open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна
                             
                             
КОЛЕГІЯ ДЕРЖАВНОГО КОМІТЕТУ ЯДЕРНОГО РЕГУЛЮВАННЯ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
30.09.2010 N 11

Щодо координації та оптимізації інформаційних

проектів Держатомрегулювання

Взаємодія з громадськістю є пріоритетним напрямом діяльності
Держатомрегулювання, що має на меті створення сприятливих умов та
забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації
державної політики у сфері забезпечення ядерної і радіаційної
безпеки та налагодження ефективної взаємодії з інститутами
громадянського суспільства. Загальні засади взаємодії з громадськістю викладені у
комунікаційній стратегії Держатомрегулювання, яка є складовою
Стратегії розвитку системи регулювання ядерної та радіаційної
безпеки в Україні на 2008-2012 роки. Для ефективної та результативної взаємодії з громадськістю
Держатомрегулювання активно застосовує сучасні
інформаційно-комунікаційні технології. У 2001 році з метою інформування громадськості про стан
ядерної та радіаційної безпеки в Україні та діяльності регулюючого
органу було створено веб-сайт Держатомрегулювання
(www.snrc.gov.ua). Щоденно на веб-сайті розміщуються відомості про стан
енергоблоків АЕС України та порушення в їх роботі; щотижня -
короткі довідки про стан експлуатаційної безпеки енергоблоків. На
сайті можна також ознайомитися зі спеціалізованими новинами,
нормативно-правовими актами, планами робіт та звітами
Держатомрегулювання, а також взяти участь в обговоренні проектів
нормативно-правових актів та актуальних питань ядерної та
радіаційної безпеки. Для покращення роботи сайту
Держатомрегулювання регулярно впроваджуються заходи з його
удосконалення із застосуванням інтерактивних технологій. Проте показники відвідування веб-сайту залишаються низькими -
в середньому близько 500 відвідувань на місяць. Такий стан речей зумовлений низкою чинників. Серед яких,
передусім, існуючі вимоги до структури та контенту сайтів органів
виконавчої влади, що передбачають наявність обов'язкових
елементів, які ускладнюють навігацію та сприйняття надаваної
інформації; обмежена можливість змінювати структуру сайту, що була
створена розробником ("Softline") за шаблоном, що використовувався
для усіх органів виконавчої влади при створенні "Урядового
порталу", без урахування специфіки діяльності кожного з них. Ще один чинник - специфіка поширюваної Держатомрегулюванням
інформації. Більшість питань, що перебувають у компетенції
Держатомрегулювання, і висвітлюються на сторінках сайту,
потребують наявності спеціалізованих знань у сфері ядерної та
радіаційної безпеки. Це, в свою чергу, є причиною виокремлення
вузької цільової аудиторії сайту, яка складається переважно з
ліцензіатів, професійних та екологічних громадських організацій,
спеціалізованих засобів масової інформації. З огляду на викладене вище, Держатомрегулювання провадиться
постійна робота щодо вдосконалення інформаційної інфраструктури, а
саме її веб-складової, з метою подальшого розвитку засобів
ефективної інформаційної взаємодії з громадськістю. Для досягнення позитивних результатів в окресленому напрямку
Держатомрегулювання залучає як власні ресурси, так і міжнародну
технічну допомогу. На поточний момент Держатомрегулювання бере участь у
реалізації трьох проектів, пов'язаних із вдосконаленням
веб-складової інформаційної інфраструктури: - "Розробка контенту та формату веб-сторінки з інформацією
просвітницького характеру для населення" - науково-дослідна
робота, що виконується ДП "Інфоатом" за замовленням
Держатомрегулювання; - "Розробка сайту з питань ядерної безпеки, радіаційного
захисту та нерозповсюдження ядерної зброї в Україні"; - Вдосконалення зв'язків з громадськістю та інформаційної
стратегії в рамках проекту "Підтримка у вдосконаленні практичного
впровадження радіаційного моніторингу довкілля (РМД) в Україні". Метою усіх зазначених вище проектів є покращення якості
інформування громадськості з питань ядерної та радіаційної безпеки
шляхом розвитку веб-складової інформаційної діяльності
Держатомрегулювання; створення доступних і ефективних інструментів
інформування широких кіл громадськості з питань ядерної та
радіаційної безпеки. Однак, реалізація кожного з проектів здійснюється автономно,
що може призвести до неефективного використання інтелектуальних,
технічних та фінансових ресурсів. Скоординованість усіх проектів
та зусиль з їх реалізації, чітке визначення спільних цілей та
пріоритетів дозволить уникнути недоцільного витрачання ресурсів.
Максимальний позитивний результат може бути досягнутий шляхом
об'єднання усіх інтернет-проектів в єдиний проект на базі одного
веб-ресурсу. Враховуючи наведене, колегія К О Н С Т А Т У Є:
1. Необхідність створення під управлінням Держатомрегулювання
нового допоміжного веб-ресурсу з метою підвищення рівня
поінформованості та інтересу до питань ядерної та радіаційної
безпеки широких кіл громадськості, у тому числі молоді.
2. Доцільність об'єднання ресурсів за проектами, що
реалізуються Держатомрегулювання, й спрямовані на розвиток
веб-складової інформаційної діяльності Держатомрегулювання; та
необхідність залучення додаткових фінансових ресурсів для
підтримки нового веб-ресурсу в актуальному стані. Заслухавши надану інформацію та прийнявши до уваги результати
обговорення, колегія П О С Т А Н О В Л Я Є:
1. Визнати, що в цілому діяльність Держатомрегулювання в
частині взаємодії з громадськістю є задовільною. Використовувані
Держатомрегулювання інструменти дозволяють підтримувати ефективний
та взаємовигідний діалог з громадськістю. Разом з тим, питання
підвищення поінформованості та інтересу до тематики ядерної та
радіаційної безпеки широких кіл громадськості лишається відкритим.
2. Директору ДП "Інфоатом" Фрідман Д.М. підготувати та надати
пропозиції щодо можливості об'єднання ресурсів за проектами, що
реалізуються Держатомрегулювання, й спрямовані на розвиток
веб-складової інформаційної діяльності Держатомрегулювання. Термін - до кінця грудня 2010 року.
3. Начальнику Інформаційно-кризового управління Ананенку О.М.
та начальнику Відділу міжнародного співробітництва та європейської
інтеграції Зенюк Л.О. проаналізувати можливість залучення
міжнародної технічної допомоги для створення під управлінням
Держатомрегулювання нового допоміжного веб-ресурсу з метою
підвищення рівня поінформованості та інтересу до питань ядерної та
радіаційної безпеки широких кіл громадськості, його технічного
запуску та подальшої підтримки.
Голова О.Миколайчук
Секретар Т.Козулько

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: