open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна
                             
                             
КОЛЕГІЯ ДЕРЖАВНОГО КОМІТЕТУ ЯДЕРНОГО РЕГУЛЮВАННЯ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
19.10.2010 N 12

Про результати державної експертизи ядерної

та радіаційної безпеки попереднього звіту

з аналізу безпеки СВЯП-2 Чорнобильської АЕС

Будівництво сховища відпрацьованого ядерного палива "сухого"
типу (далі - СВЯП-2), призначеного для довгострокового зберігання
всього відпрацьованого ядерного палива (далі - ВЯП)
ДСП "Чорнобильська АЕС", є необхідною умовою зняття з експлуатації
енергоблоків N 1, 2, 3 та сховища відпрацьованого ядерного палива
"мокрого" типу (далі - СВЯП-1). Роботи зі спорудження СВЯП-2 були розпочаті у 2000 році, але
у 2003 році будівництво СВЯП-2 було призупинено через недоліки
проекту. При цьому згідно ліцензії від 13 травня 2003 р.
ЕО N 000124 "Будівництво ядерної установки (СВЯП-2)", умовами
поновлення виконання робіт були: затвердження доопрацьованого
проекту будівництва СВЯП-2 та узгодження з Держатомрегулюванням
попереднього звіту з аналізу безпеки (далі - ПЗАБ) СВЯП-2. 24 листопада 2009 року Держатомрегулювання отримав на розгляд
ПЗАБ та проектну документацію СВЯП-2. До виконання державної
експертизи ядерної та радіаційної безпеки зазначених документів
були залучені експерти ДНТЦ ЯРБ та RISKAUDIT. 23 липня 2010 року Держатомрегулювання направив до
ДСП "Чорнобильська АЕС" зауваження до ПЗАБ СВЯП-2, які були
викладені у спільному звіті ДНТЦ ЯРБ/RISKAUDIT про виконання
технічної оцінки N 1397" ДСП ЧАЕС. Сховище відпрацьованого
ядерного палива (СВЯП-2). Проект завершення будівництва. ПЗАБ та
проектна документація" (далі - Звіт N 1397). 30 вересня 2010 року Держатомрегулювання отримав на розгляд
від ДСП "Чорнобильська АЕС" доопрацьований ПЗАБ СВЯП-2. За результатами розгляду документації, що стосується
завершення проекту будівництва СВЯП-2 ЧАЕС, експертами зроблені
наступні висновки:
1. В ПЗАБ та проектній документації в цілому передбачені
проектні рішення для необхідних етапів поводження з ВЯП,
відпрацьованими додатковими поглиначами (далі - ВДП), подовжуючими
стрижнями (далі - ПС) та радіоактивними відходами (далі - РАВ).
2. Включені у ПЗАБ проектні критерії та вимоги базуються на
нормативних документах (далі - НД) України. Для певних проектних
критеріїв та вимог згідно з погодженою з Держатомрегулювання
Концепцією проведення порівняльного аналізу відповідності
стандартів, що застосовуються постачальником, стандартам, чинним в
Україні, використані НД США.
3. Зауваження, зазначені у Звіті N 1397, у доопрацьованому
ПЗАБ здебільшого враховані.
4. Проектна документація СВЯП-2 розроблена згідно з
ДБН А.2.2-3-2004 Державні будівельні норми "Проектування. Склад,
порядок розробки, погодження і затвердження проектної документації
для будівництва" ( v0008509-04 ) (далі - ДБН А.2.2-3-2004) для
стадії "проект" без надмірної деталізації проектних рішень щодо
елементів обладнання. Зауваження, пов'язані з детальним
обґрунтуванням проектних рішень, передбачено врахувати відповідно
до погодженого з Держатомрегулювання Рішення від 27.09.2010
N 69/4/2-70 "Про виконання деталізованих аналізів безпеки на
стадії робочого проектування та при розробці технічних
специфікацій на постачання обладнання СВЯП-2" (далі - Рішення
N 69/4/2-70). Згідно Рішення N 69/4/2-70 та відповідно до
ДБН А.2.2-3-2004, на третій стадії проектування "робоча
документація" передбачається виконання деталізованих аналізів
безпеки для груп взаємопов'язаного обладнання СВЯП-2 під час
розробки технічних специфікацій на постачання обладнання і систем.
Результати цих аналізів будуть представлені у окремих документах
і, в подальшому, інтегровані в Проміжний звіт з аналізу безпеки
СВЯП-2.
5. Залишаються відкритими питання, що будуть розглядатися на
наступній стадії проектування (робоча документація): - виконання за допомогою передбачених проектних рішень
операцій щодо поводження з пошкодженим ВЯП. - контроль параметрів, які характеризують стан двостінного
екранованого пеналу (ДСЕП) у контексті надійного виконання ним
функцій безпечного довготривалого зберігання ВЯП. - відокремлення ПС від відпрацьованих тепловиділяючих збірок
(ВТВЗ) та ВДП, установлення ПС у гільзи та розміщення гільз на
зберігання. Розглянувши надану ДСП "Чорнобильська АЕС" інформацію,
результати державної експертизи з ядерної та радіаційної безпеки
документації, що стосується проекту завершення будівництва СВЯП-2,
та з урахуванням виступів членів колегії і запрошених
колегія К О Н С Т А Т У Є:
1. ПЗАБ СВЯП-2 свідчить про відповідність в цілому проектних
рішень вимогам ядерної та радіаційної безпеки.
2. Документація, що стосується завершення проекту будівництва
СВЯП-2 ЧАЕС, отримала позитивну оцінку експертів ДНТЦ ЯРБ.
3. Зауваження, зазначені у Звіті N 1397, у доопрацьованому
ПЗАБ здебільшого враховані.
4. Питання, що залишаються відкритими і будуть розглядатися
на наступній стадії проектування "робоча документація", не
впливають на можливість поновлення робіт з реалізації проекту
завершення будівництва СВЯП-2. Враховуючи вищенаведене, колегія П О С Т А Н О В Л Я Є:
1. Схвалити Висновок державної експертизи ядерної та
радіаційної безпеки документації, що стосується завершення проекту
будівництва сховища відпрацьованого ядерного палива на
Чорнобильської АЕС (СВЯП-2).
2. Звернути увагу ДСП "Чорнобильська АЕС" щодо необхідності
безумовного вирішення під час розробки робочої документації та
технічних специфікацій на постачання питань, щодо стосуються: - поводження з ПС, ВДП та пошкодженим ВЯП; - контроль параметрів, які характеризують надійне виконання
ДСЕП функцій безпечного довготривалого зберігання ВЯП.
Голова О.Миколайчук
Секретар Т.Козулько

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: