open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна
                             
                             
МІЖВІДОМЧА КОМІСІЯ З МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ
П О В І Д О М Л Е Н Н Я
06.10.2009

Про застосування спеціальних заходів

щодо імпорту в Україну сірників

незалежно від країни походження

та експорту

29.09.2009 відбулося засідання Міжвідомчої комісії з
міжнародної торгівлі (далі - Комісія), на якому розглядалися
питання стосовно результатів проведення спеціального розслідування
щодо імпорту в Україну сірників (далі - Товар) незалежно від
країни походження та експорту. За результатами вказаного розгляду
Комісією прийнято рішення N СП-215/2009/4402-25 ( v-215324-09 )
"Про застосування спеціальних заходів щодо імпорту в Україну
сірників незалежно від країни походження та експорту" (далі -
Рішення Комісії).
Рішення Комісії було прийнято на підставі матеріалів
спеціального розслідування, що було ініційоване національним
товаровиробником ДП "Рівненська сірникова фабрика" та ТОВ
"Українська сірникова фабрика" і порушено Комісією 29.11.2008.
За результатами розгляду вказаних матеріалів Комісією було
встановлено:
1. Щодо наявності факту зростання обсягів імпорту в Україну
Товару. Протягом періоду розслідування (друге півріччя 2005 року -
перше півріччя 2008 року) обсяги імпорту в Україну Товару
незалежно від країни походження та експорту зростали: в абсолютних показниках: в II півр. 2007 р. - I півр. 2008 р.
порівняно з II півр. 2005 р. - I півр. 2006 р на 15,96 %,
порівняно з II півр. 2006 р. - I півр. 2007 р. на 15,2%; відносно виробництва Товару національного товаровиробника: у
II півр. 2007 р. - I півр. 2008 р. порівняно з II півр. 2005 р. -
I півр. 2006 р. на 28,75%, порівняно з II півр. 2006 р. - I півр.
2007 р. на 22,32%; відносно споживання Товару в Україні у II півр. 2007 р. - I
півр. 2008 р. порівняно з II півр. 2005 р. - I півр. 2006 р. на
6,97%, порівняно з II півр. 2006 р. - I півр. 2007 р. на 6,28%. На підставі вказаного Комісія дійшла висновку, що в період
розслідування мало місце зростання обсягів імпорту в Україну
Товару незалежно від країни походження та експорту.
2. Щодо наявності факту заподіяння значної шкоди
національному товаровиробникові. В II півр. 2007 р. - I півр. 2008 р.: - обсяги виробництва подібного Товару та використання
виробничих потужностей національного товаровиробника порівняно з
II півр. 2005 р. - I півр. 2006 р. скоротились на 10%, та на 5,8%
порівняно з II півр. 2006 р. - I півр. 2007 р.; - обсяги продажу подібного Товару національного
товаровиробника на внутрішньому ринку України скоротились на
16,14% відносно II півр. 2005 р. - I півр. 2006 р. та на 14,34%
порівняно з II півр. 2006 р. - I півр. 2007 р.; - загальні обсяги залишків подібного Товару на складах
порівняно з II півр. 2005 р. - I півр. 2006 р. зросли на 273,02%; - кількість працюючих на підприємстві національного
товаровиробника скоротилась на 5,46% порівняно з II півр.
2005 р. - I півр. 2006 р., а також порівняно з II півр. 2005 р. -
I півр. 2006 р. показник продуктивності праці національного
товаровиробника зменшився на 8%. Ураховуючи вищевикладене Комісія дійшла висновку, що наведені
фактори свідчать про наявність факту заподіяння значної шкоди
національному товаровиробникові протягом періоду розслідування.
3. Щодо наявності причинно-наслідкового зв'язку між
зростанням обсягів імпорту в Україну Товару та заподіянням значної
шкоди національному товаровиробникові. Протягом періоду розслідування відбувалося збільшення обсягів
імпорту в Україну Товару як в абсолютних показниках так і відносно
споживання та виробництва подібного Товару національним
товаровиробником. При цьому рівень цін, за якими здійснювався
імпорт в Україну Товару був нижчим за ціни продажу подібного
Товару національним товаровиробником та нижчим за його
собівартість. За умови наявності такого рівня цін, національний
товаровиробник не мав змоги підвищити ціни продажу подібного
Товару на внутрішньому ринку України до позитивного рівня
рентабельності. Вказані умови імпорту в Україну Товару призвели до витіснення
національного товаровиробника із внутрішнього ринку, а саме:
скорочення його питомої ваги у споживанні Товару на внутрішньому
ринку України з 23,54% у II півр. 2005 р. - I півр. 2006 р. до
18,21% у II півр. 2007 р. - I півр. 2008 р. При цьому необхідно
зазначити, що частка імпортованого Товару у споживанні на
внутрішньому ринку України навпаки збільшилась з 76,46% до 81,79%
у відповідні періоди. В свою чергу зростаючий обсяг імпорту в Україну Товару та
умови його здійснення призвели до скорочення обсягів продажу
подібного Товару на внутрішньому ринку України, зменшення обсягів
виробництва подібного Товару, використання виробничих потужностей,
кількості працюючих на підприємстві національного товаровиробника
та до збільшення залишків подібного Товару на складах
національного товаровиробника. На підставі вказаного Комісія дійшла висновку, що існує
причинно-наслідковий зв'язок між зростанням обсягів імпорту в
Україну Товару та заподіянням значної шкоди національному
товаровиробникові.
4. Щодо відповідності застосування спеціальних заходів
національним інтересам України. Застосування спеціальних заходів позитивно вплине на
відновлення конкуренції на внутрішньому ринку України та призведе
до усунення впливу диспропорції у торгівлі. На підставі викладеного Комісією зроблено висновок, що
національні інтереси вимагають застосування спеціальних заходів
щодо імпорту в Україну Товару. Ураховуючи вищевикладене та керуючись положеннями статті 16
Закону України "Про застосування спеціальних заходів щодо імпорту
в Україну" ( 332-14 ), Комісія застосувала спеціальні заходи
незалежно від країни походження та експорту щодо імпорту в Україну
товару, що має такий опис: сірники, крім піротехнічних виробів товарної позиції 3604, що
класифікуються згідно з УКТЗЕД ( 2371а-14, 2371б-14, 2371в-14,
2371г-14 ) за кодом 3605 00 00 00. Спеціальні заходи застосовано строком на три роки, шляхом
запровадження справляння спеціального мита, розмір ставки якого
становить 11,3%. Рішення Комісії ( v-215324-09 ) набирає чинності через
30 днів з дня опублікування цього повідомлення.

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: