open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Нечинна
                             
                             
ПРАВЛІННЯ ФОНДУ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ ВІД НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ

НА ВИРОБНИЦТВІ ТА ПРОФЕСІЙНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
28.02.2007 N 10
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови Фонду

соціального страхування від нещасних випадків на

виробництві та професійних захворювань N 24 ( z0715-07 ) від 27.04.2007 }
Про внесення змін і доповнень до Порядку

призначення та здійснення страхових виплат

застрахованим особам (членам їх сімей),

затвердженого постановою правління Фонду

від 22.12.2005 р. N 83

З метою вдосконалення порядку призначення та здійснення
робочими органами виконавчої дирекції Фонду соціального
страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних
захворювань України страхових виплат застрахованим особам (членам
їх сімей) у разі настання нещасного випадку на виробництві або
професійного захворювання, керуючись частинами восьмою -
дванадцятою статті 17, статтею 33, частинами другою, сьомою та
дев'ятою статті 34, абзацами другим і третім частини першої статті
40 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне
страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного
захворювання, які спричинили втрату працездатності" ( 1105-14 ),
правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на
виробництві та професійних захворювань України
П О С Т А Н О В Л Я Є:
Внести до Порядку призначення та здійснення страхових виплат
застрахованим особам (членам їх сімей), затвердженого постановою
правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на
виробництві та професійних захворювань України від 22.12.2005 року
N 83 ( v0083583-05 ), такі зміни і доповнення:
1. Пункт 1.15 Загальних положень доповнити абзацом такого
змісту: "Якщо застрахована особа вибуває з будинку-інтернату для
громадян похилого віку та інвалідів, пансіонату для ветеранів
війни та праці (далі - установа) на лікування до відповідних
лікувально-профілактичних (санаторно-курортних) закладів або за
власним бажанням на термін понад десять днів і наказом по установі
знімається з харчування, але залишається у списках мешканців, то
щомісячна страхова виплата за період відсутності виплачується їй у
повному розмірі. Про вибуття застрахованої особи установа повинна
повідомити в письмовій формі робочий орган виконавчої дирекції
Фонду."
2. Пункт 2 доповнити підпунктом 2.3 такого змісту: "2.3. Документи, що подаються страхувальником для прийняття
до заліку в рахунок страхових внесків його витрат по виплаті
допомоги у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю 2.3.1. Для прийняття до заліку в рахунок страхових внесків
витрат по виплаті допомоги у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю
страхувальником до робочого органу виконавчої дирекції Фонду за
місцем обліку подаються: 1) копія листка непрацездатності (завірена страхувальником
або працівником робочого органу виконавчої дирекції Фонду на
підставі оригіналу); 2) акт про нещасний випадок за формою Н-1 ( 1112-2004-п )
(якщо стався нещасний випадок); 3) акт розслідування нещасного випадку за формою Н-5
( 1112-2004-п ) (якщо такий складався); 4) акт розслідування професійного захворювання за формою П-4
( 1112-2004-п ) (якщо таке встановлено); 5) довідка про середню заробітну плату (доход) застрахованої
особи встановленого зразка. 2.3.2. Для виплати допомоги у зв'язку з тимчасовою
непрацездатністю добровільно застрахованій особі до робочого
органу виконавчої дирекції Фонду подаються: 1) листок непрацездатності; 2) акт про нещасний випадок за формою Н-1 ( 1112-2004-п )
(якщо стався нещасний випадок); 3) акт розслідування нещасного випадку за формою Н-5
( 1112-2004-п ) (якщо такий складався); 4) акт розслідування професійного захворювання за формою П-4
( 1112-2004-п ) (якщо таке встановлено); 5) розрахункові документи про сплату страхових внесків за
розрахунковий період і страховий тариф класу професійного ризику,
до якого належить вид діяльності добровільно застрахованої особи. Зазначені документи формуються в особову справу потерпілого
та зберігаються в робочому органі виконавчої дирекції Фонду".
3. Пункт 3.3 доповнити підпунктом 3.3.7 такого змісту: "3.3.7. У разі, коли страхові виплати було припинено
відповідно до статті 38 Закону ( 1105-14 ) на весь час проживання
потерпілого за кордоном, щомісячні страхові виплати поновлюються з
дати реєстрації потерпілого в Україні. При цьому розмір щомісячної
страхової виплати встановлюється з урахуванням коефіцієнтів
перерахування з 1 березня, якщо з дня припинення щомісячної
страхової виплати пройшло не більш як три роки."
4. Підпункт 3.5.3 пункту 3.5 доповнити частиною другою такого
змісту: "При цьому пенсії по інвалідності внаслідок нещасного випадку
на виробництві або професійного захворювання, призначені
відповідно до Угоди країн - учасниць СНД про гарантії прав
громадян держав співдружності у галузі пенсійного забезпечення
( 997_107 ), підписаної 13.03.92 року, громадянам країн - учасниць
СНД в галузі пенсійного забезпечення, які отримали каліцтво в
країнах СНД, не враховуються."
5. Пункт 5 доповнити абзацами такого змісту: "Для прийняття до заліку в рахунок страхових внесків витрат
по виплаті при тимчасовому переведенні застрахованої особи на
легшу роботу страхувальником до робочого органу виконавчої
дирекції Фонду за місцем обліку подаються: 1) копія довідки ЛКК або МСЕК про рекомендацію і тривалість
переведення застрахованої особи на легшу роботу (завірена
страхувальником або працівником робочого органу виконавчої
дирекції Фонду на підставі оригіналу); 2) акт про нещасний випадок за формою Н-1 ( 1112-2004-п )
(якщо стався нещасний випадок); 3) акт розслідування нещасного випадку за формою Н-5
( 1112-2004-п ) (якщо такий складався); 4) акт розслідування професійного захворювання за формою П-4
( 1112-2004-п ) (якщо таке встановлено); 5) довідка про середню заробітну плату (доход) застрахованої
особи встановленого зразка; 6) довідка про фактичну заробітну плату застрахованої особи
на легшій роботі; 7) витяг з табеля обліку робочого часу застрахованої особи,
завірений страхувальником".
6. Пункт 7.3 доповнити підпунктом 7.3.5 такого змісту: "7.3.5. Неповнолітні діти, на утримання яких потерпілий
виплачував або був зобов'язаний виплачувати аліменти, вважаються
такими, що перебували на його утриманні. Розмір страхових виплат
визначається їм на загальних підставах."
7. Пункт 7.4 доповнити підпунктом 7.4.6 такого змісту: "7.4.6. У разі, коли страхові виплати особі, яка мала на них
право у зв'язку з втратою годувальника, було припинено у зв'язку з
військовою службою, академічною відпусткою, відновленням дружиною
померлого, яка доглядає дитину до 8 років, трудових відносин з
підприємством, або з інших причин, щомісячні страхові виплати
поновлюються з дати продовження навчання (для дружини, яка
доглядає дитину до 8 років, - з дати припинення трудових відносин
з підприємством, установою, організацією). При цьому розмір
щомісячної страхової виплати визначається з урахуванням
коефіцієнтів перерахування з 1 березня, якщо з дня припинення
щомісячної страхової виплати пройшло не більш як три роки."
8. Пункт 8 доповнити підпунктами 8.3 і 8.4 такого змісту: "8.3. Витрати на поховання та пов'язані з цим ритуальні
послуги приймаються до заліку в рахунок страхових внесків
страхувальника або відшкодовуються сім'ї застрахованого чи іншій
особі, яка здійснювала поховання у разі смерті потерпілого, тільки
за наявності документів (довідок, рахунків тощо), що підтверджують
відповідні витрати на день поховання, які понесені
страхувальником, сім'єю застрахованого або іншими особами, у
розмірі не вище граничних розмірів витрат на поховання
застрахованої особи та пов'язаних з цим ритуальних послуг, які
діяли на день поховання, для управлінь виконавчої дирекції Фонду в
Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі.
8.4. У разі, коли застрахована особа померла в одному регіоні
України, а поховання її здійснюється в іншому, витрати на
поховання та пов'язані з цим ритуальні послуги відшкодовуються у
розмірі не вище граничних розмірів, затверджених для регіону, де
здійснюється поховання".
Голова правління Г.Галиць

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: