open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Чинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
Н А К А З
12.01.2012 N 13

Про внесення змін до наказу

Міністерства фінансів України

від 17.05.2011 N 608

Відповідно до наказу Міністерства фінансів України від
02.08.2010 N 805 "Про затвердження Основних підходів до
запровадження програмно-цільового методу складання та виконання
місцевих бюджетів" Н А К А З У Ю:
1. Унести до наказу Міністерства фінансів України від
17.05.2011 N 608 ( v0608201-11 ) "Про затвердження Методичних
рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних
програм" такі зміни: у пункті 2 наказу слово "бюджету" замінити словами "та
місцевих бюджетів".
2. Унести зміни до Методичних рекомендацій щодо здійснення
оцінки ефективності бюджетних програм, затверджених цим наказом: пункт 3 розділу I викласти в такій редакції: "3. Оцінка ефективності бюджетних програм здійснюється за
усіма бюджетними програмами, крім бюджетних програм, за якими не
складаються паспорти бюджетних програм відповідно до пункту 2
розділу I Правил складання паспортів бюджетних програм та звітів
про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів
України від 29.12.2002 N 1098 ( z0047-03 ), зареєстрованим в
Міністерстві юстиції України 21.01.2003 за N 47/7368 (у редакції
наказу Міністерства фінансів України від 14.01.2008 N 19
( z0035-08 ) (зі змінами), пункту 1.2 розділу I Правил складання
паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів, квартального та
річного звітів про їх виконання, здійснення моніторингу та аналізу
виконання бюджетних програм, оцінки ефективності бюджетних
програм, затверджених наказом Міністерства фінансів України від
09.07.2010 N 679 ( z0574-10 ), зареєстрованим в Міністерстві
юстиції України 28.07.2010 за N 574/17869, та за бюджетними
програми, пов'язаними із забезпеченням функціонування апаратів
центральних та місцевих органів виконавчої влади, інших державних
органів, органів місцевого самоврядування."; у назві розділу II слова "проекту" та "бюджету" замінити
відповідно словами "проектів" і "та місцевих бюджетів"; у розділі III: у назві розділу слово "бюджету" замінити словами "та місцевих
бюджетів"; в абзаці першому пункту 1 слово "бюджету" замінити словами
"та місцевих бюджетів"; у підпункті 2.1 пункту 2 слово "державного" виключити; абзац другий підпункту 2.4 пункту 2 після слова "державних"
доповнити словами ", місцевих"; пункт 4 після слів "Міністерством фінансів" доповнити словами
"та місцевими фінансовими органами"; у пункті 4 слова "проекту державного бюджету" та "прогнозу
державного бюджету" замінити відповідно словами "проектів
державного та місцевих бюджетів" та "прогнозів державного та
місцевих бюджетів"; у додатку до Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки
ефективності бюджетних програм: у пунктах 1-3 після абревіатури "ДБ" додати абревіатуру
"(МБ)"; пункт 5 доповнити підпунктом 5.5 (додається); підпункти 5.5, 5.6 відповідно вважати підпунктами 5.6, 5.7.
3. Департаменту місцевих бюджетів та інвестицій
(Кузькін Є.Ю.) довести цей наказ до Міністерства фінансів
Автономної Республіки Крим, головних фінансових управлінь обласних
державних адміністрацій, Головного фінансового управління
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації), фінансового управління Севастопольської
міської державної адміністрації для використання при складанні та
виконанні місцевих бюджетів за програмно-цільовим методом.
4. Міністерству фінансів Автономної Республіки Крим, головним
фінансовим управлінням обласних державних адміністрацій, Головному
фінансовому управлінню виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації), фінансовому
управлінню Севастопольської міської державної адміністрації
довести цей наказ до головних розпорядників коштів місцевих
бюджетів.
Міністр Ф.Ярошенко

Додаток

ЗМІНИ

до додатка до Методичних рекомендацій

щодо здійснення оцінки ефективності

бюджетних програм

( v0608201-11 )

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":
----------------------------------------------------------------------------------- Код| Показники | Загальний | План на |Виконано|Відхилення|Виконано| Залишок | | | обсяг | звітний | за | | всього |фінансування| | |фінансува- | період з |звітний | | |на майбутні | | |ння проекту|урахуванням| період | | | періоди | | |(програми),| змін | | | | | | | всього | | | | | | ---+-----------+-----------+-----------+--------+----------+--------+------------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |6 = 5 - 4 | 7 | 8 = 3 - 7 | ---+-----------+-----------+-----------+--------+----------+--------+------------| 1. |Надходження| х | | | | x | x | |всього: | | | | | | | ---+-----------+-----------+-----------+--------+----------+--------+------------| |Бюджет | х | | | | x | x | |розвитку за| | | | | | | |джерелами | | | | | | | ---+-----------+-----------+-----------+--------+----------+--------+------------| |Надходження| х | | | | x | x | |із | | | | | | | |загального | | | | | | | |фонду | | | | | | | |бюджету до | | | | | | | |спеціально-| | | | | | | |го фонду | | | | | | | |(бюджету | | | | | | | |розвитку) | | | | | | | ---+-----------+-----------+-----------+--------+----------+--------+------------| |Запозичення| х | | | | x | x | |до бюджету | | | | | | | ---+-----------+-----------+-----------+--------+----------+--------+------------| |Інші | х | | | | x | x | |джерела | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------| Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника | ---------------------------------------------------------------------------------| 2. |Видатки | х | | | | x | x | |бюджету | | | | | | | |розвитку | | | | | | | |всього: | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------| Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника | ---------------------------------------------------------------------------------| Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків | ---------------------------------------------------------------------------------| 2.1|Всього за | | | | | | | |інвестицій-| | | | | | | |ними | | | | | | | |проектами | | | | | | | ---+-----------+-----------+-----------+--------+----------+--------+------------| |Інвестицій-| | | | | | | |ний проект | | | | | | | |(програма) | | | | | | | |1 | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------| Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного | проект у (програми) 1 від планового показника | ---------------------------------------------------------------------------------| |Напрям | | | | | | | |спрямування| | | | | | | |коштів | | | | | | | |(об'єкт) 1 | | | | | | | ---+-----------+-----------+-----------+--------+----------+--------+------------| |Напрям | | | | | | | |спрямування| | | | | | | |коштів | | | | | | | |(об'єкт) 2 | | | | | | | ---+-----------+-----------+-----------+--------+----------+--------+------------| |... | | | | | | | ---+-----------+-----------+-----------+--------+----------+--------+------------| |Інвестицій-| | | | | | | |ний проект | | | | | | | |(програма) | | | | | | | |2 | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------| Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного | проекту (програми) 2 від планового показника | ---------------------------------------------------------------------------------| |Напрям | | | | | | | |спрямування| | | | | | | |коштів | | | | | | | |(об'єкт) 1 | | | | | | | ---+-----------+-----------+-----------+--------+----------+--------+------------| |Напрям | | | | | | | |спрямування| | | | | | | |коштів | | | | | | | |(об'єкт) 2 | | | | | | | ---+-----------+-----------+-----------+--------+----------+--------+------------| |... | | | | | | | ---+-----------+-----------+-----------+--------+----------+--------+------------| 2.2|Капітальні | х | | | | x | x | |видатки з | | | | | | | |утримання | | | | | | | |бюджетних | | | | | | | |установ | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: