open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Чинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ПРОМИСЛОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 11 від 10.01.2002

Про Українську дизайн-ергономічну раду з меблів

Для забезпечення контролю та захисту споживчого ринку від
неякісної продукції і підвищення її конкурентоспроможності, на
виконання Указу Президента України від 23.02.2001 р. N 113/2001
( 113/2001 ) "Про заходи щодо підвищення якості вітчизняної
продукції", Н А К А З У Ю:
1. Створити при Міністерстві промислової політики України
Українську дизайн-ергономічну раду з меблів (УДЕР). Доручити їй, з
урахуванням вимог сучасного дизайну та ергономіки, оцінювати
архітектурно-художній рівень виробів меблів, які виготовляються та
готуються до освоєння у виробництві, а також давати рекомендації
щодо постановки на виробництво наборів та окремих виробів
побутових меблів, меблів для громадських споруд, приймати рішення
щодо зняття з виробництва застарілих моделей меблів.
2. Затвердити: 2.1. Положення про Українську дизайн-ергономічну раду з
меблів та експертну комісію згідно з додатком N 1. 2.2. Склад Української дизайн-ергономічної ради з меблів
згідно з додатком N 2. 2.3. Положення про дизайн-ергономічну раду підприємства
згідно з додатком N 3. 2.4. Склад експертної комісії Української дизайн-ергономічної
ради згідно з додатком N 4.
3. Рекомендую керівникам виробничих, науково-виробничих
підприємств та організацій всіх форм власності та підпорядкування,
що виготовляють меблі: 3.1. Переглянути до 01.03.2002 року положення про
дизайн-ергономічну раду з меблів підприємства з урахуванням
положення, затвердженого цим наказом (додаток N 3). Затвердити
склад ради. 3.2. Встановити тісні зв'язки з територіальними органами у
справах захисту прав споживачів та державними центрами
стандартизації, метрології та сертифікації (ДЦСМС) Держстандарту
України з питань якості товарів та захисту споживачів від
неякісної продукції. Включити їхніх представників (за згодою) до
складу дизайн-ергономічних рад підприємств.
4. Українській дизайн-ергономічній раді з меблів,
дизайн-ергономічним радам підприємств: 4.1. З метою постійного підвищення естетичного і технічного
рівня виробів з урахуванням останніх досягнень дизайну та
ергономіки, підвищення відповідальності перед споживачами і
створення умов для виготовлення конкурентоспроможної продукції
затверджувати зразки-еталони виробів підприємств, забезпечити
розгляд та видачу рекомендацій щодо впровадження у виробництво
нових і модернізованих зразків виробів побутових меблів та меблів
для громадських споруд, а також фурнітури. 4.2. Доручити затвердження технічних описів на набори меблів
та окремі вироби Голові УДЕР. 4.3. Практикувати проведення виїзних засідань УДЕР з розгляду
зразків в регіонах разом з дизайн-ергономічними радами
підприємств. 4.4. Ярлик зразка-еталона підписується директором
підприємства і представником розробника, затверджується
територіальним органом Держстандарту України.
5. Українському державному інституту по проектуванню меблів
та столярних виробів "Укрдіпромеблі": 5.1. Організувати реєстрацію всіх затверджених технічних
описів меблів, незалежно від підпорядкування підприємств, що їх
виготовляють. 5.2. Переглянути до 01.04.2002 року картотеку технічних
описів, технічної документації на меблі, розроблених до 2000 року,
на предмет їх відповідності вимогам ринку та внесення пропозиції
про закінчення терміну їх дії.
6. Вважати таким, що втратив чинність, спільний наказ
Мінпрому України та Держстандарту України від 14.08.98 N 292/627
( v0292220-98 ).
Міністр В.М.Гуреєв
Додаток N 1

до наказу Мінпромполітики

України

від 10 січня 2002 р. N 11

Положення

про Українську дизайн-ергономічну раду з меблів (УДЕР)

та експертну комісію (ЕК) УДЕР

1. Загальні положення
1.1. Українська дизайн-ергономічна рада з меблів (УДЕР) є
головною в системі дизайн-ергономічних рад з меблів в Україні.
1.2. Українська дизайн-ергономічна рада має постійно діючий
орган - експертну комісію (ЕК), яка попередньо розглядає подані
матеріали та зразки меблів і разом з представником підприємства
представляє їх УДЕР.
1.3. Українська дизайн-ергономічна рада з меблів свою
діяльність спрямовує на: - проведення художньої і технічної політики в проектуванні та
виробництві меблів, яка б забезпечувала вимоги внутрішнього та
зовнішнього ринків; - постійне поповнення асортименту новими зразками, які
відповідають вимогам сучасного дизайну і ергономіки.
1.4. Українська дизайн-ергономічна рада з меблів та експертна
комісія у своїй діяльності керуються чинним законодавством,
нормативно-технічними документами, інформацією про стан і
тенденції розвитку художньої культури, дизайну, ергономіки,
техніки, а також цим Положенням.
2. Основні положення
2.1. Основними положеннями Української дизайн-ергономічної
ради з меблів є: - підвищення споживчого, естетичного, архітектурно-художнього
та конструкційно-технологічного рівня меблів; - розгляд натурних зразків, а також проектів та іншої
технічної документації; - сприяння творчій діяльності дизайнерів, художників,
конструкторів, народних умільців.
3. Функції
3.1. Українська дизайн-ергономічна рада з меблів у
відповідності з покладеними на неї завданнями здійснює: - розробку методичних основ художньої і технічної політики з
урахуванням досягнень сучасного дизайну і ергономіки щодо
асортименту, форм і конструкцій меблів; - дає рекомендації щодо постановки на виробництво наборів
побутових меблів, меблів для громадських споруд; - приймає рішення щодо зняття з виробництва застарілих
моделей меблів; - дає рекомендації щодо обмеження терміну дії технічної
документації або зняття з виробництва виробів меблів, які на
момент розгляду перестали відповідати вимогам сучасного дизайну,
напрямків моди, раціонального використання матеріалів, технології
та екології; - дає оцінку споживчих (функціональних, естетичних,
ергономічних, екологічних тощо), технічних, технологічних,
економічних показників якості представленої на розгляд продукції з
врахуванням діючих стандартів та іншої нормативної документації.
3.2. На розгляд Української дизайн-ергономічної ради
подаються зразки з протоколами випробувань, скороченим технічним
описом та кольоровими фотографіями виробів розміром 13 х 48 см.
3.3. Українська дизайн-ергономічна рада розглядає
представлені зразки з матеріалами і в десятиденний строк секретар
направляє замовнику витяг з протоколу засідання УДЕР.
3.4. Українська дизайн-ергономічна рада проводить засідання
кожний місяць в інституті "Укрдіпромеблі" при наявності заявок та
відповідної документації від підприємств.
3.5. По окремому кошторису, на прохання підприємств
замовників, проводяться виїзні засідання Української
дизайн-ергономічної ради разом з регіональною дизайн-ергономічною
радою або дизайн-ергономічною радою підприємства.
3.6. Експертна комісія має право самостійно розглядати
пропозиції підприємств щодо заміни фурнітури, варіантів личкування
та оздоблення, заміни конструкції виробів, яка не відбивається на
зовнішньому вигляді наборів, гарнітурів та окремих виробів і
приймати відповідні рішення без розгляду на засіданні УДЕР.
3.7. Експертна комісія проводить засідання раз на тиждень в
інституті "Укрдіпромеблі".
3.8. Секретар експертної комісії у тижневий термін направляє
замовнику витяг з протоколу засідання ЕК.
4. Склад Української державної дизайн-ергономічної

ради і меблів та порядок її роботи
4.1. До складу ради включаються висококваліфіковані
спеціалісти підприємств, проектних організацій, Держстандарту,
дипломовані художники, архітектори, дизайнери, основні споживачі.
4.2. Для проведення робочих та виїзних засідань призначається
група спеціалістів - членів УДЕР, яку очолює голова або заступник
голови УДЕР за обов'язковою участю представників територіальних
органів Держстандарту, а також архітекторів і дизайнерів.
4.3. Голова УДЕР має право вносити пропозиції щодо доповнення
та оновлення складу ради.
4.4. На секретаря УДЕР покладаються обов'язки ведення
протоколів засідань, підготовки питань до розгляду на засіданнях
ради, контролю за виконанням рішень, оформлення документів.
4.5. Рішення УДЕР оформлюється окремими протоколами. Протокол
підписує голова УДЕР і секретар.
Додаток N 2

до наказу Мінпромполітики

України

від 10 січня 2002 р. N 11

Склад

Української дизайн-ергономічної ради з меблів (УДЕР)
1. Варениця В.О. - голова ради, член ради з дизайну при
Кабінеті Міністрів України, заслужений працівник промисловості
України, начальник Управління меблевої та деревообробної
промисловості Мінпромполітики України. 2. Калачов О.М. - заступник голови ради, голова експертної
комісії, заслужений працівник промисловості України, заступник
директора Українського державного інституту по проектуванню меблів
та столярних виробів (Укрдіпромеблі). 3. Зубленко І.В. - секретар ради, головний спеціаліст
Управління меблевої та деревообробної промисловості
Мінпромполітики України. 4. Баб'як О.М. - начальник Управління по державному нагляду і
підтвердженню відповідності Держстандарту України (за згодою) 5. Войтко М.Ф. - головний інженер АТ "Київський меблевий
комбінат" 6. Емішянц С.А. - заступник генерального директора
Української комерційно-виробничої асоціації "Меблі". 7. Закусило М.М. - заступник директора ТзОВ "Вісмут", м.Київ. 8. Калачова Л.В. - завідувач сектором технічних описів
відділу конструювання меблів Українського державного інституту по
проектуванню меблів та столярних виробів (Укрдіпромеблі). 9. Молюкова О.Г. - головний архітектор відділу конструювання
меблів Українського державного інституту по проектуванню меблів та
столярних виробів (Укрдіпромеблі). 10. Плонський І.А. - директор фірми "Мебліінсервіс",
акціонерне товариство "Харківдерев". 11. Прусак В.Ф. - завідувач кафедри дизайну Українського
державного лісотехнічного університету м.Львів (за згодою). 12. Сухіцький В.В. - керівник дизайн-бюро "Золотое сечение",
м.Київ (за згодою). 13. Тижневий О.А. - архітектор акціонерного товариства
"Лагода". 14. Тимофеєва Л.Л. - головний спеціаліст Управління правового
забезпечення, звернень громадян та апеляцій Держстандарту України. 15. Швець Н.Ф. - архітектор інституту "Діпроцивільпромбуд". 16. Шитєв Б.М. - голова правління акціонерного товариства
"Мукачівський інститут меблів". 17. Щеглова Н.С. - товарознавець 1 категорії акціонерного
товариства "Будинок меблів" (за згодою).
Додаток N 3

до наказу Мінпромполітики

України

від 10 січня 2002 р. N 11

Положення

про дизайн-ергономічну раду з меблів (ДЕР) підприємства

1. Загальні положення
1.1. Дизайн-ергономічна рада з меблів (ДЕР) створюється у
відповідності з наказом Мінпрому України від 06.03.97 N 38 у
виробничому підприємстві і функціонує в межах єдиної системи.
1.2. ДЕР підприємства несе відповідальність за
обгрунтованість рекомендацій щодо моделей меблів для масового
виробництва.
1.3. ДЕР підприємства в своїй роботі керується рекомендаціями
УДЕР, нормативно-технічною документацією, інформацією про ринок,
стан і тенденції розвитку культури, дизайну, техніки та цим
Положенням.
2. Основні положення
2.1. Основним завданням ДЕР є підвищення споживчого,
естетичного, технологічного рівня меблів.
3. Функції
3.1. ДЕР підприємства: - приймає рішення щодо постановки на виробництво дослідних
партій наборів, гарнітурів, комплектів, окремих меблевих виробів
та виробів малих форм в кількості 100 шт. (комплектів, наборів,
одиниць), але не більше, як на 3 місяці з моменту затвердження
зразка та початку виробництва, для вивчення споживчого попиту.
Після випуску партії меблів в зазначеній кількості або закінчення
терміну виготовлення дослідної партії, для отримання рекомендації
щодо постановки зразків меблів на виробництво, необхідно рішення
Української дизайн-ергономічної ради з меблів; - розглядає технічний рівень зразків і доцільність їх
експонування на виставках-ярмарках; - опломбовує зразки для виготовлення дослідних партій разом з
розробником і представником територіального органу Держстандарту
та споживача; - розглядає наслідки реалізації дослідних партій меблів і при
необхідності дає пропозиції для розгляду на засіданні УДЕР; - приймає рішення щодо зняття з виробництва застарілих
моделей меблів.
4. Склад дизайн-ергономічної ради з меблів підприємства
4.1. До складу ДЕР підприємства входять: - висококваліфіковані спеціалісти підприємства, представник
головної проектної організації галузі, автори розробки,
дипломовані художники, архітектори, дизайнери, представники
основного споживача, територіального органу Держстандарту, та
інших зацікавлених відомств.
4.2. До складу ДЕР повинні входити не менше 7 чоловік.
4.3. Особистий склад ради затверджується директором
підприємства строком на 3 роки.
4.4. Протокол засідання ради підписує голова ДЕР і секретар.
Додаток N 4

до наказу Мінпромполітики

України

від 10 січня 2002 р. N 11

Склад

експертної комісії Української дизайн-ергономічної

ради з меблів (ЕК)
1. Калачов О.М. - голова комісії, заступник голови ради,
голова експертної комісії, заслужений працівник промисловості
України, заступник директора Українського державного інституту по
проектуванню меблів та столярних виробів (Укрдіпромеблі). 2. Бекер Л.С. - заступник завідувача відділу, завідувач
сектором відділу конструювання меблів Українського державного
інституту по проектуванню меблів та столярних виробів
(Укрдіпромеблі). 3. Берестян Л.В. - заступник завідувача лабораторії
випробувань опорядження та нових матеріалів Українського
державного інституту по проектуванню меблів та столярних виробів
(Укрдіпромеблі). 4. Дубова Л.І. - провідний інженер з стандартизації
лабораторії випробувань опорядження та нових матеріалів
Українського державного інституту по проектуванню меблів та
столярних виробів (Укрдіпромеблі). 5. Калачова Л.В. - секретар комісії, завідувач сектором
технічних описів відділу конструювання меблів Українського
державного інституту по проектуванню меблів та столярних виробів
(Укрдіпромеблі). 6. Клименко С.В. - керівник групи сертифікації Органу
сертифікації Українського державного інституту по проектуванню
меблів та столярних виробів (Укрдіпромеблі). 7. Молюкова О.Г. - головний архітектор відділу конструювання
меблів Українського державного інституту по проектуванню меблів та
столярних виробів (Укрдіпромеблі). 8. Тижнева В.П. - завідувач сектором відділу конструювання
меблів Українського державного інституту по проектуванню меблів та
столярних виробів (Укрдіпромеблі).

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: