open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна
                             
                             
КОНСУЛЬТАТИВНО-ДОРАДЧА РАДА

З ПИТАНЬ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

ПРИ ГОЛОВІ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Р І Ш Е Н Н Я

від 26 серпня 2004 року N 11

Київ
Про хід виконання рішень Консультативно-дорадчої

ради з питань місцевого самоврядування при

Голові Верховної Ради України, прийнятих

на засіданні 18 червня 2004 року

в місті Донецьку

Консультативно-дорадча рада в и р і ш и л а:
Інформацію про хід виконання рішень Консультативно-дорадчої
ради з питань місцевого самоврядування при Голові Верховної Ради
України, прийнятих на засіданні 18 червня 2004 року в місті
Донецьку, взяти до відома.

Голова Верховної Ради України В.ЛИТВИН

ІНФОРМАЦІЯ

Про хід виконання рішень Консультативно-дорадчої

ради з питань місцевого самоврядування при

Голові Верховної Ради України, прийнятих на

засіданні 18 червня 2004 року в місті Донецьку

На виконання рішення Консультативно-дорадчої ради N 4 від
18 червня 2004 року "Про виконання Державного бюджету України у
поточному році, Основні напрями бюджетної політики на 2005 рік та
зміни до Бюджетного кодексу України" пропозиції Асоціації міст
України та громад, Української асоціації місцевих та регіональних
влад, Комітету Верховної Ради України з питань культури та
духовності, обласних, Київської та Севастопольської міських рад до
Основних напрямів бюджетної політики на 2005 рік, змін до ряду
законів було розглянуті Комітетом Верховної Ради України з питань
бюджету. Ряд пропозицій були враховані в Законі України "Про
міжбюджетні відносини між районним бюджетом та бюджетами
територіальних громад сіл, селищ, міст та їх об'єднань", який
вступив в дію з 29 липня поточного року.
Відповідно до рішення Консультативно-дорадчої ради N 5 від
18 червня 2004 року "Про проект Постанови Верховної Ради України
"Про Положення про посвідчення і нагрудні знаки депутатів місцевих
рад та сільських, селищних, міських голів" Комітет Верховної Ради
України з питань державного будівництва та місцевого
самоврядування мав внести вищезазначений законопроект на розгляд
Верховної Ради України. Станом на 26.08.04 такий проект не
вносився.
Управління по зв'язках з місцевими органами влади і органами
місцевого самоврядування працює над виконанням рішення
Консультативно-дорадчої ради N 6 від 18 червня 2004 року "Про
вдосконалення інформаційно-пошукової системи
"Адміністративно-територіальний устрій України. Органи місцевого
самоврядування". 13 червня поточного року проведено нараду за
участю посадових осіб Секретаріатів Верховної Ради Автономної
Республіки Крим, Київської та Севастопольської міських, виконавчих
апаратів обласних рад, на якій розглянуто питання підготовки
інформації про депутатів місцевих рад у електронному вигляді. На
сьогоднішній день відповідно до встановлених строків інформація
надходить з місць та обробляється в Управлінні.
Ряд заходів здійснено на виконання рішення
Консультативно-дорадчої ради 7 від 18 червня 2004 року "Про
вдосконалення системи навчання посадових осіб органів місцевого
самоврядування та депутатів місцевих рад, підвищення її
ефективності".
Національною академією державного управління при Президентові
України підготовлено та внесено на розгляд Кабінету Міністрів
України проект Комплексної програми розвитку Академії на
2005-2009 роки, якою передбачається:
збільшення щороку обсягів державного замовлення щодо
підготовки і підвищення кваліфікації державних службовців та
посадових осіб місцевого самоврядування;
подальше розширення переліку спеціальностей і спеціалізацій
освітньої галузі "Державне управління" з урахуванням проблем
регіонального розвитку та місцевого самоврядування. Зокрема,
планується зазначені, вище спеціалізації трансформувати у
відповідні спеціальності - "місцеве самоврядування", "управління
містом";
впровадження в навчальний процес сучасних освітніх
технологій, зокрема заочно-дистанційної форми підготовки,
створення з цією метою Міжрегіональної електронної мережі
дистанційного навчання на базі регіональних, інститутів Академії,
що значно розширює можливості залучення до навчання керівних
посадових осіб місцевого самоврядування без відриву від основної
діяльності.
За інформацією Міністерства освіти і науки України при
підготовці фахівців у вищих юридичних закладах у програми
відповідних навчальних дисциплін включено розділи "Основи
депутатської діяльності" та "Правові засади служби в органах
місцевого самоврядування". Для забезпечення більш глибокого
вивчення проблем місцевого самоврядування за останні роки видано
п'ять підручників та навчальних посібників.
Головдержслужба України започаткувала роботу з Міністерством
праці та соціальної політики України з питань розробки детальних
професійно-кваліфікаційних характеристик посад в органах місцевого
самоврядування, створено типову Програму навчання депутатів
місцевих рад, сільських, селищних, міських голів, яка
запроваджується Центрами перепідготовки та підвищення кваліфікації
працівників органів державної влади, органів місцевого
самоврядування, керівників державних підприємств, установ та
організацій.
З метою об'єктивного висвітлення діяльності, посадових осіб
органів місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад,
підвищення їх професійного рівня Державний Комітет телебачення і
радіомовлення України вирішує питання про започаткування
спеціальних телерадіопередач на УТ-1 і УР-1.
Управління по зв'язках з місцевими

органами влади і органами місцевого

самоврядування Апарату

Верховної Ради України

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: