
їхнього цільового призначення у встановленому порядку.
6.5. Страхувальники не мають право припиняти виплату допомоги
у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю у випадках, коли сума
нарахованих страхових внесків до Фонду не покриває фактичних
витрат з виплати допомоги.
6.6. Якщо витрати, оплачені страхувальником за звітний
період, перевищують нараховану суму страхових внесків, то різниця
між сумою витрат і сумою страхових внесків зараховується в рахунок
сплати наступного періоду.
6.7. Відшкодування страхувальнику суми перевищення витрат над
сумою страхових внесків у випадках, коли належна сума страхових
виплат не покриває витрат, може проводитись і до одержання
розрахункової відомості на підставі довідки-розрахунку, підписаної
керівником і головним бухгалтером страхувальника. Відшкодування проводиться за платіжним дорученням робочого
органу виконавчої дирекції Фонду шляхом перерахування зазначених
сум на поточний рахунок страхувальника.
6.8. У разі відсутності на розрахункових рахунках підприємств
коштів на виплату заробітної плати та допомоги по тимчасовій
непрацездатності, виконавча дирекція Фонду вирішує питання щодо
сплати коштів по лікувальних листках. Підприємство повертає ці
кошти Фонду при остаточному розрахунку суми страхових внесків.
6.9. В разі зміни реквізитів страхувальник повинен в
10-денний термін повідомити про це робочий орган виконавчої
дирекції Фонду, в якому він зареєстрований як платник страхових
внесків.
7. ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ ЗА КОШТАМИ ФОНДУ
7.1. Страхувальники зобов'язані вести облік розрахунків за
коштами страхових внесків та інших надходжень до Фонду з органами
їх реєстрації.
7.2. Облік розрахунків за внесками на загальнообов'язкове
державне соціальне страхування платники відображають на рахунку 65
"Розрахунки за страхуванням", субрахунок 656 "За страхуванням від
нещасних випадків" (клас 6. Поточні зобов'язання).
7.3. Розрахунки по відрахуванню страхових внесків до Фонду
страхувальниками відображаються по дебету рахунка 82 "Відрахування
на соціальні заходи", субрахунок 825 "Відрахування на страхування
від нещасних випадків" (клас 8. Витрати за елементами) та по
кредиту рахунка 65 "Розрахунки за страхуванням", субрахунок 656
"За страхуванням від нещасних випадків".
7.4. Юридичні особи - платники страхових внесків щоквартально
у двох примірниках складають розрахункову відомость про
нарахування і відрахування страхових внесків до Фонду (додаток
N 5), один примірник якої подається до робочого органу виконавчої
дирекції Фонду за місцем реєстрації страхувальника в такі строки:
до 10 квітня, до 10 липня, до 10 жовтня, до 1 лютого року,
наступного за звітним. Усі примірники розрахункової відомості підписуються
керівником і головним бухгалтером підприємства, виконавцем та
завіряються печаткою. Другий примірник звіту залишається в
бухгалтерії платника.
7.5. Фізичні особи, які використовують працю найманих
працівників, розрахункову відомость подають до робочих органів
виконавчої дирекції Фонду за місцем реєстрації один раз на рік не
пізніше 1 лютого.
7.6. Добровільно застраховані особи зберігають квитанції або
платіжні доручення про перерахування страхових внесків до Фонду.
8. КОНТРОЛЬ ЗА СПЛАТОЮ СТРАХОВИХ ВНЕСКІВ ДО ФОНДУ

І ВИТРАЧАННЯМ ЙОГО КОШТІВ
8.1. Робочі органи виконавчої дирекції Фонду здійснюють
контроль за правильністю нарахування, своєчасністю і повнотою
перерахування та надходження страхових внесків, інших платежів до
Фонду, а також за цільовим і правильним витрачанням його коштів.
Планові перевірки проводяться не частіше 1 разу на рік.
8.2. Контроль страхувальника здійснюється шляхом перевірки
бухгалтерських документів щодо повноти нарахування страхових
внесків, платіжних доручень про перерахування сум внесків та інших
платежів на рахунок Фонду, видаткових документів на проведені
виплати по наданню допомоги по тимчасовій непрацездатності у
зв'язку з нещасним випадком на виробництві та професійним
захворюванням, відповідності фінансових звітів за коштами Фонду
балансовим рахункам "Розрахунки за страхуванням". Перевірці підлягають документи за поточний і минулий роки, а
у разі виявлення порушень або зловживань - за інші попередні
періоди.
8.3. Страхувальники зобов'язані безперешкодно надавати тим
посадовим особам чи уповноваженим особам робочих органів
виконавчої дирекції Фонду, які проводять перевірку, потрібні для
проведення цієї перевірки документи і виділяти для участі в
перевірці свого представника. Керівники і відповідні службові
особи під час перевірки зобов'язані давати письмові пояснення з
питань, що перевіряються, виконувати вимоги осіб, які перевіряють,
щодо усунення виявлених порушень.
8.4. На виявлені під час перевірки суми коштів, на які
страхувальником не нараховано страхові внески, за актом перевірки
страхові внески донараховуються із сумою пені, а до винних
посадових осіб застосовуються санкції відповідно до законодавства.
8.5. За результатами перевірки складається акт у трьох
примірниках і підписується особами, які проводили перевірку, та
керівником і головним бухгалтером страхувальника. Один з
примірників акта передається під розписку керівникові або
головному бухгалтеру страхувальника. У акті зазначається: за який період проведено перевірку, які
виявлено порушення в нарахуванні і сплаті страхових внесків та
пені, обчисленні і виплаті допомоги у зв'язку з тимчасовою
непрацездатністю; відображаються суми додатково нарахованих
страхових внесків і пені і суми витрат, які приймаються до заліку
за рахунок внесків чи належать виплаті застрахованим особам
додатково. За наявності заперечень чи зауважень щодо змісту акта
перевірки з боку страхувальника його керівник або головний
бухгалтер підписують акт із зауваженнями у письмовій формі, що
подаються для розгляду в установленому порядку органу, який
проводив перевірку.
8.6. Суми донарахованих страхових внесків, пені та штрафів
сплачуються до Фонду страхувальниками у десятиденний термін з дня
складання акта перевірки окремим платіжним дорученням.
8.7. Сума додатково нарахованих страхових внесків за
матеріалами перевірки у випадку їх несплати в установлений строк
стягується згідно з чинним законодавством у беспірному порядку на
підставі платіжної вимоги.
8.8. Суми нецільового використання страхувальником коштів
загальнообов'язкового державного соціального страхування не
приймаються до заліку в рахунок страхових внесків і
відшкодовуються за рахунок страхувальника.
8.9. Від імені Фонду розглядати справи про адміністративні
порушення і накладати адміністративні стягнення мають право
директор виконавчої дирекції Фонду та його заступники, керівники
робочих органів виконавчої дирекції Фонду та їх заступники.
8.10. Органи реєстрації надсилають матеріали, що
підтверджують факти порушень, до органів прокуратури, суду або
іншому органу, якому надано право приймати рішення про притягнення
до матеріальної, адміністративної та кримінальної
відповідальності.
9. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПЛАТНИКІВ СТРАХОВИХ ВНЕСКІВ

І СЛУЖБОВИХ ОСІБ
Посадові особи страхувальників, винні у порушенні
встановленого порядку реєстрації, своєчасної сплати страхових
внесків до Фонду, у неподанні інформації про кожний нещасний
випадок або професійне захворювання, зміну технології робіт або
виду діяльності підприємства, відомостей про чисельність
працівників, фонд оплати праці, річний фактичний обсяг
реалізованої продукції (робіт, послуг), кількість нещасних
випадків і професійних захворювань на підприємстві за минулий
календарний рік, несуть матеріальну, адміністративну та
кримінальну відповідальність відповідно до законодавства.
10. ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ СКАРГ ЗА ПЛАТЕЖАМИ ФОНДУ
Усі спірні питання, які виникають між страхувальником та
робочими органами виконавчої дирекції Фонду з приводу нарахування
страхових внесків і пені, стягнення недоїмки, неприйняття до
заліку витрат в рахунок страхових внесків, вирішуються відповідно
до чинного законодавства. За бажанням страхувальник може звернутися з питань вирішення
спору до спеціальної комісії при робочому органі виконавчої
дирекції, рішення якої може бути оскаржено до комісії, створеної
при виконавчій дирекції Фонду, а рішення останньої - до його
правління. Роз'яснення з питань застосування цієї Інструкції надаються
виконавчою дирекцією Фонду.
11. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ
В разі зміни і доповнень законодавчих та нормативно-правових
актів, що стосуються норм даної Інструкції, відповідні зміни і
доповнення до неї вносяться в установленому порядку.

Додаток 1
______________________

районний (міський)

(назва органу реєстрації)

ЗАЯВА

Про реєстрацію __________________________________________________

(повна назва підприємства, установи, організації)
Скорочене найменування __________________________________________
Юридична адреса _________________________________________________
Фактична адреса _________________________________________________
Форма власності _________________________________________________
Господарська діяльність _________________________________________
Код за ЄДРПОУ _____________________ Код галузі за ЗКГНГ _________
Розрахунковий (поточний) рахунок N ______________ в _____________
(найменування банку) ___________________ Код банку __________МФО _____________________
Свідоцтво про державну реєстрацію платника від ________ N _______
Найменування органу, що видав свідоцтво про державну реєстрацію ____________________________ _________________________________________________________________
Встановлені строки виплати заробітної плати _____________________

(дата)
Прошу зареєструвати платником страхових внесків до Фонду
соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та
професійних захворювань України. З порядком нарахування і сплати
страхових внесків до Фонду, нарахування пені та адміністративних
санкцій ознайомлені.
Керівник ____________________ _______________________________

(підпис) (прізвище, ім'я та по батькові)

Головний бухгалтер ____________ _______________________________

(підпис) (прізвище, ім'я та по батькові)
М.П.
Дата "___"____________ 200_ року
Телефони: керівника _______________________, головного бухгалтера ________________________ або відповідальної особи ____________________ Телефакс ___________________________________

Додаток 2
________________________

районний (міський)

(назва органу реєстрації)

ЗАЯВА
Про реєстрацію __________________________________________________

(прізвище, ім'я та по батькові)
Місце проживання ________________________________________________ _________________________________________________________________

(поштовий індекс, адреса, номер телефону, телефаксу)
Паспорт: серія ____________________, номер ______________________ _________________________________________________________________

(ким і коли виданий)
Ідентифікаційний номер у Державному реєстрі фізичних осіб -
платників податків та інших обов'язкових платежів ________________ _______________________________________________________________
Свідоцтво про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької
діяльності - фізичної особи від _____________ N __________________
Найменування органу, що видав свідоцтво про державну реєстрацію _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
Вид діяльності __________________________________________________
Прошу зареєструвати платником страхових внесків до Фонду
соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та
професійних захворювань України. З порядком нарахування і сплати
страхових внесків до Фонду, нарахування пені та адміністративних
санкцій ознайомлений.
Підпис ___________________ __________________________________

(прізвище, ім'я та по батькові)
Дата "___"____________ 200_ року

______________________

районний (міський)

(назва органу реєстрації)

ЗАЯВА

Про реєстрацію __________________________________________________

(прізвище, ім'я та по батькові)
Місце проживання в Україні ______________________________________ _________________________________________________________________

(поштовий індекс, адреса, номер телефону, телефаксу)
Паспорт: серія __________________, номер ________________________ _________________________________________________________________

(ким і коли виданий)
Ідентифікаційний номер у Державному реєстрі фізичних осіб -
платників податків та інших обов'язкових платежів ________________ _________________________________________________________________
Назва країни, де буде працювати заявник _________________________
Адреса __________________________________________________________
Контракт по найму, номер ______________ дата _____ ким підписаний _________________________________________________________________
Час перебування за кордоном _____________________________________
Вид діяльності __________________________________________________
На період моєї роботи за кордоном та в зв'язку з тим, що я не
застрахований в системі соціального страхування країни, прошу
зареєструвати мене платником страхових внесків до Фонду
соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та
професійних захворювань України. З порядком нарахування і сплати
страхових внесків до Фонду, нарахування пені та адміністративних
санкцій ознайомлений.
Страхові внески буду сплачувати: ________________________________
Підпис _______________________ _______________________________

(прізвище, ім'я та по батькові)
Дата "___"_____________ 200_ року

Додаток 3

Герб

Фонд соціального страхування від нещасних випадків

на виробництві та професійних захворювань України

Відділення виконавчої дирекції Фонду в | ---------------------------------------+------------------------- |(район(и), місто(а), -----------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------ (область)

СТРАХОВЕ СВІДОЦТВО
Відповідно до статті 10 Закону України "Про
загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного
випадку на виробництві та професійного захворювання, які
спричинили втрату працездатності" це свідоцтво засвідчує
------------------------------------------------------------------ факт реєстрації страхувальника | ---------------------------------------+------------------------- |(повна та скорочена назва |юридичної особи -----------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------ або призвіще, ім'я по батькові фізичної особи, її адреса
Начальник відділення Реєстраційний N ____________________
виконавчої дирекції Фонду _________________________ Дата реєстрації ____________________

(підпис)

Дата перереєстрації ________________
(місце печатки) Дата перереєстрації ________________

Додаток 4

Герб

Фонд соціального страхування від нещасних випадків

на виробництві та професійних захворювань України

(ФСНВ)

Відділення виконавчої дирекції Фонду
________________________________________________________________

в районі(ах), місті(ах)

______________________________

(посада, П. І. Б.

керівника підприємства,

установи, організації) ______________________________ ______________________________

(повна назва підприємства,

установи, організації) ______________________________ ______________________________

(юридична адреса підприємства,

установи, організації) ______________________________ ______________________________

(основний вид діяльності

підприємства, установи,
організації: код і

найменування за Загальним
класифікатором галузей

народного господарства)
------------------ | | ------------------
(реєстраційний номер підприємства)
ПОВІДОМЛЕННЯ
1. Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від
13 вересня 2000 р. N 1423 "Про затвердження Порядку визначення
страхових тарифів для підприємств, установ та організацій на
загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного
випадку на виробництві та професійного захворювання" Ваше(а)
підприємство (установа, організація) віднесено(а) до _________
класу професійного ризику виробництва.
2. Відповідно до Закону України "Про страхові тарифи на
загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного
випадку на виробництві та професійного захворювання, які
спричинили втрату працездатності": а) страховий тариф для Вашого(ї) підприємства (установи,
організації) на державне соціальне страхування від нещасного
випадку на виробництві та професійного захворювання на 2001 рік
становить: ______________ % ______________________________ фактичного обсягу
(цифрами) (прописом)
реалізованої у 2001 році продукції (виконаних робіт, наданих
послуг) за винятком суми податку на додану вартість і акцизного
збору; ______________ % _________________________________ суми фактичних
(цифрами) (прописом)
витрат в 2001 році на оплату праці та інших виплат найманим
працівникам, що підлягають обкладанню прибутковим податком з
громадян;
б) Ви зобов'язані перший (авансовий) страховий внесок до
Фонду за 2001 рік у розмірі місячної суми річного страхового
внеску, обчисленої за показниками Вашої господарської діяльності у
1999 році, сплатити до 31 грудня 2000 року на рахунок N 2560
"Державні позабюджетні фонди".
3. В подальшому відповідну частину річного страхового внеску,
обчисленого за показниками Вашої господарської діяльності в
2000 році, прошу щомісяця одночасно з виплатою заробітної плати до
10 числа перерахувати на реквізити банку, зазначені у п. 2 "б"
цього повідомлення.
4. Згідно з Інструкцією про порядок перерахування, обліку та
витрачання страхових коштів Фонду соціального страхування від
нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань
України (додаток) Вам належить щоквартально до 10 квітня,
10 липня, 10 жовтня та до 1 лютого наступного за звітним року
подавати відділенню виконавчої дирекції Фонду відомості про
нарахування і перерахування страхових внесків зростаючим підсумком
з початку року.
З повагою до Вас,
Начальник відділення
виконавчої
дирекції Фонду ___________ ____________________________________

(підпис) (прізвище, ім'я та по батькові)
М. П.
"___" ____________ 200_ р.

Додаток 5
Складається наростаючим

підсумком з початку року і

подається робочим органам

виконавчої дирекції Фонду

соціального страхування від

нещасних випадків на

виробництві та професійних

захворювань України

щоквартально до 10 квітня;

10 липня; 10 жовтня;

1 лютого

Код ЄДРПОУ ____________ номер страхового свідоцтва ______________
N р/рахунка _____________ N телефону ____________________________
Страхувальник ___________________________________________________
адреса __________________________________________________________

ВІДОМІСТЬ

про нарахування і перерахування страхових внесків
за _____________________ року
1. Фактичний обсяг реалізованої продукції,

за винятком суми податку на додану вартість

і акцизного збору (в грн.):
------------------------------------------------------------------ I квартал | II квартал |III квартал | IV квартал | Всього з | (по місяцях)|(по місяцях)|(по місяцях)|(по місяцях)|початку року| ------------+------------+------------+------------+------------| | | | | | ------------+------------+------------+------------| | | | | | | ------------+------------+------------+------------| | | | | | | -----------------------------------------------------------------
2. Фактичний фонд оплати праці (в грн.)
------------------------------------------------------------------ I квартал | II квартал |III квартал | IV квартал | Всього з | (по місяцях)|(по місяцях)|(по місяцях)|(по місяцях)|початку року| ------------+------------+------------+------------+------------| | | | | | ------------+------------+------------+------------| | | | | | | ------------+------------+------------+------------| | | | | | | -----------------------------------------------------------------
3. Сума заборгованості по виплаті заробітної

плати станом на кінець звітного періоду:
------------------------------------------------------------------ | | | | | -----------------------------------------------------------------
4. Розрахунок страхових внесків до Фонду: (грн.)
------------------------------------------------------------------ N | |Сума | N | |Сума | строки| | |строки| | | ------+--------------------+-----+------+-----------------+-----| 1. |Нараховано страхових| | 9. |Перераховано | | |внесків з початку | | |страхових внесків| | |року | | |з початку року | | ------+--------------------+-----+------+-----------------+-----| 2. |Нараховано пені | | 10. |Перераховано пені| | ------+--------------------+-----+------+-----------------+-----| 3. |Нараховано по актах | | 11. |Перераховано по | | | | | |актах | | ------+--------------------+-----+------+-----------------+-----| 4. |Нараховано допомоги | | 12. |Всього зараховано| | |у зв'язку з | | |і сплачено | | |тимчасовою | | | | | |непрацездатністю | | | | | ------+--------------------+-----+------+-----------------+-----| 5. |Всього належить до | | 13. |Недоїмка за | | |сплати | | |платежами | | |(стр. 1 + стр. 2 + | | | | | |+ стр. 3 - стр. 4) | | | | | ------+--------------------+-----+------+-----------------+-----| 6. |Списано пені | | | | | ------+--------------------+-----+------+-----------------+-----| 7. |Реструктуризована | | | | | |заборгованість | | | | | ------+--------------------+-----+------+-----------------+-----| 8. |Заборгованість по | | | | | |страхових внесках | | | | | -----------------------------------------------------------------
Керівник __________________ _______________________________

(підпис) (прізвище, ім'я та по батькові)
Головний бухгалтер __________ _______________________________

(підпис) (прізвище, ім'я та по батькові)
М.П.
"___"____________ 200_ р.

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: