open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Чинна

ДЕРЖАВНА СУДОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ

НАКАЗ

22.01.2016  № 12

Про затвердження Тимчасової інструкції з організації пропускного режиму в Державній судовій адміністрації України

З метою підвищення ефективності функціонування пропускного режиму, посилення контролю за додержанням працівниками трудової дисципліни, а також встановлення правил відвідування будівель Державної судової адміністрації України іншими особами НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Тимчасову інструкцію з організації пропускного режиму в Державній судовій адміністрації України (додається).

2. Управлінню організаційного забезпечення діяльності Державної судової адміністрації України (Парубченко Т.О.) у дводенний строк з дня видання цього наказу довести його до заступників Голови, керівників та працівників структурних підрозділів Державної судової адміністрації України, начальників територіальних управлінь Державної судової адміністрації України та керівників державних підприємств, що належать до сфери управління Державної судової адміністрації України.

3. Прес-центру судової влади (на правах відділу) (Пастухова В.М.) розмістити цей наказ на офіційному веб-порталі "Судова влада України" у розділі "Нормативно-правова база" не пізніше наступного робочого дня з дня його видання.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Державної судової адміністрації України Кондика П.М.

Голова

З. Холоднюк


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної
судової адміністрації України
22.01.2016  № 12

ТИМЧАСОВА ІНСТРУКЦІЯ
з організації пропускного режиму в Державній судовій адміністрації України

I. Загальні положення

1. Тимчасова інструкція про встановлення пропускного режиму в Державній судовій адміністрації України (далі - Тимчасова інструкція) визначає:

порядок забезпечення безпеки працівників Державної судової адміністрації України (далі - ДСА України) та охорони громадського порядку в приміщеннях ДСА України за адресою: м. Київ. вул. Липська, 18/5, вул. Липська, 16-б та вул. Липська, 16-г;

пропускний режим, порядок організації охорони та забезпечення безпеки об'єктів охорони;

порядок функціонування системи організаційних, режимних та інженерно-технічних заходів щодо забезпечення пропускного режиму до адміністративного будинку і внутрішнього двору ДСА України працівників ДСА України, відвідувачів, внесення (винесення), ввезення (вивезення) матеріальних цінностей.

2. Терміни, що вживаються в Тимчасовій інструкції, мають таке значення:

відвідувачі - фізичні особи - громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які мають потребу в тимчасовому перебуванні в ДСА України:

відповідальна особа за видачу електронних перепусток - особа, яка реєструє відвідувачів і видає їм електронні перепустки відвідувачів;

документ, що посвідчує особу:

для громадян України - паспорт громадянина України, паспорт громадянина України для виїзду за кордон, дипломатичний паспорт, службовий паспорт, посвідчення особи моряка, службове посвідчення, посвідчення водія чи інший виданий державним органом документ, який має такі обов'язкові реквізити, як прізвище, ім'я, по батькові, фотокартку, підпис відповідальної посадової особи, відбиток печатки або штампа установи, яка видала документ, дату видачі;

для іноземців - національний паспорт або документ, що його замінює;

для осіб без громадянства - посвідчення особи без громадянства, посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон, посвідка на постійне або тимчасове проживання:

заборонені для пронесення (провезення) речі - зброя, боєприпаси, вибухонебезпечні речовини та пристрої, отруйні, радіаційні, токсичні, наркотичні й легкозаймисті речовини, спеціальні засоби та інші небезпечні для життя й здоров'я предмети та речовини, які можуть бути використані для вчинення диверсійно-терористичного акту, порушення громадського порядку, та призвести до непередбачених наслідків тощо;

електронні перепустки - електронна перепустка працівника та електронна перепустка службова;

електронна перепустка працівника (ЕПП) - безконтактна електронна картка, що видається працівникам ДСА України для проходу на територію з контролем доступу;

електронна перепустка службова (ЕПС) - безконтактна електронна картка, що видається співробітникам служби охорони, службовому персоналу, особам, які проходять практику або стажування в ДСА України;

інженерно-технічні засоби охорони - призначені для підвищення надійності охорони об'єктів охорони засоби, а саме: відповідне обладнання контрольно-пропускних пунктів, парків техніки, інших об'єктів (огорожа, турнікет, освітлення тощо), що унеможливлюють безперешкодний прохід (проїзд) на об'єкт, щодо якого здійснюється охорона; технічні засоби охорони (засоби відеоспостереження, системи охорони периметрів та контролю доступу); засоби пожежної сигналізації; засоби радіо- та телефонного зв'язку;

контроль на безпеку - заходи щодо запобігання пронесенню (проведенню) на режимну територію заборонених речей та їх розміщення на ній;

об'єкт охорони - адміністративні будинки та прилегла до них територія ДСА України за адресою: м. Київ, вул. Липська 18/5, вул. Липська 16-в та вул. Липська 16-г;

огляд - технологічний процес контролю на безпеку, у тому числі, із застосуванням спеціальних технічних та інших засобів, призначених для виявлення заборонених для пронесення (провезення) речей;

перевірка документів - дослідження та перевірка співробітниками служби охорони документів, що посвідчують особу, яка допускається на режимну територію або перебуває на ній, з метою встановлення їх дійсності та приналежності відповідній особі;

підрозділ охорони - співробітники охорони, на яких наказом начальника охорони покладено обов'язки щодо здійснення пропускного режиму, охорони та забезпечення встановленого режиму в ДСА України;

пост охорони - все доручене службі охорони майно для охорони та оборони, а також місце або ділянка місцевості, на якій він виконує свої обов'язки. До постів також належать об'єкти та ділянки місцевості, що їх охороняють співробітники охорони, на яких установлено технічні засоби охорони;

працівники ДСА України - Голова та заступники Голови, працівники ДСА України;

пропускний режим - сукупність правил, які передбачають порядок входу (виходу) осіб, в'їзду (виїзду) транспортних засобів, внесення (винесення), ввезення (вивезення) матеріальних цінностей, матеріальних носіїв секретної інформації, а також комплекс заходів щодо виконання зазначених правил:

пункт пропуску - місце або ділянка місцевості, яка облаштовується на вході до приміщення ДСА України для перевірки документів, що посвідчують особу, та проведення огляду;

режим - сукупність правил, що визначають відповідний порядок проходу, перебування та поведінку громадян, пронесення речей;

режимне приміщення - приміщення, в якому проводяться секретні роботи;

службовий персонал - працівники експлуатаційних і технічних служб, проектних, науково-дослідних, ремонтних, будівельних установ та організацій, які не є працівниками ДСА України;

спеціальні технічні засоби - це комплекс технічного обладнання (стаціонарний або ручний металодетектор тощо), призначений для виявлення заборонених для пронесення (провезення) речей;

спеціальний режим - додаткові заходи з обмеження допуску та перебування на режимній території, пов'язані з посиленням вимог до контролю на безпеку;

територія без контролю доступу (ТБКД) - територія адміністративного будинку ДСА України, не обмежена турнікетами;

територія з контролем доступу (ТЗКД) - обмежена турнікетами (крім турнікета, обладнаного на пункті пропуску), територія адміністративного будинку ДСА України, доступ до якої контролюється;

турнікет - пристрій, обладнаний на пункті пропуску чи інших місцях адміністративного будинку ДСА України, призначений для перевірки права входу й виходу відвідувачів і працівників ДСА України, здійснення контролю на безпеку, огляду, перевірки документів.

II. Завдання, права, відповідальність підрозділу охорони

1. Пропускний режим забезпечується підрозділом, що здійснює охорону ДСА України.

2. Запровадження пропускного режиму в ДСА України здійснюється з метою запобігання:

1) проникнення в ДСА України та режимні приміщення сторонніх осіб;

2) несанкціонованому в'їзду транспортних засобів на територію ДСА України:

3) відвіданню без службової потреби режимних приміщень працівниками ДСА України та відрядженими:

4) викраденню матеріальних цінностей та матеріальних носіїв секретної інформації;

5) несанкціонованому винесенню (вивезенню) за межі ДСА України матеріальних цінностей та матеріальних носіїв секретної інформації;

6) внесення (ввезення) на територію ДСА України аудіо-, відео-, радіо-, фотоапаратури, інших технічних засобів без відповідного дозволу.

3. Завдання та повноваження підрозділу охорони:

1) здійснення охорони та забезпечення безпеки об'єктів охорони;

2) забезпечення й підтримання встановленого Тимчасовою інструкцією режиму на об'єкті, щодо якого здійснюється охорона;

3) надання згоди на допущення громадян на об'єкти, щодо яких здійснюється охорона;

4) спільно з керівництвом об'єкта охорони, щодо якого здійснюється охорона, попередження надзвичайних подій (аварій електро-, водопостачання, пожежі тощо) та вжиття заходів щодо ліквідації їх наслідків.

4. Працівники охорони під час виконання завдань із забезпечення безпеки об'єктів охорони мають право:

1) вимагати від громадян України, іноземців та осіб без громадянства додержання встановленого режиму;

2) тимчасово затримувати осіб, які, порушуючи встановлений режим, проникли чи намагаються проникнути на об'єкт, щодо якого здійснюється охорона, або на режимну територію, вчинили або вчиняють правопорушення в місцях постійного чи тимчасового перебування посадових осіб, щодо яких здійснюється охорона; не виконують законних вимог співробітників охорони; перевіряти в них документ, що посвідчують особу, здійснювати у встановленому законом порядку особистий огляд затриманих та огляд речей, які є при них, і передавати їх іншим органам правопорядку;

3) не допускати громадян на окремі ділянки місцевості та об'єкти, вимагати від них залишатися на конкретних місцях або залишити їх;

4) проводити кіно-, фотозйомку, аудіо- і відеозапис на об'єкті, щодо якого здійснюється охорона.

5. Керівництво підрозділу охорони має право на невідкладні дії щодо припинення допуску на об'єкт охорони в разі виникнення землетрусу, пожежі, надходження інформації про загрозу вибуху або захоплення заручників, про що негайно інформує чергового на посту охорони ДСА України та Голову ДСА України або особу, яка його заміщує.

6. Режимні приміщення здаються під охорону та знімаються з охорони відповідальної особи згідно зі списком, що надається черговому. Список із зразками підписів складається режимно-секретним сектором. Режимні приміщення з опечатаними вхідними дверима й робочі екземпляри ключів від них у пеналах, опечатаних особистою номерною металевою печаткою відповідальної особи, здаються під охорону черговому за підписом у журналі. За відсутності відповідальних осіб режимні приміщення можуть бути відкриті комісією (не менш як три особи), утвореною за розпорядженням керівника установи.

7. Доступ у режимні приміщення надається:

1) Голові ДСА України;

2) завідувачу режимно-секретного сектору;

3) особам, які мають безпосереднє відношення до проведення у приміщеннях секретних робіт.

Доступ у режимні приміщення особам, які не мають безпосереднього відношення до секретних робіт, що проводяться в них, можуть дозволити в разі службової потреби Голова ДСА України або завідувач режимно-секретного сектору.

III. Загальні умови пропускного режиму

1. Вхід працівників ДСА України до об'єктів охорони здійснюється через під'їзд з боку вул. Пилипа Орлика з використанням ЕПП.

У разі відсутності ЕПП вхід здійснюється з пред'явленням службового посвідчення та інформування про зазначене керівника відповідного структурного підрозділу ДСА України.

2. Вхід відвідувачів до адміністративних будинків ДСА України здійснюється з пред'явленням документа, що посвідчує особу, та реєстрацією в журналі обліку відвідувачів.

3. Контроль на безпеку на пункті пропуску ДСА України здійснюється працівниками охорони.

4. Контроль на безпеку проходять відвідувачі, які допускаються до об'єктів охорони, у зв'язку з чим вони зобов'язані надати для огляду всі речі, що ними проносяться (провозяться). Огляд проводиться в межах, достатніх для виявлення заборонених для пронесення (провезення) речей. Від контролю на безпеку звільняються особи, щодо яких здійснюється державна охорона, народні депутати України, дипломатичні агенти (глава представництва або член дипломатичного персоналу представництва, особи, які мають дипломатичний ранг) під час вчинення ними офіційних дій, інші особи, яким у законному порядку надано право на безперешкодний прохід. У зазначених осіб (за винятком посадових осіб, щодо яких здійснюється державна охорона) перевіряються документи, що підтверджують їхній статус, який надає право безперешкодного проходу. Для інших осіб контроль на безпеку є обов'язковим.

5. Огляд речей здійснюється в присутності їх власників (чи відповідальних за ці речі осіб).

6. У разі виявлення на режимній території будь-яких речей, належність яких невідома (у тому числі залишених), вони оглядаються за відсутності їх власника або користувача.

7. Особи, які мають при собі заборонені для пронесення (провезення) речі, або ухиляються від контролю на безпеку й відмовляються надати для огляду речі, що ними проносяться (провозяться), на режимну територію не допускаються до об'єктів охорони незалежно від наявності в них відповідних документів (посвідчень, перепусток, запрошень тощо).

8. Голова ДСА України, його заступники та керівник підрозділу охорони можуть встановлювати спеціальний режим.

9. Не допускаються до адміністративного будинку та (або) внутрішнього двору ДСА України особи:

1) зі зброєю та іншими забороненими для пронесення речами (крім випадків, передбачених чинним законодавством);

2) з валізами, господарськими пакетами, сумками, іншими речами великих розмірів (600 х 400 х 200 мм) - без дозволу однієї з осіб, визначених підпунктом 1) пункту I розділу IV Тимчасової інструкції;

3) з неповнолітніми дітьми - без дозволу однієї з осіб, визначених підпунктом 1) пункту I розділу IV Тимчасової інструкції;

4) у стані сп'яніння (алкогольного чи наркотичного), у вигляді, що ображає людську гідність і громадську мораль:

5) з тваринами.

10. У разі аварії, виходу з ладу технічних комунікацій працівники підрозділу охорони разом з працівниками відповідних структурних підрозділів ДСА України за необхідності забезпечують допуск до ДСА України працівників відповідних аварійних служб.

Пропуск до режимного приміщення (зони, території) об'єктів охорони працівників аварійно-рятувальних загонів, аварійних, медичних служб, пожежної охорони тощо в разі виникнення надзвичайної ситуації здійснюється безперешкодно за наявності в них спеціальних перепусток, а якщо такі перепустки відсутні, за наявності документа, що посвідчує особу, у супроводі працівника охорони або відповідних працівників ДСА України.

11. Вхід до приміщень підрозділу охорони й перебування в них осіб, які не пов'язані зі здійсненням охорони об'єктів охорони, дозволяється тільки з дозволу керівництва підрозділу охорони.

12. У разі зміни структури ДСА України, звільнення працівників, втрати службового посвідчення, запровадження службового посвідчення нового зразка тощо кадрова служба ДСА України невідкладно письмово повідомляє про це керівництво підрозділу охорони й надає зразки нових службових посвідчень, списки звільнених осіб, які не здали службові посвідчення.

IV. Порядок допуску до адміністративних будинків ДСА України працівників, представників центральних та місцевих органів влади і місцевого самоврядування, службового персоналу

1. Без пред'явлення службового посвідчення, контролю на безпеку, цілодобово, через всі входи до адміністративних будинків ДСА України допускаються:

1) Голова ДСА України та його заступники;

2) начальник охорони та його заступники.

2. За службовим посвідченням, без контролю на безпеку, цілодобово, через центральний вхід адміністративного будинку ДСА України допускаються начальники самостійних структурних підрозділів та їх заступники.

3. Інші працівники ДСА України допускаються до об'єктів охорони без контролю на безпеку за ЕПП, а в разі її відсутності - за службовим посвідченням через центральний вхід об'єкта охорони з 07 год. 30 хв. до 19 год. 00 хв.:

1) у дні, визначені чинним законодавством та/або Головою ДСА України як робочі;

2) у святкові, неробочі або вихідні дні лише за списками, що підписуються керівником самостійного структурного підрозділу, в якому працює працівник, та погоджуються Головою ДСА України або його заступником.

Списки для проходу до адміністративних будинків ДСА України у святкові, неробочі або вихідні дні передаються керівництву підрозділу охорони до 16 год. 30 хв. останнього робочого дня перед відповідним святковим, неробочим або вихідним днем.

4. Службовий персонал та особи, які проходять практику або стажування в ДСА України, допускаються до адміністративних будинків ДСА України з контролем на безпеку за ЕПС.

5. За службовим посвідченням, без контролю на безпеку, через центральний вхід у робочий час допускаються:

1) судді судів загальної юрисдикції Конституційного Суду України (у тому числі судді у відставці);

2) голова та члени Ради суддів України;

3) Голова та члени Вищої ради юстиції;

4) Голова та члени Вищої кваліфікаційної комісії суддів України;

5) начальники та заступники начальників територіальних управлінь ДСА України;

6) працівники Головного управління Державної фельд'єгерської служби України та Державного підприємства спеціального зв'язку за списками, затвердженими Головою ДСА України або його заступником.

V. Порядок допуску відвідувачів до адміністративних будинків ДСА України за замовленнями та тимчасовими перепустками

1. Допуск відвідувачів до адміністративних будинків ДСА України здійснюється за замовленнями або тимчасовими перепустками (Додаток 1).

2. Здійснювати замовлення на допуск відвідувачів до адміністративних будинків ДСА України мають право:

1) Голова ДСА України, його заступники;

2) начальники та заступники начальників самостійних структурних підрозділів, працівники управління забезпечення діяльності керівництва ДСА України;

3) керівництво підрозділу охорони ДСА України.

3. Замовлення на допуск відвідувачів до об'єктів охорони здійснюється за допомогою внутрішньої автоматизованої телефонної станції (АТС) через чергового підрозділу охорони, при цьому черговий має право перевірити замовлення шляхом зворотного телефонного зв'язку.

4. Особам, визначеним Головою ДСА України, його заступниками, кадрова служба ДСА України оформлює тимчасові перепустки, які підписуються начальником цієї служби. Тимчасові перепустки оформлюються на строк, визначений Головою ДСА України, його заступниками.

5. Виготовлення бланків тимчасових перепусток здійснюється відповідним управлінням ДСА України з питань адміністративно-господарської діяльності. Облік та реєстрація тимчасових перепусток здійснюється кадровою службою.

6. Допуск відвідувачів за замовленнями здійснюється в супроводі працівника ДСА України в робочі дні з 9 год. 00 хв. до 17 год. 45 хв. Допуск відвідувачів за тимчасовими перепустками здійснюється в робочі дні в проміжок часу, визначений у відповідній тимчасовій перепустці.

7. Відвідувачі, які допускаються до об'єктів охорони за замовленнями, реєструються на пункті пропуску в журналі обліку відвідувачів із зазначенням осіб, що подали відповідне замовлення.

8. У разі потреби залишити відвідувача в об'єкті охорони в позаробочий час особа, яка подала замовлення, повинна до 17 год. 50 хв. повідомити про це чергового підрозділу охорони.

9. Відповідальність за дотримання режиму відвідувачами покладається на керівників структурних підрозділів та посадових осіб, які подали відповідні замовлення.

VI. Порядок допуску до адміністративних будинків ДСА України представників засобів масової інформації, іноземців та осіб без громадянства

1. Допуск до адміністративних будинків ДСА України представників засобів масової інформації, які прибули на офіційні заходи, що проводяться, здійснюється за акредитацією.

2. Акредитація проводиться на кожен захід окремо структурним підрозділом ДСА України, що відповідає за зв'язки зі ЗМІ, за відповідними заявками засобів масової інформації (їх представників). Акредитація ЗМІ здійснюється на підставі чинного законодавства України.

3. Структурний підрозділ ДСА України, що відповідає за зв'язки зі ЗМІ, не пізніше ніж за 1 день до прибуття подає керівництву підрозділу охорони списки акредитованих представників засобів масової інформації.

4. Представники засобів масової інформації, які прибули на офіційні заходи, що проводяться в ДСА України, на пункті пропуску надають працівникам охорони свої посвідчення, реєструються в журналі обліку відвідувачів та підлягають контролю на безпеку.

5. Працівник структурного підрозділу ДСА України, що відповідає за зв'язки зі ЗМІ, супроводжує представників засобів масової інформації до місця проведення відповідного заходу, а після його завершення - до пункту пропуску. Зазначений працівник ДСА України відповідає за дотримання режиму цими особами.

6. Представники засобів масової інформації повинні дотримуватися порядку допуску осіб до об'єктів охорони, приходити завчасно (не пізніше ніж за 15-20 хвилин) до початку заходу.

7. Допуск іноземців та осіб без громадянства до об'єктів охорони здійснюється за замовленням встановленої форми (Додаток 2) та погодженням з режимно-секретним сектором, яке подається до підрозділу охорони в одному примірнику, з дотриманням вимог, встановлених Порядком взаємодії Державної судової адміністрації України, територіальних управлінь Державної судової адміністрації України, апеляційних і місцевих судів під час прийому іноземних делегацій, груп та окремих іноземців, затвердженим наказом ДСА України від 18 листопада 2015 року № 199.

8. Здійснювати замовлення на допуск іноземців та осіб без громадянства до об'єктів охорони мають право:

1) Голова ДСА України, його заступники;

2) керівник структурного підрозділу забезпечення діяльності керівництва Державної судової адміністрації України, за дорученням Голови ДСА України або його заступників та погодженням з режимно-секретним сектором.

9. Залишати іноземців та осіб без громадянства на об'єктах охорони без супроводжуючої особи - ЗАБОРОНЕНО.

Ініціатори запрошення або уповноважені ними відповідальні особи супроводжують іноземців чи осіб без громадянства до місця, де має відбутися зустріч, а після її закінчення - до пункту пропуску та відповідають за дотримання режиму цими особами.

VII. Порядок доступу до об'єктів охорони ТЗКД, видача електронних перепусток

1. Доступ до ТЗКД здійснюється за електронними перепустками через турнікети у такому порядку:

1) працівників ДСА України - за ЕПП:

2) службового персоналу, осіб, які проходять практику або стажування в ДСА України, - за ЕПС;

3) відвідувачів у порядку розділу V, пунктів 1-7 розділу VI Тимчасової інструкції - у супроводі працівника ДСА України за його ЕПП;

2. ЕПС видаються кадровою службою ДСА України службовому персоналу й особам, які проходять практику або стажування в ДСА України, на строк виконання ними своїх обов'язків, проходження практики або стажування тощо.

3. ЕПП видаються кадровою службою ДСА України працівникам ДСА України на строк їх перебування в трудових відносинах з ДСА України.

4. Після закінчення строку дії ЕПС чи припинення трудових відносин ЕПС та ЕПП повертаються до кадрової служби ДСА України. У разі неповернення такі ЕПС та ЕПП анулюються, доступ до ТЗКД за ними блокується.

5. Турнікет знаходиться в заблокованому для проходу стані. Турнікет автоматично розблоковується (вмикається сигнал зеленого кольору) після піднесення до віконця зчитування дійсної електронної перепустки.

VIII. Порядок внесення (винесення), ввезення (вивезення) матеріальних цінностей та матеріальних носіїв секретної інформації

1. Внесення (винесення) матеріальних цінностей до (з) адміністративних будинків ДСА України та прилеглої до неї території здійснюється в робочий час:

1) за перепустками на право внесення (винесення) матеріальних цінностей на територію (з території), до адміністративних будинків або з адміністративних будинків об'єктів охорони (Додаток 2), що оформлюються за заявками керівників самостійних структурних підрозділів ДСА України та підписуються матеріально відповідальною особою або особою, яка його заміщує;

2) у супроводі відповідних представників структурних підрозділів ДСА України.

2. Співробітник охорони повинен перевірити відповідність майна, що переміщується, відповідному запису в перепустці.

3. Перепустка на переміщення матеріальних цінностей залишається в працівника підрозділу охорони, який на її зворотному боці зазначає дату й час переміщення матеріальних цінностей та ставить особистий підпис. Відпрацьовані перепустки в установленому порядку передаються працівнику відповідного структурного підрозділу ДСА України, який є матеріально відповідальною особою.

4. Внесення (винесення), ввезення (вивезення) матеріальних носіїв секретної інформації здійснюється з дозволу завідувача режимно-секретного сектору або особою, яка його заміщує.

IX. Порядок в'їзду (виїзду) на територію (з території) та паркування транспортних засобів на території ДСА України

1. В'їзд (виїзд) на територію (з території) та маркування на території ДСА України здійснюється відповідно до списків, які затверджуються наказом ДСА України:

1) службових транспортних засобів державних підприємств, що належать до сфери управління ДСА України, яким дозволено в'їзд (виїзд) на територію (з території) та паркування на території Державної судової адміністрації України;

2) транспортних засобів, що належать працівникам ДСА України, яким дозволено в'їзд (виїзд) на територію (з території) та паркування на території ДСА України;

3) транспортних засобів інших установ та організацій у робочий час.

2. В'їзд (виїзд) на територію (з території) ДСА України спеціально обладнаних транспортних засобів для вивозу твердих побутових відходів, автомобілів аварійних служб за викликом здійснюється з дозволу начальника адміністративно-господарського управління ДСА України або особи, яка виконує його обов'язки.

3. У разі пожежі, аварії, виходу з ладу технічних комунікацій працівники підрозділу охорони разом з працівниками відповідних структурних підрозділів ДСА України (у робочий час) забезпечують допуск до ДСА України спеціальних транспортних засобів відповідних аварійних служб, служб швидкої медичної допомоги, пожежно-рятувальної техніки тощо.

4. Пропуск на територію спеціальних транспортних засобів працівників аварійно-рятувальних загонів, аварійних, медичних служб, пожежної охорони тощо в разі виникнення надзвичайної ситуації здійснюється безперешкодно з перевіркою наявності в них спеціальних перепусток, а якщо такі перепустки відсутні, за наявності документа, що посвідчує особу, у супроводі працівника охорони або спеціально виділених працівників ДСА України.

5. В'їзд (виїзд) на територію (з території) ДСА України здійснюється через основні ворота з боку вул. Пилипа Орлика та в разі необхідності через резервні ворота з боку вул. Липської.

6. У разі встановлення спеціального режиму, або за наказом Голови ДСА України, на в'їзді (виїзді) на територію (з території) ДСА України може встановлюватися контрольно-пропускний пункт з огляду автотранспорту. При цьому водії службових автомобілів, а також власники автотранспорту за вимогою співробітника охорони зобов'язані надати вільний доступ до салону автомобіля, багажника та інших технічних ніш автомобіля для перевірки їх на відсутність заборонених для провезення речей.

Начальник юридичного
управління Державної судової
адміністрації України

Є. Пристрома


Додаток 1
до Тимчасової інструкції
з організації пропускного режиму
в Державній судовій адміністрації України

ЗРАЗОК
тимчасової перепустки

Начальник юридичного
управління Державної судової
адміністрації України

Є. Пристрома


Додаток 2
до Тимчасової інструкції
з організації пропускного режиму
в Державній судовій адміністрації України

ЗРАЗОК
перепустки на право внесення (винесення), ввезення (вивезення) матеріальних цінностей на територію (з території), до адміністративного будинку або з адміністративного будинку Державної судової адміністрації України

{Текст взято з сайту ДСА України http://dsa.court.gov.ua}

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: