open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Нечинна
                             
                             
ГЕНЕРАЛЬНА ПРОКУРАТУРА УКРАЇНИ
Н А К А З
07.05.2004 N 10гн
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Генеральної

прокуратури

N 10гн ( v0010900-11 ) від 21.06.2011 }
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Генеральної

прокуратури

N 10гн ( v0010900-09 ) від 21.12.2009 - втратив

чинність на підставі Наказу Генеральної прокуратури

N 10гн-5 ( v_010900-10 ) від 31.12.2010 }
Про організацію прокурорського нагляду

за додержанням законодавства у сфері

боротьби з корупцією
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами Генеральної

прокуратури

N 10гн-5 ( v_010900-10 ) від 31.12.2010

N 1/2гн-1 ( v01_2900-11 ) від 18.03.2011 }
З метою забезпечення належної організації прокурорського
нагляду за додержанням та виконанням Закону України "Про боротьбу
з корупцією" ( 356/95-ВР ), інших законодавчих актів у сфері
боротьби і протидії корупції, керуючись ст. 15 Закону України "Про
прокуратуру" ( 1789-12 ), Н А К А З У Ю:
1. Заступникам Генерального прокурора України, начальникам
структурних підрозділів Генеральної прокуратури України,
прокурорам Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і
Севастополя, військовим прокурорам регіонів і Військово-Морських
Сил України, міським, районним, районним у містах, міжрайонним, а
також прирівняним до них прокурорам забезпечити ефективну
організацію наглядової діяльності щодо виявлення, запобігання та
протидії корупції. Насамперед зосередити зусилля на забезпеченні:
1.1. Захисту прав і законних інтересів фізичних та юридичних
осіб, інтересів держави і суспільства від корупційних
правопорушень.
1.2. Поновлення порушених прав, відшкодування заподіяної
шкоди, виявлення та усунення причин і умов, які сприяли
корупційним проявам.
1.3. Притягнення до відповідальності винних у вчиненні
корупційних правопорушень лише на підставах і в порядку
встановленому законом.
2. Нагляд за додержанням законів у сфері боротьби з корупцією
здійснювати:
2.1. Підрозділам нагляду за додержанням законів органами, які
проводять оперативно-розшукову діяльність, дізнання та досудове
слідство, Генеральної прокуратури України та прокуратур АР Крим,
областей, міст Києва і Севастополя: 2.1.1. За органами внутрішніх справ, податкової міліції,
Служби безпеки України при розслідуванні кримінальних справ про
злочини з ознаками корупції. Пункт 2.1.1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Генеральної
прокуратури N 10гн-5 ( v_010900-10 ) від 31.12.2010 } 2.1.2. За розслідуванням кримінальних справ слідчими органів
прокуратури про злочини цієї категорії, вчинені працівниками
правоохоронних органів (за винятком прокуратури і суду).
2.2. Підрозділам нагляду за розслідуванням кримінальних справ
слідчими органів прокуратури, нагляду за додержанням і
застосуванням законів на транспорті Генеральної прокуратури
України прокуратур АР Крим, областей, міст Києва і Севастополя -
за розслідуванням слідчими органів прокуратури кримінальних справ
про злочини з ознаками корупції.
2.3. Головному управлінню військових прокуратур Генеральної
прокуратури України, військовим прокурорам регіонів та
Військово-Морських Сил України за: - Військовою службою правопорядку у Збройних Силах України; - Міністерством оборони України, Збройними Силами України та
іншими військовими формуваннями, на їх підприємствах, в установах
і організаціях; - розслідуванням слідчими органів військової прокуратури
кримінальних справ про злочини з ознаками корупції. Пункт 2.3 в редакції Наказу Генеральної прокуратури N 10гн-5
( v_010900-10 ) від 31.12.2010 }
2.4. Підрозділам захисту прав і свобод громадян та інтересів
держави Генеральної прокуратури України та прокуратур АР Крим,
областей, міст Києва і Севастополя - за виконанням законів у сфері
боротьби з корупцією міністерствами і відомствами, місцевими
органами виконавчої влади та самоврядування, керівниками державних
підприємств, установ, організацій, їх структурних підрозділів, а
також про адміністративні правопорушення за протоколами,
складеними органами прокуратури.
2.5. Головному управлінню нагляду за додержанням законів
спецпідрозділами та іншими органами, які ведуть боротьбу з
організованою злочинністю і корупцією, та галузевим відділам і
управлінням прокуратур Автономної Республіки Крим, областей, міст
Києва і Севастополя за виконанням Закону України "Про боротьбу з
корупцією" ( 356/95-ВР ): - органами, які ведуть боротьбу з корупцією (крім органів
прокуратури України та Військової служби правопорядку у Збройних
Силах України); - підрозділами внутрішньої безпеки органів внутрішніх справ,
податкової міліції та митної служби України. Наказ доповнено пунктом 2.5 згідно з Наказом Генеральної
прокуратури N 10гн-5 ( v_010900-10 ) від 31.12.2010 }
3. Відповідальність за організацію нагляду за додержанням
законів у сфері боротьби з корупцією у прокуратурах міського і
районного рівня покласти на прокурорів.
4. Забезпечити належний нагляд за законністю розгляду заяв і
повідомлень про злочини з ознаками корупції, насамперед про
хабарництво, корисливі службові зловживання, посадові розкрадання,
злочини проти правосуддя, вчинені організованими групами і
злочинними організаціями, що мають корумповані зв'язки. Своєчасно
скасовувати незаконні рішення про відмову або порушення
кримінальних справ цієї категорії.
5. Запобігати засобами прокурорського нагляду фактам
приховування заяв і повідомлень про вчинення злочинів з ознаками
корупції. Особливу увагу звертати на виконання правоохоронними
відомствами, зокрема підрозділами внутрішньої (власної) безпеки,
уповноваженими інспекціями кадрових служб, вимог закону щодо
направлення матеріалів службових розслідувань про вчинення
працівниками цих органів корупційних злочинів до прокуратури для
прийняття рішення в порядку ст. 97 КПК України ( 1002-05 ).
5.1. При виявленні факту вчинення корупційного діяння або
іншого правопорушення, пов'язаного з корупцією, що не містить
складу злочину, слідчому або прокурору, який прийняв рішення про
відмову у порушенні кримінальної справи, складати про це протокол,
який разом з відповідними матеріалами у триденний строк надсилати
до суду.
6. Прокурорам вищого рівня здійснювати контроль за
організацією розслідування найбільш актуальних кримінальних справ
про злочини керівних працівників органів влади та управління, а
також справ про всі злочини цієї категорії, вчинені працівниками
правоохоронних органів. Розслідування кримінальних справ про хабарництво доручати
кваліфікованим слідчим, а найбільш складні та резонансні справи
передавати у провадження слідчим прокуратур вищого рівня, які
спеціалізуються на їх розслідуванні.
7. При підготовці до судових засідань та підтриманні
державного обвинувачення по кримінальних справах цієї категорії
керуватися вимогами наказу Генерального прокурора України N 3гн
( v0003900-04 ) від 30.03.2004 "Про завдання та організацію роботи
прокурорів у судовому розгляді кримінальних справ". Забезпечувати
високий рівень підтримання державного обвинувачення при судовому
розгляді.
8. Здійснюючи нагляд за законністю оперативно-розшукової
діяльності, забезпечувати вивчення кожної оперативно-розшукової
справи щодо підготовлюваних чи вчинених корупційних злочинів та
злочинних груп з корумпованими зв'язками. Засобами прокурорського
нагляду сприяти повноті проведених по них оперативними
підрозділами заходів, прийняттю законних рішень.
9. При здійсненні нагляду за додержанням і застосуванням
законів у сфері боротьби з корупцією, перенести центр ваги на
нагляд за використанням органами, які ведуть боротьбу з корупцією,
своїх повноважень щодо виявлення насамперед діянь, визначених в
п. "а" і "б" ч. 2 ст. 1 Закону України "Про боротьбу з корупцією"
( 356/95-ВР ).
10. Забезпечити виконання вимог ст. 12 Закону України "Про
боротьбу з корупцією" ( 356/95-ВР ), згідно з якою протоколи про
вчинення корупційних діянь та інших правопорушень, пов'язаних з
корупцією, повинні складатися прокурорами або слідчими прокуратури
у випадках, коли такі факти виявлені прокурорською перевіркою чи в
ході досудового слідства.
11. Принципово реагувати на випадки невиконання вимог
антикорупційного законодавства керівниками міністерств і відомств,
державних установ та організацій чи їх структурних підрозділів, а
також осіб, на яких покладено обов'язки щодо складання протоколу
про вчинення корупційного діяння. Своєчасно вирішувати питання про
притягнення їх до адміністративної відповідальності та звільнення
з посади чи інше усунення від виконання функцій держави.
12. Вживати дієвих заходів, спрямованих на усунення наслідків
корупційних діянь та інших правопорушень, пов'язаних з корупцією.
Забезпечувати відшкодування збитків, заподіяних державі та
фізичним особам, незаконним використанням приміщень, засобів
транспорту і зв'язку, іншого державного майна або коштів;
порушувати питання про скасування неправомірних нормативних актів
і рішень, прийнятих унаслідок корупційних діянь; поновлення прав
фізичних та юридичних осіб.
13. У разі допущення корупційних правопорушень прокурорськими
працівниками негайно повідомляти про це прокурорів вищого рівня, а
прокурорам районів у містах - також і прокурорів міст з районним
поділом, вирішувати питання про притягнення їх до
відповідальності. Пункт 13 із змінами, внесеними згідно з Наказом Генеральної
прокуратури N 1/2гн-1 ( v01_2900-11 ) від 18.03.2011 }
14. При здійсненні нагляду за законністю адміністративного
провадження за фактами корупційних правопорушень у повному обсязі
використовувати повноваження, передбачені ст. 250 КУпАП України
( 80732-10 ).
15. Прокурорам міського та районного рівнів забезпечувати
обов'язкову участь прокурорів у розгляді судами всіх протоколів
про корупційні діяння, незалежно від органу, який їх склав. Своєчасно опротестовувати постанови суддів, які не
ґрунтуються на законі. Звертати особливу увагу на закриття судами справ цієї
категорії за відсутності складу правопорушення, малозначністю
вчинених дій, з інших мотивів, а також про необґрунтоване
звільнення правопорушників в інший, не передбачений законом,
спосіб від адміністративної відповідальності.
16. Роботу на даному напрямі оцінювати, виходячи з
ефективності наглядової діяльності щодо своєчасного виявлення та
попередження корупційних діянь, реального усунення їх негативних
наслідків, у тому числі відшкодування завданої ними шкоди
громадянам та державі, притягнення винних посадових осіб до
відповідальності.
17. Нагляд за додержанням законодавства, спрямованого на
боротьбу з корупцією, визначити предметним напрямом усіх
структурних підрозділів Генеральної прокуратури України та
прокуратур обласного рівня. Комплексне аналітичне дослідження,
розробку та реалізацію заходів організаційного і наглядового
характеру з питань протидії корупції забезпечувати підрозділам
нагляду за додержанням законів органами, які проводять
оперативно-розшукову діяльність, дізнання та досудове слідство.
18. Головному управлінню нагляду за додержанням законів
спецпідрозділами та іншими органами, які ведуть боротьбу з
організованою злочинністю і корупцією Генеральної прокуратури
України систематично вивчати правозастосовчу практику у сфері
боротьби з корупцією, визначати актуальні проблеми та вносити
пропозиції щодо законодавчого удосконалення цієї діяльності,
забезпечити необхідну співпрацю та взаємодію з Комітетом Верховної
Ради України з питань боротьби з організованою злочинністю і
корупцією. Пункт 18 в редакції Наказу Генеральної прокуратури N 10гн-5
( v_010900-10 ) від 31.12.2010 }
19. Дотримуючись принципу гласності, активно використовувати
можливості засобів масової інформації щодо інформування
громадськості про заходи, що вживаються органами прокуратури при
здійсненні наглядової діяльності у сфері боротьби з корупцією. Контроль за виконанням наказу покласти на заступників
Генерального прокурора України згідно з розподілом обов'язків. Наказ надіслати прокурорам Автономної Республіки Крим,
областей, міст Києва і Севастополя, військовим прокурорам регіонів
та Військово-Морських Сил України, міським, районним, міжрайонним
і прирівняним до них прокурорам. Довести наказ до відома
прокурорсько-слідчих працівників. Наказ Генерального прокурора України N 4/3 ( v04_3900-02 )
від 28 жовтня 2002 р. "Про організацію прокурорського нагляду за
виконанням законів у сфері боротьби з корупцією" та розпорядження
N 14/12-р від 30 березня 2004 р. вважати такими, що втратили
чинність.
Генеральний прокурор України
державний радник юстиції 1 класу Г.Васильєв

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: